Vpisnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

Comments

Transcription

Vpisnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 369 77 00 Faks: 01369 78 32
e-pošta: [email protected]
Datum objave:
13.04.2015
SPISEK ORGANIZACIJ Z DOVOLJENJEM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA
PRI DELU
Legenda:
Sn1 - 1. opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju
Sn2 - 2. opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
ABC Varnost in zdravje pri
delu, požarna varnost d.o.o.
ACEN & AKTER, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in
storitve, d.o.o.
ADITIV, varstvo pri delu,
posredništvo in trgovina na
debelo d.o.o.
AGIL, podjetje za
svetovanje, prodajo,
proizvodnjo in servis d.o.o.
AHA EMMI, Predelava
aluminija, d.o.o.
AKIS, storitve in
gradbeništvo, d.o.o.
AKTIVA TS, storitveno
podjetje d.o.o.
AKUSTIKA GROUP,
družba za gospodarsko
razvojno in organizacijsko
upravljanje podjetij, d.o.o.
ALARM, družba za
proizvodnjo, prodajo in
servis, d.o.o.
ANKER, Marjan Jesenko
s.p.
ANTIRIZIKO Inženirstvo
varnega dela - Igor Šteblaj
Ulica Veteranov
osamosvojitve 7
Slovenčeva ulica 15
1330 Kočevje
Sn1
Sn2
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Potrčeva ulica 6
2310 Slovenska Bistrica
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Brnčičeva ulica 11
1231 Ljubljana - Črnuče
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Kolodvorska ulica 37 A
2310 Slovenska Bistrica
Trg svobode 11a
1420 Trbovlje
Ljubljanska cesta 12F
1236 Trzin
x
Vojkova cesta 58
1000 Ljubljana - dostava
x
Litostrojska cesta 40A
1000 Ljubljana - dostava
Žirovnica 91
4274 Žirovnica
x
V Murglah 43
1000 Ljubljana - dostava
x
x
x
x
x
toplotne razmere / osvetljenost
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
1
x
x
Naziv PS
s.p.
BAJGOT inženiring d.o.o.
BALEKS varstvo pri delu,
varstvo pred požarom,
varstvo okolja, rent a car,
rent a boat d.o.o., Ljubljana
BALVEPT, Podjetje za
varstvo pri delu, ekologijo,
trgovino in proizvodnjo
d.o.o.
BE VARN, varnostni in
požarni inženiring, Marko
Perko s.p.
BEVA-ČOKORILO &
CO, d.n.o.
BIRO B. d.o.o.
Biro Balia
Bojan Petrič s.p., Požarna
varnost in varnost pri delu
BOKIVAR, varnost in
zdravje pri delu, gradbeni
nadzor d.o.o.
BORŠTNAR & CO,
poslovne storitve,
inženiring, consulting,
varnost pri delu, d.o.o.,
Ljubljana
BORZEN, storitve in
svetovanje, Boštjan Ržen
s.p.
BR proizvodne storitve
d.o.o.
BSH HIŠNI APARATI
d.o.o. Nazarje
B.S.M.D. Podjetje za
varnost in zdravje pri delu
d.o.o.
Bureau Veritas, d.o.o
BVD - RAVNE, biro za
varnost pri delu d.o.o.
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Toledova ulica 17
Mencingerjeva ulica 39A
2342 Ruše
1000 Ljubljana - dostava
Trstenjakova ulica 50
9000 Murska Sobota dostava
Bevke 123
1358 Log pri Brezovici
Turjaško naselje 13
1330 Kočevje
Bolkova 54, Homec
Bolkova 54, Homec
Tepanjski Vrh 1
1235 Radomlje
1235 Radomlje
3210 Slovenske Konjice
Ulica Roberta Kukovca 48
2000 Maribor - dostava
toplotne razmere
Stegne 27
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Milčinskega ulica 14
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
Šentiljska cesta 49
2000 Maribor - dostava
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Novo Polje, cesta I/6
1260 Ljubljana - Polje
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Linhartova cesta 49A
KOROŠKA CESTA 14
1000 Ljubljana - dostava
2390 Ravne na Koroškem
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere
x
x
x
x
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere
x
x
toplotne razmere
x
x
x
x
2
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
CGP, družba za
gradbeništvo, inženiring,
proizvodnjo in vzdrževanje
cest, d.d.
CINKARNA CELJE
Metalurško-kemična
industrija Celje d.d.
CIP, center za inženiring in
projektiranje, d.o.o.
CIVIS, Center za
izobraževanje, varnost,
inženiring in svetovanje
d.o.o.
CPV d.o.o.
CPV INŽENIRING,
celovit požarno varnostni
inženiring, d.o.o.
CVR, celovite varnostne
rešitve, druge storitve in
posredništvo, d.o.o.
DARMA izobraževanje,
storitve, inženiring d.o.o.
Črnomelj
DEVAR, prevajanje,
izobraževanje in svetovanje,
Milena Pobežin s.p.
DJAKOVIČ MARJAN S.P.
- STORING VARNOSTNI
INŽENIRING
DM servis, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o.
Dolinšek Mitja s.p., varstvo
in požarna varnost
DRAVSKE
ELEKTRARNE
MARIBOR d.o.o.
DUO ŽIBERNA,
gradbeno podjetje, d.o.o.
DVD VERDIKON, storitve
in svetovanje, d.o.o.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto - dostava
Sn1
Sn2
Kidričeva 26
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
Naselje Aleša Kaple 12
1430 Hrastnik
osvetlitvene razmere
Radvanjska cesta 87
2000 Maribor - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
Lipahova ulica 31
Podbevškova ulica 18
1000 Ljubljana - dostava
8000 Novo mesto - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / vibracije
x
x
Ljubljanska cesta 62
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Nazorjeva ulica 7
8340 Črnomelj
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
Podvin 197
3310 Žalec
osvetlitvene razmere
Rabelčja vas 34
2250 Ptuj
Cesta v Lipovce 33
1358 Log pri Brezovici
toplotne razmere / osvetljenost
Golice 14 o
1219 Laze v Tuhinju
toplotne razmere
Obrežna ulica 170
2000 Maribor - dostava
Srednja vas pri Šenčurju
18
Plavški rovt 3b
4208 Šenčur
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
4270 Jesenice
osvetlitvene razmere
x
x
x
3
x
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
EDIBO, d.o.o.
EGAL PB d.o.o.
EKO inženiring, ekologija,
kamnolomi, okolje, Branko
Pohar s.p.
EKOSYSTEM, Zavod za
ekološki in varstveni
inženiring
Pesnica pri Mariboru 60A
Aškerčev trg 1
Sončni grič 22
2211 Pesnica pri Mariboru
3270 Laško
3320 Velenje - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
osvetlitvene razmere
x
x
Špelina ulica 1
2000 Maribor - dostava
x
Elektroinštitut Milan
Vidmar
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana - dostava
Elektromehanika Branko
Gregorič s.p.
ELKING - elektrotehniške
storitve, Marjan Koren s.p.
ELTIDA - M, inženiring,
trgovina in storitve, d.o.o.
EMEK, elektro meritve in
kontrola d.o.o.
ENMA d.o.o.
Eplasis inženiring, Janez
Požar s.p.
ERICo VELENJE Inštitut
za ekološke raziskave d.o.o.
ETRA proizvodnja,
trgovina, storitve d.o.o.
EURO VARNOST d.o.o.
EUROVARS Albert Suban
s.p.
EVAKUACIJA, center za
požarno varnost, d.o.o.
EVT ekologija, varnost,
trgovina-sistemi d.o.o.
G var, TEHNIČNO IN
POSLOVNO
SVETOVANJE, GREGOR
GARTNER S.P.
Zabrdje 26
8233 Mirna
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / vibracije / elektromagnetna
sevanja in polja / prah - vzorčenje in analiza / prah v obliki vlaken
- vzorčenje / anorganski plini in pare - vzorčenje / organski plini
in pare - vzorčenje / snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike
- vzorčenje
hrup / osvetljenost / elektromagnetna sevanja in polja / prah vzorčenje in analiza / anorganski plini in pare - vzorčenje in
analiza / organski plini in pare - vzorčenje in analiza / snovi, ki
zahtevajo posebne analitske tehnike - vzorčenje in analiza
osvetljenost
Ulica Štefana Kovača 154
9224 Turnišče
x
Šlandrov trg 33
3310 Žalec
x
Senožeti 85
1262 Dol pri Ljubljani
toplotne razmere
Panonska 33
Okroglice 65
hrup
osvetlitvene razmere
Koroška cesta 58
9233 Odranci
1434 Loka pri Zidanem
Mostu
3320 Velenje - dostava
Svetelka 5
3222 Dramlje
Vreskovo 103
Parecag 117
1420 Trbovlje
6333 Sečovlje - Sicciole
Obrtniška cesta 15
1290 Grosuplje
ARKOVA ULICA 13
5280 Idrija
Zgornja Luša 25
4227 Selca
vzorčenje nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu /
analiza nevarnih kemijskih snovi - plini in pare
toplotne razmere / osvetljenost
x
x
x
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
4
x
x
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
G.A. podjetje za
vzdrževanje, inženiring in
svetovanje d.o.o.
GASILKO, družba za
proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.
GASILNIK varnostni
inženiring d.o.o.
Gasilsko - reševalni center
Novo mesto
GGP, Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.o.o.
GORENJE d.d.
GOZDARSTVO GRČA
gozdna proizvodnja, razrez
lesa in trgovina, d.d.
GRETEAM, varstvo pri
delu, požarna varnost,
svetovanje, trgovina, d.o.o.
IMP LABORATORIJ,
meritve in kontrola v
energetskem strojništvu
d.o.o.
Inštitut varnosti, inženiring,
varnost pri delu, požarno
varstvo, ekologija d.o.o.
Inštitut za neionizirna
sevanja
Inštitut za sanitarno
inženirstvo
Iška vas 9
1292 Ig
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Meljska cesta 83
2000 Maribor - dostava
Jevnica 41
1281 Kresnice
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Seidlova cesta 29
8000 Novo mesto - dostava
osvetlitvene razmere
Vojkova ulica 9
6230 Postojna
Partizanska cesta 12
Rožna ulica 39
3320 Velenje - dostava
1330 Kočevje
Naselje pod hribom 7
4282 Gozd Martuljek
Linhartova ulica 15
2000 Maribor - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Snežniška cesta 34
6257 Pivka
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Ulica pohorksega bataljona
215
Zaloška cesta 155
1000 Ljubljana - dostava
osvetljenost / elektromagnetna sevanja in polja
1000 Ljubljana - dostava
x
INŠTITUT ZA
VARNOST LOZEJ d.o.o.
Ajdovščina
INŠTITUT ZA
VARSTVO PRI DELU IN
VARSTVO OKOLJA
MARIBOR p.o.
Inženiring varnosti pri delu
Koser d.o.o.
Goriška cesta 62
5270 Ajdovščina
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / prah - vzorčenje /
anorganski plini in pare - vzorčenje / organski plini in pare vzorčenje
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Valvasorjeva ulica 73
2000 Maribor - dostava
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
Prvomajska ulica 12
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
x
x
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
x
x
5
x
x
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
Sn1
INŽENIRING VARSTVA
IN ZDRAVJA PRI DELU,
Adis Medić s.p.
Inženiring varstvo pri delu
Marjan Domjan s.p.
I.T.S. CENTER, družba za
varnost pri delu in varstvo
pred požarom d.o.o.
Izobraževanje in
načrtovanje ukrepov za
učinkovitost poslovanja Peter Jelušič s.p.
JARPRO, varstvo pri delu,
Alen Lazič s.p.
JUNGHEINRICH trgovina
in storitve, d.o.o.
JUSTIN d.o.o.
J.Ž.V.Z.D., varnost in
zdravje pri delu, Jadran
Železnik, s.p.
KADRING d.o.o.
KEMILEGIS, poslovno
svetovanje, d.o.o.
KLEK varnost pri delu
d.o.o.
Klemen Kopač s.p.
KMETIJSKO
GOZDARSKA
ZBORNICA SLOVENIJE,
KMETIJSKO
GOZDARSKI ZAVOD
MURSKA SOBOTA
KOLEKTOR LIV
Predelava plastike d.o.o.
KOMIDA Varstvo pri delu
in druge storitve d.o.o.
KOMPLAST, trgovina in
storitve, d.o.o.
KONTAKT VZD-varstvo
pri delu d.o.o.
Cesta revolucije 9
4270 Jesenice
osvetlitvene razmere
Sn2
Grčna 1
osvetlitvene razmere
Vreskovo 17
5000 Nova Gorica dostava
1420 Trbovlje
Stantetova ulica 4
2000 Maribor - dostava
osvetlitvene razmere
Meniška vas 67A
8350 Dolenjske Toplice
x
Planjava 6
1236 Trzin
x
Strma cesta 1
Meškova ulica 18
3250 Rogaška Slatina
2380 Slovenj Gradec
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Trg Svobode 26
Slovenska cesta 62 a
2310 Slovenska Bistrica
1234 Mengeš
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
Ljubljanska cesta 106
1230 Domžale
x
Britof 556
Štefana Kovača 40
4000 Kranj - dostava
9000 Murska Sobota dostava
x
x
Industrijska cesta 2
6230 Postojna
x
Dobrava 30
3214 Zreče
x
PODSMREKA 3
1356 Dobrova
Cesta Kozjanskega odreda
6
3220 Štore
x
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
6
x
x
x
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
Sn1
Koordinator - projektiranje
in tehnično svetovanje,
Izidor Sotlar s.p.
KOSTAK komunalno
stavbno podjetje d.d.
KOVA družba za izvajanje
kompletnega varstva pri
delu, d.o.o., Celje
KOVINOPLASTIKA
LOŽ industrija kovinskih
in plastičnih izdelkov d.d.
KROS storitve - trgovina
Filip Blažič s.p.
KUŠAR BIRO d.o.o.
LAMA INDE, proizvodnja
in storitve d.o.o.
LB-VARING, varnostni
inženiring d.o.o.
LEGRO - IVAN GOLOB
proizvodnja, gradbeništvo
in organizacijske storitve,
k.d.
LENTUS, varnost in
zdravje pri delu, požarno
varstvo, svetovanje,
inženiring d.o.o.
LERO LEŠNJAK varstvo
pri delu d.o.o.
LI-JA storitve, inženirske
dejavnosti in tehnično
svetovanje, Gregor
Doblekar s.p.
LIP, d.o.o., Ljubljana
LIPOVEC, varnost in
zdravje pri delu,
svetovanje, varstvo pred
požarom, d.o.o.
LOTRIČ Certificiranje
d.o.o.
LUKA KOPER, pristaniški
Ulica heroja Staneta 7
3310 Žalec
osvetlitvene razmere
Sn2
Leskovška cesta 2a
8270 Krško
Teharska cesta 4
3000 Celje - dostava
Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu
Zvodno 50a
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Rakovnik 109
Dekani 5
1215 Medvode
6271 Dekani
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
x
Dolinska cesta 38b
Robanov kot 5
6000 Koper - Capodistria dostava
3335 Solčava
CESTA 4. MAJA 61
1380 Cerknica
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Šmarje 7A
8310 Šentjernej
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Vrbičje 3
1290 Grosuplje
Litostrojska cesta 50
Ptujska ulica 18
1000 Ljubljana - dostava
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
Savska loka 4
4000 Kranj - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper - Capodistria -
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
x
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
x
x
x
x
7
Naziv PS
in logistični sistem, d.d.
MAGOSS - VARSTVO
Podjetje za varnost pri delu,
požarno varnost in
ekologijo, d.o.o.
MAHER Klemen
Smukavec s.p.
Mahle Letrika d.o.o.
MAKRO 5 TRADING trgovina in marketing d.o.o.
Koper
MAKSIVAR, varnost pri
delu in požarna varnost,
d.o.o.
MARBO inženiring Bled
d..o.o.
MARPLAN, družba za
inženiring, meritve in
računovodstvo, d.o.o. Kranj
MATRIKA ZVO, zdravje,
varstvo, okolje, d.o.o.
Max Vrečko Maks s.p.
Meblo Kovinoplastika
storitve d.o.o.
Mercator IP d.o.o.
MH-INŽENIRING
SVETOVANJE IN
VARSTVO PRI DELU
METOD HABE S.P.
MI - PA podjetje za
inženiring, storitve,
trgovino in proizvodnjo,
d.o.o.
MIKRO MEDICA, podjetje
za proizvodnjo, trgovino,
montažo, projektiranje in
konstruiranje, Radenci
d.o.o.
MIKROTOP, varnost in
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Dunajska cesta 106
dostava
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
Češnjica 82
4267 Srednja vas v Bohinju
Polje 15
Kidričeva ulica 46
5290 Šempeter pri Gorici
6000 Koper - Capodistria dostava
toplotne razmere
Cesta Dolomitskega odreda
163
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Alpska cesta 42
4248 Lesce
toplotne razmere
Cankarjeva ulica 19
4000 Kranj - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Stegne 21c
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetljenost / hrup
x
Begunje na Gorenjskem
82b
Industrijska cesta 5
Dunajska cesta 110
ZADLOG 64
4275 Begunje na
Gorenjskem
5000 Nova Gorica dostava
1000 Ljubljana - dostava
5274 Črni Vrh nad Idrijo
Brilejeva ulica 14
1000 Ljubljana - dostava
Mladinska ulica 7
9252 Radenci
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
x
x
x
x
x
osvetlitvene razmere
x
x
8
Naziv PS
zdravje pri delu, varstvo
pred požarom, inženiring in
svetovanje, d.o.o.
MIN-VAR Inženiring
varstva pri delu, ekologije
in minerstva d.o.o.
Mlakar Miran - svetovalne
storitve s področja varstva
pri delu s.p.
MOBILMEDIA VAJDA
ING.HELMUT s.p.
MOJDAR, organizacija,
svetovanje, storitve in
inženiring, Mojca Barle s.p.
NACIONALNI
LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN
HRANO
NAFTA - VAROVANJE
IN POŽARNA
VARNOST, varovanje,
zaščita in reševanje d.o.o.
NOVAKLIMA energetski
sistemi storitveni inženiring
d.o.o.
NOVI STROJI
Projektiranje, proizvodnja,
trgovina, d.o.o.
OPUS BIRO Marko Fink
s.p.
Organizacijske, svetovalne
in ekonomske storitve na
terenu Furlan Andrej s.p.
OSTAN Storitve in
inženiring d.o.o.
Paloma-Sladkogorska
Tovarna papirja d.d. Sladki
Vrh
Periodični pregledi
viličarjev in posredništvo
pri prodaji raznovrstnih
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Ulica Tolminskih puntarjev
4
5000 Nova Gorica dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Ulica pregnancev 16
1000 Ljubljana - dostava
osvetlitvene razmere
Pot v Zeleni gaj 27C
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetljenost
Rimska cesta 13
8210 Trebnje
toplotne razmere / osvetljenost
x
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor - dostava
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
Mlinska ulica 5
9220 Lendava - Lendva
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
Pleše 9
1291 Škofljica
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Spodnje Preloge 34
3210 Slovenske Konjice
Lutrško selo 40
8222 Otočec
Gregorčičeva ulica 13c
5000 Nova Gorica dostava
Klanc 44
5230 Bovec
Sladki Vrh 1
2214 Sladki Vrh
x
Novo Polje cesta XIII/31
1260 Ljubljana - Polje
x
x
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
x
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
9
x
Naziv PS
izdelkov Vlado Vodopivec
s.p.
PET-N, podjetje za varstvo
pri delu, požarno varnost in
posredništvo dipl.ing. Jože
Novak s.p.
PETROL TEHNOLOGIJA,
tehnične storitve,
vzdrževanje in zastopstva,
d.o.o.
PIRC Inženiring varstva pri
delu d.o.o.
PLAN-ING, VARNOSTNI
IN POŽARNI
INŽENIRING, JERNEJ
PLANOVŠEK S.P.
Podjetništvo in poslovno
svetovanje Matjaž Selišnik
s.p.
POSAVC storitve, trgovina
in posredovanje d.o.o.
POSLOVNE STORITVE
"TH", HORVAT - Sonja
Turnšek s.p.
POSLOVNE STORITVE
TK, TOMAŽ KOSAR s.p.
POŽARČEK, VARSTVO
IN ZDRAVJE PRI DELU
IN POŽARNA
VARNOST, MARKO
PODRŽAJ S.P.
POŽARNI SEKTOR,
družba za varnost, d.o.o.
PREMOGOVNIK
VELENJE, d.d.
PREVENTIVA, svetovanje
in posredništvo, d.o.o.
PROELTEH, inženirske
storitve Janez Jančar udie,
s.p.
PROJEKT VARNOST
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Ulica ob Ložiču 15
9000 Murska Sobota dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Zaloška cesta 259
1260 Ljubljana - Polje
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Merljaki 58A
5292 Renče
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Loke pri Mozirju 13
3330 Mozirje
x
Zadrečka cesta 25
3331 Nazarje
x
Levstikova ulica 2 a
8250 Brežice
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Šlandrov trg 23
3310 Žalec
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Rožno 41
8280 Brestanica
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Oslica 15
1295 Ivančna Gorica
osvetlitvene razmere
Goriška cesta 25B
5270 Ajdovščina
osvetlitvene razmere
Partizanska cesta 78
3320 Velenje - dostava
osvetlitvene razmere
Šolska ulica 6
2380 Slovenj Gradec
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Tomažičeva ulica 3
4000 Kranj - dostava
osvetlitvene razmere
Mašera-Spasićeva ulica 7
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
10
x
x
x
Naziv PS
d.o.o.
PROVA VARNOST PRI
DELU POŽARNA
VARNOST MARJAN
ŠMALC s.p.
PROVARNOST, podjetje
za zagotavljanje varnosti
pri delu in požarne varnosti,
d.o.o.
PSV, poslovne storitve
VIDAS, Vjeran Vidas s.p.
PTV, podjetje za varnost
pri delu, požarno varnost in
tehnično projektiranje
d.o.o.
PZR, požarna zaščita
Radovljica, d.o.o.
RCV, revizijsko kontrolni
center varnosti in zdravja
pri delu d.o.o.
RE - BO Podjetje za
racionalizacijo energije,
ogrevalne in hladilne
tehnike d.o.o.
RE_AL Varstvo
Aleksander Remškar s.p.
REMI Milan Rebrec s.p.
SAFETYLINE inženiring
varstva pri delu, požarnega
varstva, storitve in trgovina
d.o.o.
SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.
SA&MO varstvo pri delu
Samo Mastnak s.p.
SAVA MEDICAL IN
STORITVE, podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Ulica Slavka Gruma 86
8000 Novo mesto - dostava
Efenkova cesta 61
3320 Velenje - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Savinjska cesta 11A
1420 Trbovlje
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Ulica skladateljev Ipavcev
45
3230 Šentjur
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Kranjska cesta 7
4240 Radovljica
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Dolenjska cesta 202 A
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Tovarniška cesta 2A
5270 Ajdovščina
toplotne razmere
x
Sodnikarjeva ulica 6
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
Šratovci 58
Novi trg 9
1351 Brezovica pri
Ljubljani
9252 Radenci
8000 Novo mesto - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
x
Anhovo 1
5210 Deskle
x
Špeglova ulica 28
3320 Velenje - dostava
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
x
11
x
x
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
SEZAMA, proizvodnja,
trgovina in storive, d.o.o.,
Kranj
SIEKO ekologija, varstvo
okolja, projektiranje in
svetovanje, posredništvo,
trgovina, storitve d.o.o.
SIGUREX PAVLIN & CO.
Detektivska agencija d.n.o.
SINET podjetje za storitve
in proizvodnjo d.o.o.
SINT d.o.o.
SINTAL CELJE družba za
varovanje premoženja,
d.o.o.
SINTAL IPO Podjetje za
zaposlovanje in
usposabljanje invalidnih
oseb d.o.o.
SINTAL podjetje za
varovanje, intervencije in
storitve, d.d.
SINTAL VAZI, varovanje,
d.o.o.
SISTEM VARNOSTI,
GOMBOC & HRIBAR,
Podjetje za izvajanje
strokovnih nalog, d.o.o.
SIUS storitve in svetovanje
d.o.o.
SLOVENSKE
ŽELEZNICE, d.o.o.
SLOZDRAVJE, varnost pri
delu, požarna varnost in
svetovanje, Anita Ošlak s.p.
Služba za varstvo pri delu
Matej Cunk s.p.
SNEŽNIK podjetje za
proizvodnjo in storitve, d.d.
SOLARIS, inštitut za
varnostni in ekološki
Podbrezje 23
4202 Naklo
Kidričeva ulica 25
3000 Celje - dostava
Loke 14A
Cesta 1. maja 83
5000 Nova Gorica dostava
1430 Hrastnik
Medlog 7b
Ipavčeva ulica 22
Sn1
Sn2
x
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
x
x
x
3000 Celje - dostava
3000 Celje - dostava
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere / vibracije
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Litostrojska cesta 38
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Litostrojska cesta 38
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Ipavčeva ulica 22
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Boračeva 27c
9252 Radenci
toplotne razmere / osvetljenost
x
Korte 1
6310 Izola - Isola
toplotne razmere / osvetljenost
x
Kolodvorska ulica 11
1000 Ljubljana - dostava
PAKA 84
2382 Mislinja
Slovenskogoriška 15
2250 Ptuj
x
Kočevska Reka 1B
1338 Kočevska Reka
x
Ljubljanska cesta 40
2310 Slovenska Bistrica
x
x
x
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
12
x
x
Naziv PS
inženiring, d.o.o.
SOVING ŽAROMIL
SOTLAR S.P.
SPRINKLER trženje, servis
Dušan Rožencvet s.p.
STOBRA IP proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o.
(prej: LIKO Modus d.o.o.)
Storitve in svetovanje VZD
in PV Aleš KOTNIK s.p.
SVAPO PUCELJ d.o.o.
Svetovalne dejavnosti in
inženiring BB ing. - Bojan
Bogovič, s.p.
Svetovanje, posredovanje
in izobraževanje iz varnosti
pri delu Vrabič Milan s.p. ARES
TAB-IPM
logistika,plastika in storitve
d.o.o.
TALUM Tovarna aluminija
d.d. Kidričevo
TANTEGEL Poslovne
storitve in varstvo pri delu
d.o.o.
TEHNIČNO
PREIZKUŠANJE
ELVAR, BREZNIK
ROBERT s.p.
TEHNIČNO
SVETOVANJE ASPEKT
JOŽE PREZL S.P.
TEHNIVAR, varnost pri
delu in varstvo pred
požarom, Marko Hren s.p.
Telekom Slovenije, d.d.
TEPIS podjetniško in
poslovno svetovanje Jurij
Zajc s.p.
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Ulica Franja Malgaja 30
3230 Šentjur
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Bodrež 2B
3231 Grobelno
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Medlog 18 (prej: Verd 107)
3000 Celje - dostava
Straže 50
2382 Mislinja
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Irča vas 2a
Topliška cesta 11a
8000 Novo mesto - dostava
8250 Brežice
toplotne razmere / osvetljenost
osvetlitvene razmere
x
Kidričeva cesta 66a
4220 Škofja Loka
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Žerjav 79
2393 Črna na Koroškem
osvetlitvene razmere
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo
Dupleška cesta 93
2000 Maribor - dostava
ČREŠNJEVCI 110
9250 Gornja Radgona
STUDENO 1
4228 Železniki
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Dražica 23
1353 Borovnica
osvetlitvene razmere
Cigaletova ulica 15
Plužnje 16
1000 Ljubljana - dostava
5282 Cerkno
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
x
x
13
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
Sn1
TEPOS, tehnično, poslovno
in okoljsko svetovanje,
d.o.o.
TERMOELEKTRARNA
BRESTANICA d.o.o.
TEST-ing, Bor Hostnik s.p.
TESTING družba za
tehnično preizkušanje,
proizvodnjo in trgovino
d.o.o.
TIM SVETLOBA
invalidsko podjetje d.o.o.
TOMING 1,varnostni in
požarni inženiring d.o.o.
TOPS-FS d.o.o.
TPV trženje in proizvodnja
opreme vozil d.d.
TRGOŠPED, transport,
trgovina, špedicija, d.o.o.
TRIGLAV
NEPREMIČNINE,
Upravljanje, svetovanje in
trgovanje z lastnimi
nepremičninami, d.o.o.
TRI-K proizvodnja,
trgovina na debelo in
drobno, gostinstvo in
storitve, Dvor d.o.o.
UNEX Inženiring,
proizvodnja, trgovina d.o.o.
Lucija
UNIVAR d.o.o.
Žiganja vas 42
4294 Križe
toplotne razmere
Sn2
Cesta prvih borcev 18
8280 Brestanica
osvetlitvene razmere
Obrežna ulica 143A
Obrežna ulica 145A
2000 Maribor - dostava
2000 Maribor - dostava
osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Spodnja Rečica 77
3270 Laško
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana - Črnuče
toplotne razmere / osvetljenost
Lipce 31
Kandijska cesta 60
4273 Blejska Dobrava
8000 Novo mesto - dostava
osvetlitvene razmere
Železarska cesta 3
3220 Štore
x
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana - dostava
x
Dvor 60
8361 Dvor
x
KOZINOVA ULICA 17
6320 Portorož - Portorose
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Industrijska 2/b
6310 Izola - Isola
x
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
USCO, svetovalne storitve,
Uroš Strmec s.p.
UTA-VAR varnost,
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / prah - vzorčenje in analiza
/ organski plini in pare - vzorčenje
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / vibracije
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana - dostava
osvetljenost
Grajski trg 38
8360 Žužemberk
x
Moste 17c
4274 Žirovnica
x
x
x
x
x
14
Naziv PS
izobraževanje,
projektiranje, svetovanje
d.o.o.
VAGO, varnost pri delu,
d.o.o.
VARBO - varnostni in
požarni inženiring, Boštjan
Skopec s.p.
VARD d.o.o.
VARDEL - PROSEN k.d.,
poslovno svetovanje in
varstvo pri delu
VAREKA, JENKO IGOR
s.p.
VARES Varstvo pri delu,
požarna varnost Erik
Smerke s.p.
VARIA INŽENIRING,
varnostni inženiring,
trgovina, stroitve d.o.o.
VARING Služba za varstvo
pri delu Anton Fabjan s. p.
VARING, storitve iz
varstva pri delu, inženering,
consoulting, d.o.o
VARING Tanja Volavšek
Kovač s.p.
VARING-B, Služba za
varnost in zdravje pri delu,
Barbara Fabjan, s.p.
VARint Goran Humar s.p.
Varja Darko Jamnikar s.p.
VARMED varnost in
zdravje pri delu, požarna
varnost Miro Škufca s.p.
VARN, podjetje za varnost
in zdravje pri delu d.o.o.
Varno in zdravo delo-OHS
Elizabeta Korošec s.p.
VARNO, Mira Wargazon
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Dane pri Sežani 65
6210 Sežana
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Kolodvorska ulica 16A
1000 Ljubljana - dostava
x
Oblakova ulica 32
Strma pot 8
3000 Celje - dostava
6250 Ilirska Bistrica
x
x
Potok 3b
1218 Komenda
Obrtniška ulica 39
8210 Trebnje
Dolnja Težka Voda 14
8000 Novo mesto - dostava
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto - dostava
Lepa cesta 40
6320 Portorož - Portorose
Gorica pri Šmartnem 57D
3000 Celje - dostava
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Šolska ulica 5
Efenkova cesta 61
Košenice 22
5250 Solkan
3320 Velenje - dostava
8000 Novo mesto - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
x
Pot k sejmišču 30a
1231 Ljubljana - Črnuče
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Pohorska cesta 43
2382 Mislinja
Brunšvik 55A
2327 Rače
toplotne razmere
x
toplotne razmere / osvetljenost
x
x
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
x
x
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
15
Naziv PS
s.p., varstvo pri delu,
požarna varnost in
svetovanje
VARNOST INPOD
invalidsko, proizvodno,
storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.
VARNOST,
IZOBRAŽEVANJE,
PROJEKTIRANJE IN
SVETOVANJE JOŽEF
KORENT S.P.
VARNOST MARIBOR
varovanje premoženja,
trgovina, storitve in
proizvodnja d.d.
VARNOST VMK Mario
Kalčić s.p.
VARNOST 4, storitve s
področja varnosti in zdravja
pri delu d.o.o.
VARNOSTNI FAKTOR
d.o.o.
VARNOSTNI INSTITUT,
poslovno in podjetniško
svetovanje, d.o.o.
Varnostni inženiring Primož
Ternik s.p.
VARPO Zmago Plahuta
s.p.
VARS svetovalna in
storitvena dejavnost Emil
Šantl s.p.
VARSTVO d.o.o.
Varstvo pri delu Franc
Stopajnik s.p.
Varstvo pri delu, Jožek
Cokan s.p.
Varstvo pri delu, požarna
varnost, servisiranje
požarnih aparatov,
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Legen 104A
2380 Slovenj Gradec
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor - dostava
nevarne kemijske snovi na delovnem mestu / toplotne razmere /
hrup / osvetlitvene razmere
Brilejeva ulica 3
1000 Ljubljana - dostava
osvetlitvene razmere
Koprska ulica 94
1000 Ljubljana - dostava
Leskoškova cesta 9E
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Jamova cesta 42
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
Koroška cesta 67B
2360 Radlje ob Dravi
osvetlitvene razmere
Batuje 82
5262 Črniče
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
Gorica pri Šmartnem 44a
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Steletova cesta 23 A
Strmec pri Leskovcu 12
1241 Kamnik
2285 Zgornji Leskovec
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
x
Vrbje 31B
3310 Žalec
osvetlitvene razmere
Puščava 30
8230 Mokronog
x
x
x
x
x
16
Naziv PS
organizacija, svetovanje
Peter Jurglič s.p.
Varstvo pri delu,
projektiranje, svetovanje,
tehnoschool Boris Srdoč
s.p.
Varstvo pri delu Vladimir
Jenko s.p.
VARSTVO ŠTORE
varstvo pri delu, d.o.o.
VARSVET, Gregor Naglič
s.p.
VARTAL Podjetje za
trgovino in storitve d.o.o.
VARTING podjetje za
inženiring varstva pri delu,
požarno varnost in trgovino
d.o.o
VARTIS - varnostni in
požarni inženiring, Janez
Čuček s.p.
VEP svetovanje, varstvo pri
delu, ekologija in požarna
varnost, Andrej Špiler,
var. ing., s.p.
VEPOZ d.o.o.
V.E.P.T. Podjetje za
varstvo pri delu, ekologijo,
trgovino in proizvodnjo
Raki?an d.o.o.
VINTIM, varnost in zdravje
pri delu d.o.o.
VIS Varnostni inženiring,
storitve Marko Kren s.p.
VIZA - strokovne storitve
Debelak Jožef s.p.
VODUŠEK, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o.
VPD Drago Pigac s.p.
VPD-PV varnostni in
Naslov PS
Pošta
Sn1
Sn2
Ulica Na Livado 24
3240 Šmarje pri Jelšah
Topolc 78
6250 Ilirska Bistrica
Ulica I. celjske čete 7
3230 Šentjur
Čopova ulica 14
3000 Celje - dostava
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Cezanjevci 7 a
9240 Ljutomer
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Zagojiči 10C
2272 Gorišnica
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Podvinci 59a
2250 Ptuj
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Trg svobode 9
2390 Ravne na Koroškem
toplotne razmere / hrup / osvetljenost
x
Partizanska cesta 16
Tom?i?eva ulica 20
9250 Gornja Radgona
9000 Murska Sobota dostava
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
x
Cesta krških žrtev 145
8270 Krško
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
Prečna 100
8000 Novo mesto - dostava
x
Grič cesta II/3
1310 Ribnica
x
Bistriška cesta 28
2319 Poljčane
x
Ulica borcev NOB 1
Dunajska cesta 106
6320 Portorož - Portorose
1000 Ljubljana - dostava
x
osvetlitvene razmere
x
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
17
x
x
Naziv PS
Naslov PS
Pošta
Sn1
Strma cesta 1A
3250 Rogaška Slatina
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
Na Tratah 16
8000 Novo mesto - dostava
x
Prešernova ulica 1
6230 Postojna
x
Šobčeva 17/a
4248 Lesce
x
Tržaška cesta 2
Ipavčeva 18
1000 Ljubljana - dostava
3000 Celje - dostava
Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj
Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor
Gosposvetska 12
4000 Kranj - dostava
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor - dostava
ZEPT VARSTVO PRI
DELU IN POŽARNA
VARNOST BOJAN
ZELENKO S.P.
ZI-VP inženiring-varnost
pri delu d.o.o.
ZOJA IN tehnična varnost
d.o.o.
ZVD Zavod za varstvo pri
delu d.d.
RADOMERŠČAK 22
9240 Ljutomer
Erjavčeva ulica 30
požarni inženiring d.o.o.
VREČAR Podjetniško in
pooslovno svetovanje
Željko Vrečar s.p.
VTIS NOVO MESTO,
inženiring, projektiranje in
svetovanje d.o.o.
VZGON varnost in zdravje
pri delu d.o.o.
ZAMEG-ZAJC, podjetje
za svetovanje iz področja
varstva pri delu in trgovino
d.o.o.
Zavod sv. Florjana
Zavod za zdravstveno
varstvo Celje
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / prah - vzorčenje / prah v
obliki vlaken - vzorčenje / anorganski plini in pare - vzorčenje /
organski plini in pare - vzorčenje
Sn2
x
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / prah - vzorčenje / prah v
obliki vlaken - vzorčenje / anorganski plini in pare - vzorčenje /
organski plini in pare - vzorčenje / snovi, ki zahtevajo posebne
analitske tehnike - vzorčenje
toplotne razmere / osvetlitvene razmere
x
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Dolenje Skopice 53
5000 Nova Gorica dostava
8262 Krška vas
toplotne razmere / hrup / osvetlitvene razmere
x
Chengdujska 25
1000 Ljubljana - dostava
toplotne razmere / hrup / osvetljenost / vibracije / elektromagnetna
sevanja in polja / prah - vzorčenje in analiza / prah v obliki vlaken
- vzorčenje in analiza / anorganski plini in pare - vzorčenje in
analiza / organski plini in pare - vzorčenje in analiza / snovi, ki
zahtevajo posebne analitske tehnike - vzorčenje in analiza
x
18