Razpis za delovno mesto Referent za odnose z javnostjo Društvo

Transcription

Razpis za delovno mesto Referent za odnose z javnostjo Društvo
Razpis za delovno mesto
Referent za odnose z javnostjo
Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine razpisuje prosto delovno mesto referenta za odnose z
javnostjo. Referent je član kolegija društva in vodja delovne skupine za odnose z javnostjo.
Glavni nalogi skupine (referenta) sta promocija vrednot, poslanstva in vizije Društva SKAM v javnosti in skrb
za pozitivno podobo društva v javnosti.
Nekatere druge naloge:
 priprava letnega načrta promocije in koledarja dogodkov,
 skrb za informiranje in odnose z mediji, novinarji,
 organizacija notranje in zunanje promocije društva prek tiskanega in elektronskega gradiva ter
izdelkov,
 skrb za predstavitev društva na spletu,
 priprava in izvedba promocijskih nastopov v medijih,
 priprava in izvedba tiskovnih konferenc,
 organizacija promocijskih stojnic na ravni društva,
 zbiranje poročil o pojavljanju društva v medijih.
Kaj pričakujemo od vas?
 samoiniciativnost,
 timsko delo,
 poznavanje delovanja in dejavnosti Cerkve na Slovenskem in v svetu ter dejavno sodelovanje v
življenju Cerkve,
 komunikativnost,
 organizacijske in načrtovanjske sposobnosti,
 visoko raven znanja slovenskega jezika,
 poznavanje področja odnosov z javnostmi,
 računalniško pismenost,
 poznavanje spletnih komunikacijskih orodij (twitter, facebook, …),
Zaželeno je še:
 poznavanje različnih oblik sporočanja (novica, članek, oglas, intervju, …),
 sposobnost samostojnega nastopanja v medijih.
Kaj nudimo?
Honorirano delo (možnost redne zaposlitve), stimulativno delovno okolje.
Za več informacij in prijavo pišite na sedež Društva SKAM ali po el. pošti na: [email protected]‐skam.si.
Ljubljana,3. september 2013