Lokalavis2014 - Inova Medical

Transcription

Lokalavis2014 - Inova Medical
HELSE & LIVSSTIL
UKE: 19– –2014
UKE: 19– 2014
Bedriftsprofill
Bedriftsprofi
13
1
inova medical formidler helsetjenester i inn- og utland
Hjelp mot langvarige plager
i rygg og nakke
Trenger du diagnostikk
eller behandling som du
ikke får i Norge? Har du
plager fra whiplash eller
annen skade som ingen
finner ut av? Mener du
at behandlingen du får i
Norge ikke er tilstrekkelig?
Vil du ha en second
opinion i utlandet? Vil
du ikke vente i en lang
helsekø?
Inova Medical AS på Forus
kan hjelpe deg videre. Det
finnes nemlig veier til et
bedre liv også litt utenfor
eget helsesystem.
Ved Upright MRI i London blir
det tatt bilder under naturlig
belastning for ryggen oppreist
eller sittende – da kan problemer
avsløres som ikke ville bli oppdaget
i en liggende stilling.
HELSE & LIVSSTIL
Tekst: Rolf Schreiner
Foto: Susan Jane McLinden
Her er det snakk om to driftige
gründere og en felles, klar mening
om at det lokale helsetilbudet
ikke alltid er godt nok. Kristine
Jansen og Mari-Ann Sæle hadde
begge rundt 12 års erfaring som
sykepleiere i det offentlige helsesystemet da de konkluderte med
at på visse områder finnes det
internasjonale eksperter som går
utenpå det lokale tilbudet – hvorfor ikke la de flinkeste i Europa
være tilgjengelige for pasienter i
Rogaland og Norge?
Som tenkt, så gjort.
I oktober 2013 startet Kristine
og Mari-Ann bedriften Inova
Medical AS med en klar
forretningsidé: Vi skal gi folk
en bedre livskvalitet. Dette
gjelder ikke minst de som sliter
med langvarige smerter i rygg
og nakke, og som føler at de
ikke får hjelp i sin søken etter
diagnose og behandling. De
to gründerne har sett på nært
hold at denne pasientgruppen
finnes, og at deres situasjon
tærer på både kropp og sjel i
lengden.
Da kan det være naturlig å se
utenfor landets grenser.
Søken etter størst ekspertise
Inova Medical har en visjon om
å kunne tilby de beste diagnostikk- og behandlingstilbudene
på det internasjonale markedet.
Som innovatører på sitt felt søker
de to partnerne etter teknologi
og helsetilbud som vi ikke finner
i Norge, som ikke er tilstrekkelige i Norge eller som har lange
ventelister i Norge.
– Det er en klar forutsetning for vår virksomhet at vi kan yte høy service og gi trygghet i alle ledd av prosessen,
sier daglig leder i Inova Medical, Kristine Jansen.
Daglig leder i Inova Medical,
Kristine Jansen, sier:
– På flere områder ser vi at andre land er kommet lenger enn
Norge innen diagnostikk, behandling og forskning. Dermed
har vi sett det som vår oppgave å
stadig søke etter ny teknologi og
nye behandlingsmuligheter for
ulike pasientgrupper.
Det er en klar forutsetning for
vår virksomhet at vi kan yte høy
service og gi trygghet i alle ledd
av prosessen. Vi setter kvalitet
høyt, og alle våre klinikker, sykehus og ansvarlige behandlere er
kvalitetssikret.
Siler ut de beste
– Vi sjekker. Vi reiser og oppsøker. Vi intervjuer. Slik kan
vi velge i en jungel av tilbud,
også useriøse. Ved hjelp av vår
bakgrunn og vårt kontaktnett i
helsesektoren, har vi gjort grundige undersøkelser og evalueringer under våre samtaler og besøk
hos internasjonale samarbeidspartnere, forteller Kristine.
Hennes partner, Mari-Ann
Sæle, er kunde- og økonomiansvarlig i Inova Medical.
De har begge to bakgrunn
som autorisert sykepleier og
mye erfaring fra privat og
offentlig sektor – i tillegg har
Mari-Ann lang erfaring fra
privat næringsliv.
Deres virksomhet er allerede
blitt lagt merke til andre steder
i Norge. Inova Medical samarbeider med Norges Whiplash
Forbund og med det advokat-
firmaet i Oslo som har engasjert
seg sterkest innen nakkeskader.
Sittende/stående MR i
London
– Professoren vi samarbeider
med i London, var faktisk først
ute mht. klinisk bruk av MR – så
han vet hva han holder på med,
forsikrer Kristine.
– Hos ham blir våre pasienter
undersøkt i en såkalt Upright
MRI, og da blir hodeledd og
ryggrad skannet i en oppreist eller vektbærende posisjon. Dermed blir bilder tatt
under naturlig belastning – og
problemer kan avsløres som ofte
ikke ville blitt oppdaget av MR
i liggende stilling. For eksempel
er mellomvirvelskiver i ryggen
utsatt for et trykk som er 11
ganger høyere når man sitter
enn ved ryggleie. Disse lastavhengige endringene kan avsløre patologi som ikke er synlig
eller undervurdert i en liggende
stilling.
Upright MRI-metoden er også
den eneste prosedyren som tillater undersøkelse av ryggraden
ved ulike kroppsholdninger.
Pasienten kan bli undersøkt i
varierende grad av bøyning og
forlengelse, roterende eller sideveis – frem til posisjonen der
smerten oppleves verst.
Denne maskinen avdekker
nakkeskader som har oppstått
ved for eks. en whiplash ulykke.
Metoden kan også vise ustabilitet
som følge av en virvel som er
sklidd ut, og vise prolaps som er
underestimert når en avbildes i
ryggleie.
Hvis du har klaustrofobi, stor
kropp eller er ute av stand til
å legge deg ned komfortabelt,
er Upright MRI er herlig nyvinning!
Inova Medical er et trygt valg
– Vi setter fokus på sikkerhet og
trygghet for deg som pasient, sier
Kristine.
– Vi bruker kun sykehus og
klinikker som har dokumentert
erfaring og godt omdømme,
samt at vi kun bruker anerkjente
spesialister og professorer innen
diagnostikk. Kvalitetssikring er
alfa og omega for oss.
Inova Medical ønsker at du
som pasient skal ha flere valg
vedrørende din helse, og kan derfor hjelpe deg med å få en second
opinion i utlandet, både innen
diagnostikk og behandling.
Det er vanskelig å få behandling dersom en ikke har noen
diagnose – og det er viktig med
riktig diagnose for å få riktig
behandling. Det er også viktig å
påpeke at selv om en etterlengtet
diagnose fåes i utlandet, så kan
behandlingen ofte foretas her
hjemme.
Og husk rent økonomisk – ifølge
Helfo kan du søke om refusjon til
flere typer diagnostikk og poliklinisk behandling innenfor EØS.
Vi arrangerer gruppeturer
innen rygg/nakke diagnostikk i
England og gruppeturer innen
ulike typer atlasterapi. I tillegg
har vi bl.a. forebyggende helse-
turer i Spania, tinnitusbehandling og spennende bakteriofagbehandling. Dette utgjør en
ekstra trygghet for dem som ikke
vil reise alene, og i forhold til
eventuelle språkproblemer. Våre
spesialister og professorer snakker godt engelsk, noe som er en
forutsetning for at vi skal ha et
samarbeid med dem.
For pasienter som reiser alene
utenfor gruppeturene, er det
mulig å få med seg en representant fra Inova Medical hvis dette
er ønskelig. Vi prøver å skreddersy våre tilbud så godt vi kan for
våre kunder, sier Kristine og avslutter med en påminnelse:
– Vi er ikke konkurrenter til
det norske helsevesen – vi er
supplerende.
FAKTA:
Inova
Medical AS
HVA:
Formidler helsetjenester i inn- og
utland – særlig fokusert på å bidra til
at alle med langvarige plager i nakke
og rygg får diagnose og behandling.
AKTUELL MED:
Upright MRI vil si at du tar MRundersøkelse i oppreist eller sittende
posisjon. Bilder tatt under naturlig
belastning kan avsløre problemer
som ikke blir oppdaget ved «vanlig»
liggende MR i Norge.
HVOR:
Inova Medical AS
Kanalarmen 10
4033 Stavanger
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag kl 09.00–17.00
Fredag etter avtale
KONTAKT:
Telefon: (+47) 51 22 38 86 / 87
eller (+47) 40 05 92 24 / 26
E-post: [email protected]
WEB:
www.inovamedical.no
B E D R I F T S P R O F I L I L O K A L AV I S E N E R O P P D R A G S J O U R N A L I S T I K K - R I N G 5 1 5 8 5 3 0 0