Les mer - Sommarøy Kirke

Transcription

Les mer - Sommarøy Kirke
info
Innkvartering
Hotellet tlf: 77 66 40 00
Holmen Camping tlf: 99 00 15 40
Hybler med eget bad og felles kjøkken/oppholdsrom tlf: 41 24 65 26
distriktsstevne på
sommarøy 22.- 25.mai 2015
Servering
Hotellet og Havfrua kro
Enkel varmrett servering i Arken under hele stevnet.
Møter
Det vil være barnepass under møtene fredag, lørdag, søndag kveld og
mandag formiddag.
Nord - Norsk Baptist Ungdom
NNBU har ansvar for barne - og ungdomsopplegget under stevnet.
Påmelding og informasjon
Britt Janne Hveding tlf: 91519831
Påmelding på www.sommaroykirke.no - under kontakt oss.
Web- info:
www.sommaroykirke.no
Detaljert program vil ligge på hjemmesiden.
”TtRrOo EeRr Åå VvAaNnDdRrEe MmEeDd GgUuDd”
hovedtaler: magnar mæland
velkommen !
program:
Kl. 15.00
Årsmøte Nord Norsk Baptist ungdom
Fredag 22.mai
Kl. 19.00
Møte
Kl. 20.00
Etter møtet – Kveldskafe i Arken
Åpningsmøte
Etter møtet – Kveldskafe i Arken
Mandag 25.mai
Lørdag 23.mai
Kl.09.00
Bønn og lovsang
Kl.10.00
Årsmøte Nord Norges Distrikt
Kl.10.00
Bønn og lovsang
Kl.11.00
Gudstjeneste
Kirkekaffe
(barne og ungdomsopplegg samtidig)
Kl.13.00
Muligheter for organiserte aktiviteter i nærmiljøet
Kl.16.00
v/Mæland
Temasamling : ”Å se mulighetene i vår tid”
Kl.19.00
Møte
Etter møtet – Kveldskafe i Arken
Søndag 24.mai
Kl. 09.00
Bønn og lovsang
Kl. 10.30
Familiemøte
Kl. 13.00
Muligheter for organiserte aktiviteter i nærmiljøet
detaljert dagsprogram vil bli slått opp på
stevnekontoret i arken og i kirka !
sjekk også www.sommaroykirke.no