Razpored

Comments

Transcription

Razpored
DOPOLNILNI, POPRAVNI IZPITI
PONEDELJEK, 30.maj 2011
PISNI DEL
1. MATEMATIKA , POSLOVNA MATEMATIKA (odrasli), ANGLEŠČINA (odrasli), M5 Trţno
komuniciranje (odrasli), M2 Poslovno rač. in stat. obd. podatkov (odrasli)
v ponedeljek, 30. maja 2011, ob 8.00 v učilnici 024
Nadzorni učitelj: Tina Baša Zlobec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.ET pti
2.ET pti
2.ET pti
1.ET pti
2.ET pti
2.ET pti
1.T
2.ET
2.ET
1.ET
2.ET
SK
RT
ČP
ČM
MT
MI
AD
BS
BL
GB
MP
Angleščina
M2 Pos.rač. in st. obd.pod.
M5 Tržno komuniciranje
Matematika
Poslovna matematika
Poslovna matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Doljak Jadranka
Jerončič Janja
Mervič Tanja
Jericijo Oskar
Krusič Lamut Inga
Krusič Lamut Inga
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2.ET
A 3. A
A 3. A
A 3. A
3.A
3.a A
PS
KL
MN
ŠT
TN
LIKAR
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
NEJC
LN
Jericijo Oskar
Turk Sandra, Žerjal Samo
Turk Sandra, Žerjal Samo
Turk Sandra, Žerjal Samo
Žerjal Samo
Matematika
DOP
POP
POP
POP
POP
Žerjal Samo
POP
USTNI DEL
1. Komisija: MATEMATIKA
V ponedeljek, 30. maja 2011, ob 14.30 v učilnici 5
Predsednik: Greti Turel
Član: Denise Beltram
Izpraševalec: Oskar Jericijo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.T
2.ET
2.ET
1.ET
2.ET
2.ET
AD
BS
BL
GB
MP
PS
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
Jericijo Oskar
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
2. Komisija: MATEMATIKA
V ponedeljek, 30. maja 2011, ob 14.30 v učilnici 6
Predsednik: Sandra Turk
Član: Dorica Rijavec
Izpraševalec: Samo Ţerjal
1.
2.
3.
4.
5.
A 3. A
A 3. A
A 3. A
3.A
3.a A
KL
MN
ŠT
TN
LN
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Turk Sandra, Žerjal Samo
Turk Sandra, Žerjal Samo
Turk Sandra, Žerjal Samo
Žerjal Samo
Žerjal Samo
POP
POP
POP
POP
POP
TOREK, 31.maj 2011
PISNI DEL
1. ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, M2 Administrativno poslovanje
v torek, 31. maja 2011, ob 8.00 v učilnici 024
Nadzorni učitelj: Tina Baša Zlobec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
A 3. A
A 3. A
T 3. A
2.A
1.A
1.T
3.ET
2.ET
2.ET
1.ET
2.A
MG
ŠT
SA
TN
VA
AD
BB
HM
PS
VT
KL
TJ1 • Angleščina
TJ1 • Angleščina
TJ1 • Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Italijanščina
M2 Administrativno poslovanje
Kuhar Mojca
Kuhar Mojca
Makuc Sonja
Kuhar Mojca
Kuhar Mojca
Makuc Sonja
Polanc Andreja
Polanc Andreja
Polanc Andreja
Kuhar Mojca
Torkar Cvetka
POP
POP
POP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
USTNI DEL
3. Komisija:ANGLEŠČINA, M2 Administrativno poslovanje
V torek, 31. maja 2011, ob 14.30 v učilnici 5
Predsednik: Neva Reščič
Član: Torkar Cvetka, Mojca Kuhar
Izpraševalec: Mojca Kuhar, Cvetka Torkar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.A
1.A
1.ET
A 3. A
A 3. A
2.A
1.A
TN
VA
VT
MG
ŠT
KL
SR
Angleščina
Angleščina
Italijanščina
TJ1 • Angleščina
TJ1 • Angleščina
M2 Administrativno poslovanje
M2 Administrativno poslovanje
Kuhar Mojca
Kuhar Mojca
Kuhar Mojca
Kuhar Mojca
Kuhar Mojca
Torkar Cvetka
Torkar Cvetka
DOP
DOP
DOP
POP
POP
DOP
DOP
4. Komisija:ANGLEŠČINA
V torek, 31. maja 2011, ob 14.30 v učilnici 6
Predsednik: Tanja Ušaj Hvalič
Član: Tea Aldţič Matiš
Izpraševalec: Andreja Polanc
1.
2.
3.
4.
5.
T 3. A
1.T
3.ET
2.ET
2.ET
SA
AD
BB
HM
PS
TJ1 • Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Makuc Sonja
Makuc Sonja
Polanc Andreja
Polanc Andreja
Polanc Andreja
POP
DOP
DOP
DOP
DOP
SREDA, 1.junij 2011
PISNI DEL
1. M8 Zbiranje in obdelava podatkov, SLOVENŠČINA
v sredo, 1. junija 2011, ob 8.00 v učilnici 024
Nadzorni učitelj: Valentina Kobal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.T
2.ET
2.ET
A 3. A
A 3. A
A 3. A
2.ET
KM
ŽA
MP
KL
LN
MN
MM
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Arčon Majda
Arčon Majda
Božič Zoran
Malik Majda
Malik Majda
Malik Majda
Malik Majda
DOP
DOP
DOP
DI-noc
DI-noc
DI-noc
DOP
USTNI DEL
5. Komisija: SLOVENŠČINA
V sredo, 1. junija 2011, ob 14.30 v učilnici 5
Predsednik: Majda Arčon, Zoran Boţič
Član: Zoran Boţič, Majda Malik
Izpraševalec: Zoran Boţič, Majda Malik, Majda Arčon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.T
2.ET
2.ET
A 3. A
A 3. A
A 3. A
2.ET
KM
ŽA
MP
KL
LN
MN
MM
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Arčon Majda
Arčon Majda
Božič Zoran
Malik Majda
Malik Majda
Malik Majda
Malik Majda
DOP
DOP
DOP
DI-noc
DI-noc
DI-noc
DOP
ČETRTEK, 2.junij 2011
PISNI DEL
1. M8 Zbiranje in obdelava podatkov, M1 Poslovni projekti, M7 trţenje na spletnih straneh
V četrtek , 2. junija 2011, ob 8.00 v učilnici 44
Nadzorni učitelj: Denise Beltram, Janja Jerončič
1.
2.
3.
4.
2.ET
A 3. A
1.A
2.A
MP
LN
SR
TN
M1 Poslovni projekti
M7 • Trženje na spletnih straneh
M8 Zbiranje in obdelava podatkov
M8 Zbiranje in obdelava podatkov
Beltram Denise
Beltram Denise, Bratuž Bojana
Jerončič Janja
Jerončič Janja
DOP
DI-noc
DOP
DOP
PONEDELJEK, 6.junij 2011
USTNI DEL
6. Komisija: M1 Temelji gospodarstva, M2 Administrativno poslovanje, M3 Prodaja blaga
V ponedeljek, 6. junija 2011, ob 9.30 v učilnici 5
Predsednik: Tanja Batistič
Član: Ada Borišek, Cvetka Torkar
Izpraševalec: Cvetka Torkar, Ada Borišek, Zdenka Šfiligoj
1.
2.
3.
4.
1.T
1.A
1.T
1.T
ČM
TN
KM
GS
M1 Temelji gospodarstva
M2 Administrativno poslovanje
M3 PRODAJA BLAGA
M3 PRODAJA BLAGA
Borišek Ada
Torkar Cvetka
Šfiligoj Zdenka
Torkar Cvetka
DOP
DOP
DOP
DOP