PDF-versjon - Hovedlandsrennet 2011

Comments

Transcription

PDF-versjon - Hovedlandsrennet 2011
6WDUW
vilje
fart
Spenning
Seier
svette
DH
RIN E
IM
G
RE
T TSL
A
cross
ID
gull
Tårer
ST
mål
start
HEIA TRØNDELAG!
Jeg er veldig glad for å
ønske utøvere, ledere,
trenere og foreldre
velkommen til
Hovedlandsrennet på
ski. Trøndelag har en
sentral plass i norsk og
internasjonal idrett.
Ski, og spesielt nordiske
grener har lange tradisjoner i denne landsdelen. Vi markerer oss også i nyere idretter og
har utøvere i verdenstoppen både på gutte- og
jentesiden innenfor for eksempel snøbrett.
INNHOLD:
VI ØNSKER VELKOMMEN S. 3
PROGRAM
S. 5
PÅ HJEMMEBANE
S. 6-7
LØYPEKART
S. 8-11
Spenning
PORTRETTER:
Magnus moan, John Kristian Dahl og Didrik Tønseth
S. 12-15
ELLING REITAN
S. 16-17
Seier
svette
Som fylkesordfører er jeg opptatt av at idretten
bidrar til samhold, identitet og tilhørighet i fylket
vårt. Idrett er også viktig for å støtte opp om økt
toleranse og forståelse blant dagens unge. ”Flest
i bredden – best i toppen” er et strålende slagord
for trønderidretten. Bredden er en forutsetning
for å få fram topputøvere, og toppidretten
stimulerer breddeidretten, ikke minst blant barn
og unge.
mål
Sør-Trøndelag fylkeskommune har g jennom
tilskudd og veiledning lagt til rette for en god
anleggsutvikling i fylket. Dette er fasiliteter som
kommer idretten til gode. Vi legger også til rette
for gode utdanningsmiljø ved de videregående
skolene med rundt 100 skoleplasser med spisset
toppidrettstilbud. Dette g jør vi i samarbeid med
Olympiatoppen. Vi samspiller også med NTNU
og HiST, slik at ungdom som ønsker å satse på
sin idrett kan kombinere dette med en høyere
utdannelse.
gull
Regionen har lange tradisjoner når det g jelder
store arrangement og trønderne er kjent for
å skape folkefester. Alle husker vel stemningen her under VM på ski i 1997. Sist sommer
var Granåsen arena for VM i orientering med
grense- sprengende ny teknologi som bidro til
et meget publikumsvennlig arrangement.
cross
smøring
VELKOMMEN!
Som leder av Hovedkomitéen vil jeg ønske alle
utøvere, ledere, trenere,
foreldre, sponsorer og
publikum velkommen til
Hovedlandsrennet 2011 i
nordiske grener.
Årets arrangører er Byåsen IL og Strindheim IL.
Klubbene er de to største i Trondheim og begge
har lang erfaring med å arrangere alle typer
konkurranser. Forberedelsene av arrangementet
har pågått siden mai 2010 og helt frem til rennet
starter 18. februar. Granåsen skisenter er arena
for årets arrangement hvor både langrenn, hopp
og kombinert står på programmet. Spesielt
hyggelig er det å ønske velkommen til det nye
rekruttsenteret for hopp i Granåsen. Anlegget
sto ferdig høsten 2010 og har hoppbakker for
alle aldersgrupper. I forberedelsene til årets
hoved-landsrenn har arrangerende klubber
startet arbeidet med å utvikle et fast langrennscross anlegg i Høgåsen. Lørdag 19. februar blir
første test.
Til årets arrangement har vi rekruttert funksjonærer jevnbyrdig fra begge klubber og trolig vil
mer enn 300 frivillige bidra en eller flere dager.
Frivilligheten står sterkt i vår region. Hvert år
trår over 10 000 frivillige til for å få g jennomført alle spel, festivaler, konserter og idrettsarrangement i fylket vårt. Uten hverdagsheltene
i idrettslagene blir det ingen norgesmestre.
Siste gang hovedlandsrennet var arrangert i
Trondheim var i 1991, for 20 år siden. Siden den
gang har begge klubbene vært aktive medarrangører i VM på ski, NM senior og NM junior.
På vegne av Byåsen IL og Strindheim IL vil jeg
takke alle som har bidratt til å g jøre det mulig å
arrangere Hovedlandsrennet i Trondheim i 2011.
La oss håpe at alle som deltar får fine februardager i Granåsen og at alle tar med seg en positiv
opplevelse tilbake til hverdagen.
Jeg håper alle får gode opplevelser i Granåsen
og Trondheim. Lykke til med arrangementet til
Byåsen IL og Strindheim IL.
Lykke til alle sammen.
Leif Lande
Leder hovedkomiteen 2011
Vennlig hilsen
Tore O. Sandvik
Fylkesordfører
2
Tårer
Lykke til ...
Utgiver: Hovedlansrennet 2011
Forside: Thomas Northug, foto: Roger Midtstraum
Design/trykk: Skipnes Kommunikasjon AS
Papir: sponset av Maske
Opplag: 10 000
HJERTELIG VELKOMMEN TIL TR
ONDHEIM
OG TIL HOVEDL ANDSRENNET
2011!
På vegne av Trondheim kommune er det
med stor glede og
forventning jeg ønsker deltakere og publ
ikum hjertelig velkommen til Hovedlandsrennet 2011 i Gran
åsen. Granåsen har de siste
årene g jennomgått store forbedringer
og den siste nyvinningen
er et flott rekruttanlegg for hopp der
det har vært et meget godt
samarbeid mellom kommunen og hopp
miljøet på Byåsen for å
få anlegget på plass. Det g jør Granåsen
til et enda mer komplett
anlegg for nordiske grener, samtidig som
det legges til rette for
rekruttering. Rekruttering både til bred
de og topp er nødvendig
for at vi i Trøndelag og Trondheim forts
att skal ha et stort og sterkt
skimiljø.
Hovedlandsrennet for 15-16 åringer er
et stort arrangement med vel 800 delta
kere i
langrenn, hopp og kombinert. Det er et
av konkurransesesongens aller største
mål der det i
forkant er lagt ned hundrevis av harde
treningstimer. Det er også her vi møte
r det som skal
bli framtidas kvinner og menn i OL og
VM. De aller fleste av våre beste skilø
pere har deltatt i
Hovedlandsrennet. Derfor gleder vi oss
til konkurransene med fart, spenning,
dueller, sekundstrid, spurtoppg jør og lange hopp. Det
er 800 fokuserte utøvere med klare pres
tasjonsmål
som inntar Granåsen fra 18. til 20. febru
ar. Det dukker helt sikkert opp nye ”mar
iter”,
”petterer”, ”magnuser”, ”anetter” og ”tom
mer”.
Byåsen Ski og Strindheim Ski er dyktige
og erfarne arrangører som er garantist
er for et godt
g jennomført mesterskap både for delta
kere, støtteapparat og publikum. I et Frivi
llig-år er
det naturlig å framheve den imponere
nde innsatsen som er lagt ned i form av
hundrevis av
dugnadstimer for å få anlegget i god stan
d og for å få et best mulig arrangement.
Det står
entusiastiske ildsjeler bak både Granåsen
, Hovedlandsrennet og de mange utøv
erne som
fargelegger Trondheim disse dagene i
februar. Det er viktig å lære alle barn til
å bli glad i å
gå på ski i et land som er så heldig å ha
både flott natur, kulde og snø. Det er
god folkehelse
og det gir både livskvalitet og fellesskap
med andre. Derfor har vi blant annet reha
bilitert
Granåsen-anlegget og tilrettelagt for
yngre utøvere, tilrettelagt for skileik og
ikke minst
prepareres det 200 km med skiløyper
i byens nærområder. Det neste tilskuddet
i Granåsen
blir forhåpentligvis et Toppidrettssenter
for prestasjonsutvikling og folkehelse
i et samarbeid
mellom idretten, NTNU, SINTEF og
St. Olavs Hospital. Det vil ytterligere
styrke Trondheim
som idrettsby og som det naturlige valg
for de som vil kombinere toppidrett og
utdanning.
Trondheim har mange opplevelser å by
på innen kunst, kultur, historie og folke
liv. Her kan du
oppleve hele historien fra vikingetida og
fram til vårt moderne høyteknologiske
samfunn. Vi
kan by på et bredt mangfold i trønders
k mat og drikke med internasjonalt tilsni
tt og ikke minst
trivelige innbyggere som er veldig glad
i å få vise fram byen sin. Våre 30 000
fantastiske
studenter bidrar både med kunnskap
og sprell og vil g jerne ha følge av flere
. Jeg lover at vi
skal ta godt vare på dere som om noen
år vil studere i Trondheim og det som
av studentene er
kåra til landets beste studieby!
Velkommen til Trondheim og Hovedlan
dsre
Vennlig hilsen
Rita Ottervik
Ordfører
nnet 2011 og lykke til i VM løypene i Gran
åsen!
3
OKTAN Trondheim
RENNPROGRAM
TORSDAG 17. 02
Kl 10-17
Åpen trening langrenn, kombinert + langrennscross
FREDAG 18. 02
Kl 10-15
Spesielt langrenn fri teknikk 5 og 7,5 km
Kl 10-13
Offisiell trening Hopp/kombinert K-60 3 omg. i nr rekkefølge
byens hjerte, med gangavstand til det meste og nærkontakt med de fleste. Se www.ecde.no eller ta kontakt på tlf 73 99 09 90 om du
Kl 16.00
Laghopp (prøveomgang)
drømmer om å få en skreddersydd løsning til deg eller bedriften din. Bylivet har så mye du vil bli fornøyd med.
Kl 19.00
Foredrag; Sunne kostvaner for barn og ungdom ved Tine og
Fornøyd?
I Trondheim by eier vi over 50 eiendommer for butikk, kontor og bolig. I nye og i renoverte bygg. På gateplan og i høyden. Men alt ligger midt i
“Gymtimen”, så lite skal til ved Fred Børre Lundberg og
E. C. DAHLS EIENDOM er det ledende eiendomsselskapet i Trondheim. Vi eier og leier ut 160 000 kvm førsteklasses
lokaler som til sammen rommer et mangfold av muligheter. Selskapet er en langsiktig eiendomsaktør, og en naturlig
samarbeidspartner for privat næringsliv og offentlig virksomhet i sentrum. E. C. Dahls Eiendom er opptatt av å ta
vare på Trondheims egenart, og vi ønsker å drive eiendomsutvikling på en måte som beriker bymiljøet.
Knut Leo Abrahamsen
med hele hjertet
Løypene for langrennscross vil være sperret hele dagen
LØRDAG 19. 02
S H O P P I N G ,
M OT E
O G
L I VS ST I L
M E R C U R S E N T E R E T. N O
DET
BESTE
I LIVET
FINNER DU ØVERST I NORDRE
DNA | Konkret | BRIZ | H&M | WOW | ONLY | SWAG | Maud Mellow | NILLE | H2 Frisør| Urban | Telehuset
Jack & Jones | Nikita | Mamoz | Rookie | Økonomisko | Fretex Unika | Glitter | Bik Bok | Big Bite | Bertoni
Carlings | Narvesen | Tulla Fischer | Mester Grønn | Demand And Supply | Pryd Pop-Up | SOUK
SØNDAG 20. 02
Kl 09-15.30
Sprint klassisk
Kl 11-16.30
Langrennscross klassisk
Kl 10.30
Spesielt hopp (prøveomgang)
Kl 14.30
Premieutdeling Heimdal videregående skole (Laghopp og Individuelt Hopp)
Kl 19.00
Premieutdeling i Trondheim Spektrum for langrennsøvelser fredag og lørdag
Kl 09.30
Kombinert hopp (prøveomgang)
Kl 10.00
Stafett jenter - 4x3,75 km, KKFF
PREMIEUTDELING STAFETT JENTER
Kl 11.30
Kombinert langrenn
Kl 12.30
Stafett gutter - 4x5 km, KKFF
PREMIEUTDELING KOMBINERT
PREMIEUTDELING STAFETT GUTTER
STARTSKUDDET
5
Mesterskap
VI ØNSKER VELKOMMEN
Det er en historisk begivenhet når Byåsen og Strindheim
ønsker velkommen til Hovedlandsrennet 2011. Det er første
gang disse klubbene går sammen om å arrangere et mesterskap og det er ikke akkurat en liten jobb de har tatt på seg.
Over tre dager skal drøye 800 utøvere kjempe om medaljer
og plasseringer.
Utøverne på 15-16 års gruppa i Byåsen og Strindheim stresser ikke
veldig med selve g jennomføringen av arrangementet. De gleder seg til å
konkurrere mot landets beste skiløpere, på hjemmebane. Disse løypene
kjenner de godt og de vet de er harde. Her har Strindheim g jengen fellestrening to ganger i uka, hele vinteren ig jennom. Byåsen trener kun et lite
steinkast unna, i Nilsbyen, men er rett som det er innom løypenettet også
i Granåsen.
Det er en stor og spent g jeng som samles til fotografering før det braker
løs. De er vant til å konkurrere mot hverandre, men ikke akkurat til å stå
sammen som en g jeng. Gjennom tidene har det vært mange tøffe dueller
6
mellom klubbene, blant annet i NM stafetter. Kampen om hvem som er
best i byen! Disse duellene er ikke g jengen i 15-16 års gruppa så opptatt av.
De bryr seg mest om at det er gøy å gå på trening og at de har vennene
sine i skimiljøet, uavhengig av hvilken klubb de går for. Begge klubbene
har store treningsgrupper. På Byåsen deltar 23 utøvere på trening på det
meste. Strindheim g jengen er nesten like stor med sine 20 utøvere. Ikke
alle er like glad i å konkurrere, men på trening møter de. Det er gøy!
på hjemmebane.
Øverst til venstre:
Liv Ringheim, Jonas Berg, Marie Lien,Amund Blikra, Johannes Høsflot
Klæbo, Anders Quist Nyrnes, Trine M. Holden, Mikkel Flått, Marthe Lysaker
Heggem,Synne A.F. Skåre, Julie Myhre, Johanne Schive,Hanne Skulbru, Torunn
Bakken, Aslak F. Witry, Morten Forbord og Mari Dahl Benum
Nederst fra venstre:
Fredrik Riseth, Simon Larsen Mikaelsen,Astrid Røsvoll, Marte Skaanes, Erik
Nordsæter Resell, Aleksander Riseth, Karoline Wollan, Mette Evjen Røset,
Jørgen Natvig Løvseth, Øyvind Wiggen, Thea E. Gravdal og Martine Kristiansen
Både Strindheim og Byåsen har et mål om å få med flest mulig - lengst
mulig! Treningene legges opp slik at alle får utfordringer og ”lek” er fortsatt
et viktig element.
Gjengen på Byåsen vet aldri når hovedtrener Rune slår til med Runes
Challenge og her konkurreres det i alt fra limbo, skistavkast, rulleskidans
til mer tradisjonelle øvelser som blant annet triatlon. Det er ingen tvil
– g jengen liker seg på trening.
Nå gleder de seg til 3 fantastiske dager i Granåsen og til å ønske alle
landets 15-16 åringer velkommen til å konkurrere på deres hjemmebane.
Tekst: Elisabeth H. Klæbo
Foto: Aril Bjerkan
7
Løypekart
HER STARTER SEIEREN!
8
9
start
10
Seier
mål
Spenning
svette
smøring
gull
MÅTTE DEN BESTE VINNE!
Tårer
11
Magnus
Moan
KLAR FOR VM
Magnus Moan er en av Norges mest
meritterte kombinertløpere, med sine
18 verdenscupseirer, fem VM medaljer
og to medaljer i OL. Nå sikter Byåsen
løperen seg inn på vinterens store mål,
VM på ski i Oslo.
Magnus Moan som i det siste har vært preget
av sykdom, sto over årets utgave av NM. Han
legger ikke skjul på at et Norgesmesterskapet
kunne vært en god g jennomkjøring til årets
store folkefest i Holmenkollen, men han mener
likevel at formen er stigende.
– Formen min er oppadgående, jeg merker
at jeg bare går fortere og fortere i langrenns–
sporet, forteller han.
Den 18. februar starter hovedlandsrennet i
Granåsen. Rennet har en høy status blant unge
utøvere. Uoffisielt er rennet NM for 15-16
åringer, og mange vil huske en eventuell seier i
Hovedlandsrennet lenge. Blant tidligere vinnere
er kanskje Norges beste kombinertløper,
Magnus Moan. For han står seieren i hovedlandsrennet høyt i boken over sine beste minner
som kombinertløper.
12
RÅDER UNGE TIL Å KOSE SEG
REVANSJESUGEN
Trønderen husker godt sin barndom som
kombinertløper. Magnus forteller at noe av det
viktigste som drev han som ung løper var at han
hadde det artig med idretten og var motivert til
å bli bedre. Nå råder kombinertløperen unge til
å kose seg med idretten.
Etter fjorårets OL nedtur for Magnus, håper
han på et bedre mesterskap i 2014. Målet er å
reise hjem fra Russland med flere medaljer og
forhåpentligvis en gullmedalje.
–Det er viktig at lysten driver dem videre, at
man har det artig og koser seg med det en
har lyst til å drive med, forteller en godt kledd
Magnus Moan.
PALLEN OVERKOMMELIG
I et spørsmål om hvilke målsetninger han har til
årets VM, svarer trønderen litt beskjedent at
pallen er innen rekkeviddet på en god dag.
–Det er klart at jeg hadde håpet på bedre
resultater under fjorårets mesterskap, jeg
følte meg i god form, men det klaffet ikke
i konkurransene. Et skuffende mesterskap,
og jeg ser virkelig fram til OL i Sotsji i 2014,
avslutter han.
Etter fjorårets nederlag i mesterskapet, ble
hans største opptur at han skulle bli far i april.
Trønderen påpeker at dette er det beste som
har skjedd han, og han sier at barnet g jør en
hver travel dag til en munter dag.
– På en maks dag, med gode ski og god form
både i hoppbakken og langrennsporet, er jeg
kapabel til pallen, sier Byåsen løperen.
Med en verdenscupseier og flere pallplasser så
langt i sesongen er Magnus Moan sammen med
Mikko Kokslien, et klart norsk medaljehåp i VM.
Tekst: Håkon Thorvaldsen
Foto: Stian Hoel Fossen
John Kristian Dahl har begynt å
EN GLITRENDE SKILØPER MED
EN YDMYK PERSONLIGHET
pusse på både hus og ski. Formen
skal finpusses til VM på
hjemmebane.
John Kristian Dahl
John Kristian Dahl er en 29 år gammel
profesjonell skiløper, født i Kirkenes 27.
mars 1981, og går i dag for Strindheim.
I løpet av sine sju år på landslaget har
gutten fra Nord-Norge hatt en massiv
utvikling, og han satser nå på en plass
på laget til VM på hjemmebane.
John Kristian Dahl beskriver seg selv som en
relativt rolig og beskjeden mann, som ikke liker
å g jøre så mye ut av seg. Han har slått seg ned
i et gammelt hus i Trondheim sammen med sin
samboer. Kjøpet av det gamle huset beskriver
han som en hobbysak. Det skal han pusse og
snekre litt på når han har fri. Ellers på fritiden
liker han å være ute i naturen, og spesielt jakt
og fiske faller i god smak. På spørsmålet om hva
han skal g jøre når skiene er lagt på hylla svarer
han kjapt at han nettopp har skaffet seg en
bachelor innenfor økonomi, etter lang tid med
studering på TØH, så når skikarrieren er over
blir det en jobb innenfor den grenen.
TRENING, TRENING OG ATTER TRENING
Allerede som guttunge skjønte John Kristian
Dahl at hans fremtid lå i skisporet. Mange fikk
etter hvert øynene opp for gutten som med sin
treningsiver og sitt talent imponerte stort.
- Veien frem til der jeg er i dag har både vært
lang, utfordrerne og morsom, uttaler John
Kristian.
Det faktum at han alltid har hatt en kjærlighet
for ski har drevet han opp ig jennom årene, og
det er mye av oppskriften til hvorfor han har
lykkes.
- Veien mot toppen har stort sett bestått av
trening, trening og atter trening, men det er
bare moro sier han, og påpeker at ingenting i
livet er gratis.
Han har selv gått veien via hovedlandsrenn og
junior NM for å komme dit han er i dag.
FORDELER OG ULEMPER
Etter snart 7 år på landslaget forteller John
Kristian at han overhodet ikke angrer på sitt
karriere valg, men han forteller også at det
finnes både fordeler og ulemper med yrket. Noe
han setter stor pris på er at han har muligheten
til å kjøre sitt eget løp, og det at han i det store
og hele styrer sin egen arbeidsdag. Han innrøm-
mer dog at det kan bli slitsomt noen ganger og
alltid måtte trene, uansett om han har ferie eller
ikke. Skiløpere har et stramt treningsprogram
som må følges, uavhengig av vær og vind.
VM I SIKTET
Denne sesongen har startet med en real opptur
for John Kristian etter seieren på sprinten i
Kuusamo. 29-åringen har et klart mål – han vil
bli en av de uttatte til VM.
- Det er uten tvil et stort mål for meg å gå
VM i Oslo, og det tror jeg også er et realistisk
mål. VM på hjemmebane tror jeg er det
største du kan oppleve som skiløper, avslutter
han.
Med VM innen rekkevidde påpeker han også
Norges store gullsjanser, og han mener at en
Petter Northug og en Ola Viggen Hattestad
i form kan være gull verdt for Norge i VM,
bokstavelig talt.
VM laget er i skrivende stund ikke klart.
Tekst: Per Atle Karlsen
Foto: Per Atle Karlsen
13
Vi tenker miljø
– så snøen kommer
hvit og fin neste år
også
IHÅP
Didrik Tønseth er en 19 år gammel
skiløper som går for Byåsen IL. Han går
på idrettslinja på Heimdal videregående
skole og kan fortelle oss at dette har
hjulpet ham til å bli en bedre skiløper.
– Skolen har hjulpet meg å tilrettelegge
treningen slik at jeg kan trene mer og bedre.
Det er også fint at jeg slipper at skolegang
krasjer med interessen for idretten min.
TIDLIG AKTIV
Få saldo på SMS
Didrik
tønseth
NORGES NYE SK
Vi har merket denne
trykksaken med
svanen!
Han var allerede som ung, meget aktiv og gikk
mye på ski sammen med familien i bymarka
og gikk etterhvert sammen med g jengen i
Byåsen IL.
«Jeg hadde aktive foreldre og vi var mye ute på
turer i skogen og i bymarka. Det er nok takket
være dem at jeg fattet interesse for ski i så ung
alder. Å gå for Byåsen da jeg ble eldre, g jorde jo
at jeg ble en bedre skiløper og fikk konkurrere
mot andre skiløpere. Da var også foreldrene
mine involvert og la til rette for at jeg kunne
drive med den sporten jeg liker best.»
JUNIOR VM
Nå er familien byttet ut med 13 timer hard
trening i uka for å gi best mulig resultater, noe
som vises på merittlisten hans.
Didrik har vunnet hovedlandsrennet, er på
landslaget, har vært med i junior VM og vunnet
stafettgull. Han er på god vei til å nå målet sitt,
som er å bli med på herrelandslaget.
– Det var morsomt å gå for landslaget og
vinne stafettgull i 2010, men jeg har utrolig
mye fine opplevelser i skisporet utenom også.
Største skiminnet mitt er da jeg vant hovedlandsrennet på Steinkjer.
– Å bli kåret til årets skiidol var artig. Skiidol
driver med mye fin aktivitet.
Didrik forteller oss til slutt at han ser fremover.
VM ble ikke helt som han hadde ønsket på
grunn av skade, men han satser for fullt mot
neste sessong som blir den første som seniorløper.
Tekst: Stian Hoel Fossen
Foto: Adresseavisen/Glen Musk
ÅRETS SKIIDOL
Men det er ikke bare han selv som har lagt
merke til at han har blitt en god skiløper.
I 2009 ble han kåret til «årets skiidol» av
organisasjonen Skiidol. Denne organisasjonen
arrangerer treningssamlinger og renn, samt
deler ut stipend til lovende stjerner.
Les mer på smn.no
15
PREMIER
Kunstner :
Elling Reitan
MAN
FÅR
glede av
Vi er veldig stolte av å kunne dele
ut litografier signert kunstneren
Elling Reitan til premier under
hovedlandsrennet.
Elling Reitan er en av vår tids mest kritikerroste
og ettertraktede kunstnere og er kjent på folkemunne som “maleren med de fine fargene”.
Elling Reitan ble født i Trondheim i 1949. Han
har tegnet og malt siden han var en neve stor.
I perioden 1982-87 fikk han sin formelle
kunstutdannelse da han var elev hos Odd
Nerdrum. I tillegg har han gått i grafikklære hos
Bjørn Sverbo. Ved universitetet studerte han
litteraturhistorie (hovedfag) og er filolog med
engelsk hovedfag. Dessuten har idrett, og da i
særlig grad langrenn hvor han var et stort talent,
og natur alltid vært sentrale verdier for Reitan.
Siden debuten i 1987 på Galleri Profil i Bergen
og Ariel Gallery i New York, har Elling Reitan
hatt en mengde separatutstillinger over hele
16
landet, samt fire utstillinger i New York. Han har
deltatt på kollektive utstillinger i Norge, USA,
Canada, Singapore og Wien. Reitan’s kunst er
å finne i mange offentlige og private samlinger,
blant annet Sør-Trøndelag fylke, Slottet, Norges
Høyeste Rett, Norsk Kulturråd, Reg jeringsbygningen, David Beckham, Ole Gunnar Solskjær
og Bruce Springsteen for å nevne noen. Han er
i dag representert ved Westwood Gallery i New
York i tillegg til flere norske galleri.
Til hovedlandsrennet har Elling Reitan lage
7 motiv. Motivene er inspirert av nordiske
grener og er en fargeeksplosjon av de sjeldne.
I forbindelse med VM på ski i Oslo kommer
Reitans skiinteresse til synlighet i 3 VM trykk
som han har laget. Disse lanseres i forkant av
mesterskapet i Oslo og blir å finne i galleri som
har Reitans kunst på veggene.
Tekst: Elisabeth Høsflot Klæbo
Foto: Anne Jørgensen Brunland
17
Mer enn 50 team
har allerede valgt
SWIX
teamwear
Om 4 uker kan dere delta med eget team-design!
Foto: Eivind Opsahl
Gå inn på www.swixcreator.no og design deres egen
kolleksjon. Teambekledningen har den samme kjente
SWIX kvalitet og passform som standard produkter.
Teambekledningen består av konkurransedress,
tynn og tykk oppvarmingsdress, vest og luer.
./8%%6(59,&(
Kontakt oss på www.original.no, [email protected] eller tlf. 67 06 23 00
www.hlr2011.no
Vi satser på
kuldegrader og snø !

Similar documents