Termostatsko glavo že poznate... - Ogrevanje

Transcription

Termostatsko glavo že poznate... - Ogrevanje
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Termostatsko glavo že poznate ...
... ponosno vam predstavljamo tudi ostale
rešitve za regulacijo ogrevanja.
TM
TM
Living Eco in Living connect so nove elektronske, digitalne radiatorske termostatske glave. Slednje v kombinaciji z
Danfoss Link nudijo idealen način brezžičnega upravljanja radiatorskega, toplovodnega in električnega talnega ogrevanja.
TM
osrednja točka upravljanja
TM
Z Danfoss Link se enostavno in
učinkovito regulira ogrevalni sistem
celotnega doma, saj omogoča centralno
upravljanje več vrst ogrevanja:
radiatorsko, toplovodno in električno
talno ogrevanje. Zagotavlja priročnost,
udobje bivanja in hkrati omogoča
prihranke energije.
Razširite svoje poslovanje | Pokličite 01 582 04 33 | Obiščite www.ogrevanje.danfoss.com | Ponudite Danfoss Link
Danfossove rešitve za regulacijo ogrevanja
Living by Danfoss
Nove elektronske radiatorske termostatske glave so v primerjavi s klasičnimi,
plinsko polnjenimi, še natančnejše in varčnejše. Living eco je samostojna in
programabilna glava z osvetljenim digitalnim zaslonom, Living connect pa
omogoča še brezžično povezavo s centralno krmilno enoto Danfoss Link , s katero
se upravlja z različnimi tipi ogrevanja celotnega doma.
TM
TM
TM
Elektrotermični pogoni TWA
Se uporabljajo za krmiljenje ventilov razdelilnika FHF in odpirajo/zapirajo pretok
vode v zanke toplovodnega talnega ogrevanja. Pogon je opremljen z vidnim
indikatorjem položaja, ki prikazuje ali je ventil v odprtem ali zaprtem položaju.
Razdelilniki FHF
Razdelilniki so namenjeni porazdelitvi tople vode po ceveh talnega ogrevanja v
posameznih prostorih objekta. Vsebujejo tovarniško vgrajene RA-N Danfoss ventile
z možnostjo prednastavitve pretoka. Na voljo so razdelilci z indikatorji pretoka
vode in brez njih.
Mešalni krogi FHM-C
Tovarniško sestavljeni mešalni krogi za talno ogrevanje se uporabljajo za regulacijo
pravilnega pretoka in temperature dovoda v sistem toplovodnega talnega
ogrevanja.
Regulacijski ventili FHV
Ventili FHV z omejevalnikom temperature povratka FJVR omogočajo regulacijo
temperature vode talnega ogrevanja. V kombinacij s termostatskim ventilom in
glavo RA2000 lahko vzdžujejo tudi stalno temperaturo prostora.
Ožičena regulacija talnega ogrevanja FH-Wx
Sistem je sestavljen iz razdelilne omarice in prostorskih termostatov, ki so
medsebojno žično povezani. Na razpolago so tri vrste prostorskih termostatov:
standardni, termostat z možnostjo priključitve dodatne opreme (npr. tipala
temperature tal) in izvedba za javne prostore z zaščito pred nepooblaščenimi
posegi. Na voljo v 24- in 230-voltni različici.
Danfoss d.o.o.
Ul. Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
Tel.: 01 582 04 24, 01 582 04 33
Fax: 01 519 23 61
www.ogrevanje.danfoss.com
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila. Ta pravica
se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka. Vsi zaščitni
znaki v tej tiskovini so last pripadajočih podjetij. Ime Danfoss in Danfoss logotip sta zaščiteni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.

Similar documents