Til foresatte til elever på 8. trinn 2014

Transcription

Til foresatte til elever på 8. trinn 2014
Til foresatte til elever på 8. trinn 2014
Velkommen til Haugerud skole!
Kontaktlærere 8A:
Sverre Åsgard Eidem: [email protected]
Mersiha Hecimovic: [email protected]
Kontaktlærere 8B:
Annie Therese Videsjorden:
[email protected]
Magnus Skjelstad: [email protected]
Kontaktlærere 8C:
Merete Nyhammer: [email protected]
Katharina Köllemann: [email protected]
Kontaktlærere 8D:
Marit Styx Andersen: [email protected]
Silje Kjellevold: [email protected]
Kontaktlærere 8E:
Knut-Harald Grønnvoll: [email protected]
Elena Gennadjevna Grand: [email protected]
Foreldremøte blir tirsdag 26. august kl. 17:30
Den første skoleuken kommer vi til å fokusere på å bli kjent,
både med hverandre og med ny skole. Vi skal bruke mye tid
på å snakke sammen om hvordan vi best mulig kan ta vare på
hverandre og skolen. Haugerud skole har to positive
hovedregler:
1. Vis hensyn og respekt for hverandre
2. Ta godt vare på personlige eiendeler og
alt som tilhører skolen.
Elevene har sikkert mange gode tanker rundt hva dette
innebærer. Snakk gjerne sammen om reglene hjemme også.
Elevene kommer til oppussede klasserom. Vi er stolte av
skolen vår og gleder oss over at alle rommene våre har
projektor og smartboard. Alle elevene får hvert sitt låsbare
skap, men må ha med kodelås eller hengelås selv. Vi
oppfordrer alle til å feste nøkkelen sammen med husnøklene,
slik at den ikke forsvinner eller glemmes igjen hjemme.
Elevene har også hver sin hylle til oppbevaring av bøker i
klasserommet.
Elevene skal etter hvert velge språkfag. I tiden fram til
høstferien får alle på 8. trinn en smakebit på de ulike
språkfagene de kan velge mellom, dsv. tysk, norsk, fransk,
spansk og engelsk fordypning. Dere vil få mer informasjon om
valg av språkfag på foreldremøtet.
Det nærmer seg tiden for nasjonale prøver. Lesing er 17.
september og i ukene 38-41 gjennomfører vi nasjonale prøver
i engelsk og regning.
Vi ber om at dere prøver å unngå tannlegetimer ol. disse
dagene. Les også informasjonsskrivet som elevene vil få med
seg hjem.
***
Haugerud skole er en mobilskole. Dette innebærer at vi blant
annet kan kontakte elever og foresatte via sms. Dere kan også
nå oss her. Mobilskole er ikke ment å erstatte meldingsboka,
men gir oss mulighet til å holde tettere kontakt med hver
enkelt av dere og å sende ut felles beskjeder. Se mer
informasjon om dette på skolens hjemmeside,
www.haugerud.gs.oslo.no.
Vi oppfordrer alle til å ha med seg matpakke med sunn og god
mat som bidrar til nok energi og overskudd til hele
skoledagen.
Elevene vil få hver sin meldingsbok. Vi ber om at dere hjemme
signerer på den første siden i boka. Alt fravær skal skrives og
signeres i meldingsboka.
Velkommen til Haugerud skole! Vi ser fram til å samarbeide
med dere!
Alle foresatte vil få et skriv hjem som må fylles ut for å få
tilgang til fronter. Mobilskole og fronter blir også tema på
foreldremøtet.
Asta, Silje, Katharina, Merete, Eirik, Sigurd, Magnus,
Annie Therese, Knut, Vivian, Sverre, Even, Elena, Ulrik,
Marit og Mersiha,
Jeg har lest skrivet ..................................(underskrift foresatte)
Elev: .....................................................................................