Varslingsliste FV Stamfisk 1

Comments

Transcription

Varslingsliste FV Stamfisk 1
MHN Ferskvann og stamfisk
ID: 13722 Versjonsnr: 005
Varslingsliste FV Stamfisk
Ansvarsområde:
Dok. kategori:
Siste revisjon:
Godkjent:
MHN Ferskvann / Doc. Stamfisk / Felles Stamfisk
Prosedyrer Gyldighetsområde: Sist endret:
Ikke satt
Neste revisjon:
Ikke satt
GODKJENT 01.11.2012 ( Inge Bjørløw )
01.11.2012 ( Inge Bjørløw )
KRISER – Varsling og tiltak
Definisjon / henvisning:
Ansv. varsling:
Varsling til:
Navn:
Telefon:
Telefon 2:
Definisjon / henvisning:
Ansv. varsling:
Varsling til:
Navn:
Telefon:
Telefon 2:
Alvorlig personskade/savnet person/død
Brann/eksplosjoner
Havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr
Enhver som blir kjent
med
Ulykke/personskade
Lege
Brann
Politi
Giftinformasjon
Savnet person:
For spesielle tiltak, se prosedyrer i TQM:
”Tiltak ved alvorlige personskader”,
”Tiltak ved savnet person”,
”Tiltak ved dødsfall”,
”Tiltak ved brann/eksplosjon”,
”Tiltak ved havari”
Dr.teknikker/ansv.avd.
Driftsleder
Driftsleder
Region Leder
Region Leder
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Pårørende
Politi
Arbeidstilsynet
Bedriftshelsetj.
Definisjon / henvisning:
Ansv. varsling:
Mistanke om, påvist eller anklager om rømt fisk.
Dr.teknikker/ansv.avd
For spesielle tiltak se prosedyre i TQM:
”Beredskapsplan for fiskevelferd , fiskesykdom og
massedød ”
Driftsleder
Region Leder
Veterinær
Reg.leder
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Alle anlegg i omr.
Fiskeridirektoratet
FAX: 55 238336
Mattilsynet
Forsikringsselskap
ULYKKE/ ALVORLIG PERSONSKADE:
02800- til lokalt politikontor
Pål Haldorsen
113
110
112/02800
22591300
55547287
91162610
Se pårørende liste anlegg
Svartjeneste
Fosen
Fauske og Sørfold BHT
81548222
72514150
756 00230
Varsling til:
Navn:
Telefon:
Telefon 2:
Driftsleder
Se øverst
Pål Haldorsen
55547287
91162610
Fiskeridir
Fiskeridir (24t)
Varslingstelefon
Jostein Johansen
03495
03415
06040
21562314
90561205
Telefon:
Telefon 2:
Pål Haldorsen
55547287
91162610
03495
03415
06040
21562314
90561205
Telefon:
Telefon 2:
RØMMING AV FISK:
Beredskapslager garn:
Salmar Follafoss (S-T Stamfisk Land)
Veterinær
Reg. kriseteam
MASSEDØD AV FISK / MISTANKE OM SYKDOM PÅ FISK:
Definisjon / henvisning:
Ansv. varsling:
Varsling til:
Navn:
Oppstått eller fare for at dette kan skje.
Dr.teknikker/ansv.avd.
Driftsleder
Se øverst
For spesielle tiltak se prosedyre i TQM:
” Beredskapsplan for fiskevelferd , fiskesykdom og
massedød .”
Driftsleder
Region Leder
Veterinær
TBA
Reg.leder
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Reg. kriseteam
Alle anlegg i omr.
Fiskeridirektoratet
Veterinær
Reg. kriseteam
Mattilsynet
Forsikringsselskap
Fiskeridir
Fiskeridir (24t)
Varslingstelefon
Jostein Johansen
Definisjon / henvisning:
Ansv. varsling:
Varsling til:
Navn:
Mistanke om, anklager om, påvist eller fare for at
utslipp skal skje. (Kjemikalier, olje, ensilasje, fôr etc.)
Dr.teknikker/ansv.avd.
Driftsleder
Se øverst
Driftsleder
Region Leder
Se øverst
Region Leder
Reg. kriseteam
Reg.kriseteam
Brannvesenet
Pål Haldorsen
Varsler videre i kommune.
55547287
91162610
Varsling til:
Navn:
Telefon:
Telefon 2:
Reg. Kriseteam
Pål Haldorsen
55547287
91162610
UTSLIPP/FORURENSNING:
MATTRYGGHETSKRISE:
Definisjon / henvisning:
Ansv. varsling:
Mattrygghetskrise (helsefarlige produkter,
fremmedstoffer, sykdomsfremkallende mikroorg. etc)
-Foreliggende analysesvar/rapporter eller forurensning
som kan medføre at konsumentenes sikkerhet settes i
fare, eller anklager om slike.
Enhver som blir
kjent med mulig
krise.
Reg. Kriseteam
Sentr. Kriseteam
ASSISTANSE – Varsling/ kontakter
ASSISTANSE:
Kategori/tiltak:
Ansv. varsling:
Varsling til:
Navn:
Telefon:
Telefon 2:
-Ved behov for legehjelp
-Skadeskjema sendes innen 24 timer
Skadede/dr.leder
Driftsleder
Legevakt
HMS-leder
113
Inge Bjørløw
21562328
49843052
11.04.2013 14:22:33
Side 1 av 2
Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk.
MHN Ferskvann og stamfisk
ID: 13722 Versjonsnr: 005
Varslingsliste FV Stamfisk
Ansvarsområde:
Dok. kategori:
Siste revisjon:
Godkjent:
MHN Ferskvann / Doc. Stamfisk / Felles Stamfisk
Prosedyrer Gyldighetsområde: Sist endret:
Ikke satt
Neste revisjon:
Ikke satt
GODKJENT 01.11.2012 ( Inge Bjørløw )
Kontakter:
Dykkerfirma
Dykkerfirma
MOWI
Trøndelag
Dykkerfirma
Dykkerfirma
Dykkerfirma
Brønnbåt - I
Brønnbåt -II
Brønnbåt - koordinator
Trøndelag
Nordland
Nordland
Firma:
Navn:
Telefon:
Telefon 2:
Yes Maritime
Namsos
dykkerselskap
Midt Norsk Kystservice
Bra-Vask
Polardykk
Ronja Harvester
Ronja Nordic
Roald Sandstad
Ove Løfsnæs
90289868
90098786
95209797
90943976
755 25293
40433123
930 07987
916 42330
418 80108
418 80019
Bjørn Tore Opland
Torbjørn
Magnar Viga reg sør
Eivind Osnes reg.midt
Oksygen. Vakttelefon kjørekontor
Teknisk leder MH
El forsyning.
NIVA, alge- og manetbilde
Servicebåt
Servicebåt
Servicebåt
Servicebåt
Servicebåt
Servicebåt
Mottaker dødfisk/ ensilasje
Lokale fiskere
01.11.2012 ( Inge Bjørløw )
AGA
Ole Kristian Willmann
Askøy Energi
Fosen Kraft
NIVA
Skarven
Bjørgan
Rosen
Jøabuen
Typhon
Frigg
Biomarin
Torbjørn Johnsen
950 38544
90046177
91831000
48178840
56140564/
98286320
72520420
55302255
95807413
92644983
47867909
99414865
Namsos dykkeselskap
Beredskapsplan
KRISETEAM
Sentralt kriseteam
Adm. Direktør
Ragnar Joensen (leder)
Regionsjef region Midt
Knut Utheim
Regionsjef region Sør
Nils Viga
Ferskvannssjef
Pål Haldorsen
Kommunikasjonssjef
Anne Øen
Tlf jobb
Mobil
Tlf. Hjem
21 56 23 44
40 41 22 34
21 56 23 15
90 55 45 77
55 12 49 77
51 75 40 02
900 20 417
51 75 06 20
55 54 72 87
911 62 610
55 19 53 87
21 56 23 03
95 77 15 49
Tlf jobb
Mobil
Tlf. Hjem
55 54 72 87
911 62 610
55 19 53 87
95 21 13 88
95 21 13 88
72 52 72 79
40 84 30 52
40 84 30 52
40 84 30 52
21 56 23 29
90 89 26 11
21 56 23 03
95 77 15 49
Regionalt kriseteam
Ferskvann
Ferskvannssjef
Pål Haldorsen
(leder)
Regionsleder
Roar Simonsen
Kvalitets - ansvarlig
Inge Bjørløw
HMS –ansvarlig
Geir Elling Nygård
Kommunikasjsonssjef
Anne Øen
11.04.2013 14:22:33
Side 2 av 2
Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk.
469 33727
474 53073
970 10099