živa zgodovina - Zavod Celeia Celje

Transcription

živa zgodovina - Zavod Celeia Celje
ŽIVA
ZGODOVINA
na Starem gradu Celje
Naj vas grajski duh ponese stoletja nazaj,
ko se je na konici meča prepletala ljubezen,
pomešana s smehom in solzami dvornih dam ter njihovih vitezov.
vsako soboto in nedeljo do konca
oktobra 2016 med 11.00 in 19.00
Z grajskega hriba se v daljave vidi sij treh zvezd, ki sijejo prav tako
močno kot v času mogočne rodbine Celjskih. Prepletanje mnogih
zgodb in mitov o življenju ene najpomembnejših srednjeveških
rodbin v Evropi vabi obiskovalce k odkrivanju Starega gradu
Celje. Ljubezen, spletke, tragedije, ljubosumje, poroke in vojne
so le nekateri od motivov, ki burijo človeško domišljijo še danes.
Postanite del Žive zgodovine!
Program Žive zgodovine se bo izvajal le ob ugodnih vremenskih razmerah, v primeru dežja
animacije odpadejo. Animacije so vključene v redno ceno vstopnine: otroci do 6. leta brezplačno,
1 EUR za otroke od 7. do 15. leta, 4 EUR za odrasle. Organizator si pridržuje pravico do
spremembe programa.
Več: +386 3 544 36 90, [email protected], [email protected],
FB Stari grad Celje, www.celje.si, www.grad-celje.com
LIVING
HISTORY
at the Old castle Celje
Let the castle spirit take you back centuries ago
when, at the tip of the sword, love was intertwined
with laughter and tears of the court ladies and their knights.
every Saturday and Sunday until the end
of October 2016 between 11.00 and 19.00
From the castle hill you can see the glow of the three stars in the
distance, which still shine just as much as they did in the time of
the mighty family of the Counts of Celje. The mixture of several
stories and myths about the life of one of the most important
medieval families in Europe invites the visitors to explore Old
Castle Celje. Love, intrigues, tragedies, jealousy, weddings and
wars are merely some of the topics which still excite the human
imagination.
Become a part of the Living history!
The Living history program will only be carried out in favourable weather conditions. In case of
rain the animations will be cancelled. Animations are included in regular entrance fee prices:
children until the age of 6 free entry, 1 EUR for children aged 7-15, 4 EUR for adults. The
organizer reserves the right to make changes to the event program.
More info: +386 3 544 36 90, [email protected], [email protected],
FB Stari grad Celje, www.celje.si, www.grad-celje.com