HVAC ventili 2015 - Ogrevanje – Danfoss Trata, doo

Transcription

HVAC ventili 2015 - Ogrevanje – Danfoss Trata, doo
Cenik 2015
Ogrevalna tehnika
80 let
izkušenj
v ogrevanju.
www.ogrevanje.danfoss.com
Sklop cenikov ogrevalne tehnike 2015 najdete na spletni strani www.ogrevanje.danfoss.com
Cenik 2015
Ogrevalna tehnika
Cenik 2015
Ogrevalna tehnika
Prenosniki toplote
80 let
izkušenj
v ogrevanju.
80 let
izkušenj
v ogrevanju.
www.ogrevanje.danfoss.com
www.ogrevanje.danfoss.com
Cenik 2015
Ogrevalna tehnika
Cenik 2015
Ogrevalna tehnika
Parni ventili • Ventili daljinskega ogrevanja
Nadomestni deli za oljne gorilnike
80 let
izkušenj
v ogrevanju.
www.ogrevanje.danfoss.com
www.ogrevanje.danfoss.com
stran
Radiatorske termostatske glave, radiatorski ventili
4-19
A
Danfoss Link™, living by Danfoss,
toplovodno talno ogrevanje, električno talno ogrevanje
20-31
B
Prostorski termostati,
conska regulacija
32-35
C
Regulatorji temperature brez pomožne energije
36-41
D
Kombinirani regulatorji pretoka z regulacijskim ventilom
avtomatski in ročni ventili za hidravlično uravnoteženje
42-57
E
Elektronski regulatorji ECL, presostati, termostati
58-61
F
Ventili za daljinsko ogrevanje
62-73
G
Prehodni in tripotni regulacijski ventili,
regulacijske pipe, zaporne lopute za vodo,
elektromotorni pogoni za toplozračne lopute
74-81
H
Krogelne zaporne pipe in ploščni prenosniki toplote
za daljinsko ogrevanje - glejte ločene cenike
Toplotni števci
Februar 2015
I
88-89
Stran 1
J
Abecedno kazalo
Proizvod
A2xx
A3xx
ABN A5
ABNM A5, LIN
ABNM A5, LOG
AB-PM
AB-QM
AB-QM
AB-QM
AB-QM
AB-QM
ABV/NO
AFP
AFQM 6, AFQM
AMB 162, 182
AMD
AMD
AME 435 QM, AMV 435
AME 55 QM, AMV 55
AME 85 QM, AMV 85
AME 855
AMI 140
AMV 150
AMV(E) 10
AMV(E) 10
AMV(E) 110,120 NL
AMV(E) 13
AMV(E) 13
AMV(E) 20, 30
AMV(E) 20, 30
AMV(E) 23, 33
AMV(E) 23, 33
AMV(E) 438 SU
AMV(E) 55, 56
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 655, 658 SD
AMV(E) 655, 658 SD
AMV(E) 435
AMZ 112
AMZ 113
ASV-BD
ASV-I
ASV-M
ASV-P
ASV-PV
ASV-PV
AT
AVDA
AVDO
AVP
AVQM
AVTB
CCR 2
CCR 3
Danfoss Link™
Danfoss Link™ BR
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ FT
Danfoss Link™ HC
Danfoss Link™ RS
Danfoss Link™ SCM
Danfoss Mobile Phone Butler
Stran
58
59
45
6
45
47
44
48
48
49
50
34
72
65
83
84
85
49
49
50
80
45
75
64
67
45
64
67
64
67
64
67
80
80
80
65
69
80
35
35
53
53
53
52
52
52
61
57
57
71
63
38
41
47
20
22
20
20
21
20
22
22
Proizvod
ECA 30/31
ECA 32
ECA 61
ECheat 150 (EFSM)
ECL 110
ECL 210
ECL 310
ECL podnožje
ECtemp (EFET)
FH-CWD
FH-CWP
FH-CWT
FHF-dodatki
FHF-F
FHM-Cx
FH-ME
FHV-A
FHV-R
FH-WC 230
FH-WC 24
FH-WT 230
FH-WT, -WP,-WS
FJVR
FTC
HRB 3, HFE 3
HRB 4
KP
KPI
LENO™ MSV-BD
living connect®
living eco®
MSV-F2
MTCV
Pt 1000 tipala
QT
RA 2000
RA 5060
RA-C
RA-C
RA-C
RA-DV
RAE
RAE-H
RAE-K
RA-K/-KE
RA-N
RA-N ravni NN/ZN
RA-N ravni NN/ZN
RA-N ravni ZN/ZN
RA-N/ RA-C
RA-NCX
RA-URX, RLV-X
RAV
RAV/8
RAV/8
RAVL
RAVV, RAVK
RAX
RAX
RAX-K
RAX-K
RET 1000
Stran
60
60
60
31
58
58
59
60
31
30
30
30
27
27
26
27
25
25
29
28
29
28
25
24
83
83
61
61
56
20
5
57
40
60
46
4
5
9
24
34
9
6
7
7
11
9
24
34
24
34
14
19
8
34
37
8
37
14
19
7
23
32
Proizvod
RET 2000
RET 2000 B-RF + RX 1-S
RLV
RLV-CX
RLV-K
RLV-KS
RLV-S
RTX
RTX
SH-E01
SONOMETER™ 1100
SONOMETER™ 1100 dodatk
ST 1, ST 2
TP 5001
TP 5001-RF + RX-1
TP 7001
TS
tuljke
TVM-W
TWA-A
TWA-A, TWA-K
TWA-A, TWA-K
TWA-A, TWA-V
TWA-K
TWA-Z
VB 2
VF 2
VF 3
VFG 2
VFG 21
VFM 2
VHS
VHX-DUO
VHX-MONO
VM 2
VMV-NN
VMV-NN
VMV-ZN
VRB 2
VRB 3
VRG 2
VRG 3
VS 2
WFY-LG
WFY-LH
WFY-WA
WFY-WG
WFY-WH
Stran
32
33
12
14
12
12
12
19
23
39
88
89
61
32
33
32
32
60
39
6
28
29
34
7
45
66
79
78
73
73
68
10
16
17
66
34
37
75
77
76
77
76
66
86
86
87
86
86
Kazalo po kodah se nahaja na strani 90.
Februar 2015
Stran 2
Primeri regulacij
Regulacija klimata
Primer naročila
1
003Z0700
1b
2 x 003Z0279
2
082H0163
2b
065Z0311
3
087H3020
3b
087H3811
3c
087H3220
4
087B1181
5
087B1164
6
060L110166
7
060L112066
Ventil AB-QM DN40
Navojni priključki DN40
Pogon AMV 435/230V
Adapter
Regulator ECL Comfort 210
Aplikacijski ključ A214
Podnožje za ECL Comfort 210
Tipalo potopno ESMU 250
Prostorsko tipalo ESM-10
Termostat KP 61
Termostat KP 75
Regulacija radiatorskega ogrevanja in sanitarne tople vode
Primer naročila
1
065Z0119
1b
3 x 065Z0295
2
082H0163
3
087H3020
3b
087H3806
3c
087H3220
4
084N1012
5
087B1180
5b
087B1190
6
087B1181
6b
087B1191
7
087H3200
8
013G2990
Ventil VRG3 40/25
Navojni priključki DN40
Pogon AMV 435/230V
Regulator ECL Comfort 210
Aplikacijski ključ A237
Podnožje za ECL Comfort 210
Tipalo zunanje ESMT
Tipalo potopno ESMU 100
Tuljka za tipalo ESMU 100
Tipalo potopno ESMU 250
Tuljka za tipalo ESMU 250
Daljinski upravljalnik ECA 30
Radiatorski termostatski ventil RA 2000
Primer naročila
1
065B2017
1b
003H6910
2
082G3003
3
087H3040
3b
087H3802
3c
087H3230
4
087B1180
4b
087B1190
5
084N1012
6
003H6287
6b
003H6910
7
013G2990
Ventil VM 25/6,3
Varilni priključki DN25
Pogon AMV 13/14/230V
Regulator ECL Comfort 310
Aplikacijski ključ A230
Podnožje za ECL Comfort 310
Tipalo potopno ESMU 100
Tuljka za tipalo ESMU 100
Tipalo zunanje ESMT
Regulator dif. tlaka AVP 25/8,0
Varilni priključki DN25
Radiatorski termostatski ventil RA 2000
Regulacija toplotne postaje daljinskega ogrevanja
Februar 2015
Stran 3
16
16
HFE 3
HRB 3
HRB 3 / HRB 4
VF2 / VF3
VRG(B) 2/3
VMV
RAV
Tip ventila
3 točkovni
DN
mm
10/8
15/8
20/8
25/8
15
20
25
32
40
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
15
15
20
25
32
40
50
50
65
80
100
125
150
kVS
Varn. funkcija
m3/h
1,2
1,5
2,3
3,1
2,5
4
6,3
10
12
0,63; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
10
16
25
40
0,63; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
10
16
25
40
63
100
145
220
320
630
1000
1250
0,4; 0,63; 1; 1,6
2,5
4; 6,3
10
16
25
40
60
90
150
225
280
400
Zvezni
82,
83
82,
83
78,
79,
80,
81
76,
77,
80,
81
75
34
Stran
Maks. p1)
bar
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
80
4
ABV NO
(ABV NO)
ABV NO
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,5
2,5
Maks. p1)
bar
7,5/15
500
20
24
250
5
Maks. p1)
bar
435
435
435
AMV(E) 435
150
150
AMV 150
*) Pri temperaturah pod 2°C je potrebno uporabiti grelnik vretena.
90°
90°
80
70
40
30
20
15
10
15
10
2
2,1
2,6
3,1
3,3
hod
mm
Tip
AMV
AMV
AME
AME
AMV
AMV
Dodatki
Dodatki
Hitrost [s/mm]
Sila [N]
Hod [mm]
1) Maks. p = maksimalni diferenčni tlak zapiranja
2) Varnostna funkcija SU pri odvzemu napetosti popolnoma zapre pot A-AB
6
10
16
10
PN Tobm
bar °C
Napajanje
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
230 V AC
230 V AC
potenciometer
stikalo
Ogrevanje in hlajenje
2...120
2...120
(-10*) 2...130
(-10*) 2...130
2…110
2…110
Februar 2015
Stran 74
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Maks. p1)
bar
15
450
15
438 SU 2)
438 SU 2)
438 SU 2)
AMV(E) 438 SU
56
56
56
1,5
1
0,5
1
0,5
Maks. p1)
bar
samo 1P
ali 2S
8
4
2000
1500
40
40
55
55
55
AMV(E) 55/56
3
5000
40
86
86
86
3
1,5
3
1,5
Maks. p1)
bar
8
5000
40
85
85
85
AMV(E) 85/86
3,7
2,2
1,5
Maks. p1)
bar
2
15000
80
855
855
855
AMVE 855
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Maks. p1)
bar
120s/90° 240s/90°
5 Nm
15 Nm
90°
90°
AMB 162 AMB 182
AMB 162 AMB 182
AMB 162 AMB 182
AMB 162/182
Tripotni mešalni navojni ventili VMV
Koda
Priključek
Tip
Hod
[mm]
kVS
Maksimalni diferenčni tlak [bar] 1)
[m3/h]
Cena
EUR
Tripotni ventil VMV, za elektromotorni pogon AMV 150, AMV(E) 10, 13, 13 SU
VMV-ZN
Telo ventila iz Rg, PN16, maks. temperatura vode 120°C, priključek zunanji navoj.
065F6015
VMV 15/2,5
¾" ZN
2
0,6
2,5
065F6020
VMV 20/4,0
1" ZN
2,1
0,5
4,0
94,10
065F6025
VMV 25/6,3
1 ¼" ZN
2,6
0,3
6,3
103,00
065F6032
VMV 32/10
1 ½" ZN
3,1
0,2
10
125,00
065F6040
VMV 40/12
2" ZN
3,3
0,2
12
140,00
94,10
1)
Mešalni ventili VMV se uporabljajo v primerih, ko ventilu ni potrebno pri zapiranju premagovati znatnih diferenčnih tlakov, npr. pri vgradnji na razdelilnike,
ki so priključeni na hidravlično kretnico in med kretnico in razdelilnikom NI obtočne črpalke.
Koda
Dimenzije
Tip
DN ventila
Cena
EUR
Sestava
Dodatki za VMV ventile z zunanjim navojem
065Z7010
R ½ "ZN x ¾"NN
DN 15
065Z7011
R ¾"ZN x 1"NN
DN 20
R 1"ZN x 1 ¼"NN
DN 25
R 1 ¼"ZN x 1 ½"NN
DN 32
R 1 ½"ZN x 2"NN
DN 40
Navojni
priključek
065Z7012
065Z7013
065Z7014
©
30,10
Komplet 3 navojnih priključkov s tesnili in
maticami
37,60
65,40
71,70
94,10
Elektromotorni pogoni za ventile VMV z zunanjim navojem
Koda
opomba
Tip
Sila [N]
Hod [mm]
Hitrost
[s/mm]
Cena
EUR
AMV 150
Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal
brez varnostne funkcije, napajanje 230V
082G3090
AMV 150/24/230V
250
5
24
213,00
250
5
24
213,00
brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082G3089
AMV 150/24/24V
H
Varnostna funkcija
V kolikor potrebujete navojni mešalni tripotni ventil z elektromotornim pogonom za tritočkovni regulacijski signal in z varnostno funkcijo, ki
pri odvzemu napetosti zapre prehodno pot A-AB, uporabite ventile VRG 3 ali VRB 3 z elektromotornim pogonom AMV 438 SU.
Zvezni regulacijski signal, z ali brez varnostne funkcije
V kolikor potrebujete navojni mešalni tripotni ventil z elektromotornim pogonom za zvezni regulacijski signal, uporabite ventile VRG 3 ali
VRB 3 z elektromotornim pogonom AME 435.
V kolikor potrebujete navojni mešalni tripotni ventil z elektro motornim pogonom za zvezni regulacijski signal in z varnostno funkcijo, ki pri
odvzemu napetosti zapre prehodno pot A-AB, uporabite ventile VRG 3 ali VRB 3 z elektromotornim pogonom AME 438 SU.
Dodatki za VMV ventile
za montažo elektromotornega pogona na ventile VMV z notranjim navojem (kode 065F0015 - 065F0040)
065Z7018
Februar 2015
Adapter RAV / M30x1,5mm, za ventile VMV z notranjim navojem
39,10
Stran 75
Navojni tripotni mešalni ventili VRG 3 in VRB 3
Koda
Tip
Priključek
Hod
[mm]
kVS
Maksimalni diferenčni tlak [bar]
AMV(E) 435
AMV(E) 438 SU
[m3/h]
Cena
EUR
Tripotni ventil VRG 3
VRG 3
Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.
065Z0111
VRG3 15/0,63
1" ZN
0,63
117,00
065Z0112
VRG3 15/1,0
1" ZN
1,0
117,00
065Z0113
VRG3 15/1,6
1" ZN
1,6
117,00
065Z0114
VRG3 15/2,5
1" ZN
2,5
117,00
065Z0115
VRG3 15/4,0
1" ZN
065Z0116
VRG3 20/6,3
1 ¼" ZN
065Z0117
VRG3 25/10
1 ½" ZN
10,0
208,00
065Z0118
VRG3 32/16
2" ZN
16
262,00
065Z0119
VRG3 40/25
2 ¼" ZN
25
312,00
065Z0120
VRG3 50/40
2 ¾" ZN
40
371,00
10
4 bar
15
4,0
117,00
6,3
167,00
Pogoni za ventile VRG 3: glejte pogone na straneh 80 in 81.
Tripotni ventil VRB 3
VRB 3
Telo ventila iz rdečega brona Rg5, PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.
065Z0151
VRB3 15/0,63
1" ZN
0,63
139,00
065Z0152
VRB3 15/1,0
1" ZN
1,0
139,00
065Z0153
VRB3 15/1,6
1" ZN
1,6
139,00
065Z0154
VRB3 15/2,5
1" ZN
2,5
139,00
065Z0155
VRB3 15/4,0
1" ZN
065Z0156
VRB3 20/6,3
1 ¼" ZN
065Z0157
VRB3 25/10
1 ½" ZN
10,0
244,00
065Z0158
VRB3 32/16
2" ZN
16
304,00
065Z0159
VRB3 40/25
2 ¼" ZN
25
357,00
065Z0160
VRB3 50/40
2 ¾" ZN
40
429,00
10
4 bar
15
4,0
139,00
6,3
192,00
Pogoni za ventile VRG 3: glejte pogone na straneh 80 in 81.
Način uporabe mešalnih ventilov VMV, VRG 3, VRB 3 in VF 3
Ventili VMV 3, VRG 3, VRB 3 in VF 3 so mešalni ventili, kar pomeni, da imajo dva vstopna priključka A in B ter en izstopni priključek AB.
Kadar se jim zapre vstopni priključek B, se jih uporabi kot prehodne ventile, denimo pri regulaciji hlajenja pri klimatski napravi.
Vedno upoštevajte smeri pretoka, ki so nakazane na ohišju ventila ali/in na napisnih ploščicah.
Tripotni mešalni ventil uporabljen v mešalni aplikaciji.
Tripotni mešalni ventil uporabljen v delilni aplikaciji, vendar še vedno vgrajen v mešalni točki.
Februar 2015
Stran 76
Navojni prehodni ventili VRG 2 in VRB 2
Koda
Tip
Priključek
Maksimalni diferenčni tlak [bar]
Hod
[mm]
AMV(E) 435
AMV(E) 438 SU
kVS
[m3/h]
Cena
EUR
Prehodni ventil VRG 2
VRG 2
Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.
065Z0131
VRG2 15/0,63
1" ZN
0,63
98,60
065Z0132
VRG2 15/1,0
1" ZN
1,0
98,60
065Z0133
VRG2 15/1,6
1" ZN
1,6
98,60
065Z0134
VRG2 15/2,5
1" ZN
2,5
98,60
065Z0135
VRG2 15/4,0
1" ZN
065Z0136
VRG2 20/6,3
1 ¼" ZN
065Z0137
VRG2 25/10
1 ½" ZN
10,0
193,00
065Z0138
VRG2 32/16
2" ZN
16
245,00
065Z0139
VRG2 40/25
2 ¼" ZN
25
293,00
065Z0140
VRG2 50/40
2 ¾" ZN
40
351,00
10
4 bar
15
4,0
98,60
6,3
147,00
Pogoni za ventile VRG 3: glejte pogone na straneh 80 in 81.
Prehodni ventil VRB 2
VRB 2
Telo ventila iz rdečega brona Rg5, PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.
065Z0171
VRB2 15/0,63
1" ZN
0,63
128,00
065Z0172
VRB2 15/1,0
1" ZN
1,0
128,00
065Z0173
VRB2 15/1,6
1" ZN
1,6
128,00
065Z0174
VRB2 15/2,5
1" ZN
2,5
128,00
065Z0175
VRB2 15/4,0
1" ZN
065Z0176
VRB2 20/6,3
1 ¼" ZN
065Z0177
VRB2 25/10
1 ½" ZN
10,0
230,00
065Z0178
VRB2 32/16
2" ZN
16
288,00
065Z0179
VRB2 40/25
2 ¼" ZN
25
339,00
065Z0180
VRB2 50/40
2 ¾" ZN
40
410,00
10
4 bar
15
4,0
128,00
6,3
180,00
Pogoni za ventile VRG 3: glejte pogone na straneh 80 in 81.
Dodatki
Koda
Tip
Dimenzije
DN ventila
Sestava
Cena
EUR
H
Dodatki za ventile VRG 3, VRG 2, VRB 3 in VRB 2
065Z0291
R ½"ZN x 1"NN
DN 15
065Z0292
R ¾"ZN x 1 ¼"NN
DN 20
R 1"ZN x 1 ½"NN
DN 25
065Z0293
Navojni
priključek
R 1 ¼"ZN x 2"NN
DN 32
065Z0295
R 1 ½"ZN x 2 ¼"NN
DN 40
065Z0296
R 2"ZN x 2 ¾"NN
DN 50
065Z0294
6,00
Komplet 1 navojnega priključka
s tesnilom in matico
za ventil VRG3/VRB3 potrebujete 3 komplete,
za ventil VRG2/VRB2 potrebujete 2 kompleta
7,80
10,20
13,80
14,40
25,80
Adapter
Adapter za uporabo novih ventilov z obstoječimi pogoni
065Z0311
Adapter DN 15-50 / AMV(E)15,25,35
35,60
Rezervni deli
Rezervni deli za ventile VRG 3, VRG 2, VRB 3 in VRB 2
065Z0321
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN15
39,10
065Z0322
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN20
45,90
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN25
51,00
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN32
57,80
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN40, DN50
34,90
065Z0323
065Z0324
Tesnilni
komplet
065Z0325
Februar 2015
Stran 77
Prirobnični tripotni ventili VF 3
AME 855
AMV(E) 85, 86
Hod
[mm]
AMV(E) 56
Priključek
AMV(E) 55
Tip
AMV(E) 435
Koda
AMV(E) 438 SU
Maksimalni diferenčni tlak [bar]
kVS
[m3/h]
Cena EUR
Tripotni ventil VF 3
VF 3
Telo ventila do DN100 in DN200-300 iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek prirobnica,
Telo ventila DN125 in DN150 iz GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključek prirobnica.
065Z0251
VF3 15/0,63
DN 15
---
---
---
---
0,63
200,00
065Z0252
VF3 15/1,0
DN 15
---
---
---
---
1,0
200,00
065Z0253
VF3 15/1,6
DN 15
065Z0254
VF3 15/2,5
DN 15
065Z0255
VF3 15/4,0
DN 15
065Z0256
VF3 20/6,3
DN 20
10
4
---
---
---
---
1,6
200,00
---
---
---
---
2,5
200,00
---
---
---
---
4,0
200,00
---
---
---
---
6,3
264,00
065Z0257
VF3 25/10
DN 25
---
---
---
---
10
325,00
065Z0258
VF3 32/16
DN 32
---
---
---
---
16
390,00
065Z0259
VF3 40/25
DN 40
065Z0260
VF3 50/40
DN 50
065Z0261
VF3 65/63
DN 65
065Z0262
VF3 80/100
DN 80
065B1685
VF3 100/145
DN 100
065B3125
VF3 125/220
DN 125
065B3150
VF3 150/320
DN 150
065B4200
VF3 200/630
DN 100
065B4250
VF3 250/1000
DN 125
065B4300
VF3 300/1250
DN 150
15
20
30
40
70
80
2,5
---
---
---
---
25
449,00
---
---
---
---
40
535,00
---
---
---
---
---
63
668,00
---
---
---
---
---
100
847,00
---
---
1,5
1
---
---
145
1.273,00
---
---
1
0,5
3
---
220
1.802,00
---
---
0,5
---
1,5
---
320
1.871,00
---
---
---
---
---
3,7
630
8.805,00
---
---
---
---
---
2,2
1000
11.300,00
---
---
---
---
---
1,5
1250
14.959,00
Pogoni za ventile VF 3: glejte pogone na straneh 80 in 81.
Način uporabe mešalnih ventilov VMV 3, VRG 3, VRB 3 in VF 3
Ventili VMV 3, VRG 3, VRB 3 in VF 3 so mešalni ventili, kar pomeni, da imajo dva vstopna priključka A in B ter en izstopni priključek AB.
Kadar se jim zapre vstopni priključek B, se jih uporabi kot prehodne ventile, denimo pri regulaciji hlajenja pri klimatski napravi.
Vedno upoštevajte smeri pretoka, ki so nakazane na ohišju ventila ali/in na napisnih ploščicah.
Tripotni mešalni ventil uporabljen v mešalni aplikaciji.
Tripotni mešalni ventil uporabljen v delilni aplikaciji, vendar še vedno vgrajen v mešalni točki.
Februar 2015
Stran 78
Prirobnični prehodni ventili VF 2
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 85, 86
Hod
[mm]
AMV(E) 56
Priključek
AMV(E) 55
Tip
AMV(E) 435
Koda
AMV(E) 438 SU
Maksimalni diferenčni tlak [bar]
kVS
[m3/h]
Cena EUR
Tripotni ventil VF 2
VF 2
Telo ventila do DN100 iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek prirobnica,
Telo ventila nad DN100 iz GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključek prirobnica.
065Z0271
VF2 15/0,63
DN 15
---
---
---
---
0,63
184,00
DN 15
---
---
---
---
1,0
184,00
065Z0272
© VF2 15/1,0
065Z0273
© VF2 15/1,6
DN 15
065Z0274
VF2 15/2,5
DN 15
065Z0275
VF2 15/4,0
DN 15
065Z0276
VF2 20/6,3
DN 20
10
4
---
---
---
---
1,6
184,00
---
---
---
---
2,5
184,00
---
---
---
---
4,0
184,00
---
---
---
---
6,3
244,00
065Z0277
VF2 25/10
DN 25
---
---
---
---
10
295,00
065Z0278
VF2 32/16
DN 32
---
---
---
---
16
374,00
065Z0279
VF2 40/25
DN 40
065Z0280
VF2 50/40
DN 50
065Z0281
VF2 65/63
DN 65
065Z0282
VF2 80/100
DN 80
065B3205
VF2 100/145
DN 100
065B3230
VF2 125/220
DN 125
065B3255
VF2 150/320
DN 150
15
20
2,5
30
40
---
---
---
---
25
431,00
---
---
---
---
40
496,00
---
---
---
---
---
63
647,00
---
---
---
---
---
100
827,00
---
---
1,5
1
---
---
145
1.182,00
---
---
1
0,5
3
3
220
1.773,00
---
---
0,5
---
1,5
1,5
320
1.790,00
Pogoni za ventile VF 3: glejte pogone na straneh 80 in 81.
Dodatki
Koda
Cena EUR
Tip, opis
Adapter
Adapter za uporabo novih ventilov z obstoječimi pogoni
065Z0311
Adapter DN 15-50 / AMV(E) 15, 25, 35, 323, 423, 523
35,60
065Z0312
Adapter DN 65-80 / AMV(E) 56, 323, 423, 523
35,60
H
Rezervni deli
Rezervni deli za ventile VF 3, VF 2
065Z0321
Tesnilni komplet za ventile VF DN15
39,10
065Z0322
Tesnilni komplet za ventile VF DN20
45,90
065Z0323
Tesnilni komplet za ventile VF DN25
51,00
Tesnilni komplet za ventile VF DN32
57,80
Tesnilni komplet za ventile VF DN40, DN50
34,90
35,70
065B1360
Tesnilni komplet za ventile VF DN65, DN/80
Tesnilni komplet za ventile VF DN100
065B0007
Tesnilni komplet za ventile VF DN125, DN150
244,00
065Z0324
065Z0325
065Z0327
Februar 2015
Tesnilni
komplet
74,80
Stran 79
Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3
Koda
Tip
Za ventile
Sila [N]
Hod
[mm]
Hitrost
[s/mm]
Cena
EUR
Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal
AMV, AME
brez varnostne funkcije, napajanje 230V
082H0163
AMV 435/230V
VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN80
400
082H3021
AMV 55/8/230V
VF 2/3 DN100 - DN150
2000
082H3024
AMV 56/4/230V
VF 2/3 DN100 - DN125
1500
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
VF 2/3 DN125, DN150
20
40
7,5/15
211,00
8
835,00
4
835,00
8
1.367,00
3
1.367,00
5000
52
450
15
15
568,00
400
20
7,5/15
200,00
8
835,00
AMV(E) 435
z varnostno funkcijo1), napajanje 230V
082H0123
AMV 438 SU/230V
VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN50
brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN80
082H3020
AMV 55/8/24V
VF 2/3 DN100 - DN150
2000
082H3023
© AMV 56/4/24V
VF 2/3 DN100 - DN125
1500
082G1450
© AMV 85/8/24V
082G1460
© AMV 86/3/24V
VF 2/3 DN125, DN150
40
4
835,00
8
1.367,00
3
1.367,00
5000
52
450
15
15
568,00
400
20
7,5/15
252,00
8
933,00
AMV(E) 55, 56
1)
z varnostno funkcijo , napajanje 24V
082H0122
© AMV 438 SU/24V
VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN50
Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal
brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082H0161
AME 435/24V
VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN80
082H3022
AME 55/8/24V
VF 2/3 DN100 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF 2/3 DN100 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
VF 2/3 DN125, DN150
40
4
933,00
8
1.509,00
3
1.509,00
5000
52
450
15
15
621,00
VF 3 DN200 - DN300
15000
80
2
3.356,00
VF 3 DN200 - DN300
15000
80
2
3.264,00
AMV(E) 85, 86
1)
z varnostno funkcijo , napajanje 24V
082H0121
AME 438 SU/24V
VRB 2/3, VRG 2/3 DN15 - DN50
VF 2/3 DN15 - DN50
AMV(E) 438 SU
Elektromotorni pogoni AME, za zvezni in tritočkovni regulacijski signal
brez varnostne funkcije, napajanje 230V
082G3511
AME 855/230V
brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082G3510
AME 855/24V
AME 855
1)
Varnostna funkcija SU
Varnostna funkcija pri odvzemu napetosti popolnoma zapira pot A-AB
Tip ventila
VRB 3, VRG 3, VF 3
VRB 2, VRG 2, VF 2
DN15 - DN50
Februar 2015
Varnostna vzmet pogona
SU
zapira pot A-AB
Stran 80
Dodatki za elektromotorne pogone AMV, grelniki vretena
Koda
Opis
Tip
Cena
EUR
Dodatki za elektromotorne pogone AMV(E) 435
Adapter za uporabo starih ventilov z novimi pogoni
065Z0313
Adapter AMV(E) 435 za stare ventile VF, VL, VRB, VRG DN15-50
54,30
Dodatki za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Naenkrat je možno vgraditi samo enega od dodatkov.
082H7035
©
Dodatek P 10 k/30mm za AMV 55, 56
97,40
082H7036
©
Dodatek P 10 k/40mm za AMV 55, 56
96,80
082H7038
©
Dodatek P 1 k /30mm za AMV 55, 56
91,60
082H7039
©
Dodatek P 1 k/40mm za AMV 55, 56
96,80
Dodatek 2S za AMV 55, 56
91,60
082H7037
Dodatki za elektromotorne pogone AMV 85, 86
082H7050
©
Dodatek 2S za AMV 86/3/24
172,00
082H7051
©
Dodatek 2S za AMV 86/3/230
132,00
082H7072
©
Dodatek 2S za AMV 85/8/24
172,00
082H7071
©
Dodatek 2S za AMV 85/8/230
132,00
082H7081
©
Dodatek 2S + P 10 k za AMV 86/3/24
241,00
082H7080
©
Dodatek 2S + P 10 k za AMV 86/3/230
211,00
082H7083
©
Dodatek 2S + P 10 k za AMV 85/8/24
241,00
082H7082
©
Dodatek 2S + P 10 k za AMV 85/8/230
211,00
Grelniki vretena za elektromotorne pogone AMV/AME 435, 438, 55,56, 85,86
Za temperature pod 2°C do -10 °C, napajanje 24V, maksimalna temperatura vode, ki vstopa v ventile je 40°C.
Pri change-over sistemih, kjer je možno, da v ventil vstopa medij s temperaturo nad 40°C, zagotovite pri nastopu temperature višje od
40°C izklop napajanja grelnika pogona, npr. s pomočjo termostata.
065Z0315
Grelnik droga za pogone AMV/AME 435
za ventile VRG2/3, VRB2/3, VF2/3 DN15 - DN80, priključna moč 15W
285,00
065Z7020
Grelnik droga za pogone AMV/AME 55, 56,
za ventile VF2/3 DN100, priključna moč 40W
285,00
©
Grelnik droga za pogone AMV/AME 55, 56,
za ventile VF2/3 DN125 - DN150, priključna moč 40W
285,00
©
Grelnik droga za pogone AMV/AME 85, 86,
za ventile VF2/3 DN125 - DN150, priključna moč 40W
285,00
065Z7022
065Z7021
Februar 2015
H
Stran 81
Kazalo po kodah
Koda
003G1014
003G1015
003G1016
003G1017
003G1018
003G1082
003G1083
003G1084
003G1085
003G1088
003G1089
003G1090
003G1091
003G1391
003G1392
003G1397
003G1398
003G1403
003G6056
003G6057
003G6058
003G6059
003G6060
003G6061
003G6062
003H6200
003H6201
003H6202
003H6203
003H6204
003H6205
003H6206
003H6207
003H6208
003H6209
003H6210
003H6212
003H6213
003H6214
003H6215
003H6216
003H6217
003H6281
003H6282
003H6283
003H6284
003H6285
003H6286
003H6287
003H6291
003H6292
003H6293
003H6294
003H6295
003H6296
003H6297
003H6345
003H6346
003H6347
003H6348
003H6349
003H6350
003H6351
003H6352
003H6353
Stran
72
72
72
72
72
65
65
65
65
65
65
65
65
72
72
72
72
72
65
65
65
65
65
65
65
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
Februar 2015
Koda
003H6354
003H6355
003H6356
003H6733
003H6734
003H6735
003H6736
003H6737
003H6738
003H6739
003H6740
003H6746
003H6747
003H6748
003H6749
003H6750
003H6751
003H6752
003H6753
003H6754
003H6755
003H6756
003H6757
003H6758
003H6852
003H6853
003H6854
003H6902
003H6902
003H6902
003H6903
003H6903
003H6903
003H6904
003H6904
003H6904
003H6905
003H6905
003H6905
003H6908
003H6908
003H6908
003H6909
003H6909
003H6909
003H6910
003H6910
003H6910
003H6911
003H6911
003H6911
003H6912
003H6912
003H6913
003H6913
003H6915
003H6915
003H6916
003H6916
003H6917
003H6917
003H6945
003H6946
003L0121
003L0122
Stran
71
71
71
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
72
72
72
63
67
72
63
67
72
63
67
72
63
67
72
63
67
72
63
67
72
63
67
72
63
67
72
63
67
63
67
63
72
63
72
63
72
71
71
12
12
Koda
003L0123
003L0124
003L0125
003L0126
003L0152
003L0220
003L0221
003L0222
003L0223
003L0273
003L0274
003L0280
003L0281
003L0282
003L0283
003L0294
003L0295
003L0296
003L0297
003L0363
003L0364
003L1000
003L1001
003L1009
003L1010
003L1013
003L1014
003L1035
003L1036
003L1040
003L1040
003L1050
003L1052
003L1053
003L1070
003L1072
003L1338
003L1824
003L1825
003L6003
003L6008
003L6013
003L6018
003L6023
003L6028
003L7601
003L7602
003L7603
003L7604
003L7605
003L7616
003L7617
003L7621
003L7622
003L7623
003L7624
003L7625
003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645
003L7652
003L7691
003L7692
Stran
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
12
57
57
57
57
57
57
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
Koda
003L7693
003L7694
003L7695
003L7702
003L7711
003L7712
003L7713
003L7714
003L7715
003L8139
003L8141
003L8143
003L8145
003L8151
003L8152
003L8153
003L8170
003L8171
003L8172
003L8173
003L8174
003L8175
003L8182
003L8183
003L8184
003L8185
003L8192
003L8193
003L8194
003L8195
003N0038
003N0039
003N0040
003N0050
003N0075
003N0130
003N0131
003N0192
003N0196
003N2232
003N3232
003N4006
003N4007
003N4008
003N4022
003N4232
003N8144
003N8145
003N8146
003N8229
003N8230
003N8253
003Z0231
003Z0232
003Z0233
003Z0234
003Z0235
003Z0240
003Z0270
003Z0272
003Z0274
003Z0276
003Z0276
003Z0278
003Z0278
Stran
53
53
53
53
52
52
52
52
52
55
54
54
55
54
54
54
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
57
57
57
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
45
45
45
45
45
44
48
54
54
48
54
48
54
Koda
003Z0279
003Z0382
003Z0383
003Z0384
003Z0385
003Z0388
003Z0389
003Z0611
003Z0621
003Z0623
003Z0624
003Z0625
003Z0631
003Z0633
003Z0634
003Z0635
003Z0641
003Z0643
003Z0644
003Z0645
003Z0695
003Z0696
003Z0705
003Z0706
003Z0707
003Z0708
003Z0715
003Z0716
003Z0717
003Z0718
003Z0770
003Z0771
003Z0772
003Z0773
003Z0774
003Z0775
003Z1022
003Z1022
003Z1023
003Z1024
003Z1024
003Z1061
003Z1062
003Z1063
003Z1064
003Z1065
003Z1066
003Z1067
003Z1068
003Z1069
003Z1085
003Z1086
003Z1087
003Z1088
003Z1089
003Z1090
003Z1091
003Z1201
003Z1202
003Z1203
003Z1204
003Z1205
003Z1211
003Z1212
003Z1213
Stran
48
46
46
46
46
47
47
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
48
49
49
49
50
50
49
49
50
50
48
48
48
48
48
48
41
41
40
41
41
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
44
44
44
44
44
44
44
44
Koda
003Z1214
003Z1215
003Z1230
003Z1251
003Z1252
003Z1261
003Z1262
003Z1402
003Z1403
003Z1404
003Z1511
003Z1515
003Z1515
003Z1520
003Z1520
003Z1557
003Z2021
003Z2033
003Z3139
003Z3145
003Z3146
003Z3850
003Z4000
003Z4001
003Z4002
003Z4003
003Z4004
003Z4005
003Z4006
003Z4041
003Z4042
003Z4043
003Z4044
003Z4045
003Z4046
003Z4100
003Z4101
003Z4102
003Z4660
013G0011
013G0012
013G0012
013G0013
013G0014
013G0014
013G0014
013G0015
013G0016
013G0016
013G0016
013G0037
013G0038
013G0151
013G0153
013G0155
013G0231
013G0232
013G0233
013G0234
013G0290
013G0294
013G1232
013G1236
013G1236
013G1236
Stran
44
44
44
44
44
44
44
47
47
47
40
40
41
40
41
40
40
40
39
39
39
41
56
56
56
56
56
56
56
53
53
53
53
53
53
56
56
56
56
9
9
34
9
9
24
34
9
9
24
34
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
4
4
4
6
Stran 90
Kazalo po kodah
Koda
013G1237
013G1350
013G1360
013G1360
013G1672
013G2920
013G2922
013G2940
013G2940
013G2950
013G2952
013G2960
013G2962
013G2992
013G3094
013G3094
013G3094
013G3096
013G3096
013G3096
013G3128
013G3129
013G3131
013G3132
013G3133
013G3134
013G3181
013G3182
013G3183
013G3184
013G3185
013G3186
013G3187
013G3188
013G3207
013G3208
013G3209
013G3237
013G3238
013G3239
013G3300
013G3341
013G3342
013G3343
013G3344
013G3362
013G3363
013G3366
013G3367
013G3368
013G3369
013G3377
013G3378
013G4030
013G4033
013G4050
013G4053
013G4060
013G4063
013G4100
013G4102
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
Stran
4
4
4
7
4
4
4
4
25
8
8
8
8
4
9
24
34
9
24
34
18
18
18
18
18
18
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
9
9
9
6
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
19
19
19
19
19
19
13
13
13
13
13
13
Februar 2015
Koda
013G4116
013G4120
013G4122
013G4124
013G4125
013G4126
013G4128
013G4144
013G4147
013G4152
013G4154
013G4155
013G4156
013G4157
013G4158
013G4159
013G4160
013G4161
013G4162
013G4163
013G4166
013G4167
013G4168
013G4169
013G4174
013G4176
013G4179
013G4179
013G4180
013G4181
013G4184
013G4186
013G4187
013G4188
013G4190
013G4191
013G4192
013G4193
013G4194
013G4195
013G4196
013G4198
013G4199
013G4200
013G4201
013G4202
013G4202
013G4202
013G4203
013G4204
013G4205
013G4225
013G4226
013G4239
013G4240
013G4247
013G4248
013G4376
013G4378
013G4379
013G4381
013G4382
013G4384
013G4385
013G4387
Stran
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
16
16
16
13
13
16
17
16
17
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
9
9
24
34
9
9
9
10
10
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17
17
17
Koda
013G4689
013G4741
013G4742
013G4743
013G4744
013G5002
013G5035
013G5056
013G5062
013G5065
013G5068
013G5080
013G5081
013G5134
013G5154
013G5190
013G5191
013G5194
013G5245
013G5389
013G6070
013G6070
013G6070
013G6075
013G6075
013G6075
013G6080
013G6080
013G6090
013G6090
013G6170
013G6170
013G6170
013G6170
013G6171
013G6171
013G6171
013G6176
013G6176
013G6176
013G6180
013G6180
013G6190
013G6190
013G6191
013G6191
013G7360
013G7370
013G7380
013G7390
013G7711
013G7712
013G7713
013G7714
013U0012
013U0012
013U0017
013U0017
013U0022
013U0022
013U0027
013U0027
013U0070
013U0134
013U0135
Stran
10
10
10
10
10
6
7
6
5
5
5
24
24
7
6
5
5
7
4
7
5
19
23
5
19
23
7
23
19
23
5
14
19
23
5
19
23
5
19
23
7
23
19
23
19
23
10
10
10
10
9
9
9
9
34
37
34
37
34
37
34
37
8
13
13
Koda
013U0290
013U1251
013U1252
013U1253
013U1255
013U8063
013U8072
013U8102
014G0003
014G0052
014G0100
014G0102
014G0103
014G0105
014G0158
014G0260
014G0261
014G0262
014G0270
014G0271
014G0272
014G0282
014G0283
017-436766
017-436966
017-437066
017-437066
041E0000
041E0111
041E0114
060-118966
060-121766
060L110166
060L112066
065B0007
065B1360
065B1685
065B2004
065B2004
065B2005
065B2005
065B2010
065B2011
065B2012
065B2013
065B2014
065B2015
065B2016
065B2017
065B2019
065B2020
065B2029
065B2050
065B2051
065B2052
065B2053
065B2054
065B2055
065B2056
065B2057
065B2058
065B2059
065B2060
065B2061
065B2070
Stran
38
37
37
37
37
37
37
38
20
5
21
22
21
22
20
21
21
21
21
21
22
20
20
39
39
37
39
61
39
39
61
61
61
61
79
79
78
63
67
63
67
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
Koda
065B2388
065B2389
065B2390
065B2391
065B2392
065B2393
065B2394
065B2395
065B2396
065B2397
065B2401
065B2402
065B2403
065B2404
065B2405
065B2406
065B2407
065B2408
065B2409
065B2410
065B2502
065B2503
065B2504
065B2505
065B2506
065B2507
065B2508
065B2509
065B2510
065B2511
065B3125
065B3150
065B3205
065B3230
065B3255
065B3500
065B3501
065B3502
065B3503
065B3504
065B3505
065B3506
065B3527
065B3528
065B3529
065B3530
065B4200
065B4250
065B4300
065B7350
065B7351
065B7352
065B7353
065B7354
065B7355
065B7356
065B7357
065B7358
065B7359
065B7360
065B7361
065B7362
065B7363
065B7364
065B7365
Stran
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
78
78
79
79
79
68
68
68
68
68
68
68
65
68
68
68
78
78
78
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Koda
065B7366
065B7367
065B7368
065B7369
065B7370
065B7371
065B7372
065B7373
065B7374
065B7375
065B7376
065B7377
065B7378
065B7379
065B7430
065B7431
065B7432
065B7433
065B7434
065B7435
065B7451
065B7452
065B7453
065B7454
065B7455
065B7456
065F0015
065F0015
065F0020
065F0020
065F0025
065F0032
065F0040
065F2111
065F2112
065F2113
065F2114
065F2115
065F2120
065F2125
065F6015
065F6020
065F6025
065F6032
065F6040
065Z0111
065Z0112
065Z0113
065Z0114
065Z0115
065Z0116
065Z0117
065Z0118
065Z0119
065Z0120
065Z0131
065Z0132
065Z0133
065Z0134
065Z0135
065Z0136
065Z0137
065Z0138
065Z0139
065Z0140
Stran
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
34
37
34
37
34
34
34
66
66
66
66
66
66
66
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
Stran 91
Kazalo po kodah
Koda
065Z0151
065Z0152
065Z0153
065Z0154
065Z0155
065Z0156
065Z0157
065Z0158
065Z0159
065Z0160
065Z0171
065Z0172
065Z0173
065Z0174
065Z0175
065Z0176
065Z0177
065Z0178
065Z0179
065Z0180
065Z0251
065Z0252
065Z0253
065Z0254
065Z0255
065Z0256
065Z0257
065Z0258
065Z0259
065Z0260
065Z0261
065Z0262
065Z0271
065Z0272
065Z0273
065Z0274
065Z0275
065Z0276
065Z0277
065Z0278
065Z0279
065Z0280
065Z0281
065Z0282
065Z0291
065Z0292
065Z0293
065Z0294
065Z0295
065Z0296
065Z0311
065Z0311
065Z0312
065Z0313
065Z0315
065Z0321
065Z0321
065Z0322
065Z0322
065Z0323
065Z0323
065Z0324
065Z0324
065Z0325
065Z0325
Stran
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
77
77
77
77
77
77
77
79
79
81
81
77
79
77
79
77
79
77
79
77
79
Februar 2015
Koda
065Z0327
065Z0399
065Z0400
065Z0401
065Z0402
065Z0403
065Z0404
065Z0405
065Z0407
065Z0408
065Z0409
065Z0410
065Z0411
065Z0412
065Z0413
065Z0414
065Z0415
065Z0416
065Z0417
065Z0432
065Z0433
065Z0434
065Z0435
065Z0436
065Z0437
065Z7010
065Z7011
065Z7012
065Z7013
065Z7014
065Z7018
065Z7020
065Z7021
065Z7022
082F0001
082f1071
082F1081
082F1081
082F1144
082F1150
082F1151
082F1152
082F1153
082F1160
082F1161
082F1260
082F1260
082F1262
082F1264
082F1266
082G1450
082G1451
082G1451
082G1452
082G1452
082G1453
082G1460
082G1461
082G1462
082G3001
082G3001
082G3002
082G3002
082G3003
082G3003
Stran
79
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
75
75
75
75
75
75
81
81
81
34
6
6
45
45
45
45
45
45
45
6
45
47
45
45
45
80
50
80
50
80
50
80
80
80
64
67
64
67
64
67
Koda
082G3004
082G3004
082G3005
082G3005
082G3006
082G3006
082G3007
082G3007
082G3008
082G3008
082G3009
082G3009
082G3010
082G3010
082G3011
082G3011
082G3012
082G3012
082G3013
082G3013
082G3014
082G3014
082G3015
082G3015
082G3016
082G3016
082G3017
082G3017
082G3018
082G3018
082G3089
082G3090
082G3201
082G3201
082G3202
082G3202
082G3203
082G3203
082G3440
082G3440
082G3441
082G3441
082G3442
082G3442
082G3452
082G3452
082G3453
082G3453
082G3454
082G3454
082G3510
082G3511
082G5400
082G5401
082G5402
082G5403
082G5404
082G5405
082G5406
082G5407
082G5408
082G5409
082G5410
082G5411
082G5412
Stran
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
64
67
75
75
64
67
64
67
64
67
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
65
69
80
80
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Koda
082G5413
082G5414
082G5415
082G5418
082G5419
082G5420
082G5421
082G7350
082G7351
082G7352
082G7353
082G7354
082G7355
082G7356
082G7357
082G7358
082G7359
082G7360
082G7361
082G7362
082G7363
082G7364
082G7365
082G7366
082G7367
082G7368
082G7369
082G7370
082G7375
082H0121
082H0121
082H0122
082H0122
082H0123
082H0123
082H0161
082H0161
082H0162
082H0162
082H0162
082H0163
082H0163
082H0171
082H0213
082H0223
082H0230
082H0234
082H0238
082H0241
082H1100
082H1101
082H1102
082H1103
082H1104
082H1105
082H1106
082H1107
082H1108
082H1109
082H1110
082H1111
082H1112
082H1113
082H1114
082H1115
Stran
35
35
35
35
35
35
35
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
80
80
80
80
80
80
80
80
49
80
80
49
80
49
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Koda
082H1116
082H1117
082H1118
082H1119
082H1120
082H1121
082H1122
082H1123
082H1124
082H1125
082H1126
082H1127
082H1128
082H1129
082H1130
082H1131
082H1132
082H1133
082H1134
082H1135
082H1136
082H1137
082H1138
082H1139
082H1140
082H1141
082H1142
082H1143
082H1144
082H1145
082H1146
082H1147
082H1148
082H1149
082H1150
082H1151
082H1152
082H1153
082H1154
082H1155
082H1156
082H1157
082H1158
082H1159
082h3020
082H3020
082H3021
082H3021
082H3022
082H3023
082H3024
082H3025
082H3078
082H7035
082H7036
082H7037
082H7038
082H7039
082H7050
082H7051
082H7071
082H7072
082H7080
082H7081
082H7082
Stran
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
49
80
49
80
80
80
80
80
49
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
Koda
082H7083
082H8048
082H8049
082H8056
082H8057
082H8058
082H8059
084N1012
087B1141
087B1164
087B1165
087B1180
087B1181
087B1182
087B1183
087B1184
087B1184
087B1184
087B1190
087B1191
087B1192
087B1193
087B1249
087B1262
087G1040
087G1041
087G1043
087G6020
087G6022
087G6024
087G6025
087G6027
087G6029
087G6032
087G6034
087G6037
087G6039
087G6041
087G6046
087G6047
087G6048
087G6053
087G6054
087G6055
087G6056
087G6057
087G6058
087G6059
087G6060
087G6071
087G6072
087G6073
087G6074
087G6075
087H0118
087H0119
087H0120
087H3020
087H3030
087H3040
087H3050
087H3200
087H3201
087H3202
087H3220
Stran
81
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
41
41
60
60
60
60
60
60
58
88
88
88
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
58
58
59
59
60
60
60
60
Stran 92
Kazalo po kodah
Koda
087H3230
087H3236
087H3800
087H3801
087H3802
087H3806
087H3807
087H3808
087H3810
087H3811
087H3812
087H3813
087H3814
087H3814
087H3815
087H3817
087N1050
087N1051
087N1201
087N6440
087N6441
087N6444
087N6450
087N6451
087N6784
087N6812
087N7285
087N791001
087N791101
087N791401
087N791701
087N791801
087N8005
087N8006
087N8011
087N8012
088H0016
088H0017
088H0022
088H0023
088H0024
088H0025
088H0127
088H2000
088H2001
088H2050
088H3110
088H3110
088H3110
088H3110
088H3110
088H3111
088H3111
088H3112
088H3112
088H3112
088H3113
088H3113
088H3120
088H3121
088H3122
088H3123
088H3140
088H3140
088H3141
Stran
60
60
58
58
58
58
58
58
59
58
58
59
58
59
59
59
61
61
61
32
32
33
32
32
32
32
32
32
32
33
32
32
32
32
32
32
29
28
28
28
28
28
29
39
39
39
6
28
34
41
41
6
34
6
29
34
6
34
34
34
34
34
7
28
7
Februar 2015
Koda
088H3142
088H3142
088H3143
088L0003
088L0015
088L0022
088L0030
088L0035
088L0042
088L0550
088L0551
088L0552
088L0553
088L0554
088L0555
088L0556
088L0557
088L0558
088L0559
088L0560
088L0561
088L0562
088L0563
088L1905
088U0029
088U0029
088U0097
088U0098
088U0099
088U0230
088U0250
088U0255
088U0301
088U0302
088U0303
088U0304
088U0305
088U0522
088U0523
088U0524
088U0525
088U0526
088U0527
088U0528
088U0529
088U0530
088U0531
088U0532
088U0580
088U0581
088U0582
088U0583
088U0584
088U0585
088U0586
088U0601
088U0602
088U0603
088U0610
088U0612
088U0613
088U0614
088U0615
088U0616
088U0617
Stran
7
29
7
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
20
26
27
26
26
26
21
21
21
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
30
30
30
30
27
27
27
27
27
27
Koda
088U0618
12500120
187F1120
187F1121
187F1122
187F1123
187F1124
187F1125
187F1126
187F1127
187F1128
Stran
27
31
88
88
88
88
88
88
88
88
88
Koda
Stran
Koda
Stran
Koda
Stran
Stran 93
Splošni prodajni pogoji
S potrditvijo naročila naročnik hkrati potrjuje, da sprejema naše splošne prodajne pogoje. Pogoji, ki jih je sestavil naročnik in se razlikujejo od naših
splošnih prodajnih pogojev, ki veljajo za obe pogodbeni stranki, niso zavezujoči, kar velja tudi v primeru, če Danfoss Trata d.o.o. ne vloži pritožbe.
Mednarodna pravila za interpretiranje trgovinskih pogojev “INCOTERM” se uporabljajo skupaj s spodaj navedenimi prodajnimi pogoji.
1. Potrditev naročila
Danfoss Trata d.o.o. ni dolžan sprejeti naročila, dokler ga ne potrdi v pismeni obliki in pošlje naročniku potrdilo naročila. Ponudbe, predračune, račune in
podobno dokumentacijo ravno tako potrdi Danfoss Trata d.o.o.
2. Dobavni pogoji
Cene v ceniku veljajo DAP naročnik. Carinske in špediterske stroške krije Danfoss Trata d.o.o. Če ni podrobnejših navodil, se blago dobavi na način, ki ga
Danfoss Trata d.o.o. smatra za najbolj primernega.
3. Pristojbine obdelave
Za naročila, katerih vrednost je nižja od 500,00 EUR (po cenah iz cenika) zaračunavamo dodatno 30,00 EUR pristojbine za obdelavo.
4. Določila glede cen
Danfoss Trata d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja dogovorjenih cen, če se spremeni tečaj valute, cena materiala, državni predpisi ali podobni
dejavniki, na katere Danfoss Trata d.o.o. nima nobenega vpliva. V cenah ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV).
5. Prenos obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo na družbo INTERSEROH
Za embalažo, ki jo skupaj s svojimi izdelki dajemo na trg v Republiki Sloveniji in za odpadno embalažo, je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z
Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. L. RS, št. 84/06).
6. Tveganje
Ob prevzemu blaga v skladišču naročnika preide vse tveganje na naročnika.
7. Plačilni pogoji
Pred prevzemom je naročnik dolžan blago v celoti plačati oziroma ga na podlagi predhodnega dogovora na primeren način zavarovati. V primeru zamude
pri plačilu se naročniku obračunajo zakonsko določene zamudne obresti. Obresti se obračunajo tudi v primeru, če se naročniku podaljša rok plačila.
Naročnik nima pravice zadrževati plačila ali ga poravnati z nasprotnimi terjatvami, ki jim Danfoss Trata d.o.o. oporeka oziroma na ta način zmanjšati
plačilo. Pri plačilu do 8 dni po datumu izstavitve računa se upošteva in odšteje 1,5% skonto.
8. Prenos lastništva
Dokler Danfoss Trata d.o.o. ne prejme celotnega plačila za dobavljeno blago in dokler naročnik ne poravna vse prejšnje in bodoče terjatve, ostane izključni
lastnik blaga Danfoss Trata d.o.o. Predmetnega blaga se ne sme na kakršenkoli način zastavljati ali odtujevati.
9. Rok dobave
Danfoss Trata d.o.o. ne odgovarja za zamude, ki nastanejo iz razlogov, na katere Danfoss Trata d.o.o. nima nobenega vpliva kot na stavke, začasne
prekinitve dela, delavske nemire in podobno ter posledice izrednih državnih ukrepov, transportne težave, vključno s poledenitvijo cest in drugimi ovirami,
zakasnjene, nepopolne in pomanjkljive dobave podizvajalcev, ki so bile naročene pravočasno, prekinjene dobave električne energije in podobne
proizvodne ovire, požare ali nezgode v lastnih proizvodnih prostorih in proizvodnih prostorih poddobaviteljev.
10. Vračilo blaga in odpoved naročila
Naročnik lahko izjemoma vrne naročeno blago pod naslednjimi pogoji: blago mora biti neuporabljeno, originalno zapakirano, embalaža nepoškodovana,
nepolepljena ali kako drugače označena, blago ne sme biti starejše od 3 mesecev. Strošek vračila je 15% nabavne vrednosti teh izdelkov. Ob vračilu blaga
mora naročnik pisno sporočiti številko računa oziroma dobavnice, s katerimi je bilo blago dobavljeno in število paketov, ki jih vrača.
Blaga, ki je bilo izdelano po naročilu in je označeno v ceniku ali dodatku k ceniku z oznako "©", ni možno vrniti pod nobenimi pogoji.
Naročnik lahko izjemoma odpove (stornira) dobavo že naročenega blaga pod pogojem, da blago še ni odpremljeno iz skladišča in da blago nima "©"
oznake.
11. Informacije
Danfoss Trata d.o.o. ne prevzame nobene odgovornosti za napake v opisih in tehničnih podatkih, navedenih v katalogih, brošurah in drugem tiskanem
gradivu oziroma za napačno interpretiranje zgoraj navedenih podatkov. Napotke, nasvete in ostale storitve, ki presegajo obseg katalogov in brošur podjetja
Danfoss Trata d.o.o., uporablja naročnik na svojo odgovornost.
12. Spremembe
Tehnični podatki in izdelki se lahko spremenijo oziroma izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.
13. Brezplačna popravila
Danfoss Trata d.o.o. se obvezuje, da bo v primeru potrjene reklamacije zagotovila kupcu najboljšo rešitev v obliki popravila ali zamenjave blaga. Zahteve
po znižanju cene so izključene. Danfoss Trata d.o.o. ne krije stroškov demontaže in ponovne vgradnje izdelka. Reklamacije se načeloma rešujejo na
sedežu Danfoss Trata d.o.o. V primerih kadar spuščanje avtomatike v pogon izvrši pooblaščen serviser Danfoss Trata d.o.o., pa se lahko reklamacije
rešujejo tudi na objektu. Popravljene izdelke vrne Danfoss Trata d.o.o. naročniku. Transportne stroške vračila krije Danfoss Trata d.o.o.. Zamenjani deli
ostanejo v lastništvu Danfoss Trata d.o.o. Druga jamstva so izključena.
Brezplačna popravila se lahko uveljavljajo le v primeru, če je naročnik upošteval prodajne pogoje in prenehajo veljati, če je naročnik popravljal ali
spreminjal izdelek brez soglasja Danfoss Trata d.o.o. oziroma je izdelek uporabljal na način, za katerega ni bil predviden ali pa ga je vgradil in priključil na
način, ki ni v skladu s priporočili Danfoss Trata d.o.o.. V primeru, da so pogoji garancije izključeni, nosi kupec sam stroške pregleda in popravila.
Garancijski rok za proizvode Danfoss Trata d.o.o. velja 12 mesecev po zagonu naprave in največ 18 mesecev od dneva prodaje izdelka.
14. Posredna škoda
Danfoss Trata d.o.o. ne prevzame nobene odgovornosti za posredno oziroma posledično škodo, kot denimo poškodbe oseb ali predmetov, izpad
proizvodnje, izgubo dobička, izgubo blaga na zalogi in podobno, ki jo je povzročila okvara izdelkov in/ali zamuda pri dobavi.
15. Obvestilo o reklamaciji
Vsak reklamacijski zahtevek ali pritožba glede eventuelnih količinskih odstopanj, napak in zamud pri dobavi, posreduje naročnik nemudoma oziroma
najkasneje v 7 dneh v pisni obliki Danfoss Trata d.o.o., z obvezno navedbe številke dobavnice ali računa.
16. Spori
Vsi spori in nesoglasja med pogodbenima strankama se rešujejo po določilih slovenske zakonodaje. Danfoss Trata d.o.o. si pridržuje pravico odločanja o
tem, ali bo spor reševala pred arbitražo ali s pravnim postopkom. Če se Danfoss Trata d.o.o. odloči, da bo spor reševala pred arbitražo, se pogodbeni
stranki strinjata, da bo postopek potekal pred arbitražnim sodiščem, ki bo imenovano na podlagi določil mednarodne trgovinske zbornice. Arbitraža poteka
v Ljubljani. V primeru, da se bo spor reševal po pravni poti, je zanj v vseh ozirih pristojno sodišče v Ljubljani.
17. Veljavnost
Prejšnji ceniki niso več v veljavi. Naročnik bo pravočasno obveščen o eventuelnih spremembah cen. Cenik velja od 1.2.2015.
Februar 2015
Stran 94
Odgovori na vaša vprašanja v zvezi z Danfoss ogrevalno tehniko so vam na voljo pri:
Tehnična podpora: 01 582 04 33
Prodaja:
01 582 04 24, 01 582 04 22
Naročanje, dobava: 01 582 04 38
Fax:
01 519 23 61
Pri konfiguraciji in zagonih Danfossovih toplotnih postaj vam bo pomagal naš sistemski integrator:
Eltec Petrol d.o.o.
Aleš Petrovčič
Pot na Lisice 7, 4260 Bled
Telefon: 04 575 30 06
Mobilni: 031 717 698
Telefax: 04 575 30 01
Pri nastavitvah Danfoss regulacijske opreme vam bodo pomagali naši pooblaščeni servisni zastopniki:
DM d.o.o.
Montaža in servis naprav
M-STIS d.o.o.
Luka Malavašič
Jožef Ficko s.p.
Marko Zoroja
Cesta v Lipovce 33, 1358 Log pri Brezovici
Telefon: 01 756 60 96
Gornji Črnici 3, 9261 Cankova
Telefon: 02 540 90 45
Erjavčeva 17, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 302 45 01
Mobilni: 051 644 599
Mobilni: 031 612 628
Mobilni: 041 633 345
Telefax: 01 756 60 96
Telefax: 02 540 90 44
Telefax: 05 333 08 53
EMV d.o.o.
Blažun d.o.o.
SMOG
Andrej Jerman
Niko Blažun
Franc Rupnik s.p.
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 546 50 78
Mariborska cesta 14, 3000 Celje
Telefon: 03 492 35 50
Godovič 96, 5275 Godovič
Telefon: 05 374 70 28
Mobilni: 041 636 668
Mobilni: 041 624 254
Mobilni: 041 616 233, 050 616 233
Telefax: 01 546 50 79
Telefax: 03 492 35 52
Telefax: 05 374 70 28
Zvone Kosirnik s.p.
Jaušovec Roman s.p.
SRM Pečar Miran s.p.
Zvone Kosirnik
Roman Jaušovec
Miran Pečar
Selo pri Ihanu 36A, 1230 Domžale
Telefon: 01 729 22 44
Podkraj 13e, 3310 Žalec
Telefon: 03 891 80 10
Ulica 15. maja 10a, 6000 Koper
Telefon: 05 631 20 02
Mobilni: 041 367 233
Mobilni: 041 640 198
Mobilni: 041 625 338
Telefax: 01 729 22 43
Telefax: 03 588 86 50
Telefax: 05 631 20 03
VENMA Albert Mrak s.p.
SONDA - Montaža, Servis
Elektro servis
Albert Mrak
Sonc Damjan s.p.
Janez Debenc s.p.
Konca Vas 8, 1332 Stara cerkev
Telefon: 01 895 08 90
Cesta za gradom 4a, 1433 Radeče
Telefon: 03 568 52 44
Hinje 4, 8297 Šentjanž
Telefon: 07 818 49 07, 492 24 26
Mobilni: 041 617 506, 041 636 463
Mobilni: 041 713 244
Mobilni: 041 506 285
Telefax: 01 895 08 91
Telefax: 03 568 75 81
Telefax: 07 492 24 26
El.I.S.A.
Domen Ivanc s.p.
Elektro servis instalacije
Slavko Ranfl s.p.
Domen Ivanc
Kuzma Slavko s.p.
Paradiž 10b, 2282 Cirkulane
Telefon: 02 761 24 11
Vetrišče 17, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 302 71 82
Čopova 12, 8340 Črnomelj
Telefon: 07 354 02 53
Mobilni: 041 462 427
Mobilni: 041 625 073
Mobilni: 031 652 017
Telefax: 02 761 24 11
Telefax: 05 302 71 82
Telefax: 07 354 02 53
Elektroinstalacije
Termotehnika d.o.o.
KlimaGEP d.o.o.
Baruca Stanko s.p.
Cesta k Tamu 19, 2000 Maribor
Telefon: 02 460 51 00, 460 51 01
Dolga reber 30b, 6000 Koper
Telefon: 05 628 25 23
Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 24 22
Mobilni: 041 792 579
Mobilni: 041 634 469
Mobilni: 041 646 006
Telefax: 02 460 51 06
Telefax: 05 628 25 23
Telefax: 07 393 24 36
Detekcija napak in popravila električnih grelnih preprog:
ETIK, d.o.o.
TERABIT D.O.O.
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Tržaška cesta 215, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 256 79 91
Zagrebška cesta 40A, 2000 Maribor
Telefon: 02 330 03 82
Mobilni:
Mobilni:
Telefax: 01 256 50 16
Telefax: 02 330 08 85
Danfoss Trata d.o.o.
Ul. Jožeta Jame 16
1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija
Tel.: 01 582 04 33, 01 582 04 22, 01 582 04 24
Fax: 01 519 23 61
ogrevanje.danfoss.com
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega
opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.
Vsi zaščitni znaki v tej tiskovini so last pripadajočih podjetij. Ime Danfoss in Danfoss logotip sta zaščiteni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.

Similar documents