LEPILA IN SPREJI

Transcription

LEPILA IN SPREJI
Codex Potissimus je spletni portal namenjen
pogodbenim partnerjem. dostop je omogočen le
registriranim uporabnikom.
s pomočjo treh izjemnih lastnosti Potissimus nudi
veliko informacij na enem mestu in posledično
prihranek časa.
ƒ z vsakim klikom sveža zaloga
ƒ analize spletnih naročil
KontaKt
matej Šinko
komercialni direktor
t: +386 (0)2 534 1465
m:+386 (0)31 630 336
[email protected]
beno bagari
vodja prodaje
t: +386 (0)2 534 1463
m:+386 (0)41 691 570
[email protected]
stanislav sobočan
produktni vodja
t: +386 (0)2 534 1474
m:+386 (0)41 731 109
[email protected]
nataša banfi
prodajni referent
t: +386 (0)2 534 1471
m:+386 (0)51 620 631
[email protected]
andrej gibičar
prodajni referent
t: +386 (0)2 535 1553
m:+386 (0)31 338 823
[email protected]
vinko buzeti
maloprodaja
t: +386 (0)2 534 1470
m:+386 (0)51 615 443
[email protected]
CODEX d.o.o.
Plese 7b
9000 murska sobota
slovenija
ƒ hitri dostop do cen in zalog
ƒ manj klikov - več informacij
ƒ preprosta uporaba
ƒ pomoč preko interneta in telefona
www.codex.si
Kvalitetna in zanesljiva blagovna
znamka, ki uporablja moderne
tehnologije in sloni na inovativnosti,
ter fleksibilnosti.
IzdelkI blagovne znamke Codex so Izdelan
IzdelanI
zdelan v skladu z mednarodnImI
mednarodn
mednarodnIm
standardI.
standard
Potissimus
N OV O
LepiLa
in
spreji
www.codex.si
NOVI Prodajni Program
NOVI Prodajni Program
sekundnA lepilA
2 komponentnA lepilA, tesnilnA sredstvA
Primerno za lepljenje:
› vseh vrst umetnih mas
› gume
› kovine
› papir
› les
CevnA in nAvojnA tesnilA
obstojno proti
zemeljskemu plinu.
Primerno za privoje iz
kromovega jekla.
lepilA zA fuge
uporablja se
vsepovsod, kjer
se pritrjujejo valjčni
ležaji ali povezujejo
cilindrični deli.
Primerna na področjih:
››izdelave
››montaže
››popravljanja
5-mIN EpOksI lEpIlO
Idealno za lepljenje
› stekla,
› pleksi stekla,
› različnih umetnih mas,
› kovin ter
› splošna uporaba.
TEkOčE kOVINE
Idealno za lepljenje
in zapolnjevanje
poškodovanih gradbenih
elementov in za
popravljanje špranj.
tesnilA zA površine
››za industrijske namene
››rokodelstvo
››vzdrževanje
››popravljanje
››splošna področja
uporabe
30-mIN EpOksI lEpIlO
Idealno za
››zatesnjevanje lukenj in cevi,
››zapolnjevanje prevelikih
navojnih izvrtin,
››glajenje zvarkov in
››popravljanje majhnih razpok
v litinah.
››
Ležaji Extreme
Ležaji
Oljna tesnila
Ohišja
Vskočniki
Verige
N OV O
vijAčnA vArovAlA
Preprečujejo
neželeno
odvitje
povezav
vseh
delov kovinskih navojev,
povzročeno z vibracijami ali
sunkovitimi obremenitvami.
Preprečujejo luknje preko
celostnega površinskega stika,
ob katerem so praske in vdolbine
napolnjene s tesnilno snovjo.
Aerosoli
Prodajni Program
vsestranska upOrabnOst
› za domačo rabo
› hobi
Lepila in spreji
zanesljIva KvalitEta
› strog nadzor kvalitete po mednarodnih standardih
› v kmetijstvu
› v industriji
Namenski izdelki
N OV O
Iso/IeC 17025 in Iso 2859
› uporaba najnovejše tehnologije in razvojnih procesov
› stremimo k dolgoročnemu odnosu z naročnikom