Referat fra Årsmøtet 2013 i Norsk Astrologisk Forening.

Comments

Transcription

Referat fra Årsmøtet 2013 i Norsk Astrologisk Forening.
Referat årsmøte i Norsk Astrologisk Forening 6. februar 2013
Referent: Kaisa Ytterhaug
Til stede: Gro Elisabeth Johnsen, Knut Arvid Johnsen, Atle Skretting, Anny Rønning, Hilde Diesen,
Monika Tveterhagen, Norun Sanderson, Hege Haaland og Kaisa Ytterhaug.
1. Innkallingen.
Etter gjennomgang med kommentarer vedtas følgende endringer under «Nye rammevilkår
for 2013»: 1) Tekst i første paragraf strykes etter andre setning; 2) I siste paragraf endres
uttrykket ”distriktsforening” til ”lokale miljøer”. Innkallingen godkjennes etter nevnte
endringer.
2. Årsrapporten godkjennes uten kommentarer.
3. Regnskapet.
Årsregnskapet for 2012 godkjennes. Budsjettet for 2013 har flere åpne poster da foreningen
vil få en annen struktur med det nye styret, og vil fylles ut fra dette styrets reelle behov. Det
nye styret overtar et budsjett basert på vekst i medlemstall og overskudd.
4. Ny struktur.
Foreningens virksomhet har til nå blitt driftet mer eller mindre fra Oslo, og de fleste i styret
hatt tilhold der. Derfor har styret vært ansvarlig for det lokale tilbudet til medlemmene i
Oslo. Det nye styret har tilhold flere steder i landet, noe som forhåpentligvis vil inspirere og
stimulere de lokale miljøene til vekst. Intensjonen er at styret ikke lenger skal ha ansvar for
lokal virksomhet. Inntil videre vil derfor ansvaret for lokal møtevirksomhet i Oslo delegeres
til en gruppe i Oslo.
5. Valg.
Det gamle styret ble skiftet helt ut. Hilde Tandberg Diesen takket for seg som leder og Anny
Rønning ble enstemmig valgt som ny leder av Norsk Astrologisk Forening. Norun Sanderson
ble valgt inn som styremedlem. Anny bor i Mjøndalen, Norun i Oslo. Andre styremedlemmer
i det nye styret er Anne Britt Lund, Trondheim, Sol With Jonassen, Bergen.
Styret med medlemmers tittel, ansvar og tidsangivelse legges fram på en ekstraordinær
generalforsamling i løpet av 2013. Dato ikke fastsatt per i dag.