standardi za pohištvo

Transcription

standardi za pohištvo
vir: SIST
priredil: S. Rudolf
POHIŠTVO - Veljavni standardi na dan 05. 02. 2013
Oznaka
1.
SIST EN 1021-1:2006
2.
SIST EN 1021-2:2006
3.
SIST EN 1022:2006
4.
SIST EN 1023-1:1996
5.
SIST EN 1023-2:2001
6.
SIST EN 1023-3:2001
7.
SIST EN 1116:2004
8.
SIST EN 1129-1:1996
9.
SIST EN 1129-2:1996
10.
SIST EN 1130-1:1996
11.
SIST EN 1130-2:1996
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SIST EN 12227:2011
SIST EN 12520:2010
SIST EN 12521:2010
SIST EN 12720:2009
SIST EN 12721:2009
SIST EN 12722:2009
Naslov - sl
Pohištvo – Ugotavljanje vžigljivosti
oblazinjenega pohištva – 1. del: Vir vžiga: tleča
cigareta
Pohištvo – Ugotavljanje vžigljivosti
oblazinjenega pohištva – 2. del: Vir vžiga,
enakovreden plamenu vžigalice
Pohištvo za domačo uporabo - Sedežno
pohištvo - Ugotavljanje stabilnosti
Pisarniško pohištvo - Pregrade - 1. del: Mere
Pisarniško pohištvo - Pregrade - 2. del:
Mehanske varnostne zahteve
Pisarniško pohištvo - Pregrade - 3. del:
Preskusne metode
Kuhinjsko pohištvo - Koordinacijske mere za
kuhinjsko pohištvo in kuhinjske aparate
Pohištvo - Sklopne postelje - Varnostne
zahteve in preskušanje - 1. del: Varnostne
zahteve
Pohištvo - Sklopne postelje - Varnostne
zahteve in preskušanje - 2. del: Preskusne
metode
Pohištvo - Zibelke za domačo uporabo - 1. del:
Varnostne zahteve
Pohištvo - Zibelke za domačo uporabo - 2. del:
Preskusne metode
Playpens for domestic use - Safety
requirements and test methods
Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost Zahteve za sedežno pohištvo za domačo
uporabo
Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost Zahteve za mize za domačo uporabo
Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine
proti hladnim tekočinam
Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine
proti vlažni toploti
Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine
proti suhi toploti
Pohištvo - Vrstni sedeži - Preskusne metode in
zahteve za trdnost in trajnost
Naslov - en
Osnova
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette
EN 1021-1:2006 (ist)
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 2: Ignition source match flame equivalent
EN 1021-2:2006 (ist)
Domestic furniture - Seating - Determination of stability
EN 1022:2005 (ist)
Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions
EN 1023-1:1996 (ist)
Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements
EN 1023-2:2000 (ist)
Office furniture - Screens - Part 3: Test methods
EN 1023-3:2000 (ist)
Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and
kitchen appliances
EN 1116:2004
Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part
1: Safety requirements
EN 1129-1:1995 (ist)
Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part
2: Test methods
EN 1129-2:1995 (ist)
Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 1: Safety
requirements
Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 2: Test
methods
Stajice za domačo uporabo - Varnostne zahteve in preskusne
metode
EN 1130-1:1996 (ist)
EN 1130-2:1996 (ist)
EN 12227:2010 (ist)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for
domestic seating
EN 12520:2010 (ist)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for
domestic tables
EN 12521:2009 (ist)
Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids
EN 12720:2009 (ist)
Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat
EN 12721:2009 (ist)
Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat
EN 12722:2009 (ist)
Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for
strength and durability
EN 12727:2000 (ist)
18.
SIST EN 12727:2001
19.
SIST EN 13150:2002
Delovni pulti za laboratorije – Mere, varnostne
zahteve in preskusne metode
Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements
and test methods
EN 13150:2001 (ist)
ponovno potrjen 200611-27
20.
SIST EN 1334:1996
Pohištvo za domačo uporabo - Postelje in
posteljni vložki - Metode merjenja in
priporočene tolerance
Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of
measurement and recommended tolerances
EN 1334:1996 (ist)
1
vir: SIST
21.
SIST EN 1335-1:2001
22.
SIST EN 13351:2001/AC:2003
23.
SIST EN 1335-2:2010
24.
SIST EN 1335-3:2010
25.
SIST EN 13353:2010/AC:2010
26.
SIST EN 13721:2004
27.
SIST EN 13722:2004
28.
SIST EN 13761:2003
29.
SIST EN 13759:2012
30.
SIST EN 14072:2004
31.
SIST EN 14073-2:2004
32.
SIST EN 14073-3:2004
33.
SIST EN 14074:2004
34.
SIST EN 14434:2010
35.
SIST EN 14703:2007
36.
SIST EN 14727:2006
37.
SIST EN 14749:2006
38.
39.
40.
SIST EN 15185:2012
Nadomešča SIST-TS
CEN/TS 15185:2006
SIST EN 15186:2012
Nadomešča
SIST-TS CEN/TS
15186:2006
SIST EN 15187:2007
Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli 1. del: Mere - Ugotavljanje mer
Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli 1. del: Mere - Ugotavljanje mer
Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli 2. del: Varnostne zahteve
Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli 3. del: Preskusne metode
Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli 3. del: Preskusne metode - Popravek AC
Pohištvo - Ugotavljanje odbojnosti površine
Pohištvo - Ugotavljanje sijaja površine
Pisarniško pohištvo - Stoli za obiskovalce
Pohištvo - Mehanizem za sestavljanje in
razstavljanje sedežnega pohištva in zložljivih
postelj - Preskusne metode
Steklo v pohištvu – Preskusne metode
Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo –
2. del: Varnostne zahteve
Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo –
3. del: Preskusne metode za ugotavljanje
stabilnosti in trdnosti konstrukcije
Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne
mize ter shranjevalno pohištvo – Preskusne
metode za ugotavljanje trdnosti in trajnosti
gibljivih delov
Table za pisanje za vzgojno-izobraževalne
ustanove - Ergonomske, tehnične in varnostne
zahteve ter pres0kusne metode
Pohištvo - Vezni elementi pri stolih, povezanih
v vrsto - Trdnostne in varnostne zahteve ter
preskusne metode
Laboratorijsko pohištvo – Shranjevalne enote
za laboratorije – Zahteve in preskusne metode
Shranjevalne enote za domačo uporabo in
kuhinje ter delovne plošče – Varnostne
zahteve in preskusne metode
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions Determination of dimensions
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions Determination of dimensions
EN 1335-1:2000 (ist)
EN 13351:2000/AC:2002 (ist)
Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
EN 1335-2:2009 (ist)
Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods
EN 1335-3:20009 (ist)
Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods Corrigendum AC
EN 1335-3:20009 (ist)
Furniture - Assessment of the surface reflectance
EN 13721:2004
Furniture - Assessment of the surface gloss
EN 13722:2004
Office furniture - Visitors chairs
EN 13761:2002 (ist)
Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test
methods
EN 13759:2012 (ist)
Glass in furniture - Test methods
Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements
Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the
determination of stability and strength of the structure
Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test
methods for the determination of strength and durability of moving
parts
EN 14072:2003 (ist)
EN 14073-2:2004
EN 14073-3:2004
EN 14074:2004
Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical
and safety requirements and their test methods
EN 14434:2010 (ist)
Furniture - Links for linked seating - Strength and safety
requirements and test methods
EN 14703:2007 (ist)
Laboratory furniture - Storage units for laboratories - Requirements
and test methods
EN 14727:2005 (ist)
Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety
requirements and test methods
EN 14749:2005 (ist)
Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine
proti obrabi
Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion
EN 15185:2011
Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine
proti razenju
Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching
EN 15186:2012
Pohištvo – Ugotavljanje vpliva izpostavljenosti
svetlobi
Furniture - Assessment of the effect of light exposure
EN 15187:2006 (ist)
2
vir: SIST
41.
SIST EN
15338:2007+A1:2010
konsolidiran
42.
SIST EN 15372:2008
43.
SIST EN 15373:2007
44.
SIST EN 15570:2008
45.
SIST EN 15706:2010
46.
SIST EN 15828:2011
47.
SIST EN 15939:2012
48.
SIST EN 16014:2012
49.
SIST EN 16122:2012
50.
SIST EN 1725:2001
51.
SIST EN 1728:2012
Nadomešča
SIST EN 1728:2002
52.
SIST EN 1729-1:2006
53.
54.
SIST EN 1729-2:2012
Nadomešča
SIST EN 1729-2:2006
SIST EN 1730:2012
Nadomešča SIST EN
1730:2001
Pohištveno okovje - Trdnost in trajnost
izvlečnih elementov in njihovih sestavnih delov
(vključno z dopolnilom A1)
Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost Zahteve za mize, ki niso za domačo uporabo
Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost Zahteve za sedežno pohištvo, ki ni za domačo
uporabo
Pohištveno okovje - Trdnost in trajnost
odmičnih spon (šarnirjev) in njihovih sestavnih
delov - Odmične spone (šarnirji), pregibne v
navpični osi
Pohištveno okovje - Trdnost in trajnost vodil za
drsna in rolo vrata
Pohištveno okovje - Trdnost in trajnost
odmičnih spon (šarnirjev) in njihovih sestavnih
delov - Odmične spone (šarnirji), pregibne v
vodoravni osi
Pohištveno okovje - Trdnost in nosilnost
stenskih omaric
Pohištveno okovje - Trdnost in trajnost
mehanizmov za zaklepanje
Shranjevalno pohištvo za domačo in javno
uporabo - Preskusne metode za ugotavljanje
trdnosti, trajnosti in stabilnosti
Pohištvo za domačo uporabo - Postelje in
posteljni vložki - Varnostne zahteve in
preskusne metode
Pohištvo - Sedežno pohištvo - Preskusne
metode za ugotavljanje trdnosti in trajnosti
Pohištvo – Stoli in mize za vzgojnoizobraževalne ustanove – 1. del: Funkcionalne
mere
Pohištvo - Stoli in mize za izobraževalne
ustanove - 2. del: Varnostne zahteve in
preskusne metode
Pohištvo - Mize - Preskusne metode za
ugotavljanje stabilnosti, trdnosti in trajnosti
55.
SIST EN 1957:2012
Nadomešča
SIST EN 1957:2001
Pohištvo - Postelje in posteljni vložki Preskusne metode za ugotavljanje
funkcionalnih značilnosti in kriteriji ocenjevanja
56.
SIST EN 527-1:2012
Nadomešča
SIST EN 527-1:2001
Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne
mize - 1. del: Mere
Hardware for furniture - Strength and durability of extension
elements and their components
EN
15338:2007+A1:2010
(ist)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for nondomestic tables
EN 15372:2008 (ist)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for nondomestic seating
EN 15373:2007 (ist)
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their
components - Hinges pivoting on a vertical axis
EN 15570:2008 (ist)
Hardware for furniture - Strength and durability of slide fittings for
sliding doors and roll fronts
EN 15706:2009 (ist)
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their
components - Stays and hinges pivoting on a horizontal axis
EN 15828:2010
Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall
attachment devices
Hardware for furniture - Strength and durability of locking
mechanism
EN 15939:2011 (ist)
EN 16014:2012 (ist)
Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the
determination of strength, durability and stability
EN 16122:2012 (ist)
Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and
test methods
EN 1725:1998 (ist)
Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength
and durability
EN 1728:2012 (ist)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1:
Functional dimensions
EN 1729-1:2006 (ist)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2:
Safety requirements and test methods
EN 1729-2:2012 (ist)
Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability,
strength and durability
EN 1730:2012 (ist)
Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the
determination of functional characteristics and assessment criteria
EN 1957:2012 (ist)
Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
EN 527-1:2011 (ist)
3
vir: SIST
57.
SIST EN 527-2:2003
58.
SIST EN 527-3:2003
59.
SIST EN 581-1:2006
60.
SIST EN 581-2:2010
61.
SIST EN 581-3:2007
62.
SIST EN 597-1:1995
63.
SIST EN 597-2:1995
64.
SIST EN 7161:2008+A1:2013
65.
SIST EN 7162:2008+A1:2013
66.
67.
68.
69.
70.
SIST EN 747-1:2012
Nadomešča
SIST EN 747-1:2007
SIST EN 747-2:2012
Nadomešča
SIST EN 747-2:2007
SIST-TP CEN/TR
1335-4:2010
SIST-TP CEN/TR
14073-1:2004
SIST-TP CEN/TR
14699:2004
71.
SIST-TP CEN/TR
15349:2006
72.
SIST-TP CEN/TR
15588:2007
Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne
mize – 2. del: Mehanske varnostne zahteve
Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne
mize – 3. del: Preskusne metode za
ugotavljanje stabilnosti in mehanske trdnosti
konstrukcije
Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize
za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 1.
del: Splošne varnostne zahteve
Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize
za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 2.
del: Mehanske varnostne zahteve in
preskusne metode za sedežno pohištvo
Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize
za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 3.
del: Mehanske varnostne zahteve in
preskusne metode za mize
Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih
vložkov in oblazinjenih podnožij - 1. del: Vir
vžiga: tleča cigareta
Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih
vložkov in oblazinjenih podnožij - 2. del: Vir
vžiga: enakovreden plamenu vžigalice
Pohištvo - Otroške postelje in zložljive
posteljice za domačo uporabo - 1. del:
Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
Pohištvo - Otroške postelje in zložljive
posteljice za domačo uporabo - 2. del:
Preskusne metode (vključno z dopolnilom A1)
Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety
requirements
EN 527-2:2002 (ist)
Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for
the determination of the stability and the mechanical strength of the
structure
EN 527-3:2003 (ist)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 1: General safety requirements
EN 581-1:2006 (ist)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test
methods for seating
EN 581-2:2009 (ist)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 3: Mechanical safety requirements and test
methods for tables
EN 581-3:2007 (ist)
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and
upholstered bed bases - Part 1: Ignition source: Smouldering
cigarette
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and
upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: Match flame
equivalent
EN 597-1:1994 (ist)
EN 597-2:1994 (ist)
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1:
Safety requirements
EN 7161:2008+A1:2013 (ist)
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2:
Test methods
EN 7162:2008+A1:2013 (ist)
Pohištvo - Pogradi in visoke postelje - 1. del:
Zahteve za varnost, trdnost in trajnost
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and
durability requirements
EN 747-1:2012 (ist)
Pohištvo - Pogradi in visoke postelje - 2. del:
Preskusne metode
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 2: Test methods
EN 747-2:2012 (ist)
Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli 4. del: Pojasnila k EN 1335-1:2000 (Mere)
Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo –
1. del: Mere
Office furniture - Office work chair - Part 4: Clarifications to EN
1335-1:2000 (Dimensions)
CEN/TR 1335-4:2009
(ist)
Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions
CEN/TR 14073-1:2004
Pisarniško pohištvo – Terminologija
Office furniture - Terminology
CEN/TR 14699:2004
Pohištveno okovje - Izrazi za izvlečne
elemente in njihove sestavne dele
Pohištveno okovje - Izrazi v zvezi z odmičnimi
sponami (šarnirji) in njihovimi sestavnimi deli
Hardware for furniture - Terms for extension elements and their
components
Hardware for furniture - Terms for hinges and their components
CEN/TR 15349:2006
CEN/TR 15588:2007
4
vir: SIST
73.
74.
SIST-TP CEN/TR
15709:2008
SIST-TP CEN/TR
16015:2010
75.
SIST-TP CEN/TR 5814:2006
76.
SIST-TS CEN/TS
16209:2012
77.
SIST ISO 4211-4:1995
78.
79.
SIST EN 149881:2006+A1:2012
SIST EN 149882:2006+A1:2012
80. SIST EN 927-1:1997
81. SIST EN 927-2:2006
SIST EN 927-3:2012
82. Nadomešča SIST EN
927-3:2007
83.
SIST EN 927-5:2007
84. SIST EN 927-6:2007
85.
SIST-TS CEN/TS
16358:2012
86.
SIST-TS CEN/TS
16359:2012
87. CEN/TS 16360:2012
88.
SIST EN 15060:2007
Pohištveno okovje - Izrazi v zvezi z vodili za
drsna in rolo vrata
Pohištveno okovje - Izrazi v zvezi z mehanizmi
za zaklepanje
Zunanje pohištvo - Sedežno pohištvo in mize
za domačo in javno uporabo ter taborjenje - 4.
del: Zahteve in preskusne metode trajnosti
zaradi podnebnih pogojev
Pohištvo - Površine pohištva - Razvrstitev
glede na odpornostne lastnosti
Pohištvo - Preskusi površin - 4. del:
Ugotavljanje odpornosti proti udarcu
Otroški visoki stoli - 1. del: Varnostne zahteve
(vključno z dopolnilom A1)
Otroški visoki stoli - 2. del: Preskusne metode
(vključno z dopolnilom A1)
Hardware for furniture - Terms for slide fittings for sliding doors and
roll fronts
CEN/TR 15709:2008
Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms
CEN/TR 16015:2010
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 4: Requirements and test methods for durability
under the influence of climatic conditions
CEN/TR 581-4:2005
Furniture - Classification for properties for furniture surfaces
CEN/TS 16209:2011
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zunanjo zaščito lesa - 1. del: Razvrstitev in izbor
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zunanjo zaščito lesa - 2. del: Specifikacija lastnosti
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zaščito lesa v zunanji uporabi - 3. del: Preskus s
staranjem v naravnih razmerah
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zunanjo zaščito lesa - 5. del: Ocenjevanje
prepustnosti vode
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zunanjo zaščito lesa - 6. del: Izpostava premazov za
les umetnemu staranju s fluorescentnimi UV
svetilkami in vodo
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zaščito lesa v zunanji uporabi - Ocenjevanje
obsežnosti zračnih vključkov/mikropenjenja v filmih
premazov
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zaščito lesa v zunanji uporabi Ocenjevanje odpornosti premazov proti obarvanju
zaradi lesnih grč
Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za
zaščito lesa v zunanji uporabi - Ocenjevanje
razteznosti filma z vtiskovanjem premaza na leseni
podlagi
Barve in laki - Vodilo za razvrščanje in izbiro
premaznih sistemov za lesene pohištvene elemente
za notranjo uporabo
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Part 1: Classification and selection
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Part 2: Performance specification
Furniture - Tests for surfaces - Part 4: Assessment of resistance to
impact
Children's high chairs - Part 1: Safety requirements
Children's high chairs - Part 2: Test methods
ISO 4211-4:1988
EN 149881:2006+A1:2012
EN 149882:2006+A1:2012 EN 927-1:1996 (ist)
EN 927-2:2006 (ist)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Part 3: Natural weathering test
EN 927-3:2012 (ist)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Part 5: Assessment of the liquid water permeability
EN 927-5:2006 (ist)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using
fluorescent UV lamps and water
EN 927-6:2006 (ist)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Assessment of air inclusions/microfoam in coating films
CEN/TS 16358:2012
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Assessment of knot staining resistance of wood coatings
CEN/TS 16359:2012
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a
wooden substrate
CEN/TS 16360:2012
Paints and varnishes - Guide for the classification and selection of coating
systems for wood based materials in furniture for interior use
EN 15060:2006 (ist)
5