-effekten - Laserlegene

Transcription

-effekten - Laserlegene
-effekten
Ungdommelig utseende
med økt volum
Radiesse™
– effektiv volumøkning og kollagenproduksjon
Volumøkning med dobbel effekt
■ Elastisk
gelmatriks som gir umiddelbart resultat
■ CaHA-indusert
kollagenproduksjon som gir
langvarig effekt
■
70 % gelmatriks:
C
ellulosebasert gel med
vann og glyserin
■ 30
% mikrosfærer:
Kalsiumhydroksylapatitt (CaHA)
Radiesse™ for volum og effekt.
30 %
70 %
Volumøkning
Dobbel effekt:
Umiddelbart resultat og nydannelse av kollagen
Kollagenproduksjon gjennom
CaHA-indusert biostimulering
Gelmatriks som gir
umiddelbar effekt
Tid
primær effekt
sekundær effekt
Forenklet diagram
Volumøkning i ca. 12 måneder
-effekten
Radiesse™ virker raskt og gir langvarig resultat.
Den doble effekten gir umiddelbart resultat...
Før behandling:
Etter behandling:
Volumtap fører til innsunkne
konturer
Umiddelbar og fullstendig
1:1-korrigering
Gelmatriks
1. Effekt
CaHA-mikrosfærer
Gelmatriks med
CaHA-mikrosfærer
gir en umiddelbar
løftende effekt.
Fibroblaster
Kollagenfibre
Makrofager
Radiesse™ gir effektiv korrigering av manglende volum.
… og øker kollagenproduksjonen
12 måneder
Stimulerer nydannelsen av
kollagen
Et tett kollagen-nettverk styrker dermis
2. Effekt
Kollagen-nettverk
CaHA-mikrosfærer
danner et “stillas”
og stimulerer
fibroblastene til å
produsere kollagen.
Et fast nettverk av
kollagenfibre har
dannet seg i
dermis.
Radiesse™ bedrer strukturen i dermis.
De tre viktigste egenskapene
til Radiesse™:
Volum
■
Effektiv volumøkning med umiddelbar og fullstendig 1:1-korrigering
■
L angvarige resultater på grunn av stimulering av hudens egen
kollagenproduksjon
Verdi
■
God effekt på grunn av høy volumøkende kapasitet
■
Muliggjør en individualisert vedlikeholdsbehandling
■
Fornøyde pasienter er lojale pasienter
Variasjon
■
adiesse™ er en allsidig volumøkende filler til korrigering av rynker og
R
forbedring av volum og konturer
Radiesse™ – den
volumøkende filleren
med -effekt
Behandlingsområder
EFFEKTIV BEHANDLING AV RYNKER OG FURER
Behandlingsområde
Moderate, dype og kraftige rynker
Nasolabialfure
✓
Marionette linjer (rynker ved munnen)
✓
Mentolabialfure (fure på haken)
✓
Periorbitale rynker (kråkeføtter)
anbefales ikke1
Periorale linjer (rynker rundt munnen)
anbefales ikke1
ANBEFALES IKKE
Små og overfladiske rynker
Moderate, dype og kraftige rynker
Glabellarynke (sinterynke)
Leppeforstørrelse
Fyldigere over- og underleppe
Radiesse™ skal ikke injiseres over permanente implantater.
Radiesse™ skal ikke injiseres overfladisk.
Anbefales ikke: A. supratrochlearis.
Anbefales ikke: Materialansamling mulig.
1
2
3
kontraindikasjon2
anbefales ikke3
Radiesse™ – en allsidig, volumøkende filler
VOLUMØKNING
Behandlingsområde
Øyebryn
✓
Tinning
✓
Kinnben
✓
Kinn
✓
Nese
✓
Hake
✓
Kjevelinje
✓
Øreflipper
✓
Håndbak
✓
Radiesse™ til behandling av dype nasolabialfurer*
Før behandling
Etter behandling
Radiesse™ til behandling av innsunkne kinn**
Innsunkne kinn før behandling
* Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 1,1 ml/side til å behandle dette området.
** Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 1,5 ml/side til å behandle dette området.
Innsunkne kinn etter behandling
Radiesse™ til utfylling av hake og kjevelinje*
Før behandling
Etter behandling
Radiesse™ til nesekorrigering**
Nese før behandling
* Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 0,4 ml/side til å behandle
dette området.
** Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 0,3 ml/behandling til dette
området.
Nese etter behandling
Radiesse™ for økt volum i kinnbenområdet*
Kinnben før behandling
Kinnben etter behandling
Radiesse™ for økt volum av håndbaken**
Håndbak før behandling
* Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 1,0 ml/side til
å behandle dette området.
** Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 1,5 ml/hånd til
å behandle dette området.
Håndbak etter behandling
Radiesse™ til behandling av kinn hos menn*
Kinn før behandling
Kinn etter behandling
Radiesse™ fyller ut furen på haken hos menn**
Fure på haken før behandling
* Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 1,5 ml/side til
å behandle dette området.
** Hos de fleste pasienter brukes det i gjennomsnitt 0,2–0,4 ml til
å behandle dette området.
Fure på haken etter behandling
Uten animalske komponenter
– ingen allergitest er nødvendig.
e n 20 0 6
Gelmatriks med CaHA
Biokompatibelt og forsvinner ut av kroppen
med tiden
Effektiv volumøkning
Forbedret volum og ansiktskontur
Dobbel effekt
Umiddelbart resultat og nydannelse av kollagen
Langvarig effekt
Ca. 12 måneder
Injeksjonsdybde
Injiseres dypt i dermis
Nål
27 G (0,40 mm)
Pakningsstørrelser
0,3 ml
0,8 ml
Radiesse™ muliggjør en individuell behandling.
1,5 ml
·
s
Radiesse™ – den volumøkende filleren
FDA
id
v
·
dkjent
a
Go

Similar documents