Uke 04

Transcription

Uke 04
www.nesodden.steinerskolen.no
Nesodden krøllalfa steinerskolen.no
Fredagsbladet
Uke 4, 23.01.2015
Fellesinformasjon
Julemarkedsmidler
D
et er nå anledning til å søke om støtte til tiltak for å styrke skolens sosiale,
kulturelle og pedagogiske virke. Alle kan søke.
Send søknaden til FAU ved: faumailen–alfakrøll–gmail.com
Frist: 16. mars 2015.
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
1. Hvem som er ansvarlig søker.
2. Hva det søkes om, og hvilket formål det er tenkt å ha.
3. Budsjett for finansiering av tiltaket det søkes penger om. Budsjettet skal inneholde
konkret anbud/pris fra underleverandør dersom dette er nødvendig for gjennomføring
av tiltaket.
Søknadene vil bli behandlet av FAU. Hvem som får støtte vil bli publisert i
Fredagsbladet. Vær oppmerksom på at mottakerne forplikter seg til å rapportere til
FAU om hvordan pengene er brukt og levere regnskap etter gjennomføring.
Retningslinjer for disponering av overskudd fra julemarkedet på Rudolf
Steinerskolen Nesodden
1. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) disponerer overskuddet fra julemarkedet på
Steinerskolen på Nesodden.
2. Formålet med midlene er å styrke skolens sosiale, kulturelle og pedagogiske
virke.
3. Midlene tildeles etter FAUs vurdering av innkomne søknader.
4. Lærere, elever og foreldre kan søke.
5. Alle som tildeles midler plikter å rapportere til FAU etter at prosjektet er
gjennomført.
6. Hvis man ikke har benyttet seg av bevilgede midler før høstferien 2015 må man
søke på nytt året etter.
Hilsen FAU
Draumkvedet
7
. klasse fremfører Draumkvedet, alle forestillinger i Skoklefallsalen.
Kveldsforestillingen og forestillingen for 6.–10. klasse ledsages av store
bakgrunnsbilder. Forestillingen for 2.–5. klasse går uten bakgrunnsbilder.
Onsdag 28. januar:
kl. 19:00
Torsdag 29. januar:
kl. 10:25 for 2.–5. klasse
kl. 11:45 for 6.–10. klasse
Her av noen av bildene som blir vist på forestillingene:
Vil du meg lye eg kveda vel kan
um einkvan nytan drengjen
alt um han Olav Åsteson
som heve sovi so lengje
Presten stende fyr altari
og les upp lestine lange
Olav set seg i kyrkjedynni
og tel draumane vrange
Så tok eg av på vetterstig
alt på mi høgre hand
der såg eg meg til paradis
det lyser ivi vene land
Der kom ferdi nordantil
den tottest meg vera vesst
fyre reid Grutte Gråskjeggje
han reid på svartan hest
Det var sankte Sålemikkjel
han vog i skåle vikt
så vog han alle syndesåline
burt til Jesum Krist
Hilsen Helge
Skidag torsdag 5. februar
S
kidagen nærmer seg med stormskritt. Torsdag 6.
februar er det skidag for hele skolen. Her følger viktig
informasjon for alle klassene:
2.–5. klasse
K
lassene møter kl. 08.30 på skolen med ski. Husk å ta
med varmt tøy, stor matpakke og mye drikke.
Klassene går samlet fra skolen i retning av Blåveisbakken,
der det blir lek og moro med mer. Vi ber om at flest mulig
ski er ferdig preparert før oppmøtet.
6.–7. klasse
D
et er en del av skolens pedagogiske opplegg at
elevene som ikke kan stå på slalåm får undervisning
i dette. Vi har tidligere år opplevd at de fleste elevene som ikke har stått på slalåm før,
klarer å stå alene ned bakken i løpet av dagen. Skolen betaler skiheisen. Skiutstyr kan
leies, men det er fint om dere informerer om det i forkant per e-post til: jonas.moen–
alfakrøll–steinerskolen.no.
Fremmøte i bakken kl. 10.00. Slutt kl. 14.00. Ta med stor matpakke og drikke!
8.–10. klasse
E
levene på ungdomstrinnet har valget mellom
langrenn i Nordmarka eller slalåm/snøbrett
på Kongsberg. Det henger lister i klasserommene.
Frist for påmelding er mandag 2. februar.
Langrenn
E
levene som har valgt langrenn reiser med nibåten fra Nesoddtangen brygge og møter dermed på båten. Husk ski, matpakke,
drikke og penger til båt og buss til og fra Oslo (50,– kr).
Kongsberg
E
levene som velger å reise til Kongsberg stiller på skolens parkering kl. 07.50.
Bussen drar senest kl. 08.00 fra skolen. Elevene må betale for heiskort og
bussreisen (250,– kr) til klasselærer senest tirsdag 3. februar. Det er mulig å leie
utstyr, men dette må elevene melde til Jonas Moen innen tirsdag 3. februar; de får et
skjema som må fylles ut. Det er gratis å leie hjelm. Send e-post til jonas.moen–
alfakrøll–steinerskolen.no angående leie av utstyr eller lån av hjelm.
Hilsen Jonas Moen og resten av gymlærerne
Fra klassene
2. klasse
H
ei foreldre. Da er vi gang med regning igjen. Vi
har møtt igjen romertallene fra sist, som vi nå
har oppdaget at vi kan regne med også. Arabertallene
skal vi nå også lære oss å skrive pent i silkebøkene. Vi
øver på gange-tabellene, både forlengs og baklengs,
og merker allerede at flere av dem begynner å bli
velkjente.
XII
S
iden Kong vinter har lagt sin vakre kappe over
hele skolegården, er det stor stas ute i friminuttene. Ski benyttes med stor iver,
og flere elever har bratt læringskurve både i oppoverbakker og nedoverbakker. Vi
benytter anledningen og er mye ute disse dagene. Sørg for votteskift og skjerf, ekstra
sokker og ordentlig merking av klær og utstyr.
P
å mandag blir det skitur på turdagen. Da må alle ha ski med på skolen. Vi går til
Blåveisbakken og tenner bål i skogkanten der. Maria og Kjersti blir med fra
foreldrene og har bestilt sol og silkeføre. Siden vi skal gå ganske langt, er det viktig
at sekkene til barna er lettest mulig. Unngå unødig fyll (ekstra votter og god
matpakke er viktigst) og hjelp barna å pakke sekken og tilpasse stroppene slik at
sekken sitter godt på ryggen.
D
H
D
enne uken avslutter vi en fin engelskperiode. Timene er korte, men intense og
lekfulle. Jeg er imponert over hvor mye de forstår allerede. De neste tre ukene
blir det tysk i språktimene.
usk foreldremøte mandag 2. februar og legg merke til klokkeslettet; vi
begynner klokken 18:00 i salen denne gangen for å gjøre eurytmi med Jorunn
først! Terje sender e-post med innkalling og dagsorden.
et virker som om lusetiltakene har hjulpet – ingen rapporterte tilfeller etter jul!
Så fortsett med fredagskjemminga alle sammen.
God helg! Hilsen Lene
3. klasse
L
itt kort fra 3. klasse denne uken. Besøket på bibliotek gikk fint og alle lånte
bøker som dere foreldre må passe på å få levert tilbake i tid. Ellers går
regnperioden sin vante gang. Denne uken har det blitt en del minusstykker.
Regnepinnene som elevene har laget er blitt et godt hjelpemiddel for de fleste. Denne
uken får de i lekse å øve på 5-gangen hver dag. Leselekse har de også, bokmerke
finner dere i leseboken. I løpet av kommende uke vil dere få en e-post fra meg med
konferansetimer. God helg!
Vennlig hilsen Torill
5. klasse
K jære foreldre!
Foreldremøte og skidag
S
ett av datoen onsdag 11. februar, hvis du ikke allerede
har gjort det! Det er vårt første foreldremøte i det ennå
nokså nye året. Naturen overøser oss med vakker
vintersnø, og det er fint å få fram alt utstyr, ikke minst pga.
skolens planlagte skidag torsdag 5. februar. Og skulle
gresset bli grønt igjen før den datoen, blir det tur åkkesom.
Det vil også være interessant å ha skøyter på lur, hvis
kulda skulle holde seg.
Hovedfag
B
arna er fortsatt på reise i Norges fantastiske
landskap. Maleriene her er fra siste maletime, og
hvis de får dere til å tenke Vestlandet, så skulle det vel
stemme, tror jeg! Oppgaven ble instruert og ledet av vår
flotte og dyktige student. Utstillingen (av alle bildene)
varer fram til kommende onsdag. Vi går på fjell og breer,
er nå i dalførene og skal nordover! Vit, at har dere
tilfeldigvis noe av interesse å vise fram i klassen i
geografisk, og også kulturgeografisk, forbindelse, som
isbre-piggsko, bunad eller mindre ting, vær så god, send
det gjerne med barnet til låns et par uker!
Karneval
E
tter Norges geografi gjenerobrer vi våre
regnekunnskaper og stiler mot konsolidering og et enda høyere nivå – før
karnevalet ruller løs og ferien tar over. Mht. karnevalet vil jeg foreslå at klassen kler
seg ut fra det rike persongalleriet i norrøn mytologi. Vikingtiden hører også med
som et hovedtema på vårt klassetrinn, men dit har vi ikke kommet ennå; den første av
to perioder med dette starter rett over vinterferien. Skolens karneval har et overordnet
tema: «Helter og heltinner», og det skulle passe veldig fint med våre guder og
gudinner!
Med ønske om god helg fra Kirsten
6. klasse
I
gym på mandag skal elevene på langrenn ved Berger stadion. Sjekk at utstyret er i
orden. Ha en god helg!
Hilsen gymlærerne Jonas og Per
7. klasse
Gym
P å fredag skal elevene på skøyter. Sjekk at alt utstyr er på plass. Ha en god helg!
Hilsen gymlærerne Jonas og Per
8. klasse
H
M
M
ei. Neste uke starter en ny periode: 4 uker med
astronomi. Den går helt fram til vinterferien. Lærer
er Britt Sandersen, som har undervist denne perioden i
mange år.
inner om skidagen vår som blir torsdag 5. februar.
Det kan være greit å sjekke at utstyret er i orden.
Selv er jeg satt opp på langrenn i Oslomarka og gleder
meg til det.
inner også om vårt neste foreldremøte tirsdag 10.
februar. Vi ble enige om at møtet skulle vies det
sosiale og andre utfordringer i ungdomstiden. Hvordan vi kan støtte hverandre som
foreldregruppe? Hvis noen har innspill til temaer, eller også arbeidsmåter på dette
møtet, er det fint om dere melder i fra til meg, og/eller klassekontakten.
God helg! Hilsen Grace
Gym
P å torsdag skal elevene ha skøyter. Sjekk at alt utstyr er på plass. Ha en god helg!
Hilsen gymlærerne Jonas og Benedicte
9. klasse
D
a er vi ferdige med en interessant og engasjert periode om Asia og
verdenshandel. Elevene har fått oppgaveteksten til særoppgavene sine i dag. De
skal sammenlikne to asiatiske land på ca. samme størrelse, og forsøke å bruke noen
av de nye begrepene vi har jobbet med i perioden: primær-, sekundær- og
tertiærnæring, absolutt og relativ fattigdom,
levekårsindekser osv. Dypest sett dreier
oppgaven seg om å prøve å forestille seg
livsvilkårene til mennesker som lever langt
unna oss på kloden, og se på forskjeller og
likheter her i verden. Oppgaven skal leveres
mandag 2. mars.
N
este uke er arbeidsuke. Elevene har vært
kjempeflinke og ivrige til å skaffe seg
jobb. De har fått beskjed om å skrive en
loggbok om jobben, og det er fint hvis dere kan
minne dem på det daglig, slik at dette blir godt
fulgt opp. Vi har mye å lære av hverandres erfaringer når vi er tilbake på skolen i uke
6. Det jeg har bedt dem å skrive noe om, er: Hva gjorde jeg i dag. Dvs. hva slags
arbeidsoppgaver fikk jeg. Så har jeg bedt dem tenke på opplevelsene de hadde den
dagen; var det noe som opplevdes som spesielt positivt (en arbeidsoppgave man
mestret godt, noe nytt man fikk lære, ros, noe gøy ...) eller som min dre positivt (noe
man ikke fikk til, en måte en kollega oppførte seg på som gjorde en usikker, noe man
ble veldig sliten av ...) Fortell! Ut fra våre samlede opplevelser kan vi kanskje danne
oss et slags bilde av forskjellene mellom arbeidslivet og en skolehverdag? Til slutt
skal de finne ut om de jobber i primær-, sekundær-, eller tertiærnæringen, og hva
slags andre næringer de er i kontakt med i løpet av arbeidsdagen.
D
ette blir spennende! Jeg gleder meg til å høre om alles erfaringer når vi er
tilbake på skolen i uke 6. Da begynner klassens kjemiperiode med Per.
God helg! Hilsen Silje
Gym
Mandag etter arbeidsuken har elevene langrenn i gym hvis det lar seg gjøre. Sjekk at
alt utstyr er i orden. Hvis vi ser at været ikke tillater det, vil det komme oppdatert
informasjon på gymsiden til 9. klasse på hjemmesiden til skolen. Vi satser på å ha
endelig info fredag før gjeldende gymtime. Her finner dere gymplan-siden:
http://nesodden.steinerskolen.no/9-klasse-gymplan
Vennlig hilsen gymlærerne Jonas og Benedicte
10. klasse
T
orsdag 28. januar reiser 10. klasse samlet til Oslo by steinerskole. Vi reiser med
11-båten. Skoledagen avsluttes etter besøket.
Åpen skole:
Vestby videregående skole har åpen skole 27. januar.
Drømtorp videregående skole har åpenskole 28. januar.
Se skolenes hjemmesider for nærmere opplysninger.
Hilsen Caroline
Annet
Fat savnet
Fat merket med lapp «Olden/Dammann, Aurora barnehage» er savnet etter
julemarkedet. Om noen vet hvor denne kan være, er det fint om dere tar kontakt med
Tuva og Sven på e-post: sven.olden krøllalfa nesodden.kommune.no
Skrivebord gis bort
Vi gir bort et pent brukt, økologisk tilvirket skrivebord. Er det av interesse så ta
kontakt på telefon: 900 36 663
Hilsen Lillian Krumbacher
Leilighet
P
F
appa til to gutter ved Steinerskolen og Steinerbarnehagen, trenger rimelig sted å
bo i nærheten av Steinerskolen. Supert om boligen er egnet som atelier også!
innes det en barmhjertig sjel som kan ha noe som kan passe for en rolig, ikke
røykende pappa i bolignød?
Med vennlig hilsen Tommy,
telefon: 40283948, e-post: johnsen.to krøllalfa gmail.com
Obs! Tekst/materiell til Fredagsbladet sendes skolen
(fredagsbladet krøllalfa steinerskolen.no), merket «Fredagsbladet»
innen torsdag kveld kl. 21:00 for å kunne bli med i ukens utgave.
Ansvarlige for Fredagsbladet er: Jonas Moen og Axel Bojer
Vaskeliste
Uke 5 (26.1–30.1)
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
10. kl.
Jacobsen/Öhman
Jordfall/Hanssen
Tejera/Ulseth
Østgård/Johnsen
Johnsen/Wiggen
Simeonova/Tangenes
Martinsen/Sæthren
Granberg/Hugnell
Andersen
Uke 6 (2.2–6.2)
Allers
Norrgrén/Francombe
Solland/Samuelsen
Erichsen/Levin
Uteng/Da Silva
Knill
Askholt/Hustad
Giertsen
Kjeldsen/Taraldsen
Uke 7 (9.2–13.2)
Elgesem/Blaich
Dursun/Bilberg
Brænde/Hogg
Børresen/Løining
Ingolfsdottir/Flaata
Garmann Johnsen/Østgård
Brenden
Lindbäck/Andersen
Papalexiou/Økland
Foreldrevask mandag og onsdag fra kl. 16.30–20.00.
Har du ikke tid eller anledning til å vaske selv kan en av disse velvillige elevene
vaske for deg for kr. 100,– per gang (kr. 200,– per uke).
Navn
Tlf
Søliz Stewart-Schei
48 33 67 40
Viktor da Silva
41 52 13 89
Birk Busk
45 41 49 98
Fabian Jensen
91 91 18 01
Jenny Lindholm
46 63 05 53
Jonathan Hildebrand
97 86 70 96
Juni Moltubak
95 26 71 91
Linus Åkesson
90 41 33 81
Malin Odén
41 23 64 43
Maria Bjørkmo
48 04 96 45
Nikolai Stang-Holm
95 74 66 04
Rose Taraldsen
48 89 14 46
Sofia Henriksdatter
47 68 52 30
Sunniva Benedicte Trømborg
40 61 80 79
Sunniva Meltzer
41 61 78 74

Similar documents