Zaradi potreb po novih sodelavcih vabimo k

Comments

Transcription

Zaradi potreb po novih sodelavcih vabimo k
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za obrambo
SLOVENSKA VOJSKA
GENERALŠTAB
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Zaradi potreb po novih sodelavcih vabimo k sodelovanju vojake kuharje in civilne osebe kuharje na
območju celotne Slovenije oziroma na območju:
I. Uprave za obrambo Ljubljana:


2x Vojak kuhar v Ljubljani (Vojašnica Edvarda Peperka) ali 2x CO kuhar IV
2x Vojak kuhar na Vrhniki (Vojašnica Ivana Cankarja) ali 1x CO kuhar IV in 1 x CO kuhar V.
Podrobnejši opisi delovnih mest za delovna mesta Vojak Kuhar (vojak II), CO Kuhar V ali CO Kuhar IV.
Vojak Kuhar (m/ž): vojak II, 20 plačilni razred, osnovna bruto plača: 922,82 €
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 (6) mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se
opravlja pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili preizkus
gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 25 let,
- da boste izjavili, da z dnem nastopa vojaške službe ne boste član nobene politične stranke,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane;
- samostojno pripravljanje, delitev in postrežba obrokov;
- izvajanje oskrbe s prehrano na terenu;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji;
- izvajanje HACCP sistema.
Vojaki kuharji se bodo po uspešno opravljenem Temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju v
Veščinskem centru Slovenske vojske v vojašnici v Vipavi (v trajanju 14. tednov), prerazporedili na začetne
formacijske dolžnosti v enoto, kjer bodo napoteni na opravljanje Osnovnega vojaškega strokovnega
usposabljanja, za pridobitev zahtevanega VED-a.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar V, 16 plačilni razred, osnovna bruto plača: 789,13 €.
Pogoji:
- končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, smer
tehnik kuharstva ali gastronomski tehnik (opomba: hotelirske ali živilske tehnične smeri ne
pridejo v poštev),
- vozniško dovoljenje kategorije B,
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923, TRR: 01100-6370191114
6 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
-
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar IV, 14 plačilni razred, osnovna bruto plača: 729,60 €.
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
Opomba: z vsakim kandidatom bo opravljen predhodni zaposlitveni intervju
II. Uprave za obrambo Postojna:


3x Vojak kuhar v Postojni (vojašnica Barona Andreja Čehovina) ali 1x CO kuhar V in 2x CO kuhar
IV.
3x Vojak Kuhar v Vipavi (vojašnica Janka Premrla Vojka) ali 2x CO kuhar V in 1x CO kuhar IV.
Podrobnejši opisi delovnih mest za delovna mesta Vojak Kuhar (vojak II), CO Kuhar V ali CO Kuhar IV.
Vojak Kuhar (m/ž): vojak II, 20 plačilni razred, osnovna bruto plača: 922,82 €
Pogoji:
2
končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 (6) mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se
opravlja pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili preizkus
gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 25 let,
- da boste izjavili, da z dnem nastopa vojaške službe ne boste član nobene politične stranke,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane;
- samostojno pripravljanje, delitev in postrežba obrokov;
- izvajanje oskrbe s prehrano na terenu;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji;
- izvajanje HACCP sistema.
-
Vojaki kuharji se bodo po uspešno opravljenem Temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju v
Veščinskem centru Slovenske vojske v vojašnici v Vipavi (v trajanju 14. tednov), prerazporedili na začetne
formacijske dolžnosti v enoto, kjer bodo napoteni na opravljanje Osnovnega vojaškega strokovnega
usposabljanja, za pridobitev zahtevanega VED-a.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar V, 16 plačilni razred, osnovna bruto plača: 789,13 €.
Pogoji:
- končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, smer
tehnik kuharstva ali gastronomski tehnik (opomba: hotelirske ali živilske tehnične smeri ne
pridejo v poštev),
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 6 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar IV, 14 plačilni razred, osnovna bruto plača: 729,60 €.
Pogoji:
3
končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
-
Opomba: z vsakim kandidatom bo opravljen predhodni zaposlitveni intervju
III. Uprave za obrambo Novo mesto:


1x Vojak kuhar v Novem mestu (vojašnica Franca Uršiča) ali 1x CO kuhar IV
4x Vojak kuhar v Cerkljah ob Krki (vojašnica Andreja Molana), ali 4x CO vojak IV
Podrobnejši opisi delovnih mest za delovna mesta Vojak Kuhar (vojak II), CO Kuhar V ali CO Kuhar IV.
Vojak Kuhar (m/ž): vojak II, 20 plačilni razred, osnovna bruto plača: 922,82 €
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 (6) mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se
opravlja pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili preizkus
gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 25 let,
- da boste izjavili, da z dnem nastopa vojaške službe ne boste član nobene politične stranke,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane;
- samostojno pripravljanje, delitev in postrežba obrokov;
- izvajanje oskrbe s prehrano na terenu;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji;
- izvajanje HACCP sistema.
4
Vojaki kuharji se bodo po uspešno opravljenem Temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju v
Veščinskem centru Slovenske vojske v vojašnici v Vipavi (v trajanju 14. tednov), prerazporedili na začetne
formacijske dolžnosti v enoto, kjer bodo napoteni na opravljanje Osnovnega vojaškega strokovnega
usposabljanja, za pridobitev zahtevanega VED-a.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar IV, 14 plačilni razred, osnovna bruto plača: 729,60 €.
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
Opomba: z vsakim kandidatom bo opravljen predhodni zaposlitveni intervju.
IV. Uprave za obrambo Kranj:



1x Vojak kuhar na Pokljuki (vojašnica Rudolfa Badjure) ali 1x CO kuhar V,
1x Vojak Kuhar v Kranju (vojašnica Petra Petriča) ali 1x CO kuhar IV
2x Vojak kuhar v Poljčah (VCOGB Poljče) ali 2x CO kuhar IV ali 2x CO kuhar V ali 1x CO kuhar IV +
1x CO kuhar V
Podrobnejši opisi delovnih mest za delovna mesta Vojak Kuhar (vojak II), CO Kuhar V ali CO Kuhar IV.
Vojak Kuhar (m/ž): vojak II, 20 plačilni razred, osnovna bruto plača: 922,82 €
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 (6) mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se
opravlja pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili preizkus
gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 25 let,
5
da boste izjavili, da z dnem nastopa vojaške službe ne boste član nobene politične stranke,
da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane;
- samostojno pripravljanje, delitev in postrežba obrokov;
- izvajanje oskrbe s prehrano na terenu;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji;
- izvajanje HACCP sistema.
-
Vojaki kuharji se bodo po uspešno opravljenem Temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju v
Veščinskem centru Slovenske vojske v vojašnici v Vipavi (v trajanju 14. tednov), prerazporedili na začetne
formacijske dolžnosti v enoto, kjer bodo napoteni na opravljanje Osnovnega vojaškega strokovnega
usposabljanja, za pridobitev zahtevanega VED-a.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar V, 16 plačilni razred, osnovna bruto plača: 789,13 €.
Pogoji:
- končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, smer
tehnik kuharstva ali gastronomski tehnik (opomba: hotelirske ali živilske tehnične smeri ne
pridejo v poštev),
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 6 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar IV, 14 plačilni razred, osnovna bruto plača: 729,60 €.
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
6
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
-
Opomba: z vsakim kandidatom bo opravljen predhodni zaposlitveni intervju.
V. Uprave za obrambo Celje:

1x Vojak kuhar v Celju (vojašnica Franc Rozman Stane) ali 1x CO kuhar V.
Podrobnejši opisi delovnih mest za delovna mesta Vojak Kuhar (vojak II) in CO Kuhar V.
Vojak Kuhar (m/ž): vojak II, 20 plačilni razred, osnovna bruto plača: 922,82 €
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 (6) mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se
opravlja pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili preizkus
gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 25 let,
- da boste izjavili, da z dnem nastopa vojaške službe ne boste član nobene politične stranke,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane;
- samostojno pripravljanje, delitev in postrežba obrokov;
- izvajanje oskrbe s prehrano na terenu;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji;
- izvajanje HACCP sistema.
Vojaki kuharji se bodo po uspešno opravljenem Temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju v
Veščinskem centru Slovenske vojske v vojašnici v Vipavi (v trajanju 14. tednov), prerazporedili na začetne
formacijske dolžnosti v enoto, kjer bodo napoteni na opravljanje Osnovnega vojaškega strokovnega
usposabljanja, za pridobitev zahtevanega VED-a.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar V, 16 plačilni razred, osnovna bruto plača: 789,13 €.
Pogoji:
- končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, smer
tehnik kuharstva ali gastronomski tehnik (opomba: hotelirske ali živilske tehnične smeri ne
pridejo v poštev),
- vozniško dovoljenje kategorije B,
7
6 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
-
Opomba: z vsakim kandidatom bo opravljen predhodni zaposlitveni intervju.
VI. Uprave za obrambo Maribor:


2x Vojak kuhar v Mariboru (vojašnica Generala Maistra) ali 2x CO kuhar IV,
3x Vojak kuhar v Slovenski Bistrici (vojašnica Vincenca Repnika) ali 1x CO kuhar V in 2x CO kuhar
IV.
Podrobnejši opisi delovnih mest za delovna mesta Vojak Kuhar (vojak II), CO Kuhar V ali CO Kuhar IV.
Vojak Kuhar (m/ž): vojak II, 20 plačilni razred, osnovna bruto plača: 922,82 €
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 (6) mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se
opravlja pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili preizkus
gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 25 let,
- da boste izjavili, da z dnem nastopa vojaške službe ne boste član nobene politične stranke,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane;
- samostojno pripravljanje, delitev in postrežba obrokov;
- izvajanje oskrbe s prehrano na terenu;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji;
- izvajanje HACCP sistema.
8
Vojaki kuharji se bodo po uspešno opravljenem Temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju v
Veščinskem centru Slovenske vojske v vojašnici v Vipavi (v trajanju 14. tednov), prerazporedili na začetne
formacijske dolžnosti v enoto, kjer bodo napoteni na opravljanje Osnovnega vojaškega strokovnega
usposabljanja, za pridobitev zahtevanega VED-a.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar V, 16 plačilni razred, osnovna bruto plača: 789,13 €.
Pogoji:
- končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, smer
tehnik kuharstva ali gastronomski tehnik (opomba: hotelirske ali živilske tehnične smeri ne
pridejo v poštev),
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 6 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
Civilna oseba kuhar (m/ž): kuhar IV, 14 plačilni razred, osnovna bruto plača: 729,60 €.
Pogoji:
- končano srednje ali srednje poklicno izobraževanje, smer kuhar ali smer kuhar-natakar (opomba:
zgolj smer natakar, ne pride v poštev).
- vozniško dovoljenje kategorije B,
- 4 mesece delovnih izkušenj (opomba: v primeru, da je kandidat brez delovnih izkušenj se opravlja
pripravništvo),
Posebni pogoji: (iz 88. čl. Zakona o obrambi, Uradni list RS, št. 103/04-ZOBR-UPB1):
- da ste državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nimate
dvojnega državljanstva,
- da ste sposobni za poklicno opravljanje službe in boste v izbirnem postopku opravili zdravniški
pregled,
- da ob oddaji vloge niste starejši od 30 let,
- da boste soglašali z varnostnim preverjanjem in da niste pravnomočno obsojeni zaradi
- kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da niste obsojeni na nepogojno zaporno
kazen v trajanju več kot tri mesece.
Opis del in nalog, ki ga bo delavec opravljal:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- sodelovanje pri sestavi jedilnika,
- pripravljanje in postrežba hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji.
Opomba: z vsakim kandidatom bo opravljen predhodni zaposlitveni intervju.
9
Za vojake kuharje, ob sklenitvi petletne (5) pogodbe o zaposlitvi z MO RS, zagotavljamo kontinuirano
strokovno usposabljanje.
Opomba: pogodba o zaposlitvi se lahko podaljšuje za pet (5) ali deset (10) let.
Vlogo s kratkim življenjepisom, iz katerega bodo razvidna tudi neformalna znanja in veščine ter dokazila
o izobrazbi, naslovite na Upravo za obrambo, kjer imate stalno prebivališče (poglejte naslove na:
www.postanivojak.si/index.php?id=142),
najkasneje do 31.8.2015.
10

Similar documents