Monteringsanvisning for Smartpanel Kitchen

Transcription

Monteringsanvisning for Smartpanel Kitchen
Monteringsanvisning
Smartpanel Kitchen
smar tpanel.no
Monteringsanvisning for Smartpanel Kitchen
Smartpanel Kitchen
må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter
Smartpanel Kitchen gir kjøkkenet ditt et løft på rekordtid. Platene er
installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet skal du
tilpasset standardveggen mellom benk og overskap, og monteres på
henvende deg til forhandleren din.
eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. De beskytter mot søl,
flekker og varme, og er meget lette å rengjøre sammenlignet med
Smartpanel Kitchen kan monteres i alle rom, også i våtrom ved bruk av
tradisjonelle fliser. Smartpanel Kitchen kommer i flere ulike design og
godkjent fugemasse og lister. Smartpanel Kitchen må ikke monteres i
kan enkelt kombineres for å skape et unikt utseende.
rom med lengde over 10 meter uten at det legges inn ekspansjonsfuger. Platene skal lagres på tørt og fast underlag.
Fordeler med Smartpanel Kitchen
· Enkelt og raskt å sette opp
Ved håndtering av Smartpanel Kitchen skal platene løftes en og en,
· Stabilt materiale
dette for å bevare overflate finishen og hindre at overflatefilmen
· Lett å arbeide med (sage/tilpasse)
skades. Overflaten til Smartpanel Kitchen er nærmest vedlikeholdsfri.
· Unngår sprekk i skjøtene
Rengjøring foregår med rent vann eller utblandet syntetisk rengjørings-
· Hygienisk
middel. For mer informasjon, se vår FDV dokumentasjon.
· Monteres rett på eksisterende vegg
· Bygger kun 10 mm
Akklimatisering
· Gir ett perfekt resultat
All støpe- og pussearbeider må være avsluttet i god tid (min. 14 dager), og bygget må være oppvarmet og ventilert før veggplatene skal
Obs! Viktig før montering!
monteres. Temperaturen skal være over 18-20 O C og luftfuktighet over
Smartpanel Kitchen er produsert for nordiske forhold og det er viktig
30 %. Platene skal akklimatiseres og luftes på arbeidsplassen min. 48
å undersøke / måle luftfuktighet i rommet. Luftfuktigheten bør være
timer før monteringen.
mer enn 30 % ved montering. For lav eller for høy luftfuktighet kan over
tid føre til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være
Til montering trenger du:
reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at Kitchen platene blir ak-
· Sag
klimatiseres i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer
· Skruer/monteringslim
før installasjon. Før montering er det viktig at du undersøker platene
· Vater
for eventuelle synlige feil og mangler. Plater med synlige feil/mangler
· Blyant
smar tpanel.no
Monteringsanvisning for Smartpanel Kitchen
· Smartpanel CT1 fugemasse
i avstand 200 mm. Dersom det er betongvegg må det forbores og
· Hansker (pga skarpe kanter)
plugges. Påse at skruene blir plassert på riktig sted i plateprofilen. Bruk
3 mm bor og skruer med forsenket hode. Påfør fugemasse på toppen
Kapping av Smartpanel Kitchen
eller i forkant av bunnlisten. Husk å tilpasse alle platene over benk i
Det er viktig at panelet kappes slik at overflatefilmen ikke skades.
forkant av montering!
• Håndsag - panelen kappes med forsiden opp. La sagen jobbe på vei
Start fra venstre med første plate som vinkles ned i bunnlisten. Neste
ned i plata.
plate vinkles/plasseres inn i klikkprofilen på første plate, slik at not går
• Stikksag - panelen kappes med baksiden opp. Bruk stødig underlag
ved saging.
inn i fjær. Vinkle panelet deretter helt inn til veggen. Påse at panelen
dyttes godt inn i første plate og at det er mønstertilpasset. Det anbe-
• Gjæringssag - panelen kappes med forsiden opp.
fales å benytte godkjent fugemasse mellom platene bak vask. Avslutt
med topplist og sidelister. Dersom topplist ikke benyttes, kan det brukes
Utskjæringer i panelet bør forbores med størst mulig bor, før man tar til
fugemasse i stedenfor.
å sage ut den biten man ønsker å fjerne.
Siste plate skrus fast helt i ytterkant (det anbefales å forbore, samt å forMontering av Smartpanel Kitchen
senke) - pass på skruene dekkes med avslutningslisten. Det finnes lister
Smartpanel Kitchen kan monteres direkte på eksisterende vegg eller
tilpasset for utvendig og innvendige hjørner. Til slutt fuges det mellom
rett på stenderverk i dimensjon minimum 36 x 48 mm (for DK 48 x 73
kjøkkenbenk og platene. Her lønner det seg å bruke maskeringstape for
mm) med senteravstand 600 mm. Materialet på eksi­sterende vegg må
å oppnå ett godt resultat.
være jevnt, fast og fritt for smuss og fett. For montering på eksisterende
overflater av betong eller hvor det kan være vanskelig å få tilstrekkelig
Teknisk informasjon
skruefeste, benyttes Smartpanel CT1 fugemasse/lim.
Mål: 10x620x580 mm
Antall m2 per plate: 0,3596 m2
som skal benyttes måles opp og tilpasses i forhold til veggens lengde,
Antall plater per pall: 60 stk
høyde og eventuelt andre gjennomføringer, innvendige/utvendige
Vekt per plate: 3,66 kg
hjørner eller andre tilpasninger. Fest bunnlisten med spiker eller skruer
Vekt per pall: 219,60 kg
n - G a r a nti
r tp
he
5 år - Sma
smar tpanel.no
a r r a nt y
/W
an el K itc
Antall m2 per pall: 21,576 m2
-1
Start med å tilpasse bunnlistens lengde. Deretter må de antall plater
Monteringsanvisning for Smartpanel Kitchen
Smartpanel
RBI-konsernet er Skandinavias største produsent av MDF-panel med en årlig
produksjon på 3 millioner kvadratmeter. Våre 4 fabrikker ligger i Fredrikstad, Skjeberg, Polen og
Älmhult i Sverige. Smartpanel er utviklet for det Skandinaviske markedet og består av
over 110 forskjellige produkter. Produktene er fremstilt av miljøvennlige råvarer og gir
et sunt inneklima. Du finner våre MDF produkter hos ledende byggevarehus
i Norge og Sverige.
For mer informasjon se www.rbi.no
RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 HOBØL, Tlf.: 69 92 19 20
smar tpanel.no