Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z

Transcription

Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z
Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Odborom za zdravje
naroda organizira
2. simpozij z naslovom Ali kodirni sistem v Sloveniji sploh deluje?
petek, 19. september 2014, 10.00 – 12.00
Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana
PROGRAM:
10.00 – 10.10
Uvodne misli
Prim. Andrej Možina, dr. med., Zdravniška zbornica Slovenije
Jožef Ivan Ocvirk, ing., Združenje za zdravje naroda
10.10 – 10.15
Razvoj sodobnega slovenskega zdravstvenega sistema v luči idej akad. prof. dr.
Matije Horvata, dr. med.
Development of modern Slovenian Health Care System through eyes of Prof. Matija
Horvat, MD, Ph.D.
Akad. prof. dr. Metka Zorc, dr. med., akad. prof. dr. Marko Noč, dr. med.
10.15 – 10.20
Izzivi ekonomske etike v zdravstvu
The challenges of economical ethics in medicine
Akad. prof. dr. Anton Jamnik
10.20 – 10.25
Ekonomski vidiki in težave slovenskega zdravstvenega sistema
Economical aspects of problems in Slovenian Health Care System
Prof. dr. Boris Pleskovič, univ. dipl. ekon.
10.25– 10.35
Oblikovanje cene bolnišničnih obravnav (primerjava Slovenija – tujina)
Price calculation for hospital treatment (comparison Slovenia – other countries)
Bojan Popovič, dr. med., univ. dipl. prav.
10.35 – 10.55
VABLJENO PREDAVANJE
Medical and Financial view of coding system (DRG)
Medicinski in finančni vidiki kodirnega sistema (DRG)
Prof. dr. Philip Hoyle, University of Sydney, Australia
predavanje je v angleškem jeziku
10.55– 11.10
Kodirni sistem od uvedbe do danes, izkušnje in težave
Coding system from introduction till today, Experiencies and problems
Prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med.
Larisa Hajdinjak, dipl. org. manag.
11.10 – 11.15
Spremembe v obračunavanju zdravstvenih storitev v Sloveniji, pogled Ministrstva
za zdravje
Price calculation of medical treatment in Slovenia, the view from Ministry of Heath
Mag. Elda Gregorič Rogelj, univ. dipl. ekon.
11.15 – 11.20
Pravna vprašanja sedanjega sistema kodiranja
Legal aspects of the current coding system
Prof. dr. Lojze Ude, univ. dipl. prav.
11.20– 12.00
Okrogla miza: Vprašanja in odgovori pravilnega kodiranja in financiranja
Round table: Questions and answers of correct coding and financing
Razpravo vodi: Bojan Popovič
Sodelujoči: Andrej Možina, Metka Zorc, Philip Hoyle, Franci Gerbec, Jožef Ivan
Ocvirk, Boris Pleskovič
Programski vodja: akad. prof. dr. Metka Zorc, dr. med.