״הדרים״ ־ מועדון מיוחד לאוכלוסייה מיוחדת

Transcription

״הדרים״ ־ מועדון מיוחד לאוכלוסייה מיוחדת
‫״הדרים״ ־ מועדון מיוחד לאוכלוסייה מיוחדת‬
‫ברשת קהילה ופנאי בחולון‬
‫כשמתבגרים‪ ,‬נתקלים בקשיים מ ס ו ג י ם שונים‪ :‬בלימודים‪,‬‬
‫שאר ה א נ ש י ם בגילי‪ .‬מ א ו ד מ ת ס כ ל אותי ש א נ י מ ו ד ע ת‬
‫בחיים ע צ מ א י י ם ואפילו ביצירת קשרים תדשים‪ .‬ה ק ש י י ם‬
‫ל מ צ ב שלי ולא מ ס ו ג ל ת לשנות אותו‪ .‬כ ש ה ג ע ת י ליהדרים׳‬
‫גורמים לנו לתסכול‪ ,‬א ב ל בדרך כלל ע ם רצון ועבודה‬
‫הכרתי אנשים כמוני שגרמו לי להרגיש ט ו ב יותר ע ם‬
‫ע צ מ י ת א פ ש ר להתגבר עליהם‪.‬‬
‫עצמי‪ .‬אני רוצה להודות להורים שלי ש ת ש ב ו על ה מ ק ו ם‬
‫מ ה קורה אם לא מ ש נ ה מ ה עושים‪ ,‬פ ש ו ט ק ש ה יותר‬
‫הזה בשבילי ובזכותם ה ג ע ת י לכאן"‪.‬‬
‫מאהרים?‬
‫איציק‪ ,‬חבר א ח ר במועדון‪ ,‬בן ‪ ,29‬הגיע אליו לפני ח מ ש‬
‫אנשים מ ס ו ג זה‪ ,‬ש ק ש ה ל ה ם יותר או שמרגישים ק צ ת‬
‫שנים‪ .‬א ת התבגרותו העביר בבית ס פ ר חלץ‪ ,‬ל ש ם הגיע‬
‫שונה מאתרים‪ ,‬מהווים ה ל ק נכבד מ ה א ו כ ל ו ס י י ה בישראל‪,‬‬
‫כי היה נוהג ל ה ת פ ר ע בשיעורים‪ .‬הוא לא א ה ב ללמוד ורק‬
‫כ ש ה ק ש י י ם ה ת פ ק ו ד י י ם ש ל ה ם ה ם ברמות שונות‪.‬‬
‫רצה לסיים א ת התיכון מ ה ר ככל ה א פ ש ר ‪.‬‬
‫ל מ ע ן אנשים מיוהדים אלה ה ו ק ם מועדון"הדרים" בתולון‪.‬‬
‫כ ש ה י ה בן ‪ ,17‬נ פ ט ר אביו מ מ ת ל ת כליות‪ .‬מ ו ת ו הגביר א ת‬
‫המועדון פ ו ע ל ב מ ת נ ״ ם וולפסון של ר ש ת קהילה ופנאי‬
‫ז ע מ ו של איציק על ה ע ו ל ם מ צ ד אחד‪ ,‬אך גם ה פ ך אותו‬
‫ומונה ‪ 25‬אנשים בגילאי ‪ 8‬ו ומעלה‪.‬‬
‫ל מ ו פ נ ם ו ש ק ט מאוד‪.‬‬
‫חברי המועדון הגיעו מ ס י ב ו ת שונות על מ נ ת ל מ צ ו א‬
‫לאחר כ מ ה שנים‪ ,‬בגיל ‪ ,21‬ס פ ג איציק אובדן נ ו ס ף‬
‫אנשים הדומים להם‪ ,‬לבלות א י ת ם א ת זמנם‪.‬‬
‫בכתבה זו נביא א ת סיפוריהם ה מ ר ג ש י ם ש ל כ מ ה מתברי‬
‫והקרובה היתידה ש ה י י ת ה לו היא חברה ש ל א מ ו ש ע ד‬
‫המועדון‪.‬‬
‫היום מ ש מ ש ת לו כאם‪.‬‬
‫איליה‪ ,‬בן ה־‪ ,21‬הגיע למועדון ב א מ צ ע ה ש נ ה הזאת‪ .‬הוא‬
‫"אל מועדון הדרים ה ג ע ת י כדי להכיר מישהי‪ ,‬ש ת ה י י ה לי‬
‫עלה מרוסיה בגיל ח מ ש ו מ א ז ניסה ל ה ש ת ל ב ב מ ס ג ר ו ת‬
‫ס ו ף ס ו ף תברה"‪ ,‬הוא מסביר‪.‬‬
‫שונות‪ .‬ה ב ע י ו ח ה ח ח י ל ו אצלו כבר ב ח ט י ב ה ‪ ,‬ובתיכון הן‬
‫ומצאת?‬
‫התגברו יותר ויותר‪ .‬הוא למד בנעמ״ת‪ ,‬בית ס פ ר מ ק צ ו ע י‬
‫"לא‪ ,‬א ב ל יש לי ידידות ש א נ י מ ס ת ו ב ב איתן"‪.‬‬
‫בהולון‪ ,‬והיו לו קשיי למידה ש ה ת ב ט א ו בכך ש ל א ה ס פ י ק‬
‫מ מ ה א ת ה הכי נהנה במועדון?‬
‫ללמוד א ח החומר‪ .‬ב נ ו ס ף לבעיות הלימודיות‪ ,‬לאיליה יש‬
‫"אני אוהב לבוא לכאן כדי לא ל ה ש ת ע מ ם ס ת ם בבית‬
‫מ ג ב ל ו ת גופניות ש מ ק ש ו ת על ת נ ו ע ת ו ו ע צ מ א ו ת ו ‪ .‬ה ו א‬
‫אחרי העבודה‪ .‬אני מ א ו ד אוהב מ ש ת ק ‪ ,‬ויש כאן שיעורי‬
‫לא יכול ל צ א ת לטייל לבד‪ ,‬והוא א ף נ פ ל כ מ ה פ ע מ י ם‬
‫דרמה וריקוד שאני ת מ י ד מ ח ב ל ט בהם‪ .‬זה ה ע ל ה לי מ א ו ד‬
‫ברתוב כ ש נ י ס ה ל ע ש ו ת זאת‪.‬‬
‫"כשהייתי בבית ה ס פ ר לא הייתי נ פ ג ש ע ם תברים‪ ,‬בגלל‬
‫מועדון"הדרים" נ פ ח ח לפני כ ש מ ו נ ה שנים כ א ש ר זוהח‬
‫ה מ ג ב ל ו ת הגופניות שלי‪ .‬הייתי מרבה ל ש ה ו ת בבית או‬
‫הצורך ב א ל ט ר נ ט י ב ה ח ב ר ת י ח לאוכלוסייה ש ל א מ צ א ה‬
‫לטייל ע ם ס ב א שלי‪ .‬ח ל מ ת י על מ ק ו ם שבו א פ ג ו ש הברים‬
‫א ת ע צ מ ה בחברה הרגילה‪ .‬ביוזמת ר ש ח ק ה י ל ה ופנאי‪,‬‬
‫חדשים" מ ס פ ר איליה‪.‬‬
‫מ ת נ ״ ס וולפםון ואגף הרווחה העירוני ה ו ק ם המועדון‪.‬‬
‫כ ש ה ג י ע איליה ב פ ע ם הראשונה למועדון הוא ה ח ר ג ש‬
‫התברים נהנים מ ס ד נ א ו ת לדרמה‪ ,‬ס ל ס ה ‪ ,‬ק ש ר וזוגיות‪,‬‬
‫מ א ו ד ולא היה ב ט ו ח א ם יקבלו אותו‪ .‬ל ה פ ת ע ת ו ‪ ,‬כבר‬
‫כ ל כ ל ת בית‪ ,‬מ ח ש ב י ם ‪ ,‬א מ נ ו ת ‪ ,‬ס פ ו ר ט ‪ ,‬ועוד‪ .‬ה ם יוצאים‬
‫ב ה ח ח ל ה הוא ה ת ק ב ל בחום‪ ,‬ואחרי ז מ ן לא ארוך יצר‬
‫לטיולים ופעילויות‪.‬‬
‫תברויות רבות‪ .‬לאהר ש ה ו ח של כ מ ה חודשים במועדון‬
‫המדריכים במועדון ה ם מור בנדה ואנה פורטנוי‪.‬‬
‫איליה פ ו ע ל על מ נ ת להיות ע צ מ א י יותר ו מ ת פ ש עבודה‪.‬‬
‫מור‪ ,‬בן ‪ 25‬מ ק ר י י ת ש ר ת בתולון‪ ,‬נשוי טרי ומדריך‬
‫במועדון"הדרים" א ף הכיר ב ת זוג‪ ,‬א ת רונית‪.‬‬
‫כ ש ב ע ה תודשים במועדון‪ ,‬מ ס פ ר ‪" :‬אני נורא א ו ה ב א ת‬
‫רונית בח ‪ 24‬וזוהי ה ש נ ה ה ש י ש י ת שלה ב״הדרים"‪ .‬בכיתה‬
‫ה ת ו ם ו ה א ה ב ה שהתברים מעניקים‪ .‬ה ם מרגישים צורך‬
‫ב׳ גילו אצלה קשיי למידה חמורים‪ .‬לאחר ש ס י י מ ה א ת‬
‫ל ש ת ף אותי ולגרום לי להרגיש ה ל ק מ א ו ד נכבד מ ה ק ב ו צ ה‬
‫ביח ה ס פ ר היסודי בכיחה מ י ו ח ד ת ע ם מ ע ט תלמידים‪,‬‬
‫שלהם‪.‬‬
‫עברה ללמוד בבית ה ס פ ר חלץ לחינוך המיוחד‪.‬‬
‫אני ש מ ת על כך ש ה ם נותנים לי א ת הכבוד ל ה ח ל י ט‬
‫"אני ש מ ה ה לפגוש במועדון אנשים ה מ י ם ש ל א מ ת י י ת ם י ם‬
‫ולעשות ל מ ע נ ם דברים‪ .‬אני אוהב ל ד ע ת ש א נ י ת ל ק בלתי‬
‫אלי כשונה‪ .‬בעבר לא היו לי חברים ולא הייתי יוצאת ו מ א ז‬
‫נפרד מ ה ת י י ם שלהם‪ ,‬כ מ ו ש ה ם משלי‪.‬‬
‫ש ה ג ע ת י למועדון אני מ ב ל ה הרבה ואפילו יש לי חבר‪"...‬‬
‫מ ה ש מ ר ג ש אותי בכלל במועדון‪ ,‬ז א ת ה פ ת י ת ו ת ‪ .‬ה ם כבר‬
‫מ ת א ר ת רונית ב ש מ ה ה ‪.‬‬
‫לא צריכים לדפוק תשכון ל א ף אהד‪ ,‬כולם מ ק ב ל י ם א ת‬
‫סיוון‪ ,‬ב ת ‪ ,23‬נ מ צ א ת שנה במועדון‪ .‬לסיוון יש קשיים‬
‫כולם כ מ ו ש ה ם ויכולים להיות מ ה ש ה ם ‪ ,‬בלי מ ס כ ו ת ‪.‬‬
‫שונים בכתיבה‪ ,‬קריאה‪ ,‬ראייה‪ ,‬זיכרון והליכה‪ .‬היא מ ס פ ר ת‬
‫מ ל ב ד זאת‪ ,‬ה ת ה ו ם של עזרה לזולת בתוך ה מ ו ע ד ו ן הוא‬
‫על ע צ מ ה ‪" :‬אני מרגישה ש א נ י נורא רוצה להיות כ מ ו כולם‬
‫נורא בולט‪ .‬רואים אותו א ו מ נ ם גם בקהילה בחוץ‪ ,‬א ב ל‬
‫ולהסתדר בכוחות עצמי‪ :‬ל ל כ ת טוב‪ ,‬לראות ולכתוב כ מ ו‬
‫בצורה פ ת ו ת מ ו ד ג ש ת מ א ש ר בתוך המועדון"‪>$< .‬‬
‫אלול תשם״ו‬
‫״אנ׳ אוהב לבוא‬
‫לכאן כד׳ לא‬
‫להשתעמם ס ת ם‬
‫"אנ׳ שמחה‬
‫א ח ה ב י ט ח ו ן העצמי"‪.‬‬
‫ן‬
‫יעל א ס י ף‬
‫בבית״‬
‫כ א ש ר א מ ו נ פ ט ר ה מ ד ו ם לב‪ .‬ע ם שני אחיו ה ח נ ח ק ה ק ש ר‬
‫ס פ ט מ ב ר ‪2006‬‬
‫»‬
‫ן‬
‫גיליון מ ‪ 0‬׳ ‪299‬‬
‫לפגוש כאן‬
‫אנשים שלא‬
‫מ ת ״ ח ם ׳ ם אל׳‬
‫כשונה״‬
‫בנותנ׳ ם־ם‬
‫•‬

Similar documents