Vårkonferanse 10. – 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo Velkommen

Comments

Transcription

Vårkonferanse 10. – 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo Velkommen
Vårkonferanse 10. – 12. april 2013
Vestlia Resort Geilo
Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til
en ny vårkonferanse på Vestlia Resort Geilo.
Dette er en konferanse der foredragene skal skape debatt og
faglig dialog innenfor en god sosial ramme.
Velkommen!
PROGRAM
Onsdag 10. april:
18.30 - 20.00
Innsjekking og registrering
20.00 - 21.00
Nytt fra hotellet og Geilo, samt praktisk informasjon
21.00
Middag på hotellet
Torsdag 11. april:
09.00 - 09.15
Åpning og introduksjon til programmet
Introduksjon av møtelederne advokat Tarjei Pedersen, Advokatfirma Kluge, og
professor Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen
09.15 - 10.15
Når et lovlig tiltak skaper ulovlig forhold andre steder
Advokat Tarjei Pedersen, advokatfirma Kluge
10.15 – 10.30
Pause
10.30 – 11.15
Overtredelsesgebyr: Begrenses kontrolladgangen i saker hvor det foreligger
mistanke om straffbare forhold?
Advokat Marius Stub, Regjeringsadvokaten
11.15 – 11.30
Pause
11.30 – 12.30
Erstatningskrav mot det offentlige i plan- og bygningssaker – utvalgte temaer
Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene sender en søknad i
retur, avslår eller avviser en søknad eller trekker en tillatelse tilbake på sviktende
grunnlag? Når er kommunen erstatningsansvarlig for tapene i private kontrakter?
Advokat Geir Frøholm, advokatfirmaet Schjødt
12.30 – 14.30
Lunsj
14.30 – 16.15
Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det – og hvorfor?
Etter pbl. §§ 29-1 og 29-2 skal tiltak utføres med «en god arkitektonisk utforming i
samsvar med sin funksjon» og slik at det «etter kommunens skjønn innehar gode
visuelle kvaliteter». Er dette egnet for en byggesaksbehandler (jurist eller annen
person uten arkitektfaglig bakgrunn) i kommunen eller hos fylkesmannen å vurdere?
Hvor ligger listen for å overprøve en arkitekt som har tegnet tiltaket?
Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Ellen S. de Vibe, Oslo kommune
Advokat Erlend Haaskjold, Advokatfirma Arntzen de Besche
Sivilarkitekt MNAL Ketil Kiran, partner i ARCHUS arkitekter
16.15 – 16.30
Pause
16.30 – 17.30
Hva er gjenstand for politisk skjønn og når? Er det bare politikere som foretar
eller kan foreta politisk skjønn i forvaltningsvedtakene?
Professor Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen
***
17.30
Felles sosial samling med tapas og drikke i hotellbaren
20.00
Samling i hotellbaren før middag
20.30
Tradisjonsrik middag i Kai Fjell-salen
Fredag 12. april
10.00 - 11.30
Nytt fra plan- og bygningsretten
Advokat Erlend Haaskjold, Advokatfirma Arntzen de Besche
11.30 – 12.00
Pause
12.00 – 13.00
Hvordan gjelder TEK10 for tiltak i eksisterende bygg og omgivelser, som TEK
10 ikke ble laget for?
Seniorrådgiver Knut Fredrik Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet
13.00
Lunsj
14.30
Bussen går til toget
INFORMASJON
Vårkonferansen
Dette blir forumets niende vårkonferanse! Målet er også i år å skape engasjement og deltakelse
utover det vanlige på konferanser, samtidig som vi får gjensidig nytte av all den erfaringen og
kunnskapen seminarets deltakere sitter inne med. I år deler vi ordstyrerrollen mellom professor
Ørnulf Rasmussen og advokat Tarjei Pedersen. De skal fungere som moderatorer mellom
foredragsholderne og salen for å få aktiv deltakelse underveis.
Påmeldingene skal sendes direkte til hotellet. Man trenger ikke bruke et eget skjema, bare alle
nødvendige opplysninger er med. Hotellet tar seg også av betalingen, men man må fortsatt være
minst 3 på samme faktura for å få tilsendt regning istedenfor å gjøre opp på stedet.
Prisprofilen er den samme som i fjor, bare prisjustert.
Arrangementskomiteen
Ingeborg Sæveraas, Sivilombudsmannen
Lisa Vogt-Lorentzen, Sivilombudsmannen
Arve Lønnum, Advokatfirma Ræder DA
Styret i Forum for Plan- og bygningsrett har vært referansegruppe.
PRISER
Generelt
Vi har reservert i overkant av 100 rom (enkeltrom, dobbeltrom, hytter og leiligheter). Det er mulig å
dele rom og leilighet. Familierommene rett utenfor hotelltrappen er pusset opp og fremstår som
attraktive og romslige alternativer til rom inne på hotellet.
Prisene inkluderer konferansen, opphold og måltider fra onsdag kveld til og med lunsj fredag.
Rimelig boalternativ – 900 kroner å spare
For å skape et rimeligere enkeltromsalternativ, er det også i år mulig å bestille «familierom» i
Skifløyen eller i hytte av god standard, som ligger rett på utsiden av hotellet. Enkeltrom i hytte er
900 kr billigere enn på hotell. Sengene er redd opp i hotellstandard. (www.vestlia.no)
Priser:
Per person i enkeltrom i leilighet eller hotell:
Per person i enkeltrom i Skifløy eller hytte:
Per person i dobbeltrom i leilighet eller hotell:
kr 6.900,kr 6.000,kr 6.200,-
Alle fremmøtte betaler totalprisen direkte til hotellet. Hotellet sender kun fakturaer for minst 3
personer (samlefakturaer med samme adressat), grunnet mye arbeid med fakturering. Det
påløper et faktureringsgebyr. Andre må betale direkte i resepsjonen, og deretter levere regning
til sin arbeidsgiver.
Avbestillingsgebyr regnet av totalsummen (uansett årsak):
Ved avbestilling innen 8 uker før ankomst: 0
Ved avbestilling mellom 8 og 4 uker før ankomst: 50%
Ved avbestilling mindre enn 4 uker før: 100%
Bytte av deltaker kan skje fritt, men må meldes til Vestlia Hotell v/Marianne, se nedenfor.
Tilbudet går i første omgang ut til medlemmene av Forum for Plan- og bygningsrett. Det er åpent for
eksterne deltakere uten tillegg i prisen. I utgangspunktet gjelder først til mølla-prinsippet, samtidig
som det legges vekt på å sikre bredde i deltagelsen og rasjonell utnyttelse av hytter og leiligheter slik
at delegasjoner så langt som mulig kan bo sammen hvis de ønsker.
Tilbud om lenger opphold kan skaffes til de som melder fra om dette i tide. Hotellanlegget har en
stor konferanseavdeling, en stor ny spa-avdeling, slalomanlegg og svømmehall mm.
TRANSPORT
Det arrangeres ikke felles transport til Geilo. Fra Geilo stasjon til hotellet vil det ved behov (som
bedømmes ut fra antall avkryssinger i skjemaet nedenfor) bli satt opp fellestransport for de nedenfor
nevnte ankomster onsdag 10. april 2013, og avreiser fredag 12. april 2013. NB! Togtidene er endret
fra tidligere år:
Togtider
Ankomst
Avreise
Fra Oslo til Geilo daglig:
kl 12.01 (fremme kl 15.50)
kl 16.01 (fremme kl 19.42)
Fra Geilo til Oslo daglig:
kl 15.12 (fremme kl 19.05)
Fra Bergen til Geilo daglig:
kl 11.58 (fremme kl 15.09)
kl 15.58 (fremme kl 18.57)
Fra Geilo til Bergen daglig:
kl 15.53 (fremme kl 19.05)
PÅMELDINGSSKJEMA
NB! Påmelding administreres ikke av Tekna, men av hotellet, som også mottar
betalingen. Ved 3 eller flere personer på samme faktura kan hotellet sende
regning.
Utfylt skjema sendes til Thon Hotell Vestlia ved Marianne Haugeplass på e-post til
[email protected] snarest mulig og senest innen 15. mars 2013. Du trenger ikke bruke skjemaet,
men må da passe på at e-posten har med alle opplysninger som skjemaet ber om.
Har du praktiske spørsmål, kan du maile eller ringe henne på tlf 32 08 72 17.
For mer informasjon om Vestlia Resort Geilo, se http://www.vestlia.no
Navn:
Arbeidsgiver/arbeidssted (m/ fullstendig fakturaadresse):
Stilling:
E-postadresse:
Tlf:
Jeg vil helst bo i:
SETT
KRYSS
Alternativ
Pris pr.
person
Enkeltrom i
hotell eller
leilighet
kr 6.900,-
Enkeltrom i
Skifløyen eller
hytte
kr 6.000,-
Dobbeltrom i
hotell eller
leilighet
kr 6.200,-
Tilleggsinformasjon
Navn/arbeidssted på
ønsket romfelle(r):
Regner du å komme eller reise med ett av de nevnte togene? (slett det som ikke passer)
Ja – angi hvilke(t)
Nei
Hvor mange ganger før har du vært med på Stöten/Vestliaseminaret?

Similar documents