PDF: Eidsvoll Ullensaker blad - Stjal ett tonn kobber i Øyer

Comments

Transcription

PDF: Eidsvoll Ullensaker blad - Stjal ett tonn kobber i Øyer
38 | OSS I MELLOM
Eidsvoll Ullensaker Blad • Onsdag 25. august 2010
KONFIRMASJON
Konfirmasjon
i Bjørke kirke
Søndag 29. august kl. 11.00
Marte Kristen-Johanssen Eira
Karen Hagander Finnsen
Andrea Gripp
Katrine Gusdal
Benjamin Slettedal Hubertus
Cornelia Elouise Christina
Pethrus Lauritzen
Petter Kristoffer Wendelborg
Rikke Parmegiani Årseth
Sommer-konfirmanter
i Gjerdrum kirke
29. august kl 10.30 og 12.30
Ole-Christian Albertsen
Elisabeth Nilo Audensen
Håkon Bakke
Bror William Bakken
Alice Bjørtomt
Magnus Gustav Borgen
Borgaard
Silje Anastasia Boug
Torbjørn Brekke
June Buvarp
Heidi Melissa Davidson
Sunniva Eriksen
Fredrik Eriksen
Stine Grønsten Fisketjønn
Therese Berggren Hagen
Andrea Jacobsen
Andrea Kjærstad
Jens Juel Knudsen
Daniel André Kristiansen
Kim-André Kristoffersen
Mette Lillerud Krågå
Katrine Kyte
Ferdinand Norby Lorentzen
Sigurd Mathias Roterud Lund
Elias Løvseth
Iben Meyer-Nilsen
Kristine Rosmo Moe
Martine Wethal Moseng
Ine Mostue
Synnøve Nerland
Marie Mork Nielsen
Kent Håvard Nordby
Sunniva Nordmelan
Elisabeth Olsen
Bård Olstad
Vilde Elen Skøld Paulsen
Frida Kobbersletten Pettersen
Karoline Marie Mogstad Ranger
Jørgen Reikerås
Vetle Guldhaug Reinli
Mads Didrik Rogstad
Amanda Steinkjer
Even Svoren
Elise Løkken Tørseth
Mari Vegheim
Mathea Vøling Wexelsen-Freihow
Velkommen til Sladretorvet
TOTENÅSEN. På Totenåsen, like nord for grensa mellom Hurdal og Østre Toten, traff vi nylig på dette skiltet.
Forklaringen skal være at dette i sin tid var møteplassen for budeiene på de mange skogssetrene som det fortsatt finnes en
del rester etter i området. Etter en lang dag med melking og dyrestell, kunne nok praten gå ganske fritt om både det ene og
andre, her på Sladretorvet.
[email protected]
DAGEN
ONSDAG 25. AUGUST
ONSDAG 25. AUGUST
Ludvig, Louise og Lovise kan
feire navnedag. Ludvig er utledet av det gammeltyske hlod
(berømt) og wig (strid) og kan
oversettes med noe slikt som
«berømt stridsmann». Pikenavnet kommer fra det franske
guttenavnet Louis, som igjen
har sammenheng med Ludvig.
Opus 89 øver i menighetshuset, Råholt. Velkommen til oss.
VANNSTANDEN
DAGENS TEKST
En viktig hilsen
Det er hyggelig å få en hilsen
fra noen som har oss i tankene.
Av og til kan vi kanskje ha problemer med å huske eller kalle
fram navnet på den som sender oss en hilsen. Kanskje er
det mange år siden vi hadde
kontakt med vedkommende.
I brevene i Det nye testamente, finner vi mange hilsener. Apostelen Paulus synes å
ha vært spesielt flink til å
huske medarbeidere med noen
gode ord. En av dem som fikk
en påminning fra Paulus, var
Nymfa som bodde i byen Laodikea i Lille Asia. Nymfa ledet
en husmenighet i denne byen.
Det kan være flere grunner til
at de kristne samlet seg i dette
hjemmet. Kanskje var det for å
redde noen av de troende fra
materialismens
jernhårde
grep. I Laodikea var det på den
tiden stor velstand, og en kristen kan ikke tjene både Gud og
Mammon som Herre, sa Jesus.
Det gjelder og i dagens samfunn.
DETTE SKJER
Vannstanden i Mjøsa/Vorma
ble i går målt til 122,57 meter
over havet. Det var fem centimeter lavere enn ved måling
dagen før.
Middelvannstanden
ble
beregnet til 122,72 meter over
havet, én centimeter lavere
enn det som var snittet ved forrige utregning.
I Hurdalsjøen ble vannstanden målt til 176,27 meter over
havet, det samme som dagen
før.
Den gjennomsnittlige vannstand ble beregnet til 175,80
meter over havet. Det var én
centimeter lavere enn det som
var middelvannstanden dagen
før.
POLLENVARSEL
ØSTLANDET MED OSLO
Pollensesongen er over for i år.
Pollenvarslingen for Norge
utarbeides og leveres av Norges Astma- og Allergiforbund
med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet.
Eidsvold
Turnforening,
gymnastikk og turn, starter
treningen i Eidsvollhallen.
Eidsvoll Korforening har
øvelse på Breidablikk.
Kirkeringen i Hurdal har
møte på Hurdal helsetun. Opplesning, sang og musikk,
andakt.
Mental helse Ullensaker
avholder medlemsmøte i Storstua Østafor dagsenter, Jessheim. Quiz og kveldsmat.
Trimmen starter på gamle
Løken skole i Holter.
Gladbakk aktivitetssenter
har åpen kafé og snekkerbod
for pensjonister/trygdede. Allsidig håndarbeid. Hyggetime
med allsang.
TORSDAG 26. AUGUST
Norske Dragoner har møte
på Lykkebo, Jessheim.
Kløfta
pensjonistforening
ønsker velkommen til møte på
velhuset. Musikk av Combos
til sang og dans. Bevertning,
utlodning.
Nannestad kammerkor starter opp igjen med øvelsene i
Holter kirke. Gamle og nye
sangere velkommen.
Dal normisjon og Råholt
menighet inviterer til Fellesskapskveld i Råholt menighetshus. Kateket/trosopplærer Helene Breivik: Egne opplevelser fra reiser til Palestina
og Israel.
Langtrampen trim- og løpskarusell starter opp igjen
med start fra Preståsen skole.
Møte på Betel i Maura. Tale
av Harald Slattum. Kveldsmat.
Nannestad pensjonistforening har møte/fest på Lyngås. Ingrid Melby fra psykiske
helsetjenester forteller om
slike tjenester. Musikk ved
Glade lakser.
Demensforeningen i Ullensaker ønsker alle interesserte
velkommen til møte i Frivilligsentralen, Gjestad.
Gladbakk aktivitetssenter
har åpen kafé og snekkerbod
for pensjonister/trygdede. Allsidig håndarbeid, bingo og
«hjernetrim» i fellesstua.
Eidsvoll frivilligsentral har
gågruppe fra Gladbakk aktivitetssenter på Råholt. Turen av
sluttes med kaffe og rundstykker. Alle velkommen.
RUNDT OSS
BURSDAGSFEIRING
Familien Lindman har en spesiell måte å feire oldefars bursdager på: Fire generasjoner
møtes til golf på Atlungstad i
Stange - anført av nå 94 år
gamle Christian Lindman.
Oldefar startet med golf da
han fylte 88 år. Sønnen på 66 år,
sønnesønnen som ble 39 og
oldebarnet på 13 er også alle
bitt av basillen, forteller
Hamar Arbeiderblad. Så nå
markeres nestors bursdag med
en gåtur på minst 10.000 meter,
siden de skal innom alle 18
hullene i løpet av dagen.
ØKT MOTSTAND
MOT MILJØGATE
Halvannet år etter at bebyggelsesplanen for miljøgateprosjektet ble vedtatt, er motstanden mot 25-millionersprosjektet økende i Aurskog-Høland.
Høyre og en rekke lokale
næringsdrivende har lenge
frontet sin misnøye, og nå
uttrykker også FrP kritikk
mot prosjektet. Det er lagt opp
til et spleiselag der kommunen
og Statens vegvesen deler likt
på utgiftene, men Høyre mener
prosjektet slik det foreligger,
uansett blir for dyrt for en
kommune med trange økonomiske kår, skriver Indre
Akershus Blad.
STJAL ETT TONN
KOBBER I ØYER
I løpet av helgen har tyver stjålet rundt 1.000 kilo kobber fra
Gudbrandsdal Energi sitt
lagerbygg i Øyer. Det meste av
kobberet var på tromler, som
veier 150 kilo hver. I tillegg er
det stjålet noe kobber som ikke
var på tromler. Politiet mener
tyvene må ha vært flere og at
de har hatt en relativt stor bil
for å få med seg alt kobberet,
skriver Gudbrandsdølen. Gudbrandsdal Energi i Øyer har
også tidligere hatt kobbertyveri, men aldri i slikt omfang
som denne gangen. Politiet ser
ikke bort fra at det er uten-
OSS I MELLOM | 39
Eidsvoll Ullensaker Blad • Onsdag 25. august 2010
Dagen er 4 tim. og 10 min. kortere enn ved sommerersolverv.
I dag:
Skyet eller
delvis skyet
og mest
opphold.
Øvre Romerike I morgen
+15Hurdal
+11
+15
+11
Nannestad
Eidsvoll
Kløfta
Dag
Natt
+15
+10Ask
landske bander som nå har
slått seg på kobber igjen.
POSTPLYNDRER
38-åringen fra Skedsmo har
ifølge politiet stjålet post fra
mellom 700 og 800 personer hovedsakelig på Romerike.
Ved hjelp av informasjonen
han fant i postkassene, stjal 38åringen identiteter, og svindlet
til seg rundt 2,5 millioner kroner. – I noen tilfeller har han
funnet både pinkoder og kredittkort. Andre ganger har
han funnet tilstrekkelig med
person- og bankopplysninger
til å bestille kort fra ulike banker, forteller politiadvokat
Hanne Fauske i Romerike politidistrikt til Romerikes Blad.
Nå må mannen møte i retten
tiltalt for bedrageri.
Solen
08
14
20
14
20
+10
+10
+15
+13
+15
+12
Eidsvoll
+15
+10
Råholt
Jessheim
Fredag
02
+15
Skyet eller
delvis skyet
og mest
opphold.
Fredag
+15
Skyet og
perioder med
regn.
Eidsvoll
+15
Lørdag
Eidsvoll
Opp kl. 05.51
05.54
Ned kl. 20.41
20.38
Månen
+15
+15
Ask
Ask
VINNER FOLKET
PÅ TRÅDEN
Skolebolig
DAL. – Hei, det er Mona Byermoen som ringer. Jeg har en
kommentar til bildene fra Dal
skole.
– Flott, kom igjen!
– Det hvite bygget dere kaller Hjera skole - med e for
øvrig - på toppen ved Dal skole,
er ikke det gamle skolebygget,
men den gamle skolestyrerbo-
I dag
+15
+15
Søndag
Ringsaker kommune har tatt
sats og investert millioner av
kroner for å fri til nye innbyggere. Nå kommer første
gevinst, skriver Hamar Arbeiderblad: 122 nye innbyggere i
andre kvartal. Like hyggelig
for Ringsaker er det at folketallsveksten er på 0,38 prosent.
Noe som faktisk er høyere enn
landsgjennomsnittet på 0,30
prosent. Rådmann Jørn Stand
har et «hårete» mål om at
Ringsaker skal nå 35.000 innbyggere innen 2018.
I dag I morgen
+14
Hurdal
+14
Jessheim +14
Maura
+14
Ask
+14
Hurdal
Hurdal
I morgen
Lokalt i går kl 14
Eidsvoll
+15
I morgen
Opp kl. 20.09
20.13 Meteorolog:
Ned kl. 06.55
08.13
ligen. Skolebygget lå på nordøstsida. Denne boligen har
vært benyttet til barnehage de
senere årene, men nå er det jo
bygd ny på nordsida av skolen.
Dette gamle lærerbygget er
egentlig litt fint, også. Vi godt
voksne har mange minner fra
det gamle skolestedet på Dal,
vet du!
[email protected]
Fartsgrenser
EIDSVOLL. – Hallo, det er
Sverre Holmestrand i Eidsvoll
som ringer.
– God dag!
– Jeg kom akkurat kjørende
fra Eidsvoll stasjon og over
Vorma. Vet du, rett før rund-
kjøringa står det skiltet med
fartsgrense 50 km/t.
– ???. Ja, og hva så?
– Rundkjøringer opphever
fartsgrenser. Det samme gjør
vegkryss. Altså er det 50 km/t
til siste ti meterne inn til rundkjøringa og 80 km/t etterpå
etter som det da ikke står noe
nytt skilt. Visste du ikke det?
– Nei, det visste jeg faktisk
ikke.
– Men det er altså slik.
Rundkjøringer og kryss opphever den fartsgrensa som har
vært dit. Etterpå gjelder den
generelle fartsgrensa på 80
km/t hvis det ikke er skiltet
med annen fartsgrense. Da blir
det litt dumt å sette opp et skilt
om fartsbegrensing ti meter
foran ei rundkjøring.
[email protected]
D
SEN R
A
V
S
MS
PÅ S 005
2
TIL
HVOR er dette?
Hver uke viser vi et bilde fra Øvre Romerike. Det kan være en detalj på et sted eller et
bilde med god oversikt. Vårt spørsmål er enkelt: Hvor er dette?
Send ditt svar til oss på sms - eller benytt kupongen.
SMS til 2005: Send «EUBHVOR+ditt svar.
I tillegg må du ha med: Ditt navn, din adresse og postnummer». Du blir belastet ordinær SMS-takst.
KUPONG: Fyll ut kupongen, som merkes «Hvor» og sendes Eidsvoll Ullensaker Blad, boks 130, 2081 Eidsvoll.
Svaret må vi ha senest mandag. Hver uke trekker vi en vinner som får tilsendt en EUBpremie.
Rett løsning sist uke: Camilla Collett-statuen ved Eidsvoll kirke.
Vinner ble: Arne Wenger, Eidsvoll, som får tilsendt en premie fra EUB.
Bildet viser:.................................................................................................................
Navn:...............................................................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................