8.0 Johan Sverdrup, status og fremdrift, Per Jørum, Kværner Verdal

Transcription

8.0 Johan Sverdrup, status og fremdrift, Per Jørum, Kværner Verdal
Johan Sverdrup – Kværner Verdal
Leverandørseminar Stjørdal 22.01.2015
Innhold
Konkurransekraft
Scope og fremdrift for arbeidet
Ringvirkninger og muligheter for lokal leverandørindustri
2
© Kvaerner 2014
The Jackets business area
Core business
Steel jackets for offshore platforms
Subsea on a Stick®
Welding and pipe forming technology
3
© Kvaerner 2014
45 jacket awards in 44 years
Strong track record
 Delivered 43 jackets since 1975
Own design house
Grane Jacket
Buzzard 3 Jackets and
2 Bridges
4
© Kvaerner 2014
Clair Ridge DP Jacket
Nordsee Ost 49
Offshore Wind Jackets
 Kværner Jacket Technology AS
(Oslo) and Kværner Jacket
Technology Trondheim AS are
wholly owned subsidiaries
Specific attention on EPC
project execution, enabling us
to offer an integrated solution
to the client
Subsea on a stick®
Unmanned Wellhead platform
Fast track
Cost competitive with fast track
subsea installations
Standardized design
Water depth: up to 150 m
Minimum facilities onboard
5
© Kvaerner 2014
Kværner Piping Technology
6
© Kvaerner 2014
Konkurransekraft
Kværner Verdal har tatt de nødvendige grep og systematisk jobbet
med forbedringer over de siste to årene
Kuttet i kostnader til drift av anlegget i Verdal
Nye leverandører og nye underleverandører (utlandet)
Mechanical Completion
Industrialisering og standardisering
 Økt standardisering av detaljer (design)
 Optimalisert kranbruk/operasjoner
 Logistikk og bedret flyt gjennom eget verksted
Null oppgjør i 2013
Moderat lønnsoppgjør 2014
Økt styring og måling av produktivitet
Bevisstgjøring/erkjennelse i organisasjonen
7
© Kvaerner 2014
Johan Sverdrup
Frame agreement and Letter of Intent for two jackets
Frame agreement
Letter of Intent
 Covers jackets to all Statoil operated fields
 Project start-up: Q3 2014
 Regulates price level and work scope
(EPC)
 Final contracts: 20.01.2015 (RP) and
Q2 2015 (DP)
 Future orders would be call-offs from
existing agreement
 Start fabrication at Verdal Q3 2015
 Duration up to six years, until 2020
 Peak manning in 2017: 350 people
 Assembly start at Verdal in Q1 2016
 Deliveries: Summer 2017 (RP) and
spring 2018 (DP)
8
© Kvaerner 2014
Projects in progress
Johan Sverdrup
Riser Platform Jacket
Client
Statoil, Norway
Client
Statoil, Norway
Project
Johan Sverdrup
Project
Johan Sverdrup
LOI
26 June 2014
LOI
26 June 2014
Final Contract
20 January 2015
Final Contract
Summer 2015
Delivery
Summer 2017
Delivery
Spring 2018
Height
140 m
Height
140 m
Footprint top base
28 m x 94 m
Footprint top base
33 m x 71 m
Footprint bottom base
64 m x 94 m
9
Johan Sverdrup
Drilling Platform Jacket
© Kvaerner 2014
Ill: Statoil
Footprint bottom base
55 m x 85 m
Ill: Statoil
Johan Sverdrup RP Jacket
Johan Sverdrup RP Jacket vil være den største levert fra Kværner Verdal
RP jacket er kompleks, har høy vekt, 12 risers, 33 J-tubes og 11 caissons
10
© Kvaerner 2014
Store kran operasjoner – Opprulling av row
Opprulling av 4 row’er
Løft og installasjon av 4 clustre
Løft og installasjon av 2 sett
flotasjonstanker
11
© Kvaerner 2014
Store kran operasjoner - Løft pele cluster
12
© Kvaerner 2014
Ringvirkninger
Jacket videreføres som produkt i Verdal
Solid og forutsigbart fundament for å planlegge
langsiktig rundt videre utvikling av Kværner i Verdal
God basis for kontinuerlig forbedring
Gir gode rammer for en optimal
kompetanseutnyttelse og videreutvikling innenfor det
tradisjonelle jacket-segmentet, men også innenfor
nye effektive løsninger som blant annet ubemannede
brønnhodeplattformer/Subsea on a Stick®
Positiv sysselsettingseffekt
 Toppbemanning i Verdal ca 350 personer
 Forventet sysselsettingseffekt regionalt ca 1 000 (1:3)
Gir godt grunnlag for å bevare og videreutvikle
kompetanse
Positivt i forhold til utdanning og rekruttering til
realfag og yrkesfag regionalt
 Attraktivt for de unge som ønsker å satse på våre fag
gjennom lærlingeordningen blant annet plate, sveis, stillas,
mekanisk, industrirør, kran/transport
13
© Kvaerner 2014
Leveransemodell Johan Sverdrup RP Jacket
Noe prefabrikasjon av jacket komponenter vil bli utført ved eget verksted.
Dette gir muligheter for lokal leverandørindustri, eks.:
 Prefabrikasjon av utrustning og hjelpeutstyr/supportering
 Innkjøp av stål til hjelpeutstyr/supportering
 Maskinering
 Entreprenørtjenester for oppgradering av anlegget
 Forbruksmateriell
 NDT tjenester
 Innleie av arbeidskraft
14
© Kvaerner 2014
Muligheter for lokal leverandørindustri, hva må til
Kværner Verdal er avhengige av at lokale leverandører bidrar til å
styrke vår konkurransekraft.
Lokale leverandører er utfordret og vil bli utfordret på dette mht. pris,
kvalitet, HMS og gjennomføring.
Et virkemiddel i denne sammenheng er introduksjon av insentivavtaler
og målsettinger (KPI).
Eksempel på KPI’er kan være:
 Økt produktivitet per time
 Rettidige leveranser
15
© Kvaerner 2014
Leveransemodell Johan Sverdrup DP Jacket og
fremtidige jacket prosjekt
Kværner Verdal jobber fremdeles med å øke konkurransekraften
gjennom å utfordre og bedre samspillet med langsiktige
samarbeidspartnere og lokale leverandører.
16
© Kvaerner 2014
Copyright and disclaimer
Copyright
Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate.
Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable
acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction.
Disclaimer
This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to
differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the
regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA’s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and
projections are generally identifiable by statements containing words such as “expects”, “believes”, “estimates” or similar expressions. Important factors that could cause actual
results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets
for Kvaerner’s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange
rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based
upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is
making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors,
officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use.
17
© Kvaerner 2014