Tehnični list Ursa XPS N-V-L

Transcription

Tehnični list Ursa XPS N-V-L
Tehnični list izdelka
URSA XPS N-V-L
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip Natur V,
penjene s CO2, brez freonov.
CE ključ za označevanje:
XPS-EN 13164-E-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DTL(2)5-WD(V)3-WL(T)0,7-FT2
Oblikovanje robov: stopničast rob (L)
Področja uporabe:
• Zunanja toplotna izolacija sten v stiku z zemljo (izven hidroizolacije), zelo visoka tlačna obremenitev
• Zunanja toplotna izolacija pod talno ploščo v stiku z zemljo (izven hidroizolacije), zelo visoka tlačna obremenitev
• Zunanja izolacija strehe ali stropa, zaščitena pred vremenskimi vplivi, izolacija pod kritinami (npr. kot izolacija na
škarnikih)
• Zunanja izolacija strehe ali stropa, zaščitena pred vremenskimi vplivi, izolacija pod hidroizolacijo, zelo visoka
tlačna obremenitev (npr. topla streha)
• Zunanja izolacija strehe, izpostavljena vremenskim vplivom (obrnjena streha), zelo visoka tlačna obremenitev
• Industrijski podi, parkirne površine
Tehnične lastnosti
Debelina
40
50
Nazivna vrednost
toplotne prevodnosti
0,034
0,034
(λD)
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji
60
Podatki
80
100
Enota
mm
0,036
W(m·K)
2
N/mm
SIST EN 13164
0,034
0,036
Lezenje pod tlačno obremenitvijo (deformacija < 2 % po 50 letih)
Dolgotrajno navzemanje vlage (cele plošče)
Difuzijsko navzemanje vlage (cele plošče)
Odpornost proti izmeničnemu zmrzovanju – odtajanju
(maksimalno navzemanje vlage)
Dimenzijska sprememba pri 90 % relativni zračni vlagi in 70 °C
Dimenzijska sprememba pri tlačni obremenitvi
0,04 N/mm2 in 70 °C
Razred (skupina) požarne odpornosti po SIST
Razred (skupina) požarne odpornosti po EN (Euro klasifikacija)
Difuzijska upornost vodni pari (µ)
Kapilarnost
Koeficient linearne razteznosti
Mejna temperatura uporabnosti
Debelina
Širina
Dolžina
40
600
1.250
Standard
50
600
1.250
60
600
1.250
80
600
1.250
0,50
CS(10\Y)500
0,175
CC(2/1,5/50)175
≤ 0,7
WL(T)0,7
WD(V)5
≤ 1,0
FT2
≤5
DS(TH)
≤5
DLT(2)5
B1 (težko vnetljiv)
E
80-250
0
0,07
-50 do +70 °C
100
600
1.250
N/mm
2
SIST EN 826
SIST EN 1606
%
SIST EN 12087
%
SIST EN 12088
SIST EN 12087
%
SIST EN 1604
%
SIST EN 1605
DIN 4102
SIST EN 13501-1
SIST EN 12086
mm/(m·K)
°C
mm
mm
mm
Izdelek izpolnjuje zahteve odloka M/103, ki je določen v Direktivi za gradbene izdelke
(89/106/EGS) in je v skladu z Evropskim standardom EN 13164.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________