INFO FRÅ VIGRESTAD SKULEKORPS

Transcription

INFO FRÅ VIGRESTAD SKULEKORPS
INFO FRÅ VIGRESTAD SKULEKORPS
DUGNADSKOMITEAR 2014
KJÆRE FORELDRE
Takk for den viktige innsatsen de gjer for
skulekorpset!
Skulekorpset har ein del faste aktivitetar
som legg grunnlaget for økonomien. Desse
aktivitetane er me glade for at de foreldre
stiller opp på. For at det skal være greitt og
gildt for alle så fordeler me heimar i
komitear.
Komiteen har ansvar for gjennomføring av
aktiviteten. Nokre aktivitetar er avhengig av
at me og aktiviserar dei øvrige foreldra til
nokre av oppgåvene. Dette gjeld særlig
loddsal til basaren og kakesalg 17. mai.
På oversikten finn de kva komite de er sette
opp i. Dei som står først med utheva skrift er
rettleiar. Rettleiar er enten ein som sit i
styret eller ein som kjenner godt til
oppgåvene i komiteen. Rettleiar kallar inn til
møte i komiteen. Etter at ein er ferdig med
arrangementet skal den som er rettleiar
skrive eit notat/referat om korleis det gjekk
og levere dette til komiteansvarleg i styret,
som for tida er Jannicke Eikås.
Dersom de ønsker å bytte eller har spørsmål
når det gjeld komiteen så ta kontakt med
komiteansvarlig: Jannice Eikås tlf. 970 47
176 eller mail : [email protected]
Funksjonstida til dugnadskomiteane er
kalenderåret 2014. Listene vert oppdaterte i
september.
Nr. 2 - 2014
20.02.2014
17. MAI
Turid Stavnem Høynes (996 45 830) og
Roy Høynes (419 25 353)
Anne Lise Njærheim
Marit og Ole Waldeland
VIGRESTADDAGANE/LOPPEMARKEN
Jannicke Eikås (970 47 176) og Jan
Anton Fjermestad (476 64 368)
Turid Mæland og Tor Helge Haugland
Anne Brit og Tor Gåsland
Siv og Jan Harald Fjermestad
Linn og Geir Mattingsdal
SEMINAR HØST/VÅR
Signe (938 32 208) og Roy Jarle
Tønnessen (934 21 632)
Ann Kristin Halvorsen og Leif Bakke
Anne Lise K og Ole Johan Lauvås
Norunn og Steinar Gulaker
JULEGRØT OG UTLODNING
Anette Vigrestad (913 90 249) og Bill
Christensen (905 29 748)
Anne Brit Hodnefjell og Geir Håland Oddbjørg
V. Mellemstrand og Nils Reidar Mellemstrand
KALK OG GJØDSELSALG
Anna Stangeland (416 36 217) og Per E
Hårr (951 25 457)
Stine Hansen Omland og Stein Olav Omland
Elin og Lars Heskestad
Jorunn Haver F og Ørjan Figenschau
Linda og Espen Jellestad
BASAR
Anne Siri Goa Sandve (951 00 839) og
Martin Sandve (473 33 939)
Aud Jane Rugland og Morten Jonassen,
Solveig Jåstad og Arve Stålesen
Halldis Lie Byberg og Rune Byberg
Dei ulike komiteane er sett opp slik:
Me ser fram til eit gildt samarbeid i året
som kjem!
Styret i Vigrestad Skulekorps
NYTT STYRE I KORPSET
Etter årsmøte 18.02,2014 har korpset dette styret:
Turid Stavnem Høynes
996 45 830
Ann Kristin Halvorsen
Elin Heskestad
Anette Vigrestad
Jannicke Eikås
Tor Gåsland
Linn Mattingsdal
Anne Brit Hodnefjell
Maj Brit Fjermestad
Agnes Maria Fjermestad
995 02 580
948 82 288
9139 0249
9704 7176
905 76 398
932 19 854
916 13 933
977 67 012
[email protected]
ha.kommune.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SEMINAR 7.-9. MARS
På seminaret er det øving på programmet til
RM helga etterpå. Seminaret skal vera på
Vigrestad storskule, og det er ikkje
overnatting.
Seminaret er obligatorisk for hovedkorpset.
Juniorane har ei øving på søndagen før
konserten same dag, medan aspirantane har
fri.
Leiar
Nestleiar
Sekretær
Kasserar
Komiteleiar
Materialforvaltar
Styremedlem
Varamedlem
Dirigent
Tillitsvalgt musikant
ROGALANDS MESTERSKAP 2014
Søndag 16.mars er det altså klart for RM
2014.
Meir informasjon om dette kjem etterkvart,
men her er tidspunkta for speling:
Hovedkorpset skal på scenen kl 13.00 i
Fartein Valen salen. Oppvarming kl 12.35.
Programmet for helga ser slik ut:
Juniorkorpset skal på scenen kl 11.25 i Lille
konsertsal. Oppvarming kl 11.05.
Fredag
17-20 Fellesøvelse
Samspillkonsert for aspirantane kl 15.00 i
Fartein Valen salen.
Lørdag
10.00 - 12.45 3 x 45min øving og 15 min pause
12.45 - 13.15 Lunsj
13.15 - 16.15 3 x 45min øving og 15 min pause
Håper på filmkveld på lørdagen om vi får det til. Er
det nokon som har plass til å huse heile korpset?
Gi gjerne tilbakemelding på det, så ser vi om det
kan ordna seg
Søndag:
10.00 - 12.45 Fellesøvlese
12.45 - 13.15 Lunsj
13.15 - 14.00 Fellesøvelse (gjennomkjøring)
14.30 – Hentekonsert, med hoved- og
juniorkorpset.
Det vil bli satt opp buss.
BYTING AV UNIFORM
Dersom enkelte har behov for å byte uniform
før RM, er det mulighet for det torsdag
6.mars kl 18.00-19.00. Materialforvaltar Tor
Gåsland er på plass for å hjelpe til.