VABILO - Atletski klub Žalec

Transcription

VABILO - Atletski klub Žalec
Aškerčeva 13
3310 Žalec
VABILO
Upravni odbor Atletskega kluba Žalec sklicuje
LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA,
ki bo v Žalcu, 24.3.2015 (torek) ob 17,00 uri
v prostorih I. OŠ Žalec (predavalnica)
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
2. Predstavitev poročil:
- poročilo o delu AK Žalec za leto 2014
- finančno poročilo AK Žalec v letu 2014
- poročilo nadzornega odbora na osnovi pregleda financ za leto 2014
- poročilo vodje sodniškega zbora AK Žalec za leto 2014
- poročilo strokovnega sveta AK Žalec za leto 2014
- poročilo veteranske sekcije AK Žalec za leto 2014
3. Razprava o poročilih in njihov sprejem
4. Plan dela za leto 2015, razprava in sprejem plana
5. Finančni plan za leto 2015, razprava in sprejem plana
6. Razno
Lep pozdrav!
Drago Kitak
Predsednik Atletskega Kluba
Žalec

Similar documents