Lest ned innbydelsen som pdf-fil - NM på ski 2015, Røros | 29. jan

Transcription

Lest ned innbydelsen som pdf-fil - NM på ski 2015, Røros | 29. jan
Innbydelse NM på ski Røros
28.01.2015 – 01.02.2015
På vegne av Norges skiforbund og Røros IL har vi gleden av å invitere til NM i langrenn på
Røros skiarena. Røros skiarena ligger i Røros sentrum ved Verket Røros, Røros videregående
skole og Røros skole Sundveien.
Vi er stolte og glade over muligheten vi har fått til å arrangere en av Norges viktigste
idrettsbegivenheter. På Røros vil dere oppleve et svært kompakt arrangement i sentrum av
Bergstaden og verdensarven, og vi lover å kombinere det beste av idrett, kultur og
arrangementskompetanse. Om du kommer til oss som utøver, lagleder, smører, trener eller
tilskuer, er målet vårt at ski-NM på Røros skal bli en opplevelse for livet!
NM på ski 2015, Røros
Postadresse: Postboks 27, 7361 Røros
Besøksadresse: Peder Hiortgt. 2 (Reiselivets Hus), Røros
Telefon: 480 52 970 / 977 61 537 • E-post: [email protected] • www.skinmroros.no
1
Program
Tirsdag 27. januar
Kl. 13.00-17.00
Trening
Røros skiarena
Kl. 10.00-17.00
Offisiell trening
Røros skiarena
Kl. 18.30
Lagledermøte
Storstuggu
Kl. 10.30
Offisiell åpning
Røros skiarena
Kl. 10.45
10 km friteknikk kvinner
Røros skiarena
Kl. 12.00
Blomsterseremoni
Røros skiarena
Kl. 12.30
Premieutdeling
Verket Røros
Kl. 12.30
15 km friteknikk menn
Røros skiarena
Kl. 14.00
Blomsterseremoni
Røros skiarena
Kl. 14.30
Premieutdeling
Verket Røros
Kl. 15.00-17.00
Offisiell trening
Røros skiarena
Kl. 19.00
Lagledermøte
Storstuggu
Kl. 11.00
Langrenn sprint klassisk prologer
Røros skiarena
Kl. 12.30
Langrenn sprint klassisk finaler
Røros skiarena
Kl. 14.00
Blomsterseremonier
Røros skiarena
Kl. 14.30
Premieutdeling
Verket Røros
Kl. 14.45-17.00
Offisiell trening
Røros skiarena
Kl. 19.00
Lagledermøte
Storstuggu
Onsdag 28. januar
Torsdag 29. januar
Fredag 30. januar
2
Lørdag 31. januar
Kl. 11.00
Langrenn skiathlon kvinner, 15 km Røros skiarena
Kl. 12.00
Blomsterseremoni
Røros skiarena
Kl.12.30
Premieutdeling
Verket Røros
Kl. 12.30
Langrenn skiathlon menn, 30 km
Røros skiarena
Kl. 14.15
Blomsterseremoni
Røros skiarena
Kl. 14.45
Premieutdeling
Verket Røros
Kl. 15.15-17.00
Offisiell trening
Røros skiarena
Kl. 19.00
Lagledermøte
Storstuggu
Kl. 10.15
Langrenn stafett kvinner, KL-F-F
Røros skiarena
Kl. 11.30
Blomsterseremoni
Røros skiarena
Kl. 11.45
Premieutdeling
Verket Røros
Kl. 12.00
Langrenn stafett menn, KL-F-F
Røros skiarena
Kl. 13.45
Blomsterseremoni
Røros skiarena
Kl. 14.15
Premieutdeling
Verket Røros
Søndag 1. februar
Påmelding
All påmelding skal skje online via Min Idrett/SportsAdmin. Påmeldingsfrist er mandag 19.
januar 2015. Det er ikke tillatt med etteranmelding, verken i individuelt eller stafett.
Når påmeldingsfristen er gått ut, vil påmeldingslista bli lagt ut på nettsida til NM på ski for
kontroll i løpet av torsdag 22. januar. Korrigeringer må snarest meldes til
[email protected]. Listene blir tatt av nettet søndag 25. januar ved midnatt.
Korrigerte lister vil bli lagt ut tirsdag 27. januar. Når det gjelder utenlandske deltagere
viser vi til Fellesreglementets pkt 201.3.2.2.
Stafettpåmeldingen skal inneholde antatt lagoppstilling og startrekkefølge. Endelig
lagoppstilling og startrekkefølge skal meldes til rennkontoret på Røros skole, Sundveien
ved Røros skiarena, eller via e-post til [email protected] senest lørdag 30. januar
kl. 15.00. De individuelle rennene er ordinære FIS-renn, så utenlandske deltagere kan
delta i rennene på samme måte som norske løpere. De tas selvfølgelig ut av den offisielle
resultatlista for norgesmesterskapet.
3
Deltagerbegrensning i NM senior
Ved NM senior del 1 gjør vi oppmerksom på at det er deltagerbegrensning for menn.
Begrensingen gjelder distansene 15 km F menn (29. januar) og skiathlon menn (31. januar).
Kravet for å få delta på disse to distansene er 150 FIS-pkt eller bedre.
Kravet om 150 FIS-pkt gjelder FIS-pkt-liste nr. 4, den listen som gjelder fra 17/12-2014 til
20/1-2015. Løpere som ligger nær kravet om 150 FIS-pkt, eller som har enkeltresultater
etter 22.10-2014 under 150 FIS-pkt, kan søke NSF/Langrenn om å få starte.
Søknaden sendes [email protected]. Søknaden må sendes innen ordinær
påmeldingsfrist.
Man melder seg på til NM innen fristen, men blir strøket dersom søknaden ikke innvilges.
På alle andre individuelle distanser i NM senior (både kvinner og menn) er det ingen
deltagerbegrensning, men deltagerne må ha FIS-kode.
I NM stafett er det ikke krav om FIS-kode (stafetten er ikke FIS-renn). Men vi gjør
oppmerksom på at juryen vil vurdere å ta ut av løpet lag som blir tatt igjen med én runde.
Skilisens/FIS-kode
Hvis du ikke har årslisens, kan du kjøpe engangslisens. Denne betales direkte til
arrangør. Engangslisens gjelder for aktuelle skirenn det er betalt for. Lisensen koster kr
130,-. Alle løpere som går de individuelle løpene må ha FIS-kode.
Startkontingent
Startkontingenten skal betales samtidig med påmelding via påmeldingssystemet. Påmelding
uten betalt startkontingent blir ikke registrert.
Startkontingent for individuelle renn:
kr 145,- per renn
Startkontingent for stafett:
kr 435,- per lag
4
Startnummer
Startnummer kan hentes kretsvis på Røros Hotell/Storstuggu etter lagledermøtet eller på
rennkontoret på Røros skole Sundveien på renndagene. Startnummer må hentes senest 1
time før start på renndagene. Trekking av startnummer vil skje på lagledermøtene.
Startlister
Startlister vil bli lagt ut på http://www.skinmroros.no (under «Utøvere») etter trekking.
Resultatlister
Resultatlister blir utdelt på rennkontoret. Resultatlister vil også bli lagt ut på
http://www.skinmroros.no.
Jury
Juryen består av:

TD John Aalberg – leder

Ass. TD Marte Trondsen

Ass. TD Gunnar Smistad

Rennleder Terje Schjølberg
Løypekart – profiler
Løypekart og profiler på løypene ligger på http://www.skinmroros.no (under «Utøvere»).
Oppvarmingsløype går ut ifra serviceområdet og ut i løypene mot nordvest (Kvitsanden).
Glidtestområdet er like ved serviceområdet (se kart over området).
Lagledermøter
Lagledermøter holdes i Christianus Sextus i Storstuggu:

Onsdag 28. januar kl. 18.30

Torsdag 29. januar kl. 19.00

Fredag 30. januar kl. 19.00

Lørdag 31. januar kl. 19.00
5
Smøreboder
Smøreboder kan bestilles fram til 15. desember 2014. Skjema for bestilling ligger på
http://www.skinmroros.no/bestilling (under «Utøvere»).
Dopingkontroll
Det kan bli utført dopingkontroll. Utøver har rett til å ha med seg ledsager på
dopingkontrollen.
Premieutdeling
Premieutdeling er i Verket Røros, like ved Røros skiarena. Premieutdelingen vil være rett
etter blomsterseremoni og pressekonferanse (se program for tidspunkt). En tredjedel av de
startende premieres. Forsvarssjefens vandrepokal går til beste tremannslag (krets) på 30
km menn.
NM-kontor
NM-kontoret ligger i Reiselivets hus i Røros sentrum, i Peder Hiort gate 2, like ved
kjøpesenteret Domus. På NM-kontoret utleveres akkreditering og annen info til løpere,
ledere, presse, servicepersonell og andre personer. Telefon NM-kontor: 994 85 684
Åpningstider NM-kontor
Tirsdag 27. januar:
kl. 14.00 – 21.00
Onsdag 28. januar – søndag 1. februar:
kl. 08.30 - 17.00
Rennkontor
Rennkontoret ligger i Røros skole Sundveien ved Røros skiarena
Åpningstider:
kl. 08.00 - 16.00, alle dager fra onsdag til og med søndag
Telefon rennkontor:
930 43 344
Kretsene må melde inn navn, mobilnummer, e-post og hvor de bor under NM for sine
kontaktpersoner under NM, i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå. Disse opplysningene
sendes til [email protected]
6
Parkering
Parkering er ved Verket Røros, Røros videregående skole og Røros skole Sundveien, som
alle ligger ved Røros skiarena.
Garderober
Garderober er i Verket Røros.
Kafé/kiosk
Det er kafé i Verket Røros, og det vil være kiosker ved Røros skiarena.
Organisasjonskomité
Se http://www.skinmroros.no/kontaktinfo/
7