priporočen cenik za storitve pooblaščenih partnerjev total tv doo

Comments

Transcription

priporočen cenik za storitve pooblaščenih partnerjev total tv doo
PRIPOROČEN CENIK ZA STORITVE POOBLAŠČENIH PARTNERJEV TOTAL TV D.O.O.
NAMESTITEV OSNOVNE OPREME
EUR
Dostava in namestitev celotne osnovne satelitske opreme
80
Dostava in namestitev osnovnega sprejemnika*
50
NAMESTITEV OPREME ZA TOTAL TV DOM HD
EUR
Dostava in namestitev osnovnega in dodatnih sprejemnikov s celotno satelitsko opremo
120
Dostava in namestitev dodatnih sprejemnikov (pri osnovnem SD/HD Lite/HD DVB-T sprejemniku do 3 dodatni, pri os­novnem HD DVR/HD
DVB-T2 do 2 dodatna) z obdržanjem osnovnega sprejemnika
65
Administrativni prenos pogodb(e) na Total TV Dom HD
25
PREHOD IZ SD V HD STORITEV
EUR
Dostava in zamenjava osnovnega SD za HD* sprejemnik
30
Dostava in zamenjava osnovnega SD za HD* sprejemnik, z zamenjavo LNB monoblock Single za LNB monoblock Triple Single
40
Dostava in zamenjava osnovnega SD sprejemnika za HD* sprejemnik in menjava dodatnih SD sprejemnikov za HD Lite sprejemnike
40
STORITVE OPRAVLJENE IZVEN GARANCIJSKEGA ROKA ALI V PRIMERIH VIŠJE SILE
EUR
Servis (nastavitev in/ali zamenjava delne ali celotne opreme)
30
Odstranitev in prevzem opreme
25
Pojasnila in opombe k Priporočenem ceniku:
Vključeni so potni stroški za uporabnike oddaljene največ 15 km
od sedeža pooblaščenega partnerja, vsak dodatni kilometer se
lahko zaračuna maksimalno v višini 30 % trenutne cene enega
litra 95-oktanskega goriva. Navedene cene so priporočene in
odvisne od več spremenljivk. Cene za storitve opravljene izven
garancijskega roka se lahko uporabljajo tudi za primere posledic
višje sile, kot določeno v Splošnih pogojih uporabe storitev Total
TV. Vsa ostala dela, ki niso navedena v tem ceniku, lahko partner
zaračuna po lastnem ceniku oz. po dogovoru.
Vse cene v tem ceniku vključujejo DDV in se nanašajo na opremo
izdano s strani Total TV.
V primeru zamenjave iz SD v HD sprejemnik in/ali namestitve
Total TV Dom HD, Uporabniku prične ponovno veljati 24
mesečno obdobje, v katerem se upoštevajo določila 4. člena
Splošnih pogojev v delu, ki se nanaša na odpravo okvar opreme
in/ali nepopolno izvršenih del pooblaščenega partnerja.
V primeru servisa izven garancijskega roka ali višje sile, prične
veljati novo 24 mesečno obdobje, v katerem se upoštevajo
določila 4. člena Splošnih pogojev v delu, ki se nanaša na odpravo
okvar opreme in/ali nepopolno izvršenih del pooblaščenega
partnerja.
Standardna Total TV namestitev celotne satelitske opreme
obsega dostavo in namestitev naslednje opreme: Total TV
Satelitska antena Off-Set 85 cm, „L“ nosilec satelitske antene, LNB
Monoblock, Total TV satelitski sprejemnik z aktiviranjem kartice.
Standardna namestitev osnovnega sprejemnika zajema vse
zgoraj naštete elemente, ki se nanašajo na Total TV satelitski
sprejemnik in povezavo z obstoječo antensko konfiguracijo na
strani Uporabnika.
Našteto opremo je partner dolžan namestiti pri uporabniku
in jo povezati z enim TV sprejemnikom in sicer na poziciji,
ki jo zahteva uporabnik, ta pa mora biti v skladu s tehničnimi
možnostmi sprejema Total TV signala. V primeru, ko partner
nima možnosti namestitve ¨L¨ nosilca satelitske antene na
mesto predhodno dogovorjeno z uporabnikom, ima partner z
uporabnikom možnost dogovora o nabavi novega nosilca ter mu
slednjega tudi zaračuna po lastnem ceniku.
Partner se zavezuje poleg zgoraj naštete opreme uporabniku
brez nadomestila povezati vsak sprejemnik z 10 metrov RG-6
kabla ter vsemi potrebnimi konektorji. V primeru, ko uporabnik
potrebuje večjo dolžino kabla ali ima posebne zahteve v zvezi
z namestitvijo v svojem objektu, ima partner v tem primeru
vsak dodatni meter kabla kot vse posebne zahteve uporabnika
pravico zaračunati po lastnem ceniku.
Po izvršeni namestitvi je partner v obvezi, da uporabniku
programira satelitski sprejemnik v skladu z nameščeno antensko
kofiguracijo.
*V primeru namestitve dodatne povezave za HD DVB-T2
sprejemnik, se k ceni prišteje 10,00 EUR.
Ta Priporočeni cenik stopi v veljavo z dnem 01.07.2014. Sočasno
prenehajo z veljavo vsi predhodni Priporočeni ceniki.
Standardna Total TV Dom HD namestitev celotne satelitske
opreme obsega dodatno tudi povezavo vsakega sprejemnika z
LNB in velja tako za začetno, kot za naknadno namestitev.
Total TV d.o.o. • Kidričeva ulica 22a, 1233 Dob, Slovenija • www.totaltv.tv • tel 080 4567
SI 87346761 • mš 2315211 • iban SI56 2900 0005 5423 717 pri UniCredit Banka Slovenija
id št. za ddv