tehnični list UNIFIT 032

Transcription

tehnični list UNIFIT 032
Tehnični list
Junij 2014
Lastnosti
Knauf Insulation
UNIFIT 032 (TI 132U)
Mineralna steklena volna
Oznaka po SIST EN 13162: MW-EN 13162-T2-AF5
Lastnosti:
Negorljivost
- razred A1
Toplotno izolacijske lastnosti
- toplotna prevodnost λ = 0,032 W/mK
Zvočno izolacijske lastnosti
Opis produkta
Večnamenski izolacijski filc iz mineralne steklene volne UNIFIT 032, ki
se dobavlja visoko komprimiran v rolah. Izdelan je po novi Ecose®
tehnologiji z vezivi na bio osnovi in vsebuje več kot 70% recikliranega
stekla. Proizvod je negorljiv, kemijsko nevtralen, poleg dobre toplotne
izolativnosti, omogoča zaradi vlaknaste strukture materiala tudi odlično
zvočno izolativnost.
- upornost zračnemu toku AF≥5,0 kPa.s/m
Paropropustnost
- difuzijski upor vodni pari µ = 1
Prednosti:
- visoka požarna zaščita
Uporaba
- dobra toplotna izolativnost
Izolacijski filc UNIFIT 032 uporabljamo za toplotno in zvočno zaščito v
gradbenih konstrukcijah, kjer izolacija ni direktno tlačno obremenjena:
- ne vsebuje fenol formaldehidnih veziv
- za izoliranje poševnih prezračevanih streh
- spuščeni stropovi
- pregradne stene, skeletna gradnja
- enostavna in lahka vgradnja
- izboljšuje kakovost zraka v prostoru
- prijetno za rokovanje, ne draži
kože in se manj praši
2
Knauf Insulation UNIFIT 032
Dimenzije in toplotne lastnosti:
Koeficient
toplotne
prevodnosti
Toplotni upor
Debelina
Širina
Dolžina
(mm)
(mm)
(mm)
λD(W/mK)
R (m²K/W)
60
1200
6900
0,032
1,85
80
1200
5200
0,032
2,50
100
1200
4200
0,032
3,10
120
1200
3500
0,032
3,75
140
1200
3000
0,032
4,35
150
1200
2500
0,032
4,65
160
1200
2500
0,032
5,00
180
1200
2200
0,032
5,60
200
1200
2000
0,032
6,25
Simbol
Opis / Podatki
Enota
Standard
Toplotna prevodnost
λ
0,032
W/mK
SIST EN 12667
Odziv na ogenj
-
razred A1
-
SIST EN 13501-1
Faktor odpornosti
difuzije vodne pare
µ
1
-
SIST EN 12086
Specifična toplota
Cp
1030
J/kgK
SIST EN 10456
Tehnične lastnosti:
Lastnosti
Upornost zračnemu
toku
2
AF
≥ 5,0
kPa.s/m
Debelinska toleranca
-
T2
-
SIST EN 823
Designacijska koda
-
MW-EN 13162-T2AF5
-
SIST EN 13162
SIST EN 29053
Knauf Insulation, d.o.o.
Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija
Podpora kupcem (Prodaja)
Tel: +386 4 5114 104
DOP šifra: G4222OPCPR
www.dopki.com
www.knaufinsulation.si
Ravnanje s proizvodom
Upoštevajte ustrezna procesna navodila, standarde in ustaljene tehnične predpise.
Ref: GLD101009
Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljanih v tem
dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za
morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.

Similar documents