Tehnični list - Danfoss Trata doo

Transcription

Tehnični list - Danfoss Trata doo
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka
AVQM (PN 16) – vgradnja v dovod in povratek
Opis
Regulatorji se uporabljajo z elektromotornimi
pogoni Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1)/AMV(E) 20/AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1)/AMV(E) 23/AMV(E) 33 s povratno
vzmetjo
- AMV 20 SL/AMV 23 SL/AMV 30 SL z omejitvijo
hoda
AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 lahko uporabite samo z
regulatorjem DN 15.
1)
Kombinacija AVQM s pogoni AMV(E) 13, AMV(E)
23 (SL) ali AMV(E) 33 (SL) je v skladu s standardom
DIN 32730.
AVQM je tlačno neodvisen regulacijski ventil z
integriranim omejevalnikom pretoka za uporabo v
sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja.
Regulator preprečuje prekoračitev največjega
dovoljenega pretoka. Skupaj z elektromotornimi
pogoni AMV(E) in elektronskimi regulatorji ECL je
mogoče regulirati pretok in temperaturo ter tako
privarčevati čim več energije.
Regulator AVQM ima regulacijski ventil
z nastavljivim omejevalnikom pretoka, vrat
priključka za elektromotorni pogon in tlačni
pogon z regulacijsko membrano.
Naročanje
Primer:
Tlačno neodvisen egulacijski ventil
z integriranim omejevalnikom
pretoka, DN 15; kVS 1,6;
PN 16; diferenčni tlak prek
regulacijskega ventila Δp 0,2 bar;
Tmaks 150 °C; zun. navoj
- 1× regulator AVQM DN 15
Nar. št.: 003H6735
Možnost:
- 1× varilni priključek
Nar. št.: 003H6908
Glavni podatki:
• DN 15-32
• kVS 0,4–10 m3/h
• Območje pretoka 0,015–6,0 m3/h
• PN 16
• Diferenčni tlak prek regulacijskega ventila
ΔpMCV: 0,2 bar
• Temperatura:
- Obtočna voda/mešanica do 30% glikola in
vode: 2 … 150 °C
• Priključki:
- Zun. navoj (varilni, navojni in prirobnični
priključki)
AVQM Regulator
Slika
DN
kVS
(mm)
(m3/h)
Priključek
Nar. št.
003H6733
0,4
003H6734
1,0
15
1,6
2,5
4,0
G¾A
003H6735
003H6736
Zun. cilindrični navoj po ISO 228/1
003H6737
20
6,3
G1A
003H6738
25
8,0
G 1¼ A
003H6739
32
10
G 1¾ A
003H6740
Regulator boste prejeli v celoti
sestavljen, vključno z impulzno cevjo
med ventilom in tlačnim pogonom.
Elektromotorni pogon AMV(E) je treba
naročiti ločeno.
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
1
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Naročanje (nadaljevanje)
Dodatki
Slika
Tip
DN
Priključek
Nar. št.
003H6908
15
20
Varilni priključki
003H6909
-
25
003H6910
003H6911
32
15
20
Zunanji navojni priključki
25
Konični zun. navoj v skladu s
standardom EN 10226-1
32
R½
003H6902
R¾
003H6903
R1
003H6904
R 1¼
003H6905
003H6915
15
20
Prirobnični priključki
Prirobnice PN 25, glede na EN 1092-2.
003H6916
003H6917
25
Kompleti za servisiranje
Slika
Tip
DN
kVS (m3/h)
Nar. št.
0,4
003H6861
1,0
003H6862
1,6
003H6863
2,5
003H6864
4,0
003H6865
20
6,3
003H6866
25
8,0
32
10
15
Vložek ventila
0,4
003H6886
1,0
003H6887
1,6
003H6888
2,5
003H6889
4,0
003H6890
20
6,3
003H6891
25
8,0
003H6892
32
10
003H6795
področje nastavitve Δp (bar)
Nar. št.
0,2
003H6825
15
Vložek regulacijskega ventila
Tip
Tlačni pogon ventila
2
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
003H6867
DEN-SMT/SI
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Tehnični podatki
Ventil
Nazivni premer
DN
kVS regulatorja diferenčnega tlaka
Območje
nastavitve
maks. pretoka
Qmin
∆pMCV = 0,2 bar
Qnom
m3/h
Qmaks 2)
Hod
20
25
0,4
1,0
1,6
15
2,5
4,0
6,3
8,0
10
0,015
0,02
0,03
0,07
0,07
0,16
0,2
0,16
0,18
0,4
0,86
1,4
2,2
3,0
3,5
5,5
-
-
0,9
1,6
2,4
3,5
4,5
6,0
mm
5
Avtoriteta regulacijskega ventila
7
Logaritmična
Faktor kavitacije z
≥ 0,6
Puščanje glede na standard IEC 534
% od
vrednosti kVS
Min. diferenčni tlak
≤ 0,05
16
glejte zaznamek 1)
bar
12
Medij
Obtočna voda/mešanica do 30 % glikola in vode
pH medija
Min. 7, maks. 10
Temperatura medija
ºC
2 … 150
ventil
Priključki
≥ 0,55
≤ 0,02 PN
Maks. diferenčni tlak
10
1 (100 %) v območju nastavitve pretoka
Regulacijska karakteristika
Nazivni tlak
32
Zunanji navoj
Varilni in zunanji priključek
priključki
Prirobnica
-
Materiali
Telo ventila
Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Sedež ventila
Nerjaveče jeklo, mat. št. 1.4571
Krožnik ventila
Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Tesnjenje DP
EPDM
Tesnenje MVC
Kovinsko
Sistem za tlačno
razbremenitev
Vložek regulacijskega ventila
-
Vložek ventila
Bat
Opomba:
DP – regulator diferenčnega tlaka, MCV – regulacijski ventil
2


1)
Je odvisen od pretoka in vrednost kVS ventila; za Qnastavljeno = Qmaks -> ∆pmin ≥ 0,5 bar; za Qnastavljeno < Qmaks -> p min   Q   p MCV
 k VS 
2)
Višji maks. pretok dosežete pri višjem diferenčnem tlaku prek regulatorja AVQM in odpiranja >80 %. Na splošno pri Δp > 1–1,5 bar
Tlačni pogon ventila
Tip
AVQM
Velikost pogona
cm2
39
Nazivni tlak
PN
16
Diferenčni talk preko elektromotornega regulacijskega
ventila – MVC
bar
0,2
Materiali
Ohišje
Membrana
Impulzna cev
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
Cinkano kromirano jeklo, DIN 1624, Št. 1,0338
EPDM
Bakrena cev Ø 6 × 1 mm
3
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Aplikacija
- Vgradnja v povratek
Neposredno priključen ogrevalni sistem
Posredno priključen ogrevalni sistem
Neposredno priključen ogrevalni sistem
Posredno priključen ogrevalni sistem
- Vgradnja v dovod
Položaji vgradnje
Temperatura medija 100 °C
Temperatura medija 130 °C
Temperatura medija 150 °C
Elektromotorni pogon
Opomba!
Bodite pozorni na položaje vgradnje za elektromotorne
pogone AMV(E). Oglejte si ustrezen tehnični list.
4
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
DEN-SMT/SI
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Tlačno temperaturni
diagram
maks
CuSn5ZnPb (Rg5) PN 16
delovno področje
Maks. dovoljen delovni tlak kot funkcija temperature medija (v skladu s standardom EN 1092-3)
Diagram pretoka
Diagram z nastavitvami in dimenzioniranjem
Povezava med dejanskim pretokom in številom vrtljajev omejevalnika pretoka. Dane vrednosti so približne.
DN 32 kVS 10,0
DN 25 kVS 8,0
DN 20 kVS 6,3
DN 15 kVS 4,0
DN 15 kVS 2,5
DN 15 kVS 1,6
DN 15 kVS 1,0
pretok
pretok
DN 15 kVS 0,4
št. vrtljajev
1 = 120º
Pretok regulirate z obračanjem vijaka omejevalnika pretoka
v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki
Pretok vode pri diferenčnem tlaku preko MCV 0,2 bar
(20 kPa) in preko celotnega regulatorja od 0,5 bar (50 kPa)
do 12 bar (1200 kPa).
Opomba:
Če želite doseči nastavitev maks. pretoka v regulatorju, uporabite diagrame iz navodil.
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
5
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Dimenzioniranje
1. primer:
Elektromotorni regulacijski ventil (MCV)
za mešalni krog v neposredno priključenih
ogrevalnih sistemih zahteva pretok 700 l/h.
- Neposredno priključen
ogrevalni sistem
Dani podatki:
= 0,7 m3/h (700 l/h)
Qmaks
∆pmin = 0,8 bar (80 kPa)
∆pkrog 1) = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = 0,2 bar (20 kPa); privzeto za
regulator AVQM
Opomba:
1)
∆pkrog ustreza zahtevanem pritisku črpalke v ogrevalnem krogu,
a ga ne upoštevajte pri dimenzioniranju AVQM.
Skupna izguba (razpoložljivega) tlaka
v regulatorju je:
∆pAVQM,A = ∆pmin
∆pAVQM,A = 0,8 bar (80 kPa)
Morebitne izgube tlaka v ceveh, zapornih vmesnih
kosih, toplotnih števcih itd. niso vključene.
Izberite regulator iz diagrama pretoka (stran 4)
z najmanjšo mogočo vrednostjo kVS glede na
območja pretoka.
kVS = 1,6 m3/h
Min. zahtevani diferenčni tlak v izbranem
regulatorju se izračuna po tej formuli:
2
2
Q

 0 ,7 
pAVQM ,MIN   maks .   pMCV 

  0 ,2
k
 1,6 
 vs 
∆pAVQM,MIN = 0,39 bar (39 kPa)
∆pAVQM,A > ∆pAVQM,MIN
0,8 bar > 0,39 bar
Rešitev:
Za primer se izbere AVQM; DN 15; vrednost kVS
1,6; področje nastavitve pretoka 0,03–0,9 m3/h.
maks.
∆pkrog
maks.
∆pkrog
6
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
DEN-SMT/SI
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Dimenzioniranje (se nadaljuje)
2. primer:
Elektromotorni regulacijski ventil (MCV) za posredno
priključene ogrevalne sisteme zahteva pretok
1200 l/h.
- Posredno priključen
ogrevalni sistem
Dani podatki:
Qmaks = 1,2 m3/h (1200 l/h)
∆pmin = 0,8 bar (80 kPa)
∆pprenosnik = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = 0,2 bar (20 kPa)
Skupna izguba (razpoložljivega) tlaka v
regulatorju je:
∆pAVQM,A = ∆pmin − ∆pprenosnik = 0,8 − 0,1
∆pAVQM,A = 0,7 bar (70 kPa)
Morebitne izgube tlaka v ceveh, zapornih vmesnih
kosih, toplotnih števcih itd. niso vključene.
Izberite regulator iz diagrama pretoka (stran 4)
z najmanjšo mogočo vrednostjo kVS glede na
območja pretoka.
kVS = 2,5 m3/h
Min. zahtevani diferenčni tlak v izbranem
regulatorju se izračuna po tej formuli:
2
2
Q

 1,2 
pAVQM ,MIN   maks .   pMCV 

  0 ,2
k
 2,5 
 vs 
∆pAVQM,MIN = 0,43 bar (43 kPa)
∆pAVQM,A > ∆pAVQM,MIN
0,7 bar > 0,43 bar
Rešitev:
Za primer se izbere AVQM; DN 15; vrednost kVS 2,5;
področje nastavitve pretoka 0,07-2,4 m3/h.
maks.
prenosnik
maks.
prenosnik
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
7
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Konstrukcija
1. Vložek regulacijskega ventila
2. Nastavljivi omejevalnik
pretoka
3. Telo ventila
4. Vložek ventila
5. Tlačno razbremenjen krožnik
ventila
6. Drog ventila
7. Vgrajena vzmet regulatorja
pretoka
8. Regulacijska povezava
9. Tlačni pogon
10. Regulacijska membrana
11.Matica
12. Impulzna cev
13. Kompresijski fiting za
impulzno cev
14. Varnostni ventil previsokega
tlaka
Funkcija
Pretok povzroči padec tlaka prek nastavljivega
omejevalnika pretoka. Nastale razlike tlakov se
nato prenesejo prek impulznih cevi in/ali
regulacijske povezave v drogu do komor pogona,
kjer delujejo na membrano regulatorja diferenčnega
tlaka. Diferenčni tlak v omejevalniku pretoka
regulira in omejuje vgrajena vzmet za regulacijo
pretoka. Regulacijski ventil se zapre pri naraščajočem
diferenčnem tlaku in se odpre pri padajočem
diferenčnem tlaku ter tako regulira maks. pretok.
Nastavitve
Nastavitev pretoka
Nastavitev pretoka se regulira z nastavitvijo položaja
omejevalnika pretoka. Nastavitev se lahko izvede
na osnovi nastavitvenega diagrama pretoka
(preberite ustrezna navodila) in/ali s toplotnim
števcem.
8
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
Elektromotorni pogon deluje v območju od
vrednosti nič do nastavljene maks. vrednosti
pretoka glede na obremenitev.
Regulator ima varnostni ventil za odvajanje
previsokega tlaka, ki ščiti membrano za regulacijo
diferenčnega tlaka pred previsokim diferenčnim
tlakom.
DEN-SMT/SI
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Dimenzije
155
H
H2
H1
L
AMV(E) 2./ 3. +
AVQM (DN 15–25)
Ø 106
L
DN
H
H2
mm
Masa
H1
DN
(kg)
(mm)
15
65
97
73
1,9
15
290
20
70
97
73
1,9
20
290
25
75
97
76
2,0
25
293
32
100
97
77
2,5
32
294
121
280
278
92
277
121
AMV(E) 10 +
AVQM (DN 15)
AMV 150 +
AVQM (DN 15)
AMV(E) 13 +
AVQM (DN 15)
L2
L3
d2
L1
d
R
k
n
SW
DN
R 1)
SW
SW
d
L1 2)
SW
L2
L3
k
d2
mm
n
15
1/2
32 (G 3/4A)
21
130
131
139
65
14
4
20
3/4
41 (G 1A)
26
150
144
154
75
14
4
25
1
50 (G 11/4A)
33
160
160
159
85
14
4
32
11/4
63 (G 1³/4A)
42
-
177
184
100
18
4
Konični zun. navoj v skladu s standardom EN 10226-1
2)
Prirobnice PN 25 v skladu s standardom EN 1092-2
1)
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
9
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
10
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
DEN-SMT/SI
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.36 © Danfoss 07/2014
11
Tehnični list
Tlačno neodvisen regulacijski ventil z integriranim omejevalnikom pretoka AVQM (PN 16)
Danfoss Trata d.o.o.
Ul. Jo ž eta Jame 16
1210 Ljubljana
Slovenija
Tel.:+386 1 582 04 24
Fax: +386 1 507 25 18
E-mail: danfoss.[email protected]
www.danfoss.si
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila.
Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.
Vse prodajne znamke v tem gradivu so last njihovih podjetij. Danfoss in logotip Danfoss sta prodajni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.
12
VD.DB.V4.36
Produced by Danfoss A/S © 07/2014