Kakkelovner - Deilig varme med lange tradisjoner

Transcription

Kakkelovner - Deilig varme med lange tradisjoner
KAKKELOVNER
Deilig varme med
lange tradisjoner
Det finnes ikke noe koseligere
enn en varmende peisbål.
Det vet alle vi som bor der
det finnes høst, vinter og
vår. Men varmen fra ilden
er ikke bare en hyggefaktor som vekker dype følelser
av trygghet og fellesskap.
Det er også en supersmart
og moderne løsning som tar
godt vare på både dine og
naturens ressurser.
En kakkelovn fra Contura
skal spre varme og glede i
ditt hjem i mange år fremover. Derfor skal du velge
med omhu. Vi lager Contura
for deg som verdsetter god
design, smarte funksjoner og
stor valgfrihet. Vi lager
kakkelovner for deg som
velger med hjertet og
hjernen.
SONYA 503
Dette er ganske enkelt livskvalitet.
Innhold
Kakkelovner
8
Runde kakkelovner
10
10
12
13
14
15
15
Rektangulære kakkelovner
16
17
18
Allmoge
Allmoge
Allmoge
Carina
Allmoge
Sonya
523
520
521
522
524
503
Herrgård Classic 201
Safir Classic 205
Pussede kakkelovner
Rustik 101
Duo 103
19
19
20
Den varmende teknologien
22
Kakkelovnen bit for bit
27
Slik plasseres kakkelovnen
28
Modelloversikt med målskisser
Kakkelovner
KAKKELOVNEN GJENNOM TIDENE
Contura kakkelovner fås i mange størrelser og stiler. Uansett om du velger en
kakkelovn med rette linjer og sparsom utsmykning eller en rikt ornamentert ovn i
klassisk stil, får du samme førsteklasses teknologi under kakkelen.
Røykganger med flere kanaler avgir maksimalt med varme til varmemagasinet
i olivinstein under overflaten av kakkel eller betong. Virkningsgraden, som vil si
den energien som gjenvinnes fra mengden tilført energi i form av ved, er på hele
87 %. Det tar opptil et døgn før en kakkelovn er helt avkjølt etter fyring!
Contura kakkelovner glir naturlig inn i både moderne og gamle hus, i herregårder og på hytter. Du kan velge mellom tradisjonell messingdør eller moderne
dør i krom.
8
Midtfrise
Luftinntak
Dør
Kronkakkel
VELG DØR I
MESSINGE LLER
KROM.
Hvordan ser rommet du skal varme opp, ut?
Velg riktig ovn på side xx
Velg ovn etter din personlige stil.
Se Ekstrautstyr på side xx
Et genialt prinsipp
Da jernverksindustrien skjøt fart på 1700-tallet,
ble ved en mangelvare. Ineffektive ildsteder slukte
ved for å varme opp husene. Myndighetene ga i
oppdrag til arkitekten Greve Cronstedt og general
Fabian Wrede å konstruere en mer effektiv kakkelovn.
I 1775 presenterte arkitekten Greve Cronstedt og
general Wrede arbeidet "Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing". Gjennom
et system bestående av fem lange røykkanaler ble
varmen magasinert i kakkelovnen. Dermed trengte
man bare å fyre i kakkelovnen morgen og kveld.
Dagens Contura er modernisert og effektivisert,
men bygger på det cronstedtske prinsippet.
9
RUNDE KAKKELOVNER
Rund kakkelovn tar
liten plass
Contura runde kakkelovner fås i flere varianter. Velg
mellom glatte modeller som gjør seg like godt i
moderne miljøer som i gammeldagse, og modeller med rikt ornamenterte kroner og friser. De fleste
modeller kan fås med dør i krom. Plasser kakkelovnen i
et hjørne eller mot en rett vegg. De runde kakkelovnene
kan også kles med kakkel rundt hele for en dristig og
frittstående plassering, kanskje midt i rommet?
Rikelig med romantiske ornamenter i kronen, på midthyllen og fotgesimsen gjør Allmoge 523 til en interiørdrøm.
Effekt
Høyde
Bredde
Dybde
Vekt
Maks. vedlengde
Avstand fra rygg
til brennbar vegg
Virkningsgrad
10
1–4 kW
2285 mm
870 mm
870 mm
1300 kg
35 cm
50 mm
87 %
523
OVNVELGER
RUNDE KAKKELOVNER
PEISOVNER
RUNDE KAKKELOVNER KAN FÅS
MED KAKKEL
RUNDT HELE
11
ALLMOGE 523
ALLMOGE 520
Allmoge 520 er en hvit og glatt kakkelovn. Hyllen på midten bryter de ellers rette linjene og gir kakkelovnen klassiske trekk. Kakkelovnens unike varmluftskassett slipper ut
varme fra forsiden av kassetten, slik at rommet blir raskt
varmt. Allmoge 520 kan plasseres i et hjørne eller mot rett
vegg. Med kakkel rundt hele (tilbehør) kan kakkelovnen
stilles frittstående i rommet.
12
VARMLUFTSKASSETT GIR RASK
OPPVARMING
Vekt
1300 kg
Bredde
870 mm
Dybde
870 mm
Høyde
2350 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
520
521
ALLMOGE 521
Denne kakkelovnen er glatt, hvit og diskré dekorert for et
rent og moderne inntrykk.
Som alle Conturas runde kakkelovner er Allmoge 521
utstyrt med lange røykkanaler, som gir langvarig komfortvarme og en avkjølingstid på opptil et døgn.
Vekt
1300 kg
Bredde
870 mm
Dybde
870 mm
Høyde
2350 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand
fra
rygg
til
Modellen fås i ulike utførelser.
brennbar
vegg
mm
Med lorem
ipsum lorum50
ipsum.
Med lorem ipsum lorum ipsum.
Virkningsgrad
87 %
CONTURA 590
13
CARINA 522
Carina 522 har hvit, glatt kakkel og dekorativ kronkakkel.
Som de fleste Contura kakkelovner kan Carina 522 utstyres med vifte. På den måten spres varmen raskere fra rom
til rom og huset får en jevnere varme.
14
Vekt
1300 kg
Bredde
870 mm
Dybde
870 mm
Høyde
2350 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
ALLMOGE 524
Rikelig ornamentert krone, midthylle og
fotgesims gir denne modellen en klassisk
stil.
For alle Contura kakkelovner kan forbrenningsluften hentes direkte utenfra via en
uteluftstilkobling. Perfekt for hus med mekanisk ventilasjon.
Allmoge 524 kan plasseres i et hjørne eller
mot rett vegg.
522
524
503
Vekt
1300 kg
Bredde
870 mm
Dybde
870 mm
Høyde
2285 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
SONYA 503
En krone for en dronning! Sonya har hvit, glatt
kakkel og kan plasseres i hjørne eller mot rett
vegg. Med kakkel rundt hele seg kan hun stå
midt i rommet!
Som alle Contura kakkelovner er Sonya 503 utstyrt med flerfunksjonsspjeld som lar brukeren
fyre for hyggens eller varmens skyld. Perfekt
for fyring året rundt.
Vekt
1300 kg
Bredde
870 mm
Dybde
870 mm
Høyde
2285 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
15 15
REKTANGULÆRE KAKKELOVNER
Majestet i sal og rom
De rektangulære kakkelovnene følger samme lange
tradisjon som de runde. Inspirert av rokokkoen har
disse ovnene solide skjenkhyller og forhøyde kroner.
De rektangulære kakkelovnene plasseres best mot rett
vegg. Velg mellom messing eller krom på dør, gulvplate,
spjeld og feieluke.
Velg en vifte som blåser ut varmluften, slik at den spres
fra rom til rom.
Herrgård Classic 201 er en sparsomt ornamentert kakkelovn med rene, klassiske linjer. Midthyllen bryter den
rette linjen på en harmonisk måte.
Vekt
1400 kg
Bredde
970 mm
Dybde
605 mm
Høyde
2340 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
16
VELG TILLUFT
UTENFRA VED
MEKANISK VENTILASJON
REKTANGULÆRE
OVNVELGER PEISOVNER
KAKKELOVNER
201
17
HERRGÅRD CLASSIC 201
REKTANGULÆRE KAKKELOVNER
18
SAFIR CLASSIC 205
Ornamentene som pryder kronkakkel, midthylle og fotgesims på denne glatte kakkelovnen, henter inspirasjon fra
Antikken.
Som alle Contura kakkelovner er Safir Classic 205 utstyrt
med lange røykkanaler som gir en svært høy virkningsgrad, det vil si utnyttelsen av energien i verden.
Vekt
1400 kg
Bredde
975 mm
Dybde
610 mm
Høyde
2340 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand
fra
rygg
til
Modellen fås i ulike utførelser.
brennbar
vegg
mm
Med lorem
ipsum lorum50
ipsum.
Med lorem ipsum lorum ipsum.
Virkningsgrad
87 %
CONTURA 590
205
PUSSEDE KAKKELOVNER
101
19
RUSTIK 101
Rustik 101 er pusset og sparsomt dekorert. En moderne
ovn som er enkel å plassere i de fleste hjem.
Velg selv farge og grovhet på overflatestruktur.
Vekt
1300 kg
Bredde
1010 mm
Dybde
620 mm
Høyde
2285 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
DUO 103
Duo 103 er en rett, pusset modell som har hentet
dekorative innslag fra Conturas kakkelkledde modeller.
De pussede kakkelovnene har de samme utmerkede,
varmende egenskapene som andre modeller, noe
som gjør dem til et prisgunstig alternativ.
Velg selv farge og grovhet på overflatestruktur. Velg
mellom detaljer i krom eller messing.
Vekt
1300 kg
Bredde
1010 mm
Dybde
620 mm
Høyde
2350 mm
Effekt
1-4 kW
Maks. vedlengde
35 cm
Avstand fra rygg til
brennbar vegg
50 mm
Virkningsgrad
87 %
PUSSET OVERFLATE
ER ET PRISGUNSTIG
ALTERNATIV
PUSSEDE KAKKELOVNER
103
21
Effektiv forbrenning med god
varmeeffekt
Contura kakkelovner bygger på både
konveksjons- og strålingsvarme. Det
innebærer at det blir fort varmt, og at
varmen avgis langsomt og behagelig
når ilden har sluknet. Avkjølingstiden
er opptil 24 timer!
Forbrenningsluft. Reguleringen på
framsiden av kakkelovnen styrer mengden
forbrenningsluft og dermed ildens intensitet. Forbrenningsluften varmes opp til en
svært høy temperatur og tilføres blant annet
gjennom luftspyling av glassflatenes innside.
Dermed reduseres faren for sot på glasset til et
minimum.
Konveksjonsvarme. Den svale romluften
suges inn under kakkelovnen og varmes opp
i kassettens konveksjonssone. Deretter strømmer den oppvarmede luften ut gjennom varmeutslippene på forsiden av kassetten. Det blir
varmt på bare noen minutter.
22
Lange røykkanaler gir langvarig
varme
Alle Conturas kakkelovner og pussede ovner lar røykgassene gå i lange
røykkanaler. Det gir maksimal varmeavgivelse til den varmelagrende kjernen i
olivinstein, som avgir varme i opptil ett døgn etter avsluttet fyring.
Virkningsgraden, som vil si hvor mye som
utnyttes av energien i veden, er på hele 87 %.
Ovnene har en unik varmluftskassett med varmeutslipp på forsiden av kassetten for rask varme.
Varmluftskassetten kan kompletteres med en vifte
som blåser varmluften ut i rommet.
I hus med mekanisk ventilasjon anbefales en
tilkobling av forbrenningsluften utenfra og rett inn i
kakkelovnen. Tilkobling kan gjøres underfra eller på
baksiden.
kW
4
2
0
0
6
12
18
24 tim
Omtrentlig avkjølingstid for en
Contura kakkelovn.
TRADISJON UTENPÅ,
HØYTEKNOLOGI INNI.
23
Hvordan kan 2 kW være
bedre enn 14 kW?
Mange som skal kjøpe kakkelovn, sammenligner gjerne hvor mange kilowatt de
forskjellige produktene kan avgi. Antallet kilowatt er selvsagt viktig, men kanskje
ikke på den måten mange tror. Det er nemlig minst like viktig å se på hvor få kilowatt kakkelovnen kan avgi og likevel brenne rent uten å sote.
Med en så høy effektavgivelse som for eksempel 14 kW blir den såkalte badstueeffekten påtakelig i de fleste hus. Resultatet blir en altfor høy innetemperatur,
siden den avgitte effekten blir mye større enn husets faktiske energibehov. Det
er altså ikke bare unødvendig å ha en kakkelovn som kan avgi mer enn husets
energibehov – det er også ubehagelig.
Conturas kakkelovner kan reguleres til å avgi mellom 1-4 kilowatt og har en avkjølingstid på opptil et døgn. Dette kaller vi komfortvarme, siden det på denne
måten blir behagelig varmt både under og etter fyringen.
24
Behovet i sentrum
I henhold til den svenske Energimyndigheten er det svenske gjennomsnittshuset
150 m² og har et forbruk på 16 000 kWh per år i oppvarming. Ved valg av kakkelovn
er det viktig å ta utgangspunkt i husets energibehov og å sørge for at produktet
er tilpasset dette. Hvis vi tar utgangspunkt i at dette huset varmes opp 7 måneder
i året, bruker det i snitt drøyt 3 kW per time i oppvarming.
Varmekomfortmessig er det derfor to ting som er viktige; for det første at kakkelovnen kan effektreguleres etter husets energibehov, og for det andre at kakkelovnen
klarer å lagre varmen og avgi den lenge etter at ilden har brent ned. Ellers kan du
risikere å måtte fyre i kakkelovnen mer eller mindre døgnet rundt.
Conturas kakkelovner har lang nedkjølingstid og skal ikke fyres i mer enn to
ganger i døgnet. På denne måten kan kakkelovnen være et komfortabelt tillegg til
oppvarmingen av boligen.
kW
3
2
1
0
0
24
48
72
h
Eksempel på avgitt effekt ved to fyringer per døgn.
Varme som holder lenge
Kakkelovnens lange avkjølingstid på opptil et døgn
å fyre på. Man kan tydelig se at den avgitte effekten
innebærer komfortabel varme. Med to fyringer per
stiger når det fyres i kakkelovnen, og så sakte daler i
døgn blir også den avgitte effekten til rommet relativt
avkjølingsperioden.
konstant. Som det fremgår av diagrammet over, er
det for eksempel mulig å holde en gjennomsnittlig effektavgivelse på ca. 3 kW uten altfor store variasjoner.
I det siste døgnet av testperioden ble det ikke fyrt i
ovnen i det hele tatt, noe som fremgår av avkjølingskurven. Kurven viser også Conturas lange avkjølings-
Diagrammet viser at den avgitte effekten varierer
tid. Etter to døgns fyring med to fyringer i døgnet avgir
mellom cirka 2,5 kW og 3,5 kW i testperiodens første
Contura fremdeles drøyt 1 kW et døgn senere.
48 timer. Kurvene viser tidspunktene man begynner
25
Den viktige veden
Ved er et biobrensel
som inngår i det naturlige kretsløpet. Når trærne vokser opp, forbrukes vann
og karbondioksid i den såkalte fotosyntesen. Dette frigjør oksygen, noe vi
som kjent trenger for å puste. Når veden brennes opp eller forråtner, frigjøres
vannet og karbondioksid igjen, noe som nye trær trenger for å vokse opp. Alt
dette skjer i ett kretsløp som vil si at vedfyring er Co2 nøytralt og ikke bidrar til
den såkalte drivhuseffekten.
Ved lagres best
i vedbod med god luftsirkulasjon. Det er viktig at veden ikke ligger rett på
bakken, og at det er så luftig som mulig ved tak og sider. Ved som er hogget
tidlig på våren, kan i beste fall benyttes kommende vinter. Men det er bedre
om veden får tørke til neste sesong. Vær oppmerksom på at fuktig ved
brenner dårligere, avgir mindre varme og gir større miljøbelastning. Ved som
brukes til fyring, skal ikke inneholde over 20 % fuktighet.
Kløyvd ved
tørker raskere enn ukløyvd. Bjørkeved skal kløyves så snart som mulig, ellers
blir den hard og vanskelig å arbeide med. Furu- og granved er derimot lettere å kløyve hvis den har fått tørke litt. Veden bør oppbevares i romtemperatur i 24 timer før den brukes til fyring.
Å dekke veden
med for eksempel presenning er ingen god løsning, fordi det hindrer fuktigheten fra bakken og veden fra å fordampe. Fuktig ved angripes også lettere
av råte, og dermed forbrukes vedens energiverdi raskere.
Fyr aldri med
malt tre, impregnert virke, sponplater eller tilsvarende. Det kan skade ildstedet
og miljøet. Eik er utmerket å fyre med, men det er viktig å blande ut denne
veden med annen ved ved forbrenning. Eik inneholder mye energi, men
også mye garvesyre som er aggressiv mot både ovn og murverk.
Conturas kakkelovner
bit for bit
1. KOMPONENTENE. Contura kakkelovner
består av lettmonterte deler av olivinbetong og spesiallaget 25 mm tykk kakkel i
store sammensatte deler.
2. GRUNNLAGET. Kakkelovnen består av
en indre og en ytre kjerne som monteres
parallelt under arbeidet. Delene limes
sammen med tetningsmasse på tube.
3. RØYKKANALENE. På bildet kan du
tydelig se kakkelovnens lange røykkanaler som bidrar til den gode varmemagasineringen.
4. UTEN KAKKEL. Når ovnens olivinkjerne er satt opp, er det på tide å montere
kaklene.
5. MONTERING AV KAKLER. Kaklene
festes med vanlig festemasse.(Kakelfix)
Etter hvert som kakkelen kommer på
plass, begynner kakkelovnen å få sin
endelige form.
6. FERDIG! Nå har du en høyeffektiv og
stilig varmekilde som gir mange gode
stunder.
27
Slik plasseres kakkelovnen
Kakkelovnens plassering er viktig med tanke på brannsikkerhet.
Det viktigste du må tenke på er materialer i vegger og tak nærmest kakkelovnen
og avstanden til brennbar vegg. Her ser du hvilke mål som gjelder for Contura.
50
ALLMOGE 520
Brännbar
Brennbarvägg
vegg
Skorsteinstilkopling
Skorstensanslutning Ø154
375
405
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
50
415
350
Toppmontering
Toppanslutning2180
2180
5
Skorstensanslutning Ø154
Skorsteinstilkopling
Tilluftsstos påpåinsats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Ø 870
ALLMOGE 521
50
PLASSERING
2350
Bakmontering
2005
Bakåtanslutning
2005
Tilluftsstuss
innsats
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
28
Skorsteinstilkopling Ø154
Skorstensanslutning
5
375
405
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
50
415
350
Toppmontering
Toppanslutning2180
2180
2350
Bakmontering
2005 2005
Bakåtanslutning
Tilluftsstos på
Ø64
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
Skorstensanslutning Ø154
Skorsteinstilkopling
Tilluftsstos påpåinsats
Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Ø64
Ø 870
50
CARINA 522
Brännbar
Brennbarvägg
vegg
Skorsteinstilkopling Ø154
Skorstensanslutning
5
375
405
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
50
415
350
Toppmontering
Toppanslutning2180
2180
2350
Bakmontering
2005
Bakåtanslutning
2005
Tilluftsstos påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Skorstensanslutning
Skorsteinstilkopling Ø154
Ø154
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Ø 870
50
ALLMOGE 523
Brennbar
vegg
Brännbar vägg
Skorstensanslutning
Skorsteinstilkopling Ø154
Ø154
5
375
405
Brennbar
vegg
Brännbar vägg
50
415
350
Bakmontering 2005
Bakåtanslutning
2005
2285
Toppmontering
2180
Toppanslutning
2180
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Skorstensanslutning
SkorsteinstilkoplingØ154
Ø154
Tilluftsstos påpåinsats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Ø 870
50
ALLMOGE 524
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
Skorsteinstilkopling Ø154
Ø154
Skorstensanslutning
5
375
405
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
50
415
350
Toppmontering
Toppanslutning2180
2180
2285
Bakmontering
2005 2005
Bakåtanslutning
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Skorsteinstilkopling Ø154
Skorstensanslutning
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Ø 870
50
SONYA 503
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
Skorsteinstilkopling Ø154
Ø154
Skorstensanslutning
5
375
405
Brännbar vägg
Brennbar
vegg
50
415
350
Toppmontering
2180
Toppanslutning
2180
2285
Bakmontering 2005
Bakåtanslutning
2005
Tilluftsstos på
Ø64
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
Skorstensanslutning
SkorsteinstilkoplingØ154
Ø154
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
Ø 870
Brännbar
Brennbar vägg
vegg
20
50
HERRGÅRD CLASSIC 201
54
0
50 från
fra stamme
stomme
535
35
kakkel
35fra
från
kakel
Brännbar
Brennbarvägg
vegg
605
175
Toppmontering
2265
Toppanslutning 2265
505
225
PLASSERING
2340
Bakmontering 2090
Bakåtanslutning
2090
Skorstensanslutning
Skorsteinstilkopling Ø154
Ø154
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
SkorsteinstilkoplingØ154
Ø154
Skorstensanslutning
Tilluftsstos på
Ø64
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
970
970
Brennbar vägg
vegg
Brännbar
30
20
50
SAFIR CLASSIC 205
0
54
Skorsteinstilkopling Ø154
Ø154
Skorstensanslutning
505
610
175
Brännbar
Brennbarvägg
vegg
225
50 fra
frånstamme
stomme
535
35
35 fra
frånkakkel
kakel
Toppmontering
Toppanslutning2265
2265
2340
Bakåtanslutning
2090
Bakmontering 2090
Tilluftsstos på
Ø64
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
Skorsteinstilkopling
Skorstensanslutning Ø154
Tilluftsstos på
Ø64
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
975
975
50
RUSTIK 101
10
Brännbarvegg
vägg
Brennbar
54
0
Tilluftsstos på
Ø64
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
Toppmontering
Toppanslutning2265
2265
50
50 fra
frånstamme
stomme
505
555
620
175
Brännbar
Brennbarvägg
vegg
250
2285
Bakmontering
20902090
Bakåtanslutning
Skorsteinstilkopling
Skorstensanslutning Ø154
SkorsteinstilkoplingØ154
Ø154
Skorstensanslutning
Tilluftsstos påpåinsats
Ø64Ø64
Tilluftsstuss
innsats
1010
1010
Brännbar vegg
vägg
Brennbar
10
50
DUO 103
0
54
Toppmontering
2265
Toppanslutning
2265
505
Brännbar vegg
vägg
Brennbar
620
250
fra stamme
50 från
stomme
555
175
2350
Bakåtanslutning
2090
Bakmontering 2090
SkorsteinstilkoplingØ154
Ø154
Skorstensanslutning
Tilluftsstuss
innsats
Tilluftsstos
påpå
insats
Ø64Ø64
SkorsteinstilkoplingØ154
Ø154
Skorstensanslutning
Tilluftsstuss
påinsats
innsats
Ø64
Tilluftsstos på
Ø64
1010
1010
Contura/NIBE AB
Box 134
285 23 Markaryd
www.contura.eu/no
Takk til: MIO Möbler i
Halmstad og Växjö
Trykk: Print One
Foto: Micke Persson
Stylist: Agneta Wendel
KBR NO 1239-2 539086
Med forbehold om ev. endringer.

Similar documents