Tehnični list FKD-S Thermal

Transcription

Tehnični list FKD-S Thermal
Tehnični list
KNAUF INSULATION FKD-S Thermal
Plošča za kontaktne fasade
MW-EN 13162 - T5-DS(TH )-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Knauf Insulation FKD-S Thermal so izolacijske plošče iz kamene volne namenjene za
vgradnjo v kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemih – ETICS. Plošče odlikuje
izboljšana toplotna prevodnost, priročne dimenzije za rokovanje, majhna teža ter
dobre mehanske lastnosti. V prvi vrsti so namenjene energetskim sanacijam starejših
objektov, predvsem višjih stavb – večstanovanjski objekti (bloki, stolpnice,..)
Plošče se poleg pasovnega obodnega lepljenja obvezno še dodatno mehansko
pritrdijo. Pritrjevanje se izvaja po sistemu W sidranja z minimalno 3 pritrdili na ploščo
oz. 6 pritrdil/m², priporoča se sistem sidranja s poglabljanjem in prekritjem z
namenskim pokrivnim čepom iz kamene volne. Pri vgradnji je potrebno upoštevati
tehnična navodila proizvajalca izolacijskih plošč.
UPORABA :
•
kontaktni fasadni sistemi ETICS
PREDNOSTI :
•
•
•
•
•
visoka toplotna izolativnost
visoka požarna odpornost
zvočna izolativnost
visoka paropropustnost
odpornost na mikroorganizme
TEHNIČNA TABELA :
Deklarirana toplotna
prevodnost
Odziv na ogenj
Tališče
Razplastna trdnost
Tlačna trdnost
Oznaka
λD
Vrednost
0,035
Enota
W/mK
σmt
A1
> 1000
≥ 10
C
kPa
σ10
≥ 30
kPa
Standard
SIST EN 12667
SIST EN 13501-1
DIN 4102/ T17
SIST EN 1607
o
SIST EN 826
2
Navzemanje vode
Wp
< 1,0
kg/m
Specifična toplota
Difuzijska upornost vodni pari
cp
µ
1030
1,0
J/kgK
-
SIST EN 1609
SIST EN ISO 10456
SIST EN 13162