Danfoss Air

Transcription

Danfoss Air
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Danfoss Air
Navodila za vgradnjo za prezračevalne
naprave in kanalskih razvodov Danfoss
DANFOSS HEATING
Navodila
Kazalo
Kazalo
1
Sistem Danfoss Air
1.1 Sistem Danfoss Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Namestitev enote
2.1 Namestitev enote Air in odvoda kondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Elektro priklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Brezžična povezava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Uravnoteženje skupnih pretokov zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Tehnični podatki
3.1 Dimenzije - enota w1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 Dimenzije - enota w2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Dimenzije - enota a2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 Dimenzije - enota a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.5 Podrobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.6 Tehnični podatki - enota w1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.7 Tehnični podatki - enota w2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.8 Tehnični podatki - enota a2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.9 Tehnični podatki - enota a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Meni
4.1 Servisni meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2 Ponastavitev sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5
Vgradnja ventilov
5.1 Lokacije ventilov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2 Izvedba stropnih prebojev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.3 Vgradnja ventilov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Nastavitev ventilov
6.1 Nastavitev ventilov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7
Zagon in nastavitev
7.1 Zagon in nastavitev sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
VIEWA436
4
7
8
9
Navodila
Sistem Danfoss Air
1.1 Sistem Danfoss Air
Zahvaljujemo se vam za nakup Danfoss Air,
enega najnaprednejših, izredno učinkovitih in
tihih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo
toplote. Na naslednjih straneh vas bomo vodili
skozi posamezne korake za pravilno montažo
kanalskih sistemov in ventilov. Če boste sledili
tem navodilom, ste lahko prepričani, da bo vaša
hiša imela dobro delujoč in energetsko učinkovit
prezračevalni sistem.
1.2 Pred začetkom
Navodila za vgradnjo uporabljajte kot vodič
»korak za korakom«. Preprosto sledite podanim
navodilom.
Prosimo preverite ali je pošiljka brez manjkajočih
delov in ni bila poškodovana.
Prezračevalna enota vsebuje:
• Stenski nosilec, vklj. z gumijastim trakom in
dvema gumijastima distančnikoma (samo
modeli w)
• Navodila za vgradnjo
• Uporabniška navodila
• Hitri vodič (nahaja se na zadnji strani brezžičnega upravljalnika)
• Brezžični daljinski upravljalnik - imenovan Air
Dial (priložene 4 AAA baterije)
• Komunikacijski modul - CCM modul
• Napajalni kabel
• Komunikacijski kabel
VIEWA436
Če ste naročili celotno rešitev Danfoss Air, bo
priložen tudi seznam dobavljenih komponent.
Prosimo preverite, da se seznam paketa ujema s
priloženimi komponentami.
3
Navodila
Namestitev enote
2.1 Namestitev enote Air
in odvoda kondenza
Navodila za enote Air a2 in a3 – stropne enote
(ležeča izvedba)
Ob dobavi, bodo priključki obrnjeni navznoter.
Priključke enostavno povlecite ven.
Namestitev sifona – pravilno

Napajanje in
povezava z
modulom CCM
16 mm vezane ali
MDF plošče(2)
Izolirajte odvod
kondenza
50 mm stenske
izolacije
Tla
Sifon

Odtok
Obrnite priključke in jih pritrdite z uporabo
priloženih vreznih vijakov. Če boste uporabili
vrtalnik, je potrebno uporabiti najpočasnejšo
nastavitev.
Namestitev sifona – napačno
Sifon
Enoto je potrebno postaviti na platformo, narejeno kot “sendvič” iz 16 mm vezane ali MDF plošč,
s katerimi obdate s cca. 50 mm stenske izolacije.
Zelo pomembno je, da je enota nameščena
popolnoma vodoravno. Za preverjanje uporabite
libelo.
Tla
Odtok
Če je enota nagnjena, pravilno delovanje odvodnega kanala kondenza ni mogoče zagotoviti,
ter lahko pride do uhajanja vode!
Namestite sifon na ustrezno mesto pod prezračevalno enoto. Če se odločite namestiti sifon na
podstrešju, mora odvod kondenza biti zaščiten
proti zmrzali. Povežite cev iz sifona na priključek
kondenzata prezračevalne naprave. Povežite
povezovalno cev do odprtine, z min. nagibom 1
cm/meter.
Pomembno: Odstranite čelno ploščo in izolacijo
prezračevalne naprave. Napolnite sifon, preverite
odvod kondenza in ponovno sestavite.
Preverite nastavitev
Podstrešne enote a2 in a3 - pogled od zgoraj
Prosimo, upoštevajte! Sifon mora biti vedno
nameščen na enoto. Sifon sodi med dodatno
opremo in ga je potrebno naročiti posebej.
Odtok kondenzata
Ø19 (gladek)
Napajanje in komunikacijski modul CCM
Objemka cevi
Dovodni zrak
Odovodni zrak
Sveži zrak 
Odpadni zrak 
3/4” cev
Oskrbovalno območje
3/4” priključek
4
Pomembno
Pustite 60 cm prostora na sprednji strani enote,
da omogočite dostop za servisiranje.
VIEWA436
Namestitev enote
Navodila za stensko (pokončno) izvedbo enote
Air w1 in w2
Postavite stensko konzolo na ustrezno mesto.
Razdalja od spodnjega roba konzole do vrha
enote znaša 75 mm. Označite in izvrtajte luknje.
Uporabite vijake primerne za površino stene
(vijaki niso vključeni).
A
75 mm
Navodila
Zelo pomembno!
Prepričajte se, da je nosilec poravnan.
+
gumijast
distančnik
Podrobnost A
Zelo pomembno!
Prepričajte se, da je stenska konzola vgrajena
vodoravno.
Namestite prezračevalno enoto na stensko konzolo, prilepite samolepilne distančnike na spodnji
del zadnje plošče (absorbira morebitne vibracije).
Sifon namestite na steno pod prezračevalno
enoto.
Nato namestite cev sifona na priključek odvoda
kondenza s pomočjo objemke cevi. Odvod vodi
iz sifona na najbližjo odtočno odprtino z min. nagibom 1 cm/meter. Kjer obstaja nevarnost pojava
zmrzali, mora biti odvod primerno izoliran.
Pomembno: Odstranite čelno ploščo in izolacijo
prezračevalne naprave. Napolnite sifon, preverite
odvod kondenza in ponovno sestavite.
Stenska enota - pogled od zgoraj
Priklop kondenzata se nahaja
tukaj (pod enoto)
Pomembno
Pustite 60 cm
prostora na
sprednji strani
enote, da omogočite dostop za
servisiranje.
VIEWA436
5
Navodila
Namestitev enote
Ø19 mm plastične cevi
Objemka cevi
3/4” cev
3/4” priključek
6
VIEWA436
Navodila
Namestitev enote
2.2 Elektro priklop
Tukaj je kako
1. Priklopite napajalni kabel.
2. Vklopite komunikacijski kabel med komunikacijskim modulom in enoto Air.
Kabel ne more biti narobe nameščen.
(npr. izolacijski material oblečen v aluminijasto
folijo ali kovinska mreža). Če so takšne motnje
prisotne, je komunikacijski modul potrebno
namestiti v isto nadstropje kot brezžični daljinski
upravljalnik.
Pomembno
V kolikor je komunikacijski modul nameščen v
drugem nadstropju kot brezžični daljinski upravljalnik preverite, če so morda prisotni elementi,
ki lahko zmanjšajo moč oddajanja/sprejemanja
Če je v bližini enote LAN povezava, postavite
komunikacijski modul blizu le-te, da omogočite
kasnejšo povezavo z računalnikom.
Namestitev CCM modula na stenski nosilec
Odstranitev CCM modula s stenskega nosilca
1
1
2
1
2
1. Obesite CCM na stenski nosilec.
2. Pritisnite navzdol, da CCM “klikne” na mesto.
1. Pritisnite dva zatiča ob strani.
2. Povlecite CCM navzgor.
Komunikacijski kabel
Plošča za povezave (nahaja
se na spodnji strani stenskih
enot, ali na koncu pri podstrešnih enotah)
Komunikacijski modul
(ima možnost tudi USB ali
Ethernet povezave)
Napajalni kabel
OPOMBA:
Če je maneščena dodatna oprema (električni
predgrelnik, električni dogrelnik, toplovodni
grelnik, ali geotermalni grelnik) odstranite mostič
med sponkama 5 in 6. Glejte navodila priložena
dodatni opremi.
Bela/oranžna
Oranžna
Črna
Bela/modra
Modra
Črna
VIEWA436
7
Navodila
Namestitev enote
2.3 Brezžična povezava
Ob prvem zagonu CCM modula, bo zelena LED
lučka počasi utripala - to pomni da CCM modul
še ni povezan z Air Dial.Za povezavo z Air Dial
vstavite baterije. Air Dial se bo odprl na poseben
način, ki vas vodi skozi začetne nastvaitve »korak
za korakom«.
Sledite navodilom:
1. Nastavite jezik.
2. Ustvarite omrežje (pritisnite gumb na CCM
modulu in nato pritisnite »Air Dial«).
3. Nastavite osnovni korak (nastavite količino
zraka).
4. Dokončajte.
Če je poskus povezave uspešen, bo zelena LED
lučka zasvetila.
Če povezava ni uspela, bo rdeča LED lučka na
komunikacijskem modulu počasi 5-krat zasvetila.
Neuspela povezava bo vidna tudi na brezžičnem
daljinskem upravljalniku.
Air Dial
Če je potrebno, premaknite CCM modul v isto
nadstropje in/ali ga pomaknite bližje napravi Air
Dial.
Komunikacijski kabel je lahko dolg do 200 m.
Uporabite oklopljen, dvojno prepleten kabel s
prerezom 24 AWG. Podaljšajte kabel na koncu s
širokim 6-polnim vtičem s sponkami. Ne pozabite
ponovno namestiti mostiček med sponkama 5 in
6 (razen, če je bila nameščen dodatni grelnik).
CCM modul
Namestitev Air Dial - optimalna postavitev
Pri namestitvi Air Dial upoštevajte naslednje
smernice, da zagotovite najboljšo možno natančnost (Air Dial ima vgrajen tipalo temperature).
• Namestite na višini 80-150 cm od tal.
• Ne namestite za zaveso.
• Namestite v stanovanjskem delu, kjer je temperatura referenčna.
• Ne nameščajte v kopalnicah.
• Ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo.
• Ne nameščajte na zunanjo steno.
• Ne nameščajte neposredno nad vir toplote.
Izvedite preizkus povezave preden Air Dial
trajno namestite na steno
Ko je Air Dial bil registriran na sistem, je potrebno
izvesti preizkus povezave, da se prepričate, da so
pogoji pošiljanja/prejemanja zadostni za zahtevano
lokacijo.
Za izvedbo preizkusa povezave:
1.Držite gumb Air Dial za 5 sekund. Prikaže se skriti
servisni meni (samodejno izgine čez eno uro).
2.Izberite meni Link Test (preizkus povezave).
3.Air Dial vam nato pove, ali so pogoji zadovoljivi
ali ne.
8
Odpravljanje težav, če brezžična povezava ne
uspe:
• V roku 2 minut od pritiska gumba na CCM
ni bila izbrana funcija »Air Dial«- poskusite
ponovno.
• Druge brezžične enote v bližini se poskušajo
povezati na CCM modul - poskusite ponovno.
• Če pomoč zgoraj ne reši težave, je verjetno
težava v prešibkem signalu. Razdalja med CCM
modulom in Air Dial je morda prevelika, ali pa
je med njima ovira.
VIEWA436
Če preizkus povezave ne uspe, je razdalja med
CCM in Air Dial prevelika ali pa so med njima
kovinski predmeti, ki motijo brezžično povezavo.
Glejte odpravljanje težav zgoraj.
Namestitev Air Dial na stenski nosilec
Navodila
Namestitev enote
2.4 Uravnoteženje
skupnih količin zraka
Kako meriti
odvod
Zakaj bi morali prilagoditi sistem?
Za doseg najboljše učinkovitosti, je zelo pomembno, da nastavite ustrezne količine zraka. Med
dovedenimi/odvedenimi količinami zraka v hiši je
potrebno najti razmerje (to bo prispevalo k zaščiti
hiše pred pojavom plesni).
Nastavitev ob pogojih nizkih zunanjih temperatur
Če je zunanja temperatura pod -3°C, sistema ne
smete nastavljati, saj se bo preklopil na protizmrzovalni način. Na zaslonu bo to prikazala
utripajoča ikona.
Opomba! V kolikor je nujna nastavitev
pretokov pri zunanjih temperaturah pod -3°C za
20 sekund odklopite napajanje prezračevalne naprave. Po ponovnem priklopu napajanja imate na
razpolago eno uro in pol za nastavitev pretokov.
Po preteku ure in pol se ponovno vklopi protizmrzovalna zaščita (če je zunanja temperatura še
zmeraj dovolj nizka).
Kako nastaviti dovodne/odvodne količine zraka
1.Odstranite čelno ploščo z enote (ne potrebujete
orodja, preprosto narahlo povlecite pri ročkah).
2.Oglejte si priloženo shemo razvodov. Tam boste
našli priporočene prednastavljene vrednosti za
vse zračne ventile. Popolnoma zaprite ventile,
in jih v celoti obrnite proti »odprt« (število obratov, kot je označeno na risbi kanalskega sistema). Če so v sistemu vgrajene dušilne lopute,
jih pred začetkom nastavitve v celoti odprite.
3.Namestite merilne cevi diferencialnega manometera na merilna priključka na odvodni strani
prezračevalne enote (glejte ilustracijo zgoraj).
4.Poiščite zahtevan pretok na diagramu sistema
(modra nalepka) z ustrezno vrednostjo diferencialnega tlaka. To je tlak, ki ga mora prikazati
merilna oprema, da se zagotovi iskan pretok.
Če je tlak prenizek, povišajte stopnjo ventilatorja dokler ne dosežete zahtevanega tlaka. Sedaj
prestavite merilni cevi na nasprotna merilna
priključka in uporabite isti postopek za nastavitev dovoda zraka.
VIEWA436
Kako meriti
dovod
Vse kar je ostalo je fino uravnavanje količine zraka
po prostorih, saj so prednastavljene nastavitve
ponavadi blizu zahtevanemu pretoku.
Nastavitev sistema, ki je delujoč, a še ni bil
nastavljen
Pritisnite Air Dial za 5 sekund. Prikaže se skriti
servisni meni. V servisnem meniju, pritisnite »set
basic step« (nastavi osnovni korak) za aktivacijo
posebnega načina zagona (kjer so vsi zunanji vplivi
blokirani – regulator v celoti nadzoruje dovodni
in odvodni ventilator s hitrostjo med 1-100%).
Servisni meni ostane viden eno uro in nato izgine.
Kako nastaviti glavno količino zraka v razvodnem sistemu drugega dobavitelja:
1.Odstranite čelno ploščo z enote (ne potrebujete
orodja - preprosto narahlo povlecite pri ročkah).
Pri nastavitvi sistemov, za katere podjetje
Danfoss ni dimenzionirala razvodni sistem,
nastavite ventile dovoda in izpuha v skladu z
navodili vodje projekta.
2.Namestite merilne cevi diferencialnega manometera na merilna priključka na odvodni strani
prezračevalne enote (glejte ilustracijo zgoraj).
3.Poiščite zahtevan pretok na diagramu sistema
(modra nalepka) z ustrezno vrednostjo diferencialnega tlaka. To je tlak, ki ga mora prikazati
merilna oprema, da se zagotovi iskan pretok.
Če je tlak prenizek, povišajte stopnjo ventilatorja dokler ne dosežete zahtevanega tlaka. Sedaj
prestavite merilni cevi na nasprotna merilna
priključka in uporabite isti postopek za nastavitev dovoda zraka.
Vse kar je ostalo je fino uravnavanje količine zraka
po prostorih.
Ko so bile nastavljene glavne količine zraka, je
potrebno nastaviti posamezne ventile. V večini
primerov to zahteva manjše spremembe izbranim osnovnim korakom, vendar se to lahko stori z
nastavitvijo posameznih ventilov.
9
Navodila
Tehnični podatki
3.1 Dimenzije - enota w1
Pogled od zgoraj
Pogled od zgoraj
530
95
92
170
170
115
430 (vklj. s stenskim nosilcem)
Dovod
(Nahaja se
na dnu)
Ø125
Odpadni
zrak
110
120
Ø125
Odvodni
zrak
70
Ø125
Sveži
zrak
Ø125
Dovodni
zrak
Servisna stran
Servisna stran
Izometrična risba
(čelna plošča odstranjena)
Čelni pogled
Filter
svežega zraka
Gumb za ponastavitev filtrov
Filter
odvodnega zraka
1000 (1042 vklj. s priključki)
Priključek diferencialnega tlaka
odvodnega zraka
Priključek diferencialnega tlaka
dovodnega zraka
1
2
3
4
Diagram poteka
(za nastavitev)
Priključek diferencialnega tlaka
odvodnega zraka
Priključek diferencialnega tlaka
dovodnega zraka
Masa enote: 37 kg
92
Opcijski priključek za dovod zraka na spodnji strani w1. Za
uporabo, odstranite priključek za dovod zraka na vrhu z odvitjem vijakov, odstranite pokrov s spodnjega priključka in ga
10
VIEWA436
uporabite za zamašitev običajnega priključka za dovod zraka.
Nato namestite priključek za dovod zraka na dnu.
Navodila
Tehnični podatki
3.2 Dimenzije - enota w2
Pogled od zgoraj
Pogled od zgoraj
110
580 (vklj. s stenskim nosilcem)
590
185
185
126
Ø160
Odpadni
zrak
143
Ø160
Odvodni
zrak
120
Ø160
Dovodni
zrak
Ø160
Sveži
zrak
Izometrična risba
(čelna plošča odstranjena)
Čelni pogled
Filter
svežega zraka
Gumb za ponastavitev filtrov
Filter
odvodnega zraka
1050 (1094 vklj. s priključki)
Priključek diferencialnega tlaka
odvodnega zraka
Priključek diferencialnega tlaka
dovodnega zraka
1
2
3
4
Diagram poteka
(za nastavitev)
Priključek diferencialnega tlaka
odvodnega zraka
Priključek diferencialnega tlaka
dovodnega zraka
Masa enote: 46 kg
VIEWA436
11
Navodila
Tehnični podatki
3.3 Dimenzije - enota a2
Desni pogled
Čelni pogled
1180
580
15
325
60
Ø1
Odvodni zrak
Sveži zrak
450
600
Sveži zrak
Kondenzacijski priključek
(zadaj)
177
Dovodni zrak
Odpadni zrak
Odpadni zrak
Masa enote: 52 kg
550
3.4 Dimenzije - enota a
3
780
1180
15
318
Sveži zrak
Odvodni zrak
0
25
Ø
160
Dovodni zrak
600
440
Sveži zrak
Kondenzacijski priključek
(zadaj)
Odpadni zrak
Odpadni zrak
Masa enote: 66 kg
528
3.5 Podrobnosti
- čelna plošča odstranjena
550
Čelni pogled (brez čelne plošče)
Filter odvodnega zraka
Gubm za ponastavitev filtov
Priključek diferencialnega
tlaka odvodnega zraka
Priključek diferencialnega
tlaka dovodnega zraka
Filter svežega zraka
Diagram poteka
(za uravnovešanje)
Priključek diferencialnega
tlaka dovodnega zraka
12
VIEWA436
Priključek diferencialnega
tlaka odvodnega zraka
Navodila
Tehnični podatki
3.6 Tehnični podatki - enota w1
Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata
Typical operation / Typische Arbeitspunkte
Typiske driftspunkter
P ext. [Pa]
SFP
Flow
[m3/h]
100
100
140
140
180
180
120
0
100
SFP 1000
%
66
%
%
35%
84
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
[m3/h]
Danfoss Air w1
Pext.
[Pa]
35
55
60
70
70
100
SFP
[J/m3]
720
792
951
1029
1080
1300
P1 tot.
[W]
20
22
37
40
54
65
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(1) Lw(A) 22 37 46 46 43 37 25 dB(A)
(2) Lw(A) 20 36 44 46 43 37 26 dB(A)
(3) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 50 dB(A)
Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad
Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN 308
91
By condensation up to 95%
Bei Kondensation bis zu 95%
Ved kondensering op til 95%
89
87
85
83
81
60
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(4) Lw(A) 34 43 50 51 48 42 31 dB(A)
(5) Lw(A) 31 42 47 50 48 42 31 dB(A)
(6) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 55 dB(A)
100
140
180
220
260
300
[m3/h]
(1) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 140 m3/h
(2) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 140 m3/h
(3) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 140 m3/h
(4) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 180 m3/h
(5) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 180 m3/h
(6) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 180 m3/h
3.7 Tehnični podatki - enota w2
Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata
Typical operation / Typische Arbeitspunkte
Typiske driftspunkter
P ext. [Pa]
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
SFP
10
0%
120
0
SFP
SFP
100
0
800
82
%
45
%
67
%
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
[m3/h]
Danfoss Air w2
Flow
[m3/h]
160
220
220
260
260
300
Pext.
[Pa]
50
70
100
70
100
90
SFP
[J/m3]
720
867
1047
997
1163
1200
P1 tot.
[W]
32
53
64
72
84
100
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(1) Lw(A) 30 41 47 48 46 42 32 dB(A)
(2) Lw(A) 25 42 52 50 48 44 34 dB(A)
(3) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 60 dB(A)
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(4) Lw(A) 33 46 57 57 55 51 43 dB(A)
(5) Lw(A) 28 46 55 54 52 48 40 dB(A)
(6) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 63 dB(A)
VIEWA436
Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad
Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN 308
89
88
87
86
By condensation up to 95%
Bei Kondensation bis zu 95%
Ved kondensering op til 95%
85
84
60
100
140
180
220
260
300
[m3/h]
(1) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 220 m3/h
(2) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 220 m3/h
(3) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 220 m3/h
(4) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 260 m3/h
(5) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 260 m3/h
(6) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 260 m3/h
13
Navodila
Tehnični podatki
3.8 Tehnični podatki - enota a2
Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata
Typical operation / Typische Arbeitspunkte
Typiske driftspunkter
P ext. [Pa]
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
SFP
120
10
0
0%
SFP
SFP
100
0
800
82
%
67
45
%
%
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
[m3/h]
Danfoss Air a2
Flow
[m3/h]
160
220
220
260
260
300
Pext.
[Pa]
50
70
100
70
100
90
SFP
[J/m3]
684
824
995
947
1105
1140
P1 tot.
[W]
30
50
61
68
80
95
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(1) Lw(A) 31 41 47 46 41 39 29 dB(A)
(2) Lw(A) 32 43 50 47 42 40 29 dB(A)
(3) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 51 dB(A)
Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad
Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN 308
91
89
87
85
By condensation up to 95%
Bei Kondensation bis zu 95%
Ved kondensering op til 95%
83
81
60
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(4) Lw(A) 32 44 49 49 45 43 33 dB(A)
(5) Lw(A) 28 44 51 48 45 42 32 dB(A)
(6) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 54 dB(A)
100
140
180
220
260
300
[m3/h]
(1) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 220 m3/h
(2) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 220 m3/h
(3) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 220 m3/h
(4) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 260 m3/h
(5) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 260 m3/h
(6) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 260 m3/h
3.9 Tehnični podatki - enota a3
Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata
P ext. [Pa]
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Flow
[m3/h]
200
350
450
450
Pext.
[Pa]
70
70
70
100
SFP
[J/m3]
900
802
832
1080
P1 tot.
[W]
50
78
104
135
10
0%
200
1
SFP
00
0
P1
SF
SF
P8
00
79
%
55
%
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
[m3/h]
Danfoss Air a3
14
Typical operation / Typische Arbeitspunkte
Typiske driftspunkter
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(1) Lw(A) 35 44 51 48 48 44 31 dB(A)
(2) Lw(A) 35 45 56 49 47 44 31 dB(A)
(3) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 57 dB(A)
63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
(4) Lw(A) 39 47 61 55 53 48 37 dB(A)
(5) Lw(A) 39 48 62 55 52 50 37 dB(A)
(6) Lp(A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 61 dB(A)
VIEWA436
Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad
Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN 308
91
89
87
85
By condensation up to 95%
Bei Kondensation bis zu 95%
Ved kondensering op til 95%
83
81
200
250
300
350
400
450
(1) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 350 m3/h
(2) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 350 m3/h
(3) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 350 m3/h
(4) Exhaust / Abluft / Udsugning @ 450 m3/h
(5) Supply / Zuluft / Indblæsning @ 450 m3/h
(6) Hard room / Harter raum / hårdt rum @ 450 m3/h
500
[m3/h]
Navodila
Meni
4.1 Servisni meni
Servisni meni se aktivira s pritiskom na gumb Air
Dial za 5 sekund.
V servisnem meniju lahko inštalater nastavi
posamezne funkcije, do katerih končni uporabnik
ne more dostopati.
Storitev
Nazaj
Info 
Kot običajno, vendar so koraki ventilatorja prikazani, ne da bi bili
zaokroženi
Filter 
 Nastavite obdobje filtra
Jezik 
 Izberite zahtevan jezik na Air Dial
Osnovni koraki 
Preizkus povezave 
4.2 Ponastavitev sistema

 Nastavitveni način, namestitelj upravlja oba ventilatorja 0-100%
 Uporablja se za preizkus brezžične povezave
V primeru, da je potrebno ponastaviti sistem, to
storite na naslednji način:
1.Če je sistem že bil nastavljen, je potrebno
uporabljene osnovne nastavitve zabeležiti za
kasnejšo uporabo. To storite tako, da sledite
meniju in odčitate stopnjo delovanja ventilatorja za dovodni in odvodni ventilator:
Service > Info > basic steps.
2.Odstranite baterije iz Air Dial in jih ponovno
vstavite. Med vstavljanjem zadnje baterije
pritisnite gumb - držite gumb dokler ne
zaslišite piska iz Air Dial. Air Dial je sedaj
pripravljen v zagonskem načinu.
3.Odstranite napajanje ali komunikacijski kabel,
ki povezuje prezračevalno enoto s komunikacijskim modulom CCM - med ponovnim
priklopom držite pritisnjen gumb na komunikacijskem modulu. Držite gumb na komunika-
VIEWA436
cijskem modulu za 5 sekund, dokler ne utripa
samo zelena LED lučka.
4.Sistem je bil sedaj ponastavljen na tovarniške
nastavitve in ga lahko registrirate, kot je
opisano v 3. poglavju.
Če ste zabeležili osnovne nastavitve sistema iz
točke 1, lahko te vrednosti uporabite med
postopkom registracije.
15
Navodila
Vgradnja ventilov
5.1 Lokacije ventilov
Izberite lokacijo ventilov. Če projekt predvideva
mesto vgradnje ventila, ki je na poti električnega
ožičenja, vodovodov ali lesenih tramov oz. drugih
vodov, prilagodite položaj vgradnje ventila.
Smernice za lokacije ventilov:
5.2 Izvedba stropnih
prebojev
Vpih/dovod zraka
Poskusite se izogniti postavitvi ventilov za dovod
zraka nad mesti, kjer se lahko dlje časa zadržujejo
ljudje, (kot so sedežne garniture, postelje, jedilne
mize, itd. Če ima hiša štedilnik na drva, je ventil za
dovod zraka najbolje postaviti blizu le-tega).
Odvod
Namenjen za odvod vlažnega “onesneženega”
zraka in ga je za to potrebno postaviti čimbližje
viru onesnaženja.
Uporabite kronsko žago za vrtanje lukenj za
ventile. Uporabite naslednje velikosti svedrov:
Za ventile, ki imajo 100 mm premera (za dovod
in odvod) uporabite kronsko žago s premerom
108 mm. Za ventile, ki imajo 125 mm premera
(za dovod in odvod) uporabite kronsko žago s
premerom 133 mm.
OPOMBA:
• Izogibajte se nepotrebni poškodbi hidroizolacije in jo nato vedno popravite z vodotesnim
trakom s strani stropa.
• Velikost in oblika ventilov se razlikuje glede na
smer in količino zraka.
Dovod zraka
Razpršitev zraka
16
VIEWA436
Navodila
Vgradnja ventilov
5.3 Vgradnja ventilov
Pritrdite nosilni element, ki bo držal ventil na
stropu. Če gre za strop iz mavca, priporočamo da
uporabite leseno ploščo za pritrditev vijakov. Če
mora kanal potekati skozi izolacijo, priporočamo
da izmerite predel izolacije in namestite kanal ob
primerni dolžini nosilnega elemnta.
200
200
200
200
VIEWA436
200
17
Nastavitev ventilov
6.1 Nastavitev
ventilov
Dovod zraka
Začnite tako, da popolnoma zaprete ventile (ne
pretesno!). Nato odprite ventil za število obratov
na diagramu oz. kot to predvideva projekt.
Odvod zraka
Začnite z nastavitvijo ventila na položaj 0, ki v
praksi pomeni odprtje osrednjega stožca tako,
da je sredina stožca poravnana z okvirjem (glejte
diagram).
+ ÷
Pos.
+
Pos.
Navodila
Nato zavrtite stožec tolikokrat, kot je označeno na
diagramu/v projektu:
+ 5 = 5-krat v nasprotni smeri urinega kazalca
- 5 = 5-krat v smeri urinega kazalca
Zgoraj navedene vrednosti so samo smernice
nastavitev.
= v nasprotni smeri urinega kazalca
18
VIEWA436
= v smeri urinega kazalca
Navodila
Zagon in nastavitev
7.1 Zagon in nastavitev
sistema
Ko je sistem vgrajen, priporočamo, da ga nastavi
strokovnjak, za doseganje optimalnega delovanja.
Kontaktirajte Danfoss d.o.o. za informacije o
vašem najbližjem pooblaščenem serviserju.
VIEWA436
19
Navodila
Že generacije, družba Danfoss izdeluje rešitve
uporabljene na področjih ogrevanja in hlajenja,
kot so ventili, termostati, toplotne črpalke in
visoko napredni krmilni sistemi.
VIEWA436
Danfoss Group je sestavljena iz globalne mreže
prodajnih podjetij, agentov in distributerjev,
in Danfoss izdelki se prodajajo, servisirajo in so
cenjeni po vsem svetu. Izdelki Danfoss
igrajo tudi pomembno vlogo, pri ustvarjanju
optimalne pogojev notranje klime in udobja.
To je bila vedno naša zapuščina in novi Danfoss
Air sistem pomeni nadaljevanje te ponosne
tradicije.
www.danfoss.com