Jubileumskonferanse 26. - 28. mars 2014 Vestlia Resort Geilo

Comments

Transcription

Jubileumskonferanse 26. - 28. mars 2014 Vestlia Resort Geilo
Jubileumskonferanse 26. - 28. mars 2014
Vestlia Resort Geilo
Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til
10-årsjubileum for vårkonferansene!
Dette er konferansen der foredragene skal skape debatt og faglig
dialog innenfor en god sosial ramme.
Velkommen!
I år er det 10-årsjubileum for konferansen. Dette skal feires!
Det er også 200 år siden Grunnloven ble vedtatt. Årets konferanse byr på et faglig jubileumsprogram
der Grunnloven og forholdet til EMK er viet særskilt oppmerksomhet. Et aktuelt tema som tas opp,
er hvordan EMK virker inn på den norske ekspropriasjons- og erstatningsretten, herunder muligheten
for det offentlige til å regulere uten å måtte betale erstatning for lavere utnyttelse.
Som før er målet å skape engasjement og deltakelse utover det vanlige på konferanser, samtidig som
vi får gjensidig nytte av all den erfaringen og kunnskapen seminarets deltakere sitter med. Professor
Ørnulf Rasmussen og advokat Tarjei Pedersen skal fungere som moderatorer mellom
foredragsholderne og salen for å få aktiv deltakelse underveis.
Med vennlig hilsen
Arrangementskomiteen
Ingeborg Sæveraas, Sivilombudsmannen
Lisa Vogt-Lorentzen, Sivilombudsmannen
Arve Lønnum, Advokatfirma Ræder DA
Onsdag 26. mars:
18.30 - 20.00
Innsjekking og registrering
20.00 - 21.00
Nytt fra hotellet og Geilo, samt praktisk informasjon
21.00
Middag på hotellet
Torsdag 27. mars:
09.00 - 09.15
Åpning og introduksjon til programmet
Introduksjon av møtelederne:
Advokat Tarjei Pedersen, Advokatfirma Kluge
Professor Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen
09.15 - 11.45
Eiendomsvern – Grunnloven og EMK
Konstitusjonelt og konvensjonsbasert vern av etablerte rettsposisjoner – nye
utviklingstrekk
(Det blir satt av tid til pauser og debatt underveis.)
Førsteamanuensis Stig Harald Solheim, Universitetet i Tromsø
11.45 - 12.00
Pause
12.00 - 13.15
Hva sier dommen i Mellbyedalsaken om skrankene for adgangen til å
vedta midlertidig forbud mot tiltak og hva sier den ikke. Kort om
erstatningsutmålingen
Borgarting lagmannsrett dom 19. september 2013:
http://lovdata.no/lr/lrb/lb-2013-014712.html
(Det er satt av 20 minutter til debatt.)
Advokat Lars Marius Heggberget, Kommuneadvokaten i Oslo
Advokat Tarjei Pedersen, Advokatfirma Kluge
Hvilke lærdommer gir en slik erstatningssak politisk ledelse?
Byutviklingsbyråd i Oslo, Bård Folke Fredriksen
13.15 – 15.15
Lunsj
15.15 – 16.30
Nye bevis- og rettsfakta etter vedtak i første instans – hva kan og bør
klageinstansen gjøre?
(Det er satt av 15 minutter til debatt.)
Professor Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen
Opponent: Advokat Christian Piene Gundersen, Advokatfirma Ræder
16.30 – 16.45
Pause
16.45 - 17.15
Mitt liv som ombudsmann
Sivilombudsmann Arne Fliflet
***
19.30
Aperitiff
20.00
Jubileumsmiddag i Kai Fjell-salen
Fredag 28. mars
09.30 - 10.00
Hva betyr regjeringsskiftet for plan- og bygningsretten?
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad, leder for Kommunal- og
forvaltningskomitéen
10.00 - 10.15
Pause
10.15 - 12.15
Forholdet mellom administrative sanksjoner/reaksjoner og
straffebegrepene i EMK og Grunnloven – vilkår og virkninger
(Det blir satt av tid til pauser og debatt underveis.)
Høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy
12.15 - 12.30
Pause
12.30 - 13.30
Nytt fra plan- og bygningsretten
-
Foreslåtte lov- og forskriftsendringer
Seniorrådgiver Knut Fredrik Rasmussen, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
-
Nye uttalelser fra Sivilombudsmannen
Seniorrådgiver Marianne Aasland Kortner, Sivilombudsmannen
-
Nytt fra domstolene
Advokat Per P. Hodneland, Bing Hodneland advokatselskap DA
13.30
Lunsj
14.40
Bussen går til toget
PRISER
Generelt
Hotellet er i år under ombygging, og vi har færre rom disponibelt enn vanlig. Skifløyen ute på
Vestlia er revet, og nytt hotellbygg er på vei. Hotellet er som før, men det litt rimeligere
«skifløyalternativet» er i år erstattet av mulighet for å bo på Highland Lodge (hotell). Det vil bli satt
opp løpende interntransporter mellom Vestlia og Highland slik at dette skal fungere bra.
Det er mulig å dele rom, hytte eller leilighet for de som ønsker et rimeligere alternativ.
Prisene inkluderer konferansen, opphold og måltider fra onsdag kveld til og med lunsj fredag.
Rimelig boalternativ – 900 kroner å spare
For å skape et rimeligere enkeltromsalternativ, er det også i år mulig å bestille enkeltrom i hytte.
Dette er 900 kr billigere enn på hotell. Sengene er redd opp i hotellstandard.
Priser:
Per person i enkeltrom i leilighet eller hotell på Vestlia:
Per person i dobbeltrom i leilighet eller hotell på Vestlia:
Per person i enkeltrom Highland Lodge (hotell):
Per person i dobbeltrom Highland Lodge (hotell):
kr 7.100,kr 6.600,kr 6.700,kr 6.200,-
Alle fremmøtte betaler totalprisen direkte til hotellet. Hotellet sender kun fakturaer for minst 3
personer (samlefakturaer med samme adressat), grunnet mye arbeid med fakturering. Det
påløper et faktureringsgebyr. Andre må betale direkte i resepsjonen, og deretter levere regning
til sin arbeidsgiver.
Avbestillingsgebyr regnet av totalsummen (uansett årsak):
Ved avbestilling innen 8 uker før ankomst: 0
Ved avbestilling mellom 8 og 4 uker før ankomst: 50%
Ved avbestilling mindre enn 4 uker før: 100%
Bytte av deltaker kan skje fritt, men må meldes til Vestlia Resort v/Marianne, se nedenfor.
Tilbudet går i første til medlemmene av Forum for Plan- og bygningsrett.
I utgangspunktet gjelder først til mølla-prinsippet, samtidig som det legges vekt på å sikre bredde i
deltagelsen og rasjonell utnyttelse av hytter og leiligheter slik at delegasjoner så langt som mulig kan
bo sammen hvis de ønsker.
Tilbud om lenger opphold kan skaffes til de som melder fra om dette i tide.
TRANSPORT
Det arrangeres ikke felles transport til Geilo. Fra Geilo stasjon til hotellet vil det ved behov (som
bedømmes ut fra antall avkryssinger i skjemaet nedenfor) bli satt opp fellestransport for de nedenfor
nevnte ankomster onsdag 26. mars 2014, og avreiser fredag 28. mars 2014. NB! Togtidene er endret
fra tidligere år:
Togtider
Ankomst
Avreise
Fra Oslo til Geilo daglig:
kl 12.01 (fremme kl 15.08)
kl 16.01 (fremme kl 19.43)
Fra Geilo til Oslo daglig:
kl 15.11 (fremme kl 19.05)
Fra Bergen til Geilo daglig:
kl 11.35 (fremme kl 15.08)
kl 15.59 (fremme kl 19.01)
Fra Geilo til Bergen daglig:
kl 15.51 (fremme kl 19.00)
PÅMELDINGSSKJEMA
Utfylt skjema sendes til Vestlia Resort ved Marianne Haugeplass på e-post til [email protected]
snarest mulig og senest innen 20. februar 2014. Du trenger ikke bruke skjemaet, men må da passe
på at e-posten har med alle opplysninger som skjemaet ber om.
Har du praktiske spørsmål, kan du maile eller ringe Marianne på tlf. 32 08 72 17.
For mer informasjon om Vestlia Resort Geilo, se http://www.vestlia.no
Navn:
Arbeidsgiver/arbeidssted (m/ fullstendig fakturaadresse):
Stilling:
E-postadresse:
Tlf:
Jeg vil helst bo i:
SETT
KRYSS
Alternativ
Pris pr.
person
Enkeltrom i hotell
eller leilighet Vestlia
Dobbeltrom Vestlia
kr 7.100,-
Enkeltrom Highland
Lodge (Hotell)
Kr 6.700,-
kr 6.600,-
DobbeltromHighland Kr 6.200,Lodge (Hotell)
Tilleggsinformasjon
Navn/arbeidssted på
ønsket romfelle(r):
Navn/arbeidssted på
ønsket romfelle(r):
Regner du å komme eller reise med ett av de nevnte togene? (slett det som ikke passer)
Ja – angi hvilke(t)
Nei
Hvor mange ganger før har du vært med på Stöten/Vestliaseminaret?

Similar documents