Selvadministrering

Comments

Transcription

Selvadministrering
Selvadministrering
PRODUKTINFORMASJON
Dosering
Legen fastsetter dosen, som varierer fra person til person.
Blanding
Blande 1 ampulle med saltvann med maksimalt 3 ampuller på 150 IU eller 6 hetteglass på 75 IU.
75 IU: Bland maks 6 stk. Fostimon-pulver/ampull
150 IU: Bland maks 3 stk. Fostimon-pulver/ampull
Oppbevaring
Fostimon® skal oppbevares i sin ytteremballasje i romtemperatur (maks 25 °C).
Ferdigblandet oppløsning brukes umiddelbart etter tilberedning.
Indikasjoner
Anovulasjon (inkl. polycystisk ovariesyndrom, PCOS) hos kvinner som ikke har respondert på
behandling med klomifensitrat. Kontrollert ovariehyperstimulering for å indusere utvikling av
flere follikler ved assisterte befruktningsteknikker (ART) som in vitro-fertilisering (IVF), «gamete
intra-fallopian transfer» (GIFT) og intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI).
eow.se
juni 2011
wikwallin feb 2014
ATC-kode: G03GA04
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 75 IU og 150 IU
SPC: 2009-02-06
For mer informasjon: www.felleskatalogen.no
Nordic
Evidence of Life
NordicInfu Care AB
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo
Tel 800 307 49, www.infucare.no
Kontroller at du har dette før
du begynner med din injeksjon:
Fostimon-pulver (75 IU eller 150 IU)
Væskeampulle
Ampulleknekker
Sprøyte med grønnmerket nål
Gulmerket injeksjonsnål
Instrukser for subkutan injeksjon
Les nøye gjennom følgende instrukser før du injiserer Fostimon®.
Forberedelse
1
Fjern plastforseglingen fra kapselen på Fostimon-hetteglasset,
og plasser hetteglasset på en ren overflate.
2
Ta væskeampullen og bank forsiktig på toppen av ampullen slik
at væsken i tuppen renner ned i den nedre delen av ampullen.
Hold ampullen med den fargede prikken mot deg.
3
Ta tak rundt den riflede delen på ampulleknekkeren og sett den
over ampullehalsen. Brekk av ampullen i retning bort fra deg selv.
Stikk den grønne nålen i ampullen og trekk væsken opp i sprøyten.
4
Ta den fylte sprøyten og trykk nålen gjennom gummiproppen på
hetteglasset, og overfør langsomt væsken til pulveret. Pulveret løser
seg raskt opp. La sprøyten bli sittende. Sett hetteglasset på bordet
med gummiproppen opp, og trekk all oppløsningen opp i sprøyten.
Trekk ut nålen.
5
Hold sprøyten med spissen opp. Skift til den gulmerkede
injeksjonsnålen. Fjern eventuelle luftbobler ved å banke forsiktig
på sprøyten slik at de stiger opp. Trykk deretter langsomt på
stempelet til luften er borte. Oppløsningen er nå klar til injisering.
Injeksjon
6
Området på magen rundt navlen er et vanlig injeksjonssted,
men følg instruksene fra din klinikk. Varier stikksted fra gang til
gang.
7
Ta tak i huden med den ene hånden og stikk inn hele nålen i 90° vinkel.
Injiser all den ordinerte oppløsningen langsomt, og la nålen sitte
i huden i ca. 10 sekunder før du trekker den ut.
På www.fostimon.no kan du også se instruksjonsfilmen om hvordan man forbereder injeksjonen.