Her - bezzerwizzer

Transcription

Her - bezzerwizzer
1
KOM RASKT I GANG MED BEZZERWIZZER+
I BEZZERWIZZER+ gjelder det å komme først rundt spillebrettet. Det gjøres ved å
svare riktig på spørsmålene, men også ved å spille motstanderne et puss. Man kan
stjele hverandres favorittkategorier, og man kan få poeng for å svare på spørsmål som
de andre ikke klarer.
For å komme raskt i gang med spillet, skal dere lese punkt 1, 2 og 3. Dere kan vente
med å lese punkt 4, 5 og 6 til dere er kommet godt i gang.
God fornøyelse med å sette familiens kunnskap og talent på spill!
2
SLIK SPILLER MAN
Start med å finne ut om dere vil spille på lag eller hver for dere. Barn og voksne kan
spille hver for seg eller på samme lag. Hver spiller (eller hvert lag) velger et hus og tar
en spillebrikke, en ZWAP og to BEZZERWIZZERe i samme farge som huset.
Den yngste spilleren begynner. En av de andre spillerne trekker et kort i den kategorien
som ligger i boks 1 i huset til den første spilleren, og stiller spørsmålet. Øverst på
kortet kan man se hvordan spørsmålet skal stilles.
Hvis den første spilleren svarer riktig på spørsmål 1, skal han flytte spillebrikken sin
ett felt frem på spillebrettet. Hvis han svarer galt, blir han stående. Når en spiller
har svart på et spørsmål, skal han snu kategoribrikken slik at baksiden vender opp,
uansett om han har svart riktig eller galt. Turen går videre i klokkeretning.
Når alle spillerne har svart på ett spørsmål hver i første runde, går man videre til andre
runde. Her får hver spiller et spørsmål i kategorien som ligger i boks 2 i huset. Hvis
en spiller svarer riktig, kan han flytte to felter frem. Og slik fortsetter det i tredje og
fjerde runde.
Etter fjerde runde legges alle kategoribrikkene ned i posen igjen. Alle spillere trekker
fire nye kategoribrikker, som legges i boksene i husene. Spillet fortsetter deretter i
klokkeretning til en spiller runder spillebrettet.
Retten til å begynne skifter i klokkeretning hver gang man får nye kategoribrikker.
Vinneren er den som først kommer i mål!
3
SLIK STILLES SPØRSMÅL
Spillet inneholder 16 forskjellige kategorier, som står beskrevet på baksiden.
Øverst på hvert spørsmålskort er det en rekke tegninger som viser hvordan spørsmålet
skal stilles. Det er viktig å følge rekkefølgen som tegningene viser. Her kan dere se hva
de enkelte tegningene betyr:
Alle de 16 kategoribrikkene legges i posen, og hver spiller trekker fire kategoribrikker.
Oppleser skal lese spørsmålet høyt. Hvis det er
svaralternativer, skal de
også leses høyt
Man bør legge kategoribrikkene i rekkefølge etter hva man tror man kan best. Brikkene
skal legges med forsiden opp på de fire boksene i huset. Prikkene over de fire boksene
i huset viser hvor mange felt man kan flytte frem på spillebrettet hvis man svarer riktig.
Spilleren skal svare på
spørsmålet
Spilleren kaster terning for å finne ut hvilket spørsmål som skal leses
opp. Barn kaster terningen med ti sider, og voksne kaster terningen
med seks sider
Oppleser skal lese en
historie eller noen ord
Oppleser skal snu timeglasset
Spilleren skal kikke på forsiden av spørsmålskortet. Kortet skal legges
på spillebrettet, slik at alle spillere kan se
Når alle spillerne har lagt sine kategoribrikker i huset og satt spillebrikken på startfeltet,
er dere klare for første runde!
Spilleren skal spille de tonene som hører til spørsmålet
4
Spørsmålskort
SLIK BRUKER DU EN ZWAP
Med ZWAPen kan du bytte om på kategoribrikkene. Hvis du har trukket en kategori
som du synes er vanskelig, eller hvis du heller vil ha en av de andre spillernes
kategoribrikker, kan du bytte om på to av dem. Du kan også bytte om på de andre
spillernes kategoribrikker – bare for å spille dem et puss.
Du kan bare zwappe når det er din tur, og du må gjøre det før du får spørsmålet.
Du legger ZWAPen på spillebrettet, sier ’jeg zwapper’ og bytter om på to kategoribrikker.
Du kan bare bytte om på kategoribrikker som ligger med forsiden opp.
Du mister ZWAPen din når du har brukt den, men alle spillere får ZWAPen tilbake når
dere trekker nye kategoribrikker.
Voksenterning
Spillebrikke
Barneterning
5
SLIK BRUKER DU EN BEZZERWIZZER
Med BEZZERWIZZERen kan du få poeng for å svare på motspillernes spørsmål. Hvis
du tror at du kan svare på et spørsmål som en av motspillerne dine får, kan du legge
en BEZZERWIZZER på spillebrettet og si ’bezzerwizzer!’.
Start og mål
Bare én spiller kan bezzerwizze et spørsmål, så det gjelder å være rask. Voksne
spillere kan bare bezzerwizze spørsmål 1– 6.
en
di
lo
?
me
dette
t er
rl
ill
-talle rbie Gi
Ba
1990
Sp
?
it fra eman C)
et fra
poph
ac
Spørsmålskortene til de 16
kategoriene er ulike. Noen har
spørsmål og svaralternativer
på forsiden, mens andre
har oppgaver på forsiden
og både spørsmål og svar
plassert på baksiden.
et
Sp
freng mmer
Hvilk -'75 B)
so
tte re
er de Neste
A) 74
1
s-låt sted B)
en
Lillo
ukt i
en de dro av
ble br
w
Hvilk in beibi as
som and Lo
m
n,
A) M ff i pyja
-låte
High
a-ha Hunting ylights
2
e
C) Tø
Da
A)
r denn
hete nd-film? The Living
a
av
Hv
e C)
es Bo
låten
g
Jam ke On M
nne
evlin
3
?
ler de
En gr
B) Ta
r hand igsen om efant C)
oel
et dy
dv
kesk
Hvilk n & Lu e B) En
ebak mses
se
ill
i Hakk B) Ba
Knut krokod
rene reven s
En
4
Dy
pu
A)
ng fra Visen omter Hare
SPRÅK
n
A)
en sa A)? Kjøttbo
llesvor
es sk
fiske
tte Bakerm
t Hvilk
orskkommer
pråket som er utbred gen er deagB)C)Kebabn
Hva kalles slangs
som
nes
rge
orsk
elsd C) Curryn
smiljøer i Oslo og 5
Ande
d i No
føds
i enkelte ungdom
1
ttste fra?
åg C)
matrett?
belv
et teA) ng
en sville
er oppkalt etter en
Burkitt
Hvilk e sa
B) Ka
r
Pie
væ ck
?
Eastwi
ng og stor
i denn nnB)
ings
dette American
både stor spenni 6
er
He
t
I hvilken by er det
Forks
C)
A)
C)
-lå
ien 'Twilight'?
2
onna a Virgin5 edderdunsdyner
kjærlighet i bokser
Mad
er
madra
Likesser og
lukk er
unsdyn
ilkenA) 5 B)
edderdNå
20
nen?
en20 madrasser og
retHv Froz
øn
B)
eventy
i
B)
å
erten
unsdyn
t godt er
tenb oger100
gen la over
sm edderd
A)
7
e afsser
Hva var det dronnin
har de
C) 100demadra
nd
r nnmine he Gud, jeg
3
'Prinsessen på erten'?
hete
ære
om?
Hva A)gTifolder
Kj
en
ng
e C)
A) Je
e sa
B)mElleve
itt øy
klokka i barnereglen
8
r dennåke
segC) Tolv
Hvor mye ringer
ndle
4
gl ha e C) Kr
rden erget
'Bro, bro brille'?
en fu B) Du
s ve
ilkWega
st
gren i Lønneb
HvA)
åltro
il
d Lind
A)B)MWillow
Astri ? A) Em
B i .H.-jentene? 9
fra
W.I.T.C
av
Will
tt
en
C)
ld
Hva heter lederen
5
en gu nne sang llebror
er
Li
Hvilk
de
C)
er
g
A) Averell
matglade
syng r Puslin
den høyeste, mest
B) William
10
e
Hvilket fornavn har
B) Pe
A
ste av Dalton-brødren
C) Joe
og absolutt dumme riene?
6
i 'Lucky Luke'-tegnese
A) Frosk
ake
1
B
B) Pannek
ike hvis man spiser
Frankr
i
man
Hva spiser
C) Kreps
7
en 'crêpe'?
A) Tysk
C
B) Svensk
og mener ost, hvilket
Hvis man sier 'käse'
C) Dansk
da?
8
språk snakker man
A) Første etasje
d er
Andre etasje
Englan
B)
i
man
når
i
er man
2
Hvilken etasje
C) Tredje etasje
9
på 'second floor'?
A) Avis
B) TV
ordet 'Zeitung'?
C) Bok
Hva betyr det tyske
10
Du må bezzerwizze før motspilleren har begynt å svare på spørsmålet. Først skal
motspilleren prøve å svare på spørsmålet sitt, og etterpå kan du svare. Når begge har
svart, skal oppleser lese opp riktig svar.
Hvis motspilleren din svarer galt på spørsmålet sitt, og du svarer riktig på det, kan du
flytte to felt frem.
Uansett om du får flytte frem eller ikke, mister du en BEZZERWIZZER. Alle spillere får
sine BEZZERWIZZERe tilbake når dere trekker fire nye kategoribrikker.
6
16
d
1
211
3
2
Tegningene i øverste høyre hjørne
viser hvordan spørsmålet skal
stilles. Det er viktig å følge den
rekkefølgen som tegningene viser.
4
3
A
B
C
4
d
8
Det er 10 spørsmål på hvert kort. Kast
terningen for å finne ut hvilket spørsmål
som skal stilles.
Spillet inneholder: 1 xylofon, 1 spillebrett, 4 hus, 2 esker med 240 spørsmålskort, 16 kategoribrikker, 4 ZWAPs, 8 BEZZERWIZZERe, 4 spillebrikker,
1 timeglass, 1 pose, 2 terninger samt spilleregler.
6
O F T E S T I LT E S P Ø R S M Å L
Skal vi spille runden ferdig når én spiller er kommet i mål?
Hvis det er andre spillere som kan komme i mål i samme runde, skal runden spilles
ferdig, slik at alle spillerne får like mange spørsmål. Når alle spillere har fått like
mange spørsmål, og en av spillerne er kommet i mål, er vinneren kåret.
Hva gjør vi hvis flere spillere kommer i mål i samme runde?
Hvis alle spillerne har fått like mange spørsmål, og flere spillere er kommet i mål,
kåres vinneren slik: De spillerne som er kommet i mål, trekker hver sin kategoribrikke
fra posen. Den spilleren som kom først i mål, svarer på ett spørsmål i sin kategori. Så
går turen videre til neste spiller. Når en spiller svarer feil, er han ute. Til slutt sitter
bare vinneren igjen.
Hva gjør jeg hvis en motspiller zwapper den kategoribrikken som jeg
akkurat har bezzerwizzet?
Hvis en motspiller zwapper kategoribrikken som du nettopp har bezzerwizzet, kan
du trekke BEZZERWIZZERen din tilbake. Hvis du trekker den tilbake, har alle igjen
mulighet til å bezzerwizze den nye kategorien.
Kan oppleser også bezzerwizze?
Ja, alle som ikke har lest svaret, kan bezzerwizze.
Hvorfor er noen av spørsmålene fra nummer 7 til 10 vanskelige for barna?
Spørsmål 7-10 er i noen tilfeller spørsmål som er lettere for voksne enn for barn.
Hvis et barn slår 7-10, slipper barnet at de voksne bezzerwizzer, men barnet slipper
ikke å svare på spørsmålet selv om det er vanskelig.
Hva gjør vi hvis en voksen bezzerwizzer et barn, og barnet deretter slår 7,
8, 9 eller 10 med terningen?
Hvis dette skjer, skal den voksne spilleren trekke BEZZERWIZZERen tilbake.
Hvilken terning skal vi slå med hvis det både er barn og voksne på
laget vårt?
Ved hvert spørsmål kan dere selv velge terning, men de voksne får ikke lov til å svare
hvis dere slår mer enn en sekser.
BILDER
HVERDAG
Se på bildene og finn svaret før tiden renner ut
Svar på spørsmål om hobbyer, mat, spill og ting fra hverdagen
FIGURER
MUSIKK
Se på figurene og finn svaret før tiden renner ut
Svar på spørsmål om låter og artister
FILM
NATUR & GEOGRAFI
Svar på spørsmål om skuespillere, filmtitler og roller
Svar på spørsmål om land, hovedsteder, elver, dyr og planter
HISTORIE
SPILL MELODIEN
Svar på spørsmål om historie, samfunn og religion
Spill på xylofonen og gjett melodien
HUSK HISTORIEN
SPILL TONEN
Hør etter når historien blir lest opp – og husk den!
Spill på xylofonen og finn tonen som mangler
HUSK ORDENE
SPORT
Hør etter når ordene blir lest opp – og husk dem!
Svar på spørsmål om sportsgrener, utøvere og resultater
HUSK REKKEFØLGEN
SPRÅK
Se nøye på rekkefølgen til tiden renner ut – og husk den!
Svar på spørsmål om bøker, tegneserier, grammatikk og fremmedord
HUSK SAKER OG TING
TV
Se nøye på bildet til tiden renner ut – og husk detaljene!
Svar på spørsmål om programmer, programledere og kanaler
BEZZERWIZZER® er et registrert varemerke
© 2011 bezzerwizzer Nordic ApS