Osebna varovalna oprema - Tržni inšpektorat RS

Comments

Transcription

Osebna varovalna oprema - Tržni inšpektorat RS
21
OSEBNA VAROVALNA OPREMA
NAMEN OSEBNE VAROVALNE OPREME :
Varnost in zdravje posameznika pri športnih aktivnostih, domačih opravilih ali v delovnih procesih je
lahkozagotovljena ob uporabi opreme kot naprave, pripomočka ali zamenljivega sestavnega dela, v
kolikor ta ustreza določbam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/2005, 23/2006,
76/2011).
POJEM »KATEGORIJA«
I Kategorija – preprosta, npr: Plavalna in/ali potapljaška očala in maske; Pripomočki za zaščito oči in
filtri ter sončna in smučarska očala z izjemo korekcijskih; Lahka oprema za zaščito glave. Oblačila
in/ali dodatki: za poklicno uporabo pred vremenskimi razmerami, za zaščito pred mehanskim
delovanjem s površinskimi učinki, za zaščito pred nevarnostmi z vročimi predmeti (temp. do 50 °C);
Športna oprema (zlasti športna obutev) in/ali dodatki za zaščito pred zunanjimi udarci; Rokavice za
poklicno rabo za zaščito pred čistili (pri pomivanju posode, čiščenju itn.) in za zaščito pred vročino ali
pri ravnanju z vročimi predmeti ( temp. do 50 °C) itn.
II Kategorija – navadna, npr: Vsa oprema za zaščito sluha; Vsi pripomočki za zaščito oči in filtri; Vse
čelade vključno s športnimi čeladami; Oblačila za posebne vrste zaščite; Čevlji za zaščito stopal in/ali
nog za protidrsno varovanje; Rokavice, pripomočki, ki ščitijo roke ali dele roke brezprstne rokavice,
palčniki, ščitniki samo prstov ali samo dlani, itn.; Oprema za preprečevanje utopitve ali uporabe kot
pripomoček po zgledu plavalnih boj in ki vključuje plavalne pripomočke in napihljive boje,ki niso igrače.
III Kategorija – zahtevna, npr: Pripomočki za zaščito oči in filtri za zaščito v okoljih z visoko
temperaturo 100 °C ali več in za katera je lahko značilna prisotnost infrardečega sevanja, plamenov ali
večjih količin taline; Pripomočki za zaščito oči in filtri pred nevarnostmi povezanimi z elektriko, za
zaščito pred ionizirnim sevanjem; Oprema za varovanje pred padci z višine, padci s čolna, gorništvo,
alpinistično plezanje, jamarstvo, varnostni pasovi, stegenski jermeni, itn; Čelade, ščitniki obraza,
oblačila, čevlji, kje je temperatura v okoljih z visoko temperaturo ali 100 °C ali več; Čevlji, oblačila,
oprema za zaščito rok ali delov rok za zaščito pred nevarnostmi povezanimi z elektriko; Vsa varovalna
oprema za dihala za zaščito pred aerosoli in tekočem stanju ali plini, varovalna oprema za dihala za
uporabo pri potapljanjanju, itn.
IZPOLNITEV ZAHTEV OSEBNE VAROVALNE OPREME
Vsak kos osebne varovalne opreme mora biti označen z oznako
, kjer pa ta oznaka zaradi
značilnosti proizvoda ni možna, se mora namestiti na embalažo. Identifikacijske ali prepoznavne
oznake morajo biti podane na proizvodu in/ali embalaži. Navodilo za uporabo in, kjer je primerno,
mora biti napisano v slovenskem jeziku. Za vsak tip osebne varovalne opreme mora proizvajalec ali
njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, zagotoviti ES izjavo o skladnosti in pri tem uporabiti
obrazec iz Priloge VI Pravilnika.
Več o osebni varovalni opremi je na voljo na povezavi:
http://www.ti.gov.si/si/vprasanja_in_odgovori/pogosta_vprasanja/osebna_varovalna_oprema/
3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
TRŽNI INŠPEKTORAT RS
Dunajska cesta 160, Ljubljana
T: 01/ 280-8700
E: [email protected]
W: www.tirs.si
Območne enote Tržnega inšpektorata RS
Območna enota Brežice – Novo Mesto
Območna enota Celje
Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto
T: 07/ 394-2190
E: [email protected]
Krekov trg 9, 3000 Celje
T: 03/ 425-2740
E: [email protected]
Območna enota Dravograd - Maribor
Območna enota Koper - Postojna
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
T: 02/ 238-0930, 02/ 238-0931
E: [email protected]
Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna
T: 05/ 721-2910
E: [email protected]
Območna enota Kranj
Območna enota Ljubljana
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04/ 231-9334
E: [email protected]
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
T: 01/ 420-4800
E: [email protected]
Območna enota Murska Sobota
Območna enota Nova Gorica
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
T: 02/ 512-4930
E: [email protected]
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
T: 05/ 331-1890
E: [email protected]