ORDINACIJA ZA SLIKOVNO DIAGNOSTIKO

Transcription

ORDINACIJA ZA SLIKOVNO DIAGNOSTIKO
ORDINACIJA ZA SLIKOVNO DIAGNOSTIKO
MR, RTG IN UZ
Nikša MUDNIČ dr. med., spec. radiolog
Volkmerjeva c. 46, 2250 PTUJ
CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV OD 01. 04. 2011
Cena vključuje pisni izvid = 2 EUR!
MR:
- MR POSAMEZNEGA DELA (možgani, vratna hrbt., th hrbt., L/S hrbt., kolki,
koleno, gleženj, stopalo….) ________________________________________ 190 EUR
- MR POSAMEZNEGA DELA S KONTRASTNIM SREDSTVOM (možgani,
vratna hrbt., th hrbt., L/S hrbt.) _____________________________________ 240 EUR
RTG:
- CELOTNA HRBT. (vratna , torakalna, lumbalna) ______________________
62 EUR
- VRATNA HRBT. V 4. PROJEKCIJAH _____________________________
32 EUR
- LUMBALNA HRBT. V 4. PROJEKCIJAH __________________________
32 EUR
- SKELET V 2. PROJEKCIJAH (lobanja, torakalna hrbt., lumbalna hrbt., rama, komolec,
koleno, gleženj, stopalo,...) ___________________________________________ 27 EUR
- P/C (pregledna slika pljuč in srca) ___________________________________ 27 EUR
- PETNICA (ena) _________________________________________________
20 EUR
- OBNOSNE VOTLINE (sinusi) ____________________________________
20 EUR
- KOLČNI SKLEPI Z MEDENICO _________________________________
27 EUR
- OBA KOLČNA SKLEPA + EN KOLK AXIALNO (proteza v celoti)____
32 EUR
- OBA KOLČNA SKLEPA + OBA KOLKA AXIALNO _________________ 42 EUR
- ENO KOLENO + POGAČICA TANGENCIALNO _________________
32 EUR
- SI SKLEPI PO BARSONYU IN KOVAČU _________________________ 42 EUR
- SENČNICE PO STENVERSU IN SCHULERJU ______________________ 42 EUR
- PANOREX ZOBOVJA ____________________________________________ 15 EUR
- ANALIZA RTG ALI MR SLIK (drugo mnenje) _______________________ 50 EUR
UZ:
- ABDOMNA (trebuha), SKLEPOV (rama, koleno, gleženj, stopalo, komolec,
Achilova tetiva) ___________________________________________________ 32 EUR
-
ŠČITNICA, TIPNE BEZGAVKE, PODKOŽNE ZATRDLINE ____ 32 EUR
-
DOPLLER OŽILJA SPODNJIH EXTREMITET (VEN) __________ 52 EUR
-
IZVID (iz arhive) ______________________________________________ 2 EUR
-
CD (iz arhive) _________________________________________________ 5 EUR
-
FOTOKOPIJA A4 ____________________________________________ 0,10 EUR