TPC MURGLE, Ljubljana – trgovsko – poslovni center

Transcription

TPC MURGLE, Ljubljana – trgovsko – poslovni center
TPC MURGLE, Ljubljana – trgovsko – poslovni center Murgle, ki je lociran ob stanovanjski
soseski Murgle, Ljubljana – Vič. V centru je cca. 150 lokalov od gostinskih, trgovskih ter
predvsem ambulantnih www.tpc-murgle.si
-
Izvedba projekta: v letu 2011
SPTE naprava: ENER-G 50 na zemeljski plin, 50 kW el. + 82 kW top.
Obratovalni parametri: 4.000 obr. ur na leto
Posebnost projekta: SPTE naprava je locirana v II. nadstropju trgovskega centra. Pod
kotlovnico se nahajajo pisarne, zato je bila zahteva pred inštalacijo naprave, da
naprava ne bo povzročala vibracij in hrupa. Nizko stopenj vibracij in hrupa smo
dosegli z postavitvijo SPTE naprave na zračne, anti vibracijske podloge (slika spodaj).