Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez

Transcription

Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil
MTCV – medenina brez dodatka svinca
Uvod
Slika 1
Osnovna verzija A
Slika 2*
Verzija B z modulom za samodejno
dezinfekcijo
* termometer je dodatna oprema
MTCV je večfunkcijski termostatski regulacijski ventil,
ki se uporablja v cirkulaciji sanitarne tople vode.
MTCV z vzdrževanjem konstantne temperature
v sistemu omogoča termično uravnoteženje
cirkulacije. S tem se pretok v cirkulacijskih vodih
zmanjša na minimalni dopustni nivo.
Zaradi vse bolj visokih zahtev glede kakovosti pitne
vodne Danfoss predstavlja družino ventilov MTCV
iz medenine brez dodatka svinca.
Glavne funkcije ventila MTCV
• Termostatsko uravnoteženje sistemov cirkulacije
STV v območju med 35 in 60°C – osnovna
verzija A.
• Samodejna termična dezinfekcija pri
temperaturah nad 68°C in dodatna zaščita
sistema pred temperaturami, višjimi od 75°C
(samodejna prekinitev pretoka) – verzija B.
• Elektronsko vodena dezinfekcija z možnostjo
programiranja dezinfekcijske temperature in
trajanja – verzija C.
• Samodejno izpiranje sistema z začasnim
znižanjem temperature in povsem odprtim
ventilom MTCV, ki omogoča največji pretok.
SMT/SI
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
Slika 3
Verzija C s programsko
vodeno dezinfekcijo
Ventili MTCVB iz medenine brez dodatka svinca so
skladni z novo zakonodajo, ki je začela veljati z
evropsko Direktivo o pitni vodi decembra 2013.
Hkrati lahko z ventilom MTCV in dvema različnima
dodatnima moduloma dezinficirate sistem:
• Modul za samodejno termično dezinfekcijo (sl. 2).
• Modul za elektronsko vodeno dezinfekcijo
s termičnim pogonom TWA in temperaturnim
tipalom PT 1000 (sl. 3).
• Možnost merjenja temperature.
• Zaščita pred nepooblaščenim spreminjanjem
nastavitev.
• Stalno merjenje in adzorovanje temperature –
verzija C.
• Zapiranje odcepa cirkulacije s fitingi opremljenimi
s krogelnimi ventili, ki so del dodatne opreme.
• Modularno dodajanje opreme ventilu MTCV,
pri čemer lahko ostane sistem pod tlakom in
torej ni potrebno prekinjati delovanja.
• Vzdrževanje – po potrebi se lahko zamenja
kalibrirani termoelement.
1
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Delovanje
Ko se temperatura vode spusti pod nastavljeno
vrednost, termoelement odpre ventil in s tem
omogoči večji pretok skozi cirkulacijski odcep.
Ventil je torej v ravnotežju (nazivni pretok =
izračunani pretok), ko temperatura vode doseže
nastavljeno vrednost.
Regulacijska karakteristika ventila MTCV je prikazana
na sl. 13, diagram 1-A.
Ko je temperatura vode za 5°C višja od nastavljene
vrednosti, ventil povsem zapre pretok.
Slika 4 – MTCV, osnovna verzija A
MTCV je samodejni termostatski regulacijski
ventil. Termoelement (sl. 6, poz. 4) je vstavljen
v krožnik ventila (sli 6, poz. 3), da se odzove na
temperaturne spremembe.
Ko se temperatura vode dvigne nad nastavljeno
vrednost, se termoelement raztegne. Krožnik
ventila se zato pomakne proti sedežu in s tem
omeji pretok.
Posebno tesnilo ščiti termoelement pred
neposrednim stikom z vodo, kar podaljšuje njegovo
življenjsko dobo in hkrati omogoča natančno
regulacijo.
Varnostna vzmet (sl. 6, poz. 6) ščiti termoelement
pred poškodbami, do katerih bi lahko prišlo
v primeru, ko bi se temperatura vode dvignila
nad nastavljeno vrednost.
Slika 5 – namestitev ventila MTCV/osnovna verzija v sistem cirkulacije STV.
Konstrukcija
1. Telo ventila
2.Vzmet
3. Krožnik ventila
4.Termoelement
5. Tesnilni obroč
6. Varnostna vzmet
7. Nastavitveni obroč
8. Nastavitveni gumb
9. Pokrov za zaščito nastavitve
10. Krožnik dezinfekcijskega modula
11. Varnostna vzmet
12. Čep termometra
13. Čep za dezinfekcijski modul
Slika 6 – konstrukcija – osnovna verzija A
2
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
SMT/SI
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Delovanje
Vgrajeni dezinfekcijski modul odpre takoj po
montaži bypass s Kvmin = 0,15 m3/h, ki prepušča
pretok za zaznavo dezinfekcije. V osnovni verziji
ventila MTCV (A) je ta bypass vedno zaprt, kar
preprečuje kopičenje vodnega kamna in nečistoč.
MTCV lahko zato tudi po daljši uporabi še vedno
nadgradite z dezinfekcijskim modulom.
Slika 7 – MTCV, verzija B z modulom za termostatsko
termično dezinfekcijo
* termometer kot dodatna oprema
Osnovno verzijo A ventila MTCV lahko hitro in
enostavno nadgradite v termostatski termični
dezinfekcijski modul, s katerim preprečujete
razširjanje legionele v toplovodnih sistemih.
Ko odstranite čepa (sl. 6, poz. 13), lahko namestite
termični dezinfekcijski modul, pri tem pa lahko
naprava ostane pod tlakom in tudi normalno
obratuje (sl. 9, poz. 17).
Regulacijski modul v osnovnem modelu A deluje pri
temperaturah med 35 in 60°C. Če se temperatura
vode dvigne nad 65°C, se sproži dezinfekcija.
Pretok skozi glavni sedež ventila se zapre, odpre
pa se bypass in spusti »dezinfekcijski pretok«.
Regulacijo prevzame dezinfekcijski modul, ki odpre
bypass, ko temperatura preseže 65°C.
Dezinfekcija traja, dokler se temperatura ne dvigne
do 70°C. Če se temperatura tople vode še naprej
dviga, se zmanjša pretok skozi dezinfekcijski bypass
(postopek termično ravnovesje sistema med
dezinfekcijo), ko pa doseže 75°C, se pretok ustavi.
Na ta način se sistem cirkulacije zaščiti pred korozijo
in usedlinami kalcija ter zmanjša tveganje pred
opeklinami.
Verziji A in B se lahko dodatno opremita
s termometrom, ki omogoča merjenje in
nadzor temperature sanitarne tople vode
v cirkulaciji.
Dezinfekcijski modul uravnava pretok po svoji
regulacijski karakteristiki (sl. 13, diagram B-1) in
s tem omogoči dezinfekcijo.
Slika 8 – shema cirkulacije STV – verzija s termostatsko termično dezinfekcijo.
Konstrukcija
1–13Kot je opisano na sl. 6
14 Byšass za dezinfekcijo
15Termometer
16Tesnilo
17 Dezinfekcijski modul
Slika 9 – verzija B z modulom za termostasko dezinfekcijo*
(* termometer je del dodatne opreme)
SMT/SI
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
3
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Delovanje
Slika 10 – verzija z elektronsko vodeno dezinfekcijo – C
Modela ventila MTCV A in B lahko nadgradimo tudi
z elektronsko vodenim regulatorjem dezinfekcije
v verzijo C.
Na nastavek za termometer vgradite temperaturno
tipalo PT 1000 (sl. 12, poz. 19).
Termični pogon in tipalo sta priključena na
elektronski regulator CCR-2, ki omogoča učinkovito
dezinfekcijo v odcepih cirkulacije. Osnovni modul
ventila MTCV deluje v temperaturnem območju
med 35 in 60°C. Po začetku dezinfekcije elektronski
regulator CCR-2 s pomočjo elektrotermičnega
pogona TWA prične z regulacijo pretoka v ventilu
MTCV. Prednosti elektronsko reguliranega postopka
dezinfekcije s CCR-2 so:
• Popoln nadzor nad potekom dezinfekcije
v posameznih odcepih.
• Optimizacija trajanja dezinfekcije.
• Izbira najprimernejše temperature za dezinfekcijo.
• Izbira najprimernejše dolžine trajanja dezinfekcije.
• Sprotno merjenje in nadzorovanje temperature
vode v posameznih odcepih.
• Možna je priključitev na regulator v toplotni
podpostaji ali kotlarni ali pa na CNS (RS 485).
Ko odstranite dezinfekcijski čep (sl. 6, poz. 13), lahko
vgradite adapter(sl. 12 poz. 21) in lahko vgradite
termični pogon TWA.
B
PODREJENI 9...16
NADREJENI 1...8
A
Nadrejeni/podrej eni CCR
Slika 11
A) Posredno ogrevanje z vzporedno pripravo sanitarne tople vode – neodvisni sistem CCR
B) Posredno ogrevanje z vzporedno pripravo sanitarne tople vode – odvisni sistem CCR
Konstrukcija
–13Kot je opisano na sl. 6
1
18Bypass; (položaj zaprt)
19Temperaturno tipalo PT 1000
20Tesnilo
21Adapter za priključitev
termičnega pogona TWA
Slika 12 – verzija C z elektronsko vodeno dezinfekcijo
4
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
SMT/SI
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Tehnični podatki
Maks. delovni tlak..............................................10 barov
Preskusni tlak......................................................16 barov
Maks. temperatura dovoda..................................100°C
kVS pri 20°C:
- DN20............................................................1,8 m3/h
- DN15............................................................1,5 m3/h
Histereza.......................................................................1,5 K
Naročanje
Ventil – osnovna verzija A
DN 15
DN 20
Material delov, ki so v stiku z vodo:
Telo ventila ....................................................................Rg5
Ohišje vzmeti itd..................zlitina cuphin (CW724R)
tesnilni obroči........................................................... EPDM
Vzmet, krožnik.........................................nerjavno jeklo
Nar. št.
003Z1515
003Z1520
Dodatki in rezervni deli
Dodatki
Termostatski dezinfekcijski modul – B
Opombe
DN 15/DN 20
G ½ × Rp ½
Fitingi z zapornim krogelnim ventilom
(za ključ inbus 5 mm), DN 15
G ¾ × Rp ¾
003Z1028
Termometer z adapterjem
Adapter za tipalo
Adapter za termični pogon
DN 15/DN 20
DN 15/DN 20
DN 15/DN 20
003Z1023
003Z1024
003Z1022
Regulator CCR 2
glejte tehnični list VD.57.U4.02
003Z3850
Univerzalno temperaturno tipalo ESMB
Neležno temperaturno tipalo ESMC
Fiting za lotanje Cu 15 mm
Fiting za lotanje Cu 18 mm
Fiting za cevi Pex 15 mm
Fiting za cevi Pex 18 mm*
Fiting za lotanje Cu 22 mm
Fiting za lotanje Cu 28 mm
Fiting za cevi Pex 22 mm*
Elektrotermični pogon TWA-NC, 230 V
Elektrotermični pogon TWA-NC, 24 V
SMT/SI
Nar. št.
003Z2021
003Z1027
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
glejte tehnični list VD.57.U4.02
DN 15
notr. R 1/2”
* samo za Pex DN 18 × 2
DN 20
notr. R 3/4”
* samo za Pex DN 22 × 2
glejte tehnični list VD.57.U4.02
087B1184
087N0011
003Z1034
003Z1035
003Z1036
003Z1037
003Z1039
003Z1040
003Z1041
088H3112
088H3110
5
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Regulacisjka karakteristika
prednastavitev 50°C
dezinfekcija
pretok
osnovno
verzija B
Kvs
verzija C
K vdis
verzija A
25
35
K vmin
45
55
65
75
85
temperatura °C
Slika13 – regulacijska karakteristika za MTCV
• Osnovna verzija A
• Verzija B:
Kvmin = 0,15 m3/h – min. pretočnost skozi
bypass, ko je glavni regulacijski modul zaprt.
*Kvdis = 0,60 m3/h za DN 20,
*Kvdis = 0,50 m3/h za DN 15 – maks. pretočnost
dezinfekcije pri temperaturi 70°C.
Nastavitev glavne funkcije
1
2
3
4
5
6
Nastavljalni obroč
Obroč z referenčno točko
Plastični pokrov – zaščita
pred nepooblaščenim
spreminjanjem nastavitev
Luknja za izvijač
Vijak za nastavitev
temperature – ključ inbus
2,5 mm
Nastavitvena točka
referenčne temperature
4
• Verzija C:
*Kvdis = 0,60 m3/h za DN 20 in DN 15 – pretočnost
skozi MTCV, ko je dezinfekcijski modul
popolnoma odpr t (regulacija pri termičnem
pogonu TWA-NC).
* Kvdis – Kv med postopkom dezinfekcije
3
2
1
5
6
Slika 14 – nastavitev temperature za MTVC
Temperaturno območje: 35–60°C
Tovarniška prednastavitev MTCV 50°C
Nastavitev temperature lahko izvedete po
odstranitvi plastičnega pokrova (3) tako, da
ga dvignete z izvijačem v luknji (4). Vijak za
nastavitev temperature (5) je potrebno obračati
s ključem inbus, da dobite želeno temperaturo
na lestvici z referenčno točko. Plastični pokrov
(3) je potrebno pritisniti nazaj na mesto, ko je
nastavitev opravljena.
6
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
Priporočeno je preveriti nastavljeno temperaturo
s termometrom. Potrebno je izmeriti temperaturo
tople vode od zadnje odjemne točke na odcepu*.
Razlika med izmerjeno temperaturo na zadnji
točki odjema in temperaturo, nastavljeno na
MTCV, nastane zaradi toplotnih izgub v napeljavi
med MTCV in točko odjema.
* kjer so nameščeni ventili TVM (termostatski mešalni ventili),
mora biti temperatura izmerjena pred ventilom TVM.
SMT/SI
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Postopek nastavitve
Zahtevana nastavitev temperature na MTCV je
odvisna od zahtevane temperature na zadnji
točki odjema in toplotnih izgub med odjemom
in MTCV na istem odcepu.
Zahtevano:
Pravilna nastavitev MTCV
Rešitev:
Pravilna nastavitev MTCV: 48 – 3 = 45°C
Primer:
Zahtevana temperatura pri zadnjem odjemu:48°C
Toplotne izgube od zadnjega odjema do MTCV: 3 K
Diagram tlaka in pretoka
MTCV – DN 15
Opomba:
Za novo nastavitev uporabite termometer in
preverite, ali je zahtevana temperatura na odjemu
dosežena, ter ustrezno popravite nastavitev MTCV.
Diferenčni tlak 1 bar, DN 15
70
Temperatura dovoda °C
60
nastavitev
pri 60°C
50
nastavitev pri 50°C
40
nastavitev
pri 35°C
30
20
10
0
0,20
0
0,40
0,60
Slika 15
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
3
Kv (m /h)
Temperatura dovoda °C
Tabela 1
prednastavitev
60 °C
65
62,5
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
55 °C
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
50 °C
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
45 °C
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
40 °C
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
35 °C
40
37,5
35
32,5
30
kv (m3/h)
0
0,181
0,366
0,542
0,711
0,899
1,062
1,214
1,331
1,420
1,487
1,505
1,505
1,505
1,505
Diferenčni tlak 1 bar, DN 15 – dezinfekcija
Temperatura dovoda°C
80
75
verzija B
70
65
verzija C
60
55
0
Slika 16
SMT/SI
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Kv (m3/h)
7
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Diagram tlaka in pretoka
MTCV – DN 20
Diferenčni tlak 1 bar, DN 20
Temperatura dovoda°C
nastavitev
pri 60°C
nastavitev pri 50°C
nastavitev
pri 35°C
Pr. 1
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
.YPK
Slika 17
Temperatura dovoda °C
Tabela 2
prednastavitev
60 °C
65
62,5
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
prednastavitev
55 °C
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
50 °C
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
45 °C
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
40 °C
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
prednastavitev
35 °C
40
37,5
35
32,5
30
kv (m3/h)
0
0,172
0,336
0,556
0,738
0,921
1,106
1,286
1,440
1,574
1,671
1,737
1,778
Diferenčni tlak 1 bar, DN 20 – dezinfekcija
Temperatura dovoda°C
80
75
verzija B
70
verzija C
65
60
55
0
Slika 18
8
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Kv m3/h
SMT/SI
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Primer izračuna
Primer:
Izračun se izvede za 3-nadstropno stavbo z 8 odcepi.
Vse uporabljene formule so opisane v poglavju
»Termično ravnovesje (tehnični opis VD.57.X1.02«).
Naslednje predpostavke so bile uporabljene zaradi
poenostavitve izračuna:
• Toplotne izgube na meter cevi, q1 =10 W/m (*)
(* med izračunom je potrebno izračunati toplotne izgube
v skladu s standardi, ki so specifični za določeno državo).
Ponavadi so izračunane toplotne izgube odvisne
od:
- dimenzij cevi
- uporabljenih materialov in izolacije
- temperature okolice, kjer se cevi nahajajo
- učinkovitosti in stanja izolacije
•
•
•
•
temperature dovoda tople vode, Tsup = 55°C
padca temperature v sistemu, ∆T= 5 K
razdalje med odcepi, L = 10 m
višine odcepov, l = 10 m
• sheme vgradnje, kot je prikazano spodaj:
Slika 19 – shema vgradnje
V˙ o
I osnovno delovanje
Izračun:
• izračun toplotnih izgub v vsakem odcepu
(Qr) in zbiralni cevi (Qh)
Qr = l odcep x q = ( 10 + 10 ) x 10 = 200 W Qh = l horiz. x q = 10 x 10= 100 W
• V tabeli 3 so prikazani rezultati izračunov:
V˙ c
V˙ p
.
V& c =
Vo
.
.
V o + Vp
Tabela 3
V odcepih
Odcep
1
2
3
4
5
6
7
8
SMT/SI
Qr (W)
200
200
200
200
200
200
200
200
Toplotne izgube
Skupno
V zbiralni
v vsakem
cevi
delu
Q h (W)
100
100
100
100
100
100
100
100
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
(W)
300
300
300
300
300
300
300
300
ΣQ skupno
(W)
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
Faktor
odcepov
0,09
0,1
0,12
0,14
0,18
0,25
0,4
Pretok
v vsakem
delu
Vo (l/h)
36
38
40
43
47
52
63
94
Skupni
pretok
Vc (l /h)
412
376
339
299
256
210
157
94
9
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
• Skupni pretok v sistemu cirkulacije tople vode
se izračuna s formulo 1 (glejte poglavje
»Termično ravnovesje«; tehnični opis VD.57.
X1.02).
∑ Q&
V& =
r cw Δt hw
ΣQ – skupne toplotne izgube instalacije, (kW)
sledi:
2,4
VCtotal =
1
×
4
,18 × 5
= 0,114 l/s = 412 l/h
Skupni pretok v sistemu cirkulacije tople vode
je: 412 l/h – obtočna črpalka mora biti prave
velikosti za ta pretok.
• Pretok v vsakem odcepu se izračuna s formulo 4
(glejte poglavje »Termično ravnovesje«, stran 4;
tehnični opis VD.57.X1.02
Pretok v odcepu št. 1:
Qo
V& o = V& c ×
Qo + Qp
•
Ko je zasnovani pretok izračunan, se sklicujte
na sliko 17 na strani 9.
Opomba:
med izračunom padca tlaka v ventilu je potrebno
opazovati temperaturo obtočne vode. MTCV
– večfunkcijski termostatski obtočni ventil ima
spremenljivo vrednost Kv, ki je odvisna od dveh
vrednosti: prednastavljene temperature in
temperature dovoda.
Če sta vrednosti V& 0 in Kv znani, se padec tlaka
v ventilu MTCV izračuna s to formulo:
2
⎛ 0,01× V& 0 ⎞
⎟
Δp MTCV = ⎜⎜
⎟
⎝ Kv ⎠
sledi:
2
⎛ 0,01× 94 ⎞
⎟ = 6,59 kPa
Δp MTCV = ⎜
⎝ 0,366 ⎠
∆pMTCV = (0,01 x 94 / 0,366 )2 = 6,59 kPa
kar pomeni:
V& 01 = 412 ×
- Lokalni padec tlaka v ventilu MTCV je
izračunan na osnovi:
2
⎛ 0,01× V& 0 ⎞
⎟
Δp MTCV = ⎜⎜
⎟
⎝ Kv ⎠
,
pri čemer je:
Kv – v tem primeru skladen s sliko 19 na
strani 10
Kv = 0,366 m3/h za prednastavitev 50°C
V& 0- pretok v ventilu MTCV pri temperaturi
pretoka 50°C (l/h)
200
200 + 2100
= 35,84 l/h ≅ 36 l/h
Pretok v preostalih odcepih je potrebno
izračunati na enak način.
•
Padec tlaka v sistemu
Izračun je na osnovi naslednjih predpostavk:
-Linearni padec tlaka, pl = 60 Pa/m(linearni
padec tlaka je enak za vse cevi)
-Lokalni padec tlaka je enak 33 % od
skupnega linearnega padca tlaka, pr = 0,33 pl
•
sledi:
pr = 0,33 × 60 = 19,8 Pa/m ≅ 20 Pa/m
-Za izračun je bila uporabljana formula
pbasic = pr + pl = 60 + 20 = 80 Pa/m
Diferenčni tlak črpalke:
*ppump = ∆pcircuit + ∆pMTCV
= 14,4 + 6,59 = 21 kPa
pri čemer je:
∆pcircuit- padec tlaka v kritičnem odcepu (tabela 4)
*ppump - zajema padec tlaka v vseh napravah obtočnega sistema: kotel , čistilni kos itd.
Tabela 4
Padec tlaka
10
Odcep
V odcepih
V zbiralni cevi
pcircuit
1
2
3
4
5
6
7
8
(kPa)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
(kPa)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
(kPa)
14,4
12,8
11,2
9,6
8,0
6,4
4,8
3,2
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
V ventilu MTCV
∆mMTCV –
V0-pretok
padec tlaka
(l/h)
(kPa)
36
0,97
38
1,07
40
1,19
43
1,38
47
1,64
52
2,01
63
2,96
94
6,59
Skupni tlak
črpalke
(kPa)
21
SMT/SI
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV – medenina brez dodatka svinca
Primer izračuna
II dezinfekcija
Toplotne izgube in padec tlaka je treba izračunati
v skladu z novimi pogoji.
- vhodna temperatura vroče vode med
dezinfekcijo Tdis = 70°C
- temperatura okolice *Tamb = 20°C
(*Tamb – v skladu z obveznim standardom in
normo)
1. Toplotne izgube
(glejte poglavje »Termično ravnovesje«, na
strani 2, formula 1; tehnični opis VD.57.X1.02)
q1 = Kj x l x ∆T1 → Kj x l = q1/∆T1
za osnovni postopek
q2 = Kj x l x ∆T2 → Kj x l = q2 /∆T2 za postopek dezinfekcije
Sledi:
⎛ T −T
⎞
ΔT
q2 = q1 2 = q1⎜ dis amb ⎟
⎜ Tsup − Tamb ⎟
ΔT1
⎝
⎠
Sledi:
2
⎛ 70 °C − 20 °C ⎞
q2 = 10 (W/m)⎜
⎟ = 14,3 W/m
⎝ 55 °C − 20 °C ⎠
V tem primeru se med postopkom dezinfekcije
toplotne izgube povečajo za približno 43 %.
Za dani primer:
Qdis = Qr + Qh
Qdis =((10+10) + (8 × 10)) × 14,3 W/m =
1430 W = 1,43 kW
Pretok:
1,43
V& dis =
= 0,0684 l/s = 246 l/h
4,18 × 5
3. Zahtevani tlak
Med dezinfekcijo preverite zahtevani tlak
pdispump = pdis(circuit) + ∆pMTCV
⎛ 0,01× 246 ⎞
ΔpMTCV = ⎜
⎟ = 16,81kPa
0,6
⎝
⎠
Zaradi nižjega pretoka v primerjavi z osnovnimi
pogoji (412 l/h), padec tlaka v vgradnji pcircuit je
potrebno ponovno izračunati.
Δp  
w 2
2
Pri čemer je:
w – hitrost vode (m/s)
S primerjavo pogojev pri osnovnem delovanju
in dezinfekciji, lahko ocenimo:
V 2
pdis = pbasic × dis2
Vc
Pri čemer je:
Vdis – pretok dezinfekcije (l/h)
VC – osnovni pretok (l/h)
Za dani primer:
2. Zahtevani pretok
Zaradi zaporedja postopka dezinfekcije (korak
za korakom) je potrebno izračunati samo
kritični odcep.
Pri čemer je:
2
⎛ 0,01× V& 0 ⎞
⎟
Δp MTCV = ⎜⎜
⎟
⎝ Kv ⎠
Sledi:
- za prvi del instalacije
2
⎛ 246 ⎞
p1dis = 80 × ⎜
⎟ = 29 Pa/m
⎝ 412 ⎠
Ta izračun mora biti izveden za vse kritične
odcepe. V tabeli 5 je prikazan rezultat izračuna.
Za kritični krog:
pdis(circuit) = 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48
+ 2,20 + 3,93 + 21,92 = 32,70 kPa
pdispump = pdis(circuit) + ∆pMTCV
= 32,70 + 16,81 = 49,51 kPa
Črpalka mora ustrezati obema pogojema:
•osnovno delovanje
V& 0= 412 l/h in ppump = 21 kPa
•dezinfekcija
V& 0= 246 l/h in Ppump = 49.51 kPa
Tabela 5
Padec tlaka v obtoku med postopkom dezinfekcije
Pretok (l/h)
Nov padec tlaka
Dolžina
Osnovno
Dezinfekcija
(Pa/m)
(m)
412
246
29
20
376
246
34
20
339
246
42
20
299
246
54
20
256
246
74
20
210
246
110
20
157
246
196
20
94
246
548
40
SMT/SI
VD.D3.I1.36 © Danfoss 04/2014
Padec tlaka
(kPa)
0,57
0,68
0,84
1,08
1,48
2,20
3,93
21,92
∑ 32,70
Skupni padec tlaka
v kritičnem odcepu
32,70
11
Tehnični opis
Večfunkcijski termostatski obtočni ventil MTCV (dodana svinčena zlitina)
Mere
Notranji navoj
DN 15
DN 20
A
a
ISO 7/1
Rp 1/2
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 3/4
H
H1
L
L1
75
80
215
230
mm
79
92
129
129
Masa
kg
0,58
0,65
Slika 20
Danfoss Trata d.o.o.
Ul. Jo ž eta Jame 16
1210 Ljubljana
Slovenija
Tel.:+386 1 582 04 22
Fax: +386 507 2518
E-mail: [email protected]
www.danfoss.si
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila.
Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.
Vse prodajne znamke v tem gradivu so last njihovih podjetij. Danfoss in logotip Danfoss sta prodajni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.
12
VD.D3.I1.36
Produced by Danfoss A/S © 04/2014