organigrama družbe

Comments

Transcription

organigrama družbe
Organigram družbe Bankart d.o.o. 1. 4. 2014
BANKART d.o.o.
Poslovodstvo
Aleksander Kurtevski
Miran Vičič
Služba za
upravljanje tveganj
Služba za
notranjo revizijo
SEKTOR ZA TEHNOLOGIJO
DIREKTOR
TOMAŽ BORŠTNER
Tehnologija
avtorizacijskih sistemov
SEKTOR POSLOVNE
OPERATIVE
Služba za
informacijsko zaščito
FINANČNO RAČUNOVODSKO
SPLOŠNI SEKTOR
DIREKTORICA
MAJA USNIK
SEKTOR ZA INFORMACIJSKO
TEHNOLOGIJO
DIREKTOR
GREGOR PIRC
Plan in analize
Oddelek za
sistemsko podporo
in komunikacije
Oddelek zajema in
kontrole podatkov
Finančno
računovodski
oddelek
Tehnologija
zalednega poslovanja
Oddelek za podporo
kartičnim storitvam
Oddelek reklamacij in
spremljave zlorab
Tehnologija
plačilnega prometa
Splošna služba
Oddelek podpore
uporabnikom
Upravna služba
Trženje
Oddelek za
promocijske
dejavnosti
Oddelek za podporo
BA in POS sistemom
Oddelek za razvoj
poslovnih rešitev
Monitoring in
klicni center