Fadderavtale, avtale om bedriftsintern praktisk kjøreopplæring på

Transcription

Fadderavtale, avtale om bedriftsintern praktisk kjøreopplæring på
Fadderavtale, avtale om bedriftsintern praktisk kjøreopplæring på arbeidsutstyr beskrevet i forskrift
best.nr. 555, § 49.
1. Krav til hjelpeinstruktør / fadder for den praktiske delen:
a)Fagbrev på aktuelt arbeidsutstyr, alternativt Truckførerbevis, Kranførerbevis, Yrkes-bevis med 1 års
dokumentert praksis som fører av aktuelt arbeidsutstyr i løpet av de siste 3 år, eller
b) Kompetansebevis etter gjeldende forskrift med minst 3 års dokumentert praksis som fører av
aktuelt arbeidsutstyr, hvorav minst 1 år er opptjent i løpet av de siste 3 år.
Være utnevnt av den aktuelle lærebedriften i samråd med bedriftens AMU.
Skal godkjennes av den sertifiserte opplæringsvirksomheten.
Opplæringen skal gjennomføres iht. forskrift best.nr. 555 og Samordningsrådets modulbaserte
opplæringsplaner for den aktuelle type arbeidsutstyr.
2. Type arbeidsutstyr:
Kran
3. Aktuell opplæringsplan:
Truck
Masseforflyttingsmaskin
Modul 4. …….
4. Opplæringsvirksomhet:
5. Opplæringsbedrift:
Navn: ____________________________
Navn: ______________________________
Adresse: __________________________
Adresse _____________________________
Ansvarlig person: ___________________
Ansvarlig person: _____________________
6. Elev:
7. Praksisinstruktør / fader:
Navn: ____________________________
Navn: ______________________________
Adresse: __________________________
Kompetansebevis nummer: _____________
Fødselsdato: _______________________
Erfaring: _________ år
8. Verneombud bedrift:
Navn: ______________________________________________
Den praktiske kjøreopplæringen gjennomføres iht. Samordningsrådets modulbaserte
opplæringsplaner for praktisk kjøreopplæring, som vedlegges denne avtalen.
Sted: ___________________________________
Dato: ________________
For Opplæringsvirksomhet
Sign. ansvarlig person: ______________________________
For Opplæringsbedrift
Sign. ansvarlig person: ______________________________
Sign. praksisinstruktør: ______________________________
Sign. verneombud:__________________________________