Deltakelse på SUP – Spillerutviklingsprosjektet

Transcription

Deltakelse på SUP – Spillerutviklingsprosjektet
Deltakelse på SUP – Spillerutviklingsprosjektet
Spillerutviklingsprosjektet i regi av Oslo Fotballkrets omfatter spillere i alderen 13 til 16 år. Det betyr
for 2014-sesongen årgangene 2001 til 1998. Målet med prosjektet er:
1. Kartlegge spillere for uttak til krets-, regions- og landslag
2. Skape gode utviklingsmiljøer for lovende spillere som har behov for ekstra trening sammen
med andre gode spillere. Håpet er at deltagelse i spillerutviklingsprosjektet, sammen med
klubbaktiviteten, vil lære spillerne å bli glad i fotball og som følge av dette bli gode til å trene
Ut fra dette målet inviterer Oslo Fotballkrets alle klubber i kretsen til å nominere spillere til
Spillerutviklingsprosjektet (SUP). Det er SUP for hhv. utespillere og keepere.
Kretsen ønsker spillere med gode holdninger og tid og lyst til å drive denne type trening. Det
forventes at spillere som tas ut til SUP deltar på alle treninger i hele perioden. Spillerne bør derfor ha
fotball som sin prioriterte idrett/fritidsaktivitet.
Nominering
Nominering foretas av lagstrenerne. Kun et begrenset antall spillere kan nomineres og reglene for
dette inngår i den årlige påmeldingsinformasjonen fra kretsen. Nominering skjer vanligvis i
september og oktober (yngste årgang, dvs. første års 11-er, starter noen få uker etter de eldre). Hver
klubb har en nomineringsansvarlig og i AFK er dette p.t sportslig leder Torgeir Hjelle.
I forbindelse med nomineringen gjøres også en vurdering av det samlede tilbud i klubben, herunder
hospitering, ulike akademitiltak i andres regi mv. Dette for å kunne gi alternativer til de som ikke blir
nominert eller blir tatt ut.
Uttakstrening
De nominerte spillerne deltar på felles uttakstreninger, vanligvis tre kvelder i okt og nov (for 13 åringer). Her vurderer kretsen spillerne og velger hvem som tas ut til SUP-treningen. Det
gjennomføres småbanespill i de fleste uttaksøktene. Uttakstreningene foregår på Norges
Idrettshøgskole.
SUP-treninger
Treningen foregår vanligvis én gang i uken på kveldstid på Norges Idrettshøgskole og varer 1 ½ time.
Treningsperioden går vanligvis frem til slutten av mars.
NB! Det forventes at spillerne stiller opp på alle treninger gjennom hele perioden. SUP-aktivitet skal
prioriteres foran klubbtreninger, turneringer, kamper, bursdager, reiser ol.
1 av 2
Som regel har det vært flere fra Asker i samme årgang og det er derfor vanlig at foreldrene
avtaler kjøreliste seg i mellom, slik at man kan fyller bilen og fordeler på ventetiden i Oslo.
Dog er det ulike treningstider så det er ikke mulig å gjøre dette på tvers av alle årgangene.
SUP-kamper
I tillegg til SUP-treninger arrangeres to SUP-turninger, hvor deler av SUP-gruppen deltar. Dette skjer
over to helger, vanligvis desember og mars.
Kretssamlinger
Ut over dette blir enkelte spillere kalt inn til kretssamlinger. Det gjennomføres 5 -6 helgesamlinger
hvert år på ulike arenaer, med nytt uttak til hver samling. Det legges ut kretskalender på nettsiden
www.fotball.no
Priser
Priser for 2013/2014:
Utespillere:
Keepere:
2.000 kr per spiller som blir tatt ut
2.500 kr per spiller som blir tatt ut.
(Keepere som også deltar på SUP-treninger for utespillere belastes med ytterligere 500 kr)
For spillere fra Asker Fotball Kvinner dekkes dette p.t. i sin helhet av klubben, forankret i vår
Sportsplan om å utvikle spillere til kretslag og landslag. Dette er det eneste tiltaket hvor klubben i sin
helhet sponser deltakelsen.
Merk at de 3 uttakstreningene er gratis.
Asker, 25. nov 2013
2 av 2