Navodila za montažo

Transcription

Navodila za montažo
68309.02 SL
www.caleffi.com
Razdelilci iz kompozitnega materiala za ogrevalne sisteme na principu sevanja
toplote
serija 670
NAVODILA ZA MONTAŽO, ZAGON IN VZDRŽEVANJE
KAZALO
Delovanje
Plastični kolektorji se uporabljajo za nadzor in distribucijo tekočega
ogrevalnega medija v tokokrogih sistemov talnega ogrevanja s
sevanjem.
Ta edinstvena serija kolektorjev, ki je izdelana iz posebnega plastičnega
materiala primernega za uporabo v nizkotemperaturnih sistemih, je
sestavljena iz:
kolektorja v dovodu, dobavljivega z merilnikom pretoka in vgradnimi
regulirnimi ventili; kolektorja na povratku, dobavljivega z zapornimi
ventili , ki so primerni za elektrotermično upravljanje; termostatske
glave opremljene z avtomatskimi odzračevalnimi ventili in priključki za
praznjenje in polnjenje; krogličnimi zapornimi ventili; digitalnimi termometri z LCD-prikazovalnikom, na kolektorjih v dotoku in povratku.
Ob dobavi so že sestavljeni in montirani v ustrezni omarici manjše
globine, ki je opremljena s po višini nastavljivimi konzolami za
enostavnejšo montažo in hidravlično instalacijo.
-1-
Opozorila
Proizvodi
Tehnične in konstrukcijske karakteristike
2
Sestavni deli
Obseg dobave
3
Uporaba regulacijskega ventila
z merilnikom pretoka
Direktno odčitavanje pretoka
4
Montaža
5
Polnjenje tokokrogov
8
Hidravlični preizkus
10
Ponovno zapiranje omarice
11
Zagon
12
Vzdrževanje
14
Dodatna oprema
15
OPOZORILA
Pred montažo, zagonom in vzdrževanjem je treba ta navodila prebrati in razumeti.
Varnostna oznaka se v teh navodilih opozarja na navodila, ki so pomembna za varnost.
Oznaka ima naslednji pomen:
POZOR!
TO JE POMEMBNO ZA VAŠO VARNOST!
NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL JE LAHKO NEVARNO.
Kolektor mora montirati usposobljeno tehnično osebje v skladu z nacionalnimi predpisi in/ali lokalnimi zahtevami.
Če kolektorji niso montiraani, ne obratujejo in jih ne vzdržujete v skladu s temi navodili, lahko delujejo nepravilno in so
lahko nevarni za uporabnika.
Preverite, ali vsi priključki ustrezno tesnijo.
Pri izvedbah s hidravličnimi priključki bodite pozorni, da mehansko ne preobremenite navojev. Sčasoma lahko pride do
poškodb cevovodov in netesnosti ter posledično tudi poškodb stvari in/ali oseb.
Temperature vode, ki so višje od 50°C lahko povzročijo resne opekline. Med montažo, uporabo in vzdrževanjem
kolektorjev je treba ukrepati tako, da takšne temperature ne predstavljajo nevarnosti za osebe.
Proizvodi
Serija 670 Razdelilci iz kompozitnega materiala za ogrevalne sisteme na principu sevanja toplote …....................................................... Dimenzija 1”
Koda
6706C1
6706D1
6706E1
6706F1
6706G1
6706H1
6706I1
6706L1
6706M1
6706N1
Število odcepov
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dolžina omarice (mm)
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800
Tehničke karakteristike
Materijali:
Dovodni razdelilec
Telo:
Ventil za reguliranje pretoka
Zapiralo:
Telo merilnika pretoka:
Vzmet:
Tesnila:
Pokrov za blokiranje regulacije:
Povratni razdelilec
Telo:
Zaporni ventil
Zapiralo:
Os zapirala:
Vzmet:
Tesnila:
Komandna ročica:
Zaključni sklop
Telo:
Telo odzračevalnega ventila:
Telo ventila na dotoku in povratku:
Tesnilo odzračevalnega ventila:
Tesnila:
Kroglični zaporni ventili
Telo ventila:
Tesnila navojnih priključkov:
Komandna ročica:
PA66GF
medenina EN 12164 CW614N
PSU
nerjaveče jeklo
EPDM
ABS
medenina EN 12165 CW617N
EPDM
PA66GF
Splošne karakteristike
Delovni medij:
Maksimalna vsebnost glikola:
voda, raztopine z vsebnostjo glikola
30%
Maksimalni delovni tlak:
Maks. tlak hidravličnega preizkusa s hladnim medijem:
Maksimalni tlak odzračevalnega ventila:
PA66GF
EPDM
nerjaveče jeklo
nerjaveče jeklo
EPDM
ABS
PA66GF
PA66GF
medenina 12165CW617N
silikonska guma
EPDM
6 bar
6 bar
6 bar
Temperaturno območje:
5÷60°C
Skala merilnika pretoka:
Natančnost meritve:
1÷4l/min
±10%
Skala digitalnega termometra z LCD-prikazovalnikom:
24÷48°C
1” Ž
Glavni priključki kolektorja:
255 mm
Razdalja med priključki:
na priključku z adapterjem (koda 675850)
Odcepi:
50 mm
Razdalja med odcepi:
-2-
Sestavni deli
8
11
2
3
5
1
2
3
4
L/MIN
1
2
3
4
L/MIN
1
2
3
4
1
2
3
4
30
20
20
10
10
7
12
1
2
3
4
L/MIN
L/MIN
L/MIN
BAGNO
4
40
30
CUCINA
3
50
40
ENTRATA
1
2
L/MIN
6
50
770÷860 mm
°C
9
10
535 mm
4
BAGNO
CUCINA
ENTRATA
PRANZO
C. MATRIM.
CAMERA
ϒC
PRANZO
C. MATRIM.
CAMERA
ϒC
235÷325 mm
1
80÷120 mm
Sestavljen iz:
1) Dovodni razdelilec iz tehnopolimera z vgrajenimi merilci in regulacijski ventili pretoka
2) Povratni razdelilec iz tehnopolimera z vgrajenimi zapornimi ventili z možnostjo montaže elektrotermičnih glav
3) Zaključni sklop iz tehnopolimera v kompletu z odzračevalnim lončkom z higroskopsko kapico, odzračevalno pipico in polnilno/praznilno pipo
4) Para zapornih krogličnih ventilov
5) Termometri na tekoče kristale na dovodnem in povratnem razdelilcu
6) Nalepk za označevanje prostorov
7) Para nosilcev za pritrditev razdelilcev na omarice
8) Omarico z nastavljivo globino in višino
9) Vtični adapter s pritrdilno sponko art. 675850, za priključitev cevi (v ovoju)
Dodatna oprema
10) Priključek z s samonastavljivim premerom za navadno in večslojno plastično cev serije 680
11) Elektrotermični upravljalnik serije 656
12) Kontaktni termometer za hitro montažo (art. 675900)
Sestava kompleta
V kompletu se nahaja:
- montirana enota serije 670 skupaj z omarico
- adapterji za priključek s pritrdilno spojko s kodo 675850
- navodila za montažo
- komplet z: - nastavkom za pomoč pri rezanju cevi
- krilate matice za montažo okvirja omarice
- rezervni vijaki za pritrditev sponk na omarico
- lokalne etikete za označevanje odcepov kolektorja na dovodu in povratku
-3-
Montaža
9
8
7
600
6
450
400
350
4,5
4
3,5
3
300
3
2,5
250
2,5
180
160
140
1,8
1,6
1,4
120
1,2
90
80
70
0,9
0,8
0,7
60
0,6
45
40
35
0,45
0,4
0,35
30
0,3
25
0,25
18
16
14
0,18
0,16
0,14
12
0,12
30
0,3
25
0,25
18
16
14
0,18
0,16
0,14
12
0,12
500
450
10
0,1
500
400
350
300
250
180
200
160
140
120
80
90
100
70
60
40
35
30
45
50
20
10
20
0,2
25
20
50
0,5
0,5
0,2
Popolnoma odprt ventil za reguliranje pretoka
Zaporni ventil
0,1
G (l/h)
G (l/h)
Kv
1,00
2,40
3500
0,45
0,4
0,35
4000
0,6
45
40
35
1
3000
60
50
100
1
2500
0,9
0,8
0,7
1800
1,2
90
80
70
2000
120
5
2
200
2
1600
1,8
1,6
1,4
1400
180
160
140
1200
250
900
300
500
5
1000
4,5
4
3,5
800
6
450
400
350
700
600
200
10
900
800
700
9
8
7
100
1000
10
900
800
700
500
∆p (kPa)
∆p (m Vs)
∆p (kPa)
600
∆p (m Vs)
1000
Kolektor na dovodu ali povratku s 3÷6 odcepi
Kolektor na dovodu ali povratku s 7÷10 odcepi
Kolektor na dovodu ali povratku s 11÷12 odcepi
Kroglični ventil
Kv0,01
100
240
- Kv = pretok v m3/h pri tlačnem padcu 1 bar
- Kv0,01 = pretok v l/h pri tlačnem padcu 1 kPa
Kv
16,0*
12,0*
10,0*
16,5*
Kv0,01
1600*
1200*
1000*
1650*
* povprečna vrednost
Uporaba regulirnih ventilov z merilnikom pretoka
Upoštevati je treba naslednje podatke:
- pretok medija, ki mora preteči skozi vsak tokokrog
- padec tlaka, ki za ta pretok nastane v vsakem tokokrogu:
∆PTokokrog = ∆PKrog + ∆PZV (∆PZaporni ventil)
ZV
- razpoložljivo sesalno višino v tokokrogu kolektorja ali prednastavljeno
sesalno višino:
HPrednastavljena ≥ ∆PNajbolj neugoden Tokokrog = ∆PRV + ∆PKrog + ∆PVI
∆P Tokokroga
∆PCelotni
ter prikaz na sosednji sliki. Regulirni ventil mora glede na pretok v
krogu zagotavljati dodatni tlak, ki je enak razliki ∆PRV (∆PRegulirni ventil).
RV
Direktno odčitavanje pretoka
S pomočjo regulirnega ventila s koničnim zapiralom je mogoče
natančno regulirati pretok v posameznih tokokrogih glede na vrednost
določeno v projektu in odčitavati vrednost direktno na posameznem
merilniku pretoka z merilno skalo 1-4 l/min.
Na ta način je umerjanje tokokroga enostavno in hitro, referenčni
diagrami niso potrebni.
-4-
∆P VR
H prednastavljena ≥ ∆p
Najbolj neugoden tokokrog
Regulirni ventili, vgrajeni v kolektorje na dovodu, omogočajo balansiranje posameznih tokokrogov v kolektorjih tako, da v vsakem zagotovijo efektivne
pretoke, ki so določeni s projektom.
Montaža
Zapornih in regulirnih ventilov, ki so vgrajeni v
kolektorje, ni mogoče uporabljati za tesnjenje
medija v prostoru pri atmosferskem tlaku.
6) Komplet kolektorjev s sponkami lahko iz omarice odstranite tako, da
odvijete 4 pritrdilne vijake. Komplet nato dvignete in ga povlečete
proti sebi.
1) Odstranite okvir s pokrovom (dobavljena posebej) in sprednjo steno.
7) Pritrdilne sponke imajo zarezo za pritrditev na dno omarice.
Ponovno namestite del na zgornji strani sponke.
2) Namestite omarico v stensko nišo.
8) Kolektor, ki ima priključke
glavnih cevi na levi strani, je obojestranski in ga
lahko namestite tudi na
desni priključek. Termometer se nahaja na obeh
straneh kolektorja. Da ročico
namestite spredaj, lahko
zaporne ventile obrnete
tako, da odvijete pokrov.
3) Odprite stranske sponke.
4) Nastavite višino konzol na tleh.
5) Pritrdite konzole v tla.
-5-
9) Povežite glavne cevi.
11) Povežitepriključni adapter s cevjo. Paziti morate
na to, da cev potisnete do
konca v adapter.
12) Adapter in priključek privijte z ustreznim ključem:
- viličasti šestrobi ključ za adapter: 19 mm.
- pokrov priključka serije 680; 30 mm (koda Caleffi 387100).
9a) Povežite glavne cevi.
Priključka v adapter NE privijajte takrat, ko je
adapter že vgrajen v kolektor, ker lahko pride do
mehanskih poškodb na odvodni cevi kolektorja.
10) Vnaprej pripravite cevi za priključitev na kolektor na povratku.
13) Povežite
adapter
s
priključkom odvodne cevi
kolektorja na povratku, ki je
že tovarniško namazan.
-6-
14) Adapter pritrdite z ustrezno
pritrdilno spojko.
19) Etikete nalepite na točno
določena mesta na kolektorjih.
Po končani montaži tokokroga v kolektorjih, s pomočjo za to
namenjenega priloženega nastavka po meri odrežite cev za priključitev
na odvodno cev kolektorja na dovodu.
15) Nastavek do konca
potisnite v odvodno cev
kolektorja.
16) Označite cev glede na
dolžino nastavka.
16) Povežite cevi z vsemi tokokrogi in pri tem upoštevajte cevi, vodene
za kolektorji.
17) Vodoravno prerežite cev
postopek,
18) Ponovite
opisan v točkah 11
in 12, nato namestite
adapter ter ga na točno
za to določenem mestu
pritrdite
s
pritrdilno
sponko.
-7-
Polnjenje tokokrogov
1) Zaprite glavne zaporne ventile.
Higroskopski pokrov odzračevalnega
ventila mora biti popolnoma privit. Čistilni
ventil lahko popolnoma zaprete le ročno,
brez uporabe orodja.
2) Zaprite
vse
odcepe
tokokrogov kolektorjev tako,
da uporabite regulirne in
zaporne ventile, ki so vgrajeni
v kolektorjih.
3) Na ventile na glavni dovodni cevi in cevi na povratku
kolektorja priključite gumijaste cevi. Polnjenje se vrši preko ventila
na kolektorju na dotoku zato, da ne umažete indikatorja pretoka.
S pomočjo izvijača dvignite pokrov vgrajenega regulirnega ventila in
zaprite pretok posameznih kolektorjev.
-8-
4) Odprite ventile in napolnite prvi tokokrog. Pazite, da izpraznite ves
zrak.
5) Zaprite ventile prvega tokokroga in ponovite postopek pri vseh
ostalih tokokrogih.
6) Termostatske glave imajo ročni čistilni ventil.
Po polnjenju zaprite čistilni ventil ročno,
brez uporabe orodja.
-9-
Hidravlični preizkus
1) Črpalko za preizkus sistema priključite na ventil dovoda.
Med
tlačnim
preizkusom
tlak ne sme
preseči 6 bar.
PMAX 6 bar
2) Opravi se tlačni preizkus celotnega tokokroga z največ 6 bari za
določen čas.
Preverite, če je odtočni
ventil
kolektorja
na
povratku zaprt.
- 10 -
Ponovno zapiranje omarice
1) Ponovno namestite sprednjo steno omarice, ki je oblikovana tako,
da omogoča prehod cevi.
3) Ponovno namestite okvir do ometa.
Pritrdite s krilatimi maticami.
Sprednja stena ima zgoraj
in spodaj poseben zaobljen
profil, ki jo utrjuje in omogoča,
da so cevi ustrezno speljane/
pravilno ukrivljene.
4) Brez orodja namestite pokrov omarice tako, kot je prikazano na sliki.
2) Pred kakršnimkoli zidarskim posegom omarico zaprite z za to
namenjeno zaščito, ki je dobavljena v kompletu.
- 11 -
Zagon
1) Odprite vse zaporne ventile v tokokrogih kolektorjev, vklopite
obtočno črpalko in kotel ter zaženite sistem.
2) S pomočjo izvijača dvignite zaporni pokrov in ga obrnite na merilnik
pretoka. Pretok v posameznih tokokrogih regulirate tako, da vrtite
telo merilnika pretoka, ki je vgrajen v regulirni ventil.
Efektivno temperaturo medija je mogoče spremljati s pomočjo
digitalnih termometrov z LCD-prikazovalniki, ki so nameščeni na
kolektorjih. Glede na efektivno vrednost izmerjene temperature se
termometer obarva zeleno.
Pretok se odčitava direktno
na skali umerjeni v l/min, ki je
odtisnjena direktno na merilniku
pretoka.
3) Ko končate z reguliranjem pretokov v posameznih tokokrogih, vse
pokrove za blokiranje pretoka ponovno namestite na njihovo mesto
zato, da preprečite nepravilno delovanje.
- 12 -
6) Za avtomatsko zapiranje tokokrogov, morate odstraniti
pokrove ventilov na povratku ter namesto teh namestiti nastavek za
elektrotermično upravljanje serije 656.
Da bi bilo umerjanje tokokrogov natančnejše in da bi zagotovili
delovanje v skladu s projektnimi pogoji, lahko uporabite posebni
kontaktni termometer (koda 675900), ki se namesti neposredno na
cevi.
4) S pomočjo brizgalke na
naležno površino kontaktnega
termometra nanesite majhno
količino prevodne paste.
5) Termometer namestite na cev
v povratku tokokroga.
Elektrotermično
upravljanje morate
priviti ročno, brez
uporabe orodja.
- 13 -
Vzdrževanje
1) Po potrebi lahko s pomočjo spojke odstranite avtomatski
odzračevalni ventil, ki je nameščen na termostatski glavi, in ga
zamenjate.
2) Navojne spoje na regulirnem ventilu z merilnikom pretoka in
zapornem ventilu lahko odstranite in zamenjate z novimi.
ZA ČIŠČENJE KOLEKTORJA NE UPORABLJAJTE KEMIKALIJ.
Lastnosti
182
Diferencialni by-pass s fiksno nastavitvijo
25kPa (2.500 m Vs) komplet s fleksibilno
cevjo,za enote serije 182 in razdelilce serija
670 in 671.
3/4”
Mera: 3/4 ″ M
CALEFFI
1/2”
Materiali:
Fleksibilna cev:
Vrtljive matice:
Ohišje zadrževalnika:
Zapiralo zadrževalnika:
Vzmet:
Tesnenje:
nerjaveče jeklo
medenina EN 12165CW617N
medenina EN 12165CW617N
POM
nerjaveče jeklo
EPDM/brez azbesta NBR
Lastnosti:
Delovni medij:
Max procent glikola:
Max delovni tlak:
Temperaturno delovno območje:
Fiksna nastavitev diferencialnega tlaka:
voda, mešanica glikola in vode
30%
10 bar
0÷100°C
25 kPa (2.500 m Vs)
3/4” M x 1/2” Ž vrtljiva matica
Priključki fleksibilne cevi:
- 14 -
465
Tehnične karakteristike
3/4”
656
Adapter na priključku s pritrdilno sponko s kodo 675850 za odcepe kolektorjev
serije 670 in priključke serije 680.
Dimenzija: 3/4” zunanji navoj – Ø18 – priključna sponka
Tehnične karakteristike
Materiali:
Ohišje:
Tesnilo:
Pritrdilna spojka:
medenina UNI EN 12164 CW614N
dvojno O-tesnilo iz EPDM
nerjaveče jeklo
Delovanje:
Delovni medij:
Maksimalna vsebnost glikola:
Maksimalni delovni tlak:
Temperaturno območje delovanja:
Priključek:
voda, mešanica glikola in vode
30%
10bar
0÷100°C
3/4” zunanji navoj – Ø18 – priključna spojka/objemka
680
Adapter na priključku s pritrdilno sponko s kodo 675850 za odcepe kolektorjev
serije 670 in priključke serije 680.
Dimenzija: 3/4” zunanji navoj – Ø18 – priključna sponka
Tehnične karakteristike
Materiali:
Ohišje:
Priključek:
Obroč za stiskanje paste:
Tesnila:
Dielektrično tesnilo:
Delovanje:
Delovni medij:
Maksimalna vsebnost glikola:
Maksimalni delovni tlak:
Temperaturno območje delovanja:
1
medenina UNI EN 12164 CW614N
medenina UNI EN 12164 CW614N
PA66GF
EPDM
EPDM
voda, raztopine glikola
30%
10bar
5÷80°C (PE-X)
5÷75°C (Multistrato marcato 95°C)
2
3
4
3/4”
Priključek:
Konstrukcijske posebnosti
Fleksibilnost priključitve cevi na priključek
Ta priključek je bil načrtovan prav z namenom, da se lahko prilagaja več premerom cevi. Prav zaradi velike
raznolikosti navadnih in večplastnih plastičnih cevi na tržišču ter števila dopustnih toleranc je bilo potrebno
ustvariti poseben priključek. Poleg tega, da so ohranjene nominalne dimenzije priključkov, ki so trenutno
na tržišču, nova rešitev omogoča uporabo istega priključka za povezovanje cevi z zunanjim premerom do
2 mm in cevi z notranjim premerom do 0,5 mm.
Odpornost proti izvlečenju
Ta priključek omogoča visoko odpornost proti izvlečenju cevi. Zaradi posebnega sistema privitja ga je
mogoče uporabiti kjerkoli, hkrati pa zagotavlja popolno hidravlično tesnjenje.
Majhen padec tlaka
Interni profil adapterja (1) je oblikovan tako, da se ob prehodu medija prihaja do Venturijevega efekta. Ta
omogoča zmanjšanje tlačnega padca za 20 % v primerjavi z prehodom medija v primerljivi cevi z istim
premerom.
Obroč za električno izolacijo
Priključek ima gumijast izolirni element (2), da je onemogočen stik aluminija v večplastnih ceveh in medenine v priključku. Tako se preprečijo morebitni pojavi galvanske korozije, do katerih pride zaradi dveh
različnih kovin.
Dvojno O-tesnilo
Na adapterju sta nameščeni dve O-tesnili (3) – (4) iz EPDM, da se prepreči tlačne izgube pri obratovanju
tudi pri visokih pritiskih.
- 15 -
Cevi (mm)
Koda
680507
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537
680544
680546
680555
680556
680546
680505
Ø notranji
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Ø zunanji
10,5÷12
7,5÷8
12÷14
7,5÷9
12÷14
8,5÷9
14÷16
9÷9,5
12÷14
9,5÷10
14÷16
9,5÷10
14÷16
10,5÷11
16÷18
10,5÷11
14÷16
11,5÷12
16÷18
11,5÷12
16÷18
12,5÷13
18÷20
12,5÷13
16÷18
13,5÷14
18÷20
13,5÷14
18÷20
14,5÷15
18÷20
15÷15,5
18÷20
15,5÷16
22,5
17
675
6561
Kontaktni termometer za hitro
namestitev na cevi, koda 675900.
Elektrotermična termostatska glava
za kolektorje serije 670.
Normalno zaprta.
Koda
656102
656104
depl. 01042
Napajanje (V)
230
24
Tehnične karakteristike
Materiali
Ohišje:
6561
PA6GF
Karakteristike:
Tekočina v termometru:
Skala termometra:
Maksimalna delovna temperatura:
Zunanji premer (Øz) cevi:
Prevodna pasta v kompletu!
Elektrotermična termostatska glava
za kolektorje serije 666 in 668.
Normalno zaprto
S pomožnim mikrostikalom
alkohol
5÷50°C
60°C
od 15 do 18 mm
Koda
656112
656114
695
Črpalka za preizkus
delovanja sistema
(koda 695000).
Z manometrom in
fleksibilno
cevjo
za priključitev na
sistem.
Materiali:
Zaščitni pokrov:
Barva:
Delovanje:
Normalno zaprta
Napajanje:
Zagonski tok:
Tok pri obratovanju:
Priključek za fleksibilno cev:
Dolžina fleksibilne cevi:
230
24
negorljiv polikarbonat
RAL 9010
RAL 9002
230 V (ac)-24V(ac)-24V(dc)
≤1A
230 V (ac) = 13mA
24V(ac)-24V(dc)=140mA
3W
Priključna moč med obratovanjem:
0,8A(230V)
Tokovi stikov mikrostikala (koda = 656112/114):
Razred zaščite:
IP 44
Konstrukcija z dvojno izolacijo:
CE
Maksimalna temperatura okolice:
50°C
odpiranje in zapiranje od 120 s do 180 s
Reakcijski čas:
80 cm
Dolžina napajalnega kabla:
bron
medenina
pocinkano jeklo
Lastnosti:
Maksimalni delovni tlak:
Količina vode:
Skala manometra:
Napajanje (V)
Tehnične karakteristike
Tehnične karakteristike
Materiali:
Telo:
Bat:
Krmilna ročica:
depl. 01042
50 bar
12 l
0÷60 bar
1/2”
1,5m
NAVODILO ZA UPORABO MORA OSTATI NA RAZPOLAGO
UPORABNIKU, VSTAVITE GA V TRANSPARENTNI ŽEP NA
ZADNJI STRANI POKROVA OMARICE.
- 16 -