AUGUST TEMA: MEG SELV/FAMILIEN MIN

Transcription

AUGUST TEMA: MEG SELV/FAMILIEN MIN
AUGUST TEMA: MEG SELV/FAMILIEN MIN
UKE
MANDAG
TIRSDAG
37
39
FREDAG
2.
3.
VELKOMMEN TIL
ET NYTT
BARNEHAGEÅR
OPPSTART. UTELEK
HVIS VÆRET TILLATER
DET.
OPPSTART. UTELEK
HVIS VÆRET TILLATER
DET.
OPPSTART. UTELEK
HVIS VÆRET TILLATER
DET.
6.
7.
8.
SNAKKE OM
FAMILIENE – SE PÅ
BILDER
SNAKKE OM FAMILIENE
– SE PÅ BILDER
TURDAG. HUSK KLÆR
ETTER VÆR.
9.
OPPDATERE „HUSENE“
VÅRE.
TA MED NYERE BILDER
AV FAMILIEN.
10.
OPPDATERE „HUSENE“
VÅRE.
TA MED NYERE BILDER
AV FAMILIEN.
13.
14.
LAGE MASKER OG
FELLES HÅNDTRYKK.
SE PÅ FORANDRING
NÅR VI HAR PÅ MASKE.
15.
16.
LAGE MASKER OG
FELLES HÅNDTRYKK.
SE PÅ FORANDRING
NÅR VI HAR PÅ MASKE.
17.
LAGE MASKER OG
FELLES HÅNDTRYKK.
SE PÅ FORANDRING
NÅR VI HAR PÅ MASKE.
20.
OPPDATERE
„HUSENE“ VÅRE.
TA MED NYERE
BILDER AV FAMILIEN.
21.
OPPDATERE „HUSENE“
VÅRE.
TA MED NYERE BILDER
AV FAMILIEN.
22.
23.
24.
TURDAG. HUSK KLÆR
ETTER VÆR.
TEGNE KROPPEN PÅ
STORT ARK.
FARGELEGGE.
TEGNE KROPPEN PÅ
STORT ARK.
FARGELEGGE.
27.
SNAKKE OM
KROPPEN - BENEVNE
KROPPSDELENE.
28.
SNAKKE OM KROPPEN BENEVNE
KROPPSDELENE.
29.
30.
OPPDATERE
BURSDAGSKALENDEREN I
TRAPPA,
31.
OPPDATERE
BURSDAGSKALENDEREN I
TRAPPA,
LAGE MASKER OG
FELLES HÅNDTRYKK.
38
TORSDAG
1.
35
36
ONSDAG
TURDAG. HUSK KLÆR
ETTER VÆR.
TURDAG. HUSK KLÆR
ETTER VÆR.
MÅL:
- LÆRE OM SEG SELV, FAMILIEN OG BENEVNE KROPPSDELENE.
AUGUST TEMA: MEG SELV/FAMILIEN MIN
 Velkommen tilbake, håper alle har hatt en fin sommerferie.
 Vi begynner med tema: MEG SELV/FAMILIEN MIN. I den anledning ønsker vi bilder av barna og av
familiemedlemmer. Ikke glem hvis dere har kjæledyr.
 Vi håper på masse nye barn i løpet av høsten.
 Vi er i ferd med å lage hjemmeside til barnehagen. Vi håper at vi får årsplan, månedsplaner og annen info her.
Hilsen alle oss i Markblomsten familiebarnehage.

Similar documents