Last ner - Indexator Rototilt Systems AB

Transcription

Last ner - Indexator Rototilt Systems AB
ROTOTILT®
Et smartere valg
FORVANDLE GRAVEMASKINEN TIL EN KOMPETENT,
SKREDDERSYDD REDSKAPSBÆRER
Kraften i selv å kunne velge
Indexator Rototilt Systems gjør alle typer gravemaskiner om til en kompetent universal­maskin. Det
handler om løsninger som gjør at du enkelt og nøyaktig kan rotere og tilte skuffer og andre redskaper
i samme bevegelse. Som gir deg kraft og kontroll.
Som tåler tøffe tak uten å gå på akkord med sikkerheten. Og som gir langsiktig lønnsomhet.
Nå tar vi neste viktige skritt i denne utviklingen.
Takket være en helt ny teknologisk plattform –
Rototilt® R – kan du skreddersy tiltrotatoren helt
etter egne behov.
Nå kan du velge styresystem, økt sikkerhetsnivå,
tiltsylindre, sviveltyper (høytrykks- og/eller
elsvivel), smøresystem, hjul- eller beltestyring,
styrespak- og maskinsett osv.
Med denne unike modulstrukturen kan vi tilby deg
en valgfrihet som vi i dag er alene om på markedet.
Tenk spesial som standard. Tenk Rototilt®.
Hemmeligheten
bak suksessen
Indexator Rototilt Systems har en bedriftsfilosofi
som hjelper oss ved store og små beslutninger og
som setter medarbeideren i fokus, da vi vet at
det faktisk er personellet som gjør selskapet til
det det er: Kreative medarbeidere som produserer
verdensledende produkter, som holder det vi lover
og som engasjert møter kunden og hans behov.
Denne holdningen er hemmeligheten bak Indexators
gode omdømme som arbeidsplass, men også en
sterkt medvirkende årsak til at vi fortsetter å være
markedsledende og teknologisk ledende år etter år.
Entreprenørene velger tiltrotatoren som best til­freds­
stiller deres behov. Og vi gir en unik valgfrihet tilbake.
VÅRT LØFTE TIL KUNDEN
PRESISJON
ENGASJEMENT
MERVERDI
• Våre produkter er teknologisk
verdensledende og holder
forventet kvalitet.
• Vi viser forståelse og engasjement
for kundens egen virksomhet.
• Våre produkter gir den beste
totaløkonomien for kunden.
• Vi er lydhøre for kundenes ønsker
og synspunkter.
• Våre produkter øker kundens
fleksibilitet.
• Vi er en profesjonell og effektiv
problemløser.
• Vi skaper nye forretnings­
muligheter for kunden.
• Vi leverer riktige produkter til
riktig tid og på riktig sted.
• Vi holder det vi lover og lover ikke
mer enn hva vi kan holde.
Tekniske gjennombrudd
med fokus på sikkerhet
og produktivitet
Nye Rototilt® kombinerer all den effektiviteten og påliteligheten
som har gjort våre klassiske tiltrotatorer verdensledende, med
ny banebrytende teknologi som gjør redskapsbæreren enda mer
sikker og fleksibel. Disse modulbaserte mulighetene gjør at du kan
kombinere akkurat de funksjonene og de tilvalgene du trenger.
Her er noen av valgmulighetene:
STYRESYSTEM – VALGFRIHET OG SIKKERHET
Med Rototilt® kan du velge styresystem avhengig av gravemaskin og
øvrige tilvalg. Dessuten kan du være trygg på at uansett hvilket system
du velger, oppfyller det både gjeldende sikkerhetskrav og den kommende
ISO-standarden ISO 13031. Du kan velge mellom TE (som står for Tilt-Ekstra),
TLE (Tilt-Lås-Ekstra), P (parallellstyring) og PropPlus som tilbyr proporsjonal
styring med samtidig tilt-, roterings- og ekstrafunksjon, ristefunksjon og
krypkjøring. Du kan selvsagt også velge markedets mest avanserte system,
ICS, som du kan lese mer om nedenfor.
SECURELOCKTM – ET HELT NYTT SIKKERHETSNIVÅ
En sikkerhetslås som alltid gir deg bekreftelse på at redskapet er riktig
tilkoblet. SecureLock™ kombinerer hydrauliske, mekaniske og sensorbaserte
funksjoner med tydelige lydsignaler, LED-lampe og kontinuerlig overvåkning.
Det varsler t.o.m. når komponenter er slitt og bør inspiseres.
LHV – SIKRERE LASTHÅNDTERING
Tiltsylindre med Indexators lastventil gjør at lasten sitter sikkert selv om
hydraulikksystemet skulle miste trykket, f.eks. ved slangebrudd. Dette gir
både en sikker arbeidssituasjon rundt maskinen og eliminerer skader på
selve lasten.
HFS – FOR REDSKAPER MED HØYE TRYKKRAV
Indexators høytrykkssvivel gir deg skikkelig kraft (opptil 200 liter/min ved
300 bar) for feievalser, vibroplater, sorterings- og multigrabber og andre
trykkrevende hydrauliske redskaper. Svivelen er også direktemontert på
redskapsfestet for å redusere slangetrekking og lekkasjerisiko. Dette gir en
mer robust løsning samt markedets beste strømningskapasitet, reduserte
trykkfall, økt levetid samt bedre drivstofføkonomi.
ILS – GIR DEG SMARTERE SENTRALSMØRING
Indexator Lubrication System muliggjør sentralsmøring av tiltrotatoren.
ILS kan enkelt kobles til gravemaskinens smøresystem og fordeler raskt og
smidig fett i riktig mengde.
ICS – gir deg full kontroll
Indexator Control System er markedets mest avanserte styresystem. I ICS er hver
funksjon og hver komponent spesielt utviklet for å optimere fordelene med Rototilt®,
samtidig som du kan velge hvilke funksjoner du vil ha i styresystemet:
• Autokalibrering gjør systemet lett å optimalisere
for beste kjørbarhet og lavest mulige drivstofforbruk.
• Automatisk feilsøking og tilbakemelding gjennom
integrerte sensorer som indikerer hva som er feil.
Systemet foreslår deretter selv tiltak.
• Posisjonsgivere og display i førerhuset gir helt nye
muligheter til å styre redskapene.
•S
marte funksjoner som f.eks. at skuffen auto­
matisk sprer materialet jevnt og raskt, gir deg
økt produktivitet.
•B
edre arbeidsmiljø med markedets beste styrespaker
og LED-lampe som automatisk tennes ved redskaps­
bytte for å gi bedre sikt når du kobler redskapet.
Verdens sikreste
tiltrotator
Sikkerhet er sammen med produktivitet et gjennom­
gående tema i alle Rototilt-modeller – når du ­velger
en Rototilt® med SecureLockTM, slipper du å kompromisse mellom sikkerhet og effektivitet. Med
­SecureLockTM har Indexator tatt initiativet og utviklet en teknologi som virkelig fungerer, ikke bare
i teorien men også i virkeligheten. Denne patent­
søkte sikkerhetslåsen varsler deg umiddelbart
hvis redskapet ikke skulle være riktig satt på, og
dermed eliminerer man risikoen for å miste redskapet eller at det begynner å svinge. Sikkerhetslåsen
har doble låsekretser for optimal sikkerhet og for
å eliminere eventuelle elektriske og hydrauliske
feil. SecureLockTM oppfyller – og til og med overgår
– både gjeldende sikkerhetskrav og den kommende
ISO-standarden ISO 13031.
Hver detalj i den nye konstruksjonen er utformet for
å maksimere trygghet og produktivitet, minimere
og forenkle service og vedlikehold samt øke
levetiden. Den minimaliserte slangetrekkingen gjør
tiltrotatoren enda sikrere og mer servicevennlig.
Ventilpakken er også beskyttet mot skitt og støt.
Dette sikkerhetsfokuset spiller også en viktig
rolle i vårt videre utviklingsarbeid. Når du velger
Rototilt®, kan du være sikker på at du har verdens
sikreste tiltrotator. Både i dag og i morgen.
Smarte, samvirkende
fordeler – hele veien.
Vårt mål er hele tiden å kombinere lydhør produkt­
utvikling med forståelse for kundens virksomhet.
Det handler om å kunne se produktivitet i et
helhetsperspektiv – å skape bærekraftig lønnsomhet
for entreprenører, OEM-kunder og forhandlere.
Derfor ser vi våre produkter som deler i et sam­
virkende system der vi sammen med samarbeids­
partnerne optimerer hvert ledd i kjeden. Vi tror på
det gode samarbeidet og det smarte samspillet.
RIKTIG MASKIN
RIKTIG
STYRESYSTEM
RIKTIG
TILTROTATOR
Riktig styresystem gir
deg både full kontroll
og fingerspissfølelse.
Styresystemet gir deg
en rekke funksjoner
som gjør maskinen mer
brukervennlig og mer
effektiv.
En riktig utstyrt tilt­
rotator gjør at maskinen
gjøres om til en kom­
plett redskapsbærer og
at du kan jobbe smartere,
raskere og sikrere.
Riktig maskin er selv­
sagt en viktig forut­
setning. Gjennom et
samarbeid med maskin­
bransjens ledende
aktører kan Indexator
tidlig tilfredsstille nye
markedskrav og bygge
videre på erfaringer, inn­
ovasjoner og innsikter.
RIKTIG REDSKAP
Vi tilbyr optimaliserte
skuffer og andre red­
skaper som trengs til
alle standardoppdrag.
Men også høyproduktive
gripe­moduler, sorteringsog multigriper samt
optimaliserte spesialred­
skaper som åpner døren
til helt nye oppdrag og
bruksområder.
Alle dine fordeler
på 60 sekunder
Her er en oversikt over egenskapene og fordelene
som gjør Rototilt® så spesiell. Ta deg tid til å gå
gjennom disse, det tar ca. ett minutt. Du vil se at
det er vel investert tid ...
KRAFTIGE
SYLINDERLØSNINGER
Du kan velge mellom
enkeltvirkende og dobbeltvirkende
tiltsylindre. Enkeltvirkende for en
så kompakt løsning som mulig, og
dobbeltvirkende for å maksimalt
med krefter. Dobbeltvirkende
tiltsylindre kan også utstyres
med lastventiler for ekstra sikker
håndtering av last.
OLJE GIR DEN BESTE
SMØRINGEN
Snekkegiret har det best om det
går i oljebad. Et oljefylt rotorhus
gir maksimal smøring og minimal
slitasje = svært lang levetid. Olje er
betydelig bedre enn fett ved høye
og lave temperaturer og gir en
bedre og enklere håndtering ved
service.
STABILITET OG STYRKE
En svært sterk skrueforbindelse
holder rotorhuset og redskaps­
festet i et fast grep.
ØKT LEVETID
SMARTE STYRESYSTEMER
HØY YTELSE
Kraftige, veldimensjonerte tapper,
aksler og fôringer gjør Rototilt®
mer robust og slitesterk enn andre
tiltrotatorer på markedet.
Med en Rototilt® kan du velge et
styresystem som optimerer grave­
maskinen og bidrar til økt ytelse,
bedre kjøreegenskaper og flere
innstillingsmuligheter. Tiltrotatoren
fungerer optimalt også under
svært krevende driftsforhold.
Rototilt® arbeider med høyere
systemtrykk enn andre merker
på markedet. Det gir bedre ytelse
i alle funksjoner – f.eks. i de viktige
tilte- og vridningsmomentene – og
mer klemkraft når du bruker klo.
KRAFTIG SNEKKEGIR
Store lagringsflater tar effektivt
opp og fordeler gravekraften.
SMART INNFESTING
Med direkteinnfesting får du
lavere totalkostnader, lavere vekt
og bedre gravekraft. For optimal
fleksibilitet har vi utviklet et eget,
patentert multifeste.
BESKYTTET
HYDRAULIKKMOTOR
Den spesialutformede beskyttelsen
for hydraulikkmotoren er integrert
med det støpte rotorhuset og
beskytter motoren mot slag og
støt nedenfra.
RIKTIG STØPEGODS
PÅ RIKTIG STED
Et støpt rotorhus er både
sterkere og lettere enn sveisede
alternativer. Tykkelsen på
støpegodset optimeres til
belastningen på de ulike delene.
ØKT SIKKERHET
Alle løsninger og detaljer er
utprøvd for optimal sikkerhet
og brukervennlighet. Alt fra
kvalitetssikring av alla inngående
komponenter til styresystemer og
tilkobling og låsing av redskaper.
HYDRAULISK
HURTIGKOBLING
Gir deg raskere bytter mellom
hydraulisk styrte redskaper. Takket
være våre samarbeidspartnere
kan vi tilby integrert hydraulisk
hurtigkobling i redskapsfestet.
EL-SVIVEL
FLERE REDSKAPER
INDIVIDUELL TESTING
Med el-svivel kan du styre
ventiler på redskaper som kobles
til Rototilt®. På denne måten kan
du også bruke mer avanserte
redskaper.
Indexator tilbyr et bredt program
av sorteringsgriper, multigriper
og gripemoduler. Alle er skredder­
sydde for den aktuelle Rototilt®modellen. Det samme gjelder
spesialdesignede redskaper som
universal- og spesialskuffer,
gaffelstativer og asfaltskjærere.
Tiltrotatoren du har bestilt, er tes­
tet før leveranse. Alle funksjoner
kontrolleres og sikres. Hver Roto­
tilt® veies dessuten individuelt før
den forlater fabrikken.
Verdensledende utvikling
– i hjertet av Sverige
At Rototilt® har en så sterk posisjon på
markedet er ingen tilfeldighet. Det er
resultatet av et knivskarpt fokus på
langsiktig produktutvikling. All kunnskap,
alle ressurser og all erfaring er samlet i vårt
verdensunike forsknings- og testanlegg
i Vindeln, ca. 50 km nordvest for Umeå
nord i Sverige, der vi kontinuerlig tester og
evaluerer nye teknologiske ideer. Her arbeider
utviklingsavdelingen sammen med ledende
svenske universiteter for å optimere
materialer og konstruksjoner for optimal
produktivitet og levetid.
I tillegg til at anlegget er fødeplassen for
Indexators egne innovasjoner, er det mange
internasjonale maskinprodusenter som vender
seg til oss for å utvikle nye produkter eller
funksjoner, samt verifisere konstruksjoner og
produksjonsmetoder. Materialeksperter, kon­
struktører og produksjonsteknikere arbeider
side om side. Vi har til og med en egen dosent
i tribologi – vitenskapen om friksjon, slitasje og
smøring av overflater i glidende eller rullende
kontakt.
Dette og nærheten til fullskala testkjøring gjør
at forskning og utvikling omgående kan settes
om til praksis.
Verdens mest populære
tiltrotator for alle grave­
maskinene på markedet. Og din.
Entreprenørbransjen søker hele tiden etter
nye måter å øke produktivitet, sikkerhet og
lønnsomhet på. Kanskje er det derfor at stadig flere
entreprenører velger nettopp Indexators Rototilt®
– en tiltrotator som kontinuerlig kombinerer
nyskapende teknologi med pålitelig erfaring.
Nye Rototilt® er enda et bevis på dette. Den er
bygget på samme utprøvde grunnkonsept som
har gjort at denne tiltrotatoren sitter på flere
gravemaskiner enn noen annen, men med en ny,
modulbasert teknologisk plattform som gjør at du
kan velge akkurat de funksjonene og tilbehøret du
trenger. Verken mer eller mindre. På denne måten
kan du optimere produktiviteten og redusere
driftskostnadene – helt på dine vilkår:
Med hydraulikk som klarer svært trykkavhengige
redskaper. Med SecureLockTM som eliminerer risikoen
for mistede eller pendlende redskaper. Med en
integrert svivel, et smart smøresystem og ditt valg
av styresystem som alle oppfyller både gjeldende
sikkerhetskrav og den kommende ISO-standarden
ISO 13031.
Om noen år vil denne valgfriheten være en selvfølge
i bransjen. Med Rototilt® trenger du ikke vente
lenger. Nedenfor kan du se hele Rototilt-utvalget.
Velg den som passer dine behov, og vit at den passer
perfekt til gravemaskinen.
Våre
modeller
3-6
Min./maks. maskinvekt
1500–3500 kg
3000–6000 kg
Maks. standard skuffvolum
0,12 m³
0,2 m³
Maks. skuffbredde
1,0 m
1,2 m
Maks. brytekraft
35 kN
45 kN
Maks. bruddmoment
25 kNm
38 kNm
Vekt
fra 75 kg*
fra 145 kg*
Tiltvinkel
2 x 40°
2 x 40°
Rotasjon
ubegrenset
ubegrenset
Rotasjonshastighet
1 omdr. / 7 sek ved 15 l/min
1 omdr. / 7 sek ved 30 l/min
Arbeidstrykk
21 MPa
25 MPa
Maks. returledningstrykk
2 MPa ved 25 l/min
2 MPa ved 40 l/min
Maks. tilkoplet flyt, HFS
–
–
Antall smørepunkter
5
5
Dreiemoment
ca. 1700 Nm ved 21 MPa
ca. 3900 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment
5800/1500 Nm
14 400/10 700 Nm
Anbefalt hydraulikkstrøm
20 l/min
40 l/min
Styresystem
ICS
ICS med rotorsensor
& autokalibrering
ICS med SecureLockTM,
autokalibrering & el-svivel
PropPlus/Prop
l
l
P
l
l
TLE
l
l
TE
l
l
Tiltsylinder
Enkeltvirkende
l
l
Dobbeltvirkende
l
l
l
Dobbeltvirkende med lastventil
Autokalibrering
Svivel
El-svivel
HFS – høytrykkssvivel
ILS sentralsmøring
l
l
l
l
Hjul- og beltestyring
Hjulstyring
Beltestyring
l = Tilvalg
* Vekten avhenger av type innfesting, skuffbredde, redskapsfeste og valg av styresystem.
TONN
1.5-3.5
RT20B
TONN
RT10
15-24
23-30
6000–11 000 kg
10 000–16 000 kg
15 000–24 000 kg
23 000–30 000 kg
0,45 m³
0,8 m³
1,1 m³
1,6 m³
1,5 m
1,6 m
1,8 m
2,0 m
70 kN
125 kN
170 kN
200 kN
70 kNm
163 kNm
255 kNm
330 kNm
fra 255 kg*
fra 315 kg*
fra 460 kg*
fra 730 kg*
2 x 40°
2 x 40°
2 x 40°
2 x 40°
ubegrenset
ubegrenset
ubegrenset
ubegrenset
1 omdr. / 7 sek ved 50 l/min
1 omdr. / 7 sek ved 60 l/min
1 omdr. / 7 sek ved 65 l/min
1 omdr. / 7 sek ved 70 l/min
25 MPa
25 MPa
25 MPa
25 MPa
2 MPa ved 55 l/min
2 MPa ved 70 l/min
2 MPa ved 90 l/min
2 MPa ved 90 l/min
–
200 l/min
200 l/min
200 l/min
8
8
8
8
ca. 5200 Nm ved 25 MPa
ca. 6400 Nm ved 25 MPa
ca. 6700 Nm ved 25 MPa
ca. 8400 Nm ved 25 MPa
21 500/26 500 Nm
26 500/40 500 Nm
44 500/56 600 Nm
6 4 700 Nm ved 25 MPa
65–75 l/min
80–95 l/min
95–115 l/min
105–125 l/min
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
TONN
10-16
R8
TONN
6-11
R6
TONN
R4
TONN
RT30
l
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller konstruksjoner uten varsel, og vi tar forbehold om ev. faktafeil. Variasjoner i produktprogram og utstyrsstandard kan forekomme
fra marked til marked. Hvis du ønsker mer informasjon om aktuelle produktspesifikasjoner, lokale tillpasninger og spesialutstyr, kan du kontakte ditt nærmeste salgskontor.
Maksimer maskinens potensial
med optimaliserte grabber, gripe­
moduler, skuffer og hurtigfester
Også når det gjelder ulike typer redskaper, er valget ditt viktig. Ved å tilby et helt
program med optimaliserte grabber og skuffer kan vi garantere at du verken har et for
lite redskap til arbeidet eller for tunge redskaper for maskinen.
MG/SG-GRABBER
Med en svært robust og slitesterk
konstruksjon er multigrabbene
(MG) det optimale nytteredskapet
for deg som vil kunne ta flere
og supplerende oppdrag.
Sorterings­grabbene (SG) med
løftekapasitet på opptil 12 tonn og
klemmekrefter på opptil 75 kN er
perfekte til tyngre arbeid og klare
for virkelig tøffe oppdrag som
steinhåndtering, tømmerløfting,
riving og avfallssortering. Samtidig
har vi lagt mye vekt på smidighet
og servicevennlighet.
En imponerende gripeevne
gjør det også mulig å løfte
objekter med liten diameter med
opprettholdt presisjon og grep.
Skjæret er dessuten av høyfast
stål for optimal slitestyrke.
Indexators multi-og sorterings­
grabber er også i en klasse for seg,
også når det gjelder sikkerheten.
Hver grabb er utstyrt med en
akkumulator og en lastventil
som gjør at lasten sitter sikkert
selv om hydraulikksystemet
skulle miste trykket, f.eks. ved
slangebrudd. Dette gir både en
sikker arbeidssituasjon rundt
maskinen og eliminerer skader på
selve lasten.
SKUFFER
GRIPEMODULER
Ved å kombinere Rototilt®
med OilQuicks automatiske
hurtigfestesystem kan du
dessuten koble hydrauliske
redskaper under tiltrotatoren
direkte fra førerhuset. I tillegg til
at redskapsbyttene blir enklere
og går mye raskere, reduserer
man også faren for oljelekkasje
og oljesøl.
Når du supplerer din Rototilt® med
vår gripemodul får du et integrert
plukke- og håndteringsverktøy
som verken påvirker bygghøyden
eller begrenser skuffens
bevegelser når du ikke bruker
den. Perfekt til rørlegging, stein­
setting, lettere sortering m.m.
Gripemodulen er avtakbar og har
avrundede klør som lukker helt.
Indexators skuffer er konstruert
for å fungere optimalt sammen
med Rototilt®. Robuste og store
skuffer i stål av høy kvalitet som
på beste måte kombinerer vekt,
utforming og slitestyrke. Alt stålet
i skuffene er også ultralydtestet.
Våre skuffer fås til alle maskiner
mellom 1,5 og 9 tonn.
HURTIGFESTER
Rototilt® gir deg fleksibilitet
og miljøtilpasset lønnsomhet
Vårt mål er å – i tett samarbeid med maskinprodusenter, sluttkunder og forhandlere
verden over – maksimere entreprenørens produktivitet og redusere TCO (de totale
eierkostnadene). En viktig del av dette arbeidet er langsiktigheten. God totaløkonomi,
brukervennlighet og miljøhensyn må gå hånd i hånd. Også her gjør vår tiltrotator det
godt i konkurransen:
• Gravemaskiner og gravelastere med Rototilt®
kan gjøre jobben til flere ulike maskiner. Det
betyr optimalisert ressursbruk og redusert
miljøbelastning i alle ledd, fra anleggsarbeid til
trailertransport.
• Smidigheten og fleksibiliteten reduserer også
behovet for drivstoffslukende forflytninger på
arbeidsstedet. Du får en fleksibel maskin som
kommer til det meste fra én og samme posisjon.
• Arbeidsmiljøet forbedres på en rekke måter.
Det avanserte styresystemet gjør at mange
funksjoner – som f.eks. krypkjøring og vår unike
ristefunksjon (som gjør at skuffen automatisk sprer
materialet jevnt og raskt) – håndteres med enkel
knappebetjening. Ergonomiske håndtak reduserer
belastningen på hender og håndledd.
Dette fokuset på bærekraftig, miljøtilpasset
lønnsomhet preger også vår egen produksjon. 100
prosent biodrivstoff, effektive systemer for varmeog materialgjenvinning samt et verdensunikt,
energieffektivt lakkeringsanlegg. Vi er effektive i
utnyttelsen av energi og arbeider med å forebygge
forurensninger og med å holde avfallsmengden på et
minimum.
Indexator er sertifisert iht. ISO 9001, 14001 og
OHSAS 18001, noe som betyr at vi har en produksjon
som overholder alle sertifiseringskrav hva angår
kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
Rask support og
forebyggende service
Indexator Rototilt Systems har utviklet et
effektivt system for reservedelsforsyning og
kundenær service. Det kan være organisert
på ulike måter – hvert marked har sine egne
forutsetninger – men målet er alltid det samme:
Å redusere nedetiden og øke produktiviteten.
Vi arbeider parallelt med uavhengige
serviceytere i tillegg til maskinforhandlernes
serviceverksteder. Disse læres opp av våre
eksperter, og vi sørger for at de alltid er
oppdaterte når det gjelder nye produkter og
tilvalg, servicelitteratur, reservedelskataloger
osv. Når du velger Rototilt®, er du i trygge hender.
558-5272 Broschyr R • NO1 • 140513 • TR / Tryckeri city
Indexator Rototilt Systems AB er ledende aktør innenfor
området tiltrotatorer for gravemaskiner og gravelastere.
Selskapet kan vise til en komplett løsning gjennom Rototilt® –
en tiltrotator der kunden selv velger styresystem, funksjoner
og redskaper takket være en unik, modulbasert teknologisk
plattform. Rototilt® kjennetegnes av kvalitet, driftssikkerhet og
laveste energiforbruk. Av produktfordelene kan vi nevne oljefylt
rotorhus for optimal levetid og økonomi, lavt drivstofforbruk
med markedets laveste vekt, lave effekttap takket være
optimalisert hydraulikk.
Indexator Rototilt Systems AB
Box 56
922 21 Vindeln, Sverige
Telefon +46 (0) 933 232 00
Faks +46 (0) 933 232 99
[email protected]
indexator.com