Termix VMTD-F-I z izolacijo - Ogrevanje

Transcription

Termix VMTD-F-I z izolacijo - Ogrevanje
Termix VMTD-F-I z izolacijo
Toplotna postaja za večstanovanjske zgradbe
Stanovanjska toplotna postaja za priključitev na daljinsko ogrevanje ali kotlovnico za neposredno
ogrevanje in pretočno pripravo sanitarne tople vode. Izdelana za montažo na steno ali vgradnjo v steno.
Uporaba
Toplotna postaja VMTD-F-I predstavlja
celovito rešitev z vgrajenim prenosnikom za pretočno ogrevanje sanitarne vode in regulatorjem diferenčnega
tlaka. Termix VMTD-F-I je namenjena
večstanovanjskim hišam za decentralizirane sisteme.
Daljinsko ogrevanje (DO)
V postajo so serijsko vgrajeni regulator diferenčnega tlaka, vmesni kosi za
vodomer in kalorimeter, čistilni kosi,
kroglične pipe. Računska enota kalorimetra mora biti vgrajena izven postaje.
Ogrevanje (OG)
Ogrevalni tokokrog je oblikovan za
neposredno ogrevanje. Regulator
diferenčnega tlaka omogoča optimalne pogoje za radiatorske termostatske ventile za lokalno regulacijo
temperature v vsakem prostoru. Kot
opcija je v postajo lahko vgrajen
conski regulacijski ventil s pogonom
in elektronskim termostatom, kar
omogoča časovno nastavljivo regulacijo temperature prostora.
Sanitarna topla voda (STV)
Sanitarna topla voda se pripravlja v
prenosniku po pretočnem principu,
VL.GE.T2.02 © Danfoss 06/2011
pri čemer se temperatura regulira
s pretočnim termostatom z integriranim regulatorjem diferenčnega
tlaka. Prenosnik toplote deluje z
visokim faktorjem učinkovitosti ter z
nizkimi temperaturami na povratku
omogoča dodatne prihranke energije. Danfoss IHPT ventil zagotavlja
stabilno temperaturo tople vode
kljub veliki dinamiki obremenitev
in spreminjanju temperature in
diferenčnega tlaka ogrevne vode.
Natančna temperaturna regulacija ščiti toplotni izmenjevalnik
pred pregrevanjem in nalaganjem
vodnega kamna. Nadalje ima IHPT
ventil vgrajen regulator temperature
za mirovanje, ko ni porabe STV, ki
ohranja stanovanjski dovod topel. Ta
funkcija nudi ugodje porabniku, saj
omogoča, da ima na razpolago toplo
vodo takoj, ko odpre pipo.
Opcije
Stanovanjska postaja se lahko dobavi z
vgrajenim nepovratnim in varnostnim
ventilom na strani hladne vode in termostatskim ventilom za omejevanje
povratka in vgrajeno obtočno črpalko.
Konstrukcija
Vse cevi so izdelane iz nerjavnega
jekla. Priključki so izvedeni z maticami in tesnili.
Izolacija
Stanovanjska postaja VMTD-F-I je
opremljena z izolacijskim ohišjem,
kar zniža toplotne izgube pri pripravi
sanitarne tople vode in ogrevanju.
LASTNOSTI IN PREDNOSTI
• Stanovanjska postaja za priključitev
na daljinsko ogrevanje ali kotlovnico
• Neposredno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlaka.
• Pretočna priprava STV
• Toplotna moč za STV: 33–55 kW
• STV v zadostnih količinah
• Deluje neodvisno od tlačnih in temperaturnih razmer na dovodu
• Minimalne zahteve po prostoru za
inštalacije
• Cevi in prenosnik toplote izdelani iz
nerjavnega jekla
• Zmanjšana verjetnost tvorbe vodnega kamna in bakterij
• Nizke temperaturne izgube
Termix VMTD-F-I z izolacijo
Primer vezalne sheme
STV
B
9
14
21
31
41A
41B
63
69
72
Cirk.
SHV v
stanovanje
SHV iz
vodovoda
Ploščni prenosnik toplote
Lovilnik nesnage
Tuljka tipala kalorimetra
Dobavljivo ob dodatnem naročilu
Regulator diferenčnega tlaka
Vmesni kos za vodomer, dovod hladne vode ¾” x 80 mm
Vmesni kos za kalorimeter ¾”x110 mm
Mrežni lovilnik nesnage
On/off ventil
IHPT
OG dovod
DO dovod
DO
povratek
OG povratek
Tehnični podatki:
Nominalni tlak:
PN16
DO-temp. dovoda:
Tmax = 120 °C
SHV- statični tlak:
pmin = 1 bar
Material za lotanje (HEX): baker
Masa, vklj. z izolacijo:
20 kg
Priključki:
1 Daljinsko ogrevanje (DO) dovod
2 Daljinsko ogrevanje (DO)povratek
3 Hladna voda iz vodovoda (SHV)
4 Sanitarna hladna voda (SHV)
5 Sanitarna topla voda (STV)
6 Ogrevanje (OG) dovod
7 Ogrevanje (OG) povratek
Izolacijsko ohišje: antracitno siv
Dimenzije (mm):
Z izolacijo (s pokrovom, nadometna
vgradnja)
H 665 x W 530 x D 110 mm
Dimenzije priključkov:
DO + OG: G ¾” (notranji navoj)
SHV + STV: G ¾” (notranji navoj)
Opcije:
• Montažna letev s krogličnimi pipami
• Varnostni ventil in nepovratni ventil
(10 bar)
• Termostatski set za cirkulacijo
• Sobni termostat
• Conski ventil s pogonom
• Priključek za cirkulacijo STV
• Cirkulacijska črpalka (vgrajena izven
postaje)
• Termometer
• Kroglične pipe
STV: Primer toplotnih moči
Tip postaje
STV moč
Kw
Dovod
primar °C
Povratek
primar °C
STP °C
Padec tlaka
primar kPa
STP Pretok
sekundar l/h
32,3
40,3
36,5
55
32,3
38
32,3
47
39,5
59
60
60
70
70
55
55
60
60
70
70
19
20
18
21
19
20
16
18
16
19
10/45
10/45
10/50
10/50
10/45
10/45
10/45
10/45
10/50
10/50
22
32
20
39
22
30
18
32
20
33
13,3
16,6
13,2
19,8
13,3
15,7
13,3
19,4
14,3
21,3
VMTD-F-I-1
VMTD-F-I-2
*padec tlaka na merilniku toplote ni vključen
Danfoss d.o.o. · Ulica Jožeta Jame 16 · 1210 Ljubljana - Šentvid
Tel.: 01 582 04 33, 01 582 04 24 · Fax: 01 519 23 61 · www.ogrevanje.danfoss.com
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila.
Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.
Vsi zaščitni znaki v tej tiskovini so last pripadajočih podjetij. Danfoss in Danfoss logotip sta zaščiteni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.
VL.GE.T1.36 © Danfoss 03/2012
DEN-SMT/PL

Similar documents