HJEMMESTYRKE-MUSEETS VENNER D14.2

Transcription

HJEMMESTYRKE-MUSEETS VENNER D14.2
HJEMMESTYRKE-MUSEETS VENNER D14.2
RINGERIKES MUSEUM - NORDERHOV GAMLE PRESTEGÅRD
Program
for
stevnet ved Partisanersteinen
søndag 21. juni 2015
12.00 * Flaggheis ved Sokna speidergruppe
* Velkomsthilsen ved Erik Moe Haugen,
leder av Hjemmestyrke-museets Venner D14.2
* Fedrelandssalmen
* Feltandakt ved sokneprest Kai Helge Reinertsen
* Hovedtale ved forsvarsminister Ine Søreide Eriksen
* Fedrelandssangen
* Diktlesing ved Ole Jonny Haugerud
* Partisanersanger v/ Gutta på skauen
Spisepause – Haugsbygd hornmusikk spiller
* Mottagelse av flybårne fallskjermhoppere
fra Hønefoss fallskjermklubb
* Overflygning av Harvard veteranfly
15.00 * Avslutning. Flagghal ved Sokna speidergruppe
VELKOMMEN TIL STEVNET