Nordlys.2012-04-23. - Steinerskolen Tromsø

Transcription

Nordlys.2012-04-23. - Steinerskolen Tromsø
4
NYHETER
MANDAG 23. APRIL 2012
NORDLYS
NYHETER
NORDLYS
KASKJER
ODDVAR
NYGÅRD
ØYSTEIN
BARTHHEYERDAHL
GUTTORM
PEDERSEN
RAGNHILD SUSANNE
GUSTAD NORENG
MANDAG 23. APRIL 2012
HAR DU ET TIPS ELLER BILDE?
Last ned Nordlys-appen KASKJER gratis til din iPhone
eller Android-telefon og send tekst og bilder direkte til oss.
OLE
ÅSHEIM
TORGRIM
RATH
OLSEN
YNGVE
OLSEN
SÆBBE
TORGEIR
BRÅTHEN
OLA
SOLVANG
Tipstelefon: 776 10 500
E-post: [email protected]
JØRN
STEIN
RAGNHILD
NORMANN
ENOKSEN WILHELMSEN PEDERSEN
SISSEL
WESSELHANSEN
GRANSKER
Billetten AS etter konkursen
LIKER SKOLEN: Sofia Bandini Da-
nielsen (10), Agnes Johanne Grini Bøhn (10), Ragna Årolilja Vollan Elgjo (9) og Tuva Sirin Mikkelsen (9) stortrives på Steinerskolen.
5
BJØRN
BENGT HARALD
VIGDIS M.
BENDIKTSEN NIELSEN LARSSEN
Tente bål i trapp
Politiet fikk tidlig lørdag morgen melding om at noen
hadde tent bål i trappeoppgangen i en av blokkene på
Tomasjordnes i Tromsø.
Beboerne på stedet hadde
selv klart å slukke ilden.
Det var satt fyr på en søppelpose og det hadde vært
åpne flammer opp etter veggen. Politiet har opprettet
sak og etterforsker saken.
Britts Boutique i Storgata
bygger om og holder stengt.
BLACK DESIGN SHOP
HAR ÅPENT
med fortsatt stort
ombyggings SALG
Alle varer
20-50%
FORNØYD: Ida Kristoffersen og Karl Victor Røren går i niendeklasse på Steinerskolen, og stortrives der. Lørdag deltok de på «Åpen dør-dagen» på skolen sin for å selge bakevarer til inntekt
for deres tiendeklassetur. – Vi har lyst til å komme oss til Gambia eller Sør-Afrika, sier de to.
Lilletorget, Storgata 89
Tlf. 77 60 19 80
Steinerskolen åpnet dørene for å svare på spørsmål:
- Folk lurer på mye
I helga åpnet Steinerskolen dørene – for å
svare på spørsmål, og
knuse noen myter.
JOURNALIST
MARTE
HOTVEDT
[email protected]
FOTOGRAF
VIDAR DONS
LINDRUPSEN
[email protected]
Hva er egentlig Steinerskolen? Spørsmålene er mange, mytene enda flere.
På Steinerskolen i Tromsø løser de
dette med å åpne dørene på vidt gap
for folket, og la spørsmålene hagle
over dem.
– At vi har åpne dører betyr at lærerne stiller klare til å svare på alle mulige spørsmål. Folk lurer på veldig
mye om Steinerskolen. Kanskje har
de hørt noe, kanskje tror de noe annet
– og det er ikke alltid dette stemmer
med virkeligheten, sier lærer Anita
Barth-Jørgensen.
Steinerskolen er en skole basert på
en alternativ læreplan. Læreplanen er
godkjent av departementet.
God skole
– Dette er en skole for alle. Det er viktig å få fram, sier Barth-Jørgensen.
Ida Kristoffersen (15) og Karl Victor Røren (14) går i niendeklassen på
Steinerskolen. De stilte med bakevarer på lørdagens åpen dør-dag, og forteller mer enn villig om skolen sin.
– Vi har det flott her. Vi lærer ting
på en veldig god måte. Når jeg snakker med folk på andre skoler så klager
de over at de har så mye å lese og så
mange lekser. Vi har gøye lekser, sier
Kristoffersen.
– Vår skole er mer praktisk, sier
Røren.
Elevene får stadig spørsmål om
Steinerskolen.
– I går, da jeg var på kristenleir,
var det mange som spurte spørsmål. «Går det ikke bare rike folk
der?» «Er det bare spesielle folk
der?», sier Kristoffersen.
– Hva svarer du da?
– Jeg sier at det går alle slags barn
på skolen vår. Man trenger ikke å
være rik eller noe sånn, sier Kristoffersen.
På Steinerskolen må man betale
skolepenger, fordi staten kun støtter 85 prosent. Barth-Jørgensen
forteller dog at det finnes ordninger for de som ikke har økonomi til å
betale skolepenger.
Digger skolen
På Steinerskolen i Tromsø går det elever på 1. til 10. trinn. Kristoffersen og
Røren går i niende, og beskriver en
vanlig skoledag slik:
– Vi begynner med to timer hovedfag (et tidsavgrenset fordypningstema), så har vi drama, der vi prøver å
uttrykke oss selv på forskjellige må-
TENKER PÅ DE ANSATTE: Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) mener det er viktig å komme til bunns i denne saken, ikke minst med tanke på de 15 som
mistet jobben sin.
Byrådet vil iverksette en ny granskning
etter at Billetten AS
gikk konkurs.
Foto: Yngve Olsen Sæbbe
Kommunestyret har tidligere satt av
100.000 kroner til granskning av denne
konkursen, men vi trenger ytterligere
100.000 for å komme i mål.
Byrådsleder Øyvind Hilmarsen
JOURNALIST
ØYSTEIN BARTHHEYERDAHL
LÆRER: Anita Barth-Jørgensen har vært i Steinerskolen i 23 år, og er utdannet steinerskolelærer. Ikke alle lærerne er det, men alle har realkompetanse, sier hun.
ter, så har vi norsk, så har vi håndarbeid/sløyd. Det er en vanlig mandag
for oss, sier Røren, som også har gått
på offentlig skole.
– Der var det litt mer skriftlig enn
her, men ikke noe vanskeligere.
Også fjerdeklassingene digger
Steinerskolen.
– Her er det ikke strengt, strengt,
strengt. Det er litt frivillig, vi er nærmere naturen, beveger oss mye og har
kunst og forming. Vi trives kjempegodt, sier Sofia Bandini Danielsen,
Agnes Johanne Grini Bøhn, Ragna
Årolilja Vollan Elgjo og Tuva Sirin
Mikkelsen.
[email protected]
–Vi har foreslått en ny granskning
som skal være et samarbeid
mellom Tromsø kommune og bostyret, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H).
15 ansatte mistet jobben da selskapet Billetten gikk konkurs
sensommeren 2010. Det er krav
på rundt fire millioner som står
uoppgjort.
I januar i år la bostyret frem sin
rapport som konkluderer med at
både styret og daglig leder må tåle
sterk kritikk, men bør ikke straffes.
Hilmarsen er ikke fornøyd med den
rapporten.
Liste med 23 punkter
– Vi føler at vi ikke har kommet
helt til bunns i denne saken, og vil
derfor granske den ytterligere, sier
Hilmarsen.
Han og byrådet har laget en liste
på 23 konkrete punkter som de vil
ha svar på. Her er noen av punk-
tene:
■ På hvilket tidspunkt ble selskapets styre klar over at selskapet
var insolvent?
■ På hvilket tidspunkt startet de
urettmessige uttakene fra klientkontoen?
■ I hvilken utstrekning hadde
administrasjonen økonomisk kompetanse?
■ Vurderes det at de urettmessige uttakene fra klientkontoen er en
følge av at daglig leder, styret eller
revisor har opptrådt uaktsomt?
– Har tatt for langt tid
– Kommunestyret har tidligere satt
av 100.000 kroner til granskning av
denne konkursen, men vi trenger
ytterligere 100.000 for å komme i
mål. Dette skal kommunestyret ta
stilling til onsdag, sier Hilmarsen.
Han synes det er beklagelig at
denne saken ikke er avsluttet, til
tross for at det er ett og et halvt år siden selskapet gikk konkurs.
– Denne saken har tatt lang tid.
Jeg hadde gjerne sett at dette hadde
gått fortere. Men det er viktig å
komme til bunns i denne saken.
Mange ansatte mistet jobben sin.
Derfor der det viktig å finne ut
hvordan dette kunne skje, sier Øyvind Hilmarsen.
Nordlys har ikke fått tak i bostyrer, advokat Dagfinn Strønstad.

Similar documents