Franke kjøkkenhetter og ventilatorer Trivselpå

Transcription

Franke kjøkkenhetter og ventilatorer Trivselpå
Franke kjøkkenhetter og ventilatorer
Trivsel på kjøkkenet
Produkter og priser 2009
For det velutstyrte kjøkken
KJØKKEN
SYSTEMER
Franke kjøkkenhetter og ventilatorer - råd og tips
Franke ventilatoren - hjertet i kjøkkenet
Drømmer du om ventilatoren som skal sette prikken over i’en i ditt nye kjøkken, og er usikker når det gjelder design,
plassering, lydnivå, kapasitet, osoppfangning eller rengjørbarhet. Valgene er mange, og vi skal guide deg gjennom
prosessen. Det første vi må vite er hvor boligen befinner seg, er det enebolig eller leilighet i en bygård.
Enebolig
Er det enebolig er det flere muligheter. Mest vanlig er direkte utlufting over tak eller ut av vegg. Vi vil anbefale over
tak. Er det sentralventilasjon i eneboligen kan du koble kjøkkenventilasjonen til anlegget, og styre ventilasjonen fra
kjøkkenhetta. Er du misfornøyd med kjøkkenventilasjonen i sentralavtrekket, kan du sette inn en kjøkkenhette med
hjelpemotor, slik at du får en bedre funksjon på anlegget. Dette kaller vi for Franke Allianse.
Når det gjelder sentralavtrekk med varmegjenvinning anbefaler vi et separat kjøkkenavtrekk med direkte utlufting.
Fettet kommer da ikke opp i varmeveksleren, som fungerer uforstyrret i 23 timer i døgnet, og tåler litt ubalanse den
tiden du lager mat. Kompenser med litt høyere hastighet på ventilatoren i forhold til hva som ellers ville være tilstrekkelig.
Leilighet
Bor du i en leilighet i en bygård er det restriksjoner på hva som kan velges. Er det et fellesavtrekk i gården må man
forholde seg til dette, og velge en hette som kun har en spjeldfunksjon. Er det ikke fellesavtrekk kan man velge å
rense luften og blåse den ut i rommet igjen, via et kullfilter.
Bor du I en terrasse leilighet eller i en leilighet som har et eget sentralavtrekk, som kun gjelder for denne leiligheten,
kan man forholde seg til det som står beskrevet om sentralavtrekk i eneboliger.
Plassering og kapasitet
Ventilator på vegg
Det vanligste er å sette ventilatoren på vegg, gjerne kombinert med overskap. Normal monteringshøyde av ventilatoren over komfyren er fra 50 til 65 cm. Ved gasskomfyr er minimumskravet 65 cm over komfyr. Ved montering 50 cm
over komfyren, oppnår du med en Franke ventilator en oppfangning av matosen på over 95% allerede ved ca 400
m3/t. Ved montering av ventilatoren 65 cm over komfyr, bør kapasitetn økes med ca 100 m3/t for å oppnå samme
osoppfagning.
Ventilator i hjørne
Plassering av Franke ventilatoren i et hjørne eller i en grueløsning er de ventilasjonsteknisk beste løsningene, fordi
du her får flere vegger som skjermer. Du kan senke litt på kapasitetene som er angitt ovenfor, og fortsatt oppnå en
osoppfagning på over 95%.
Fritthengende ventilator over komfyrøy
Her er det ingen vegger som skjermer, og derfor er dette den ventilasjonstekniske vanskeligste løsningen. Her bør
Franke ventilatoren ha en kapasitet opp mot 700 m3/t for å oppnå en osoppfangning på 95%. Økes avstanden til
mer enn 65 cm må man regne med lavere oppfangningsgrad. Hvis det passer inn i kjøkkenmiljøet, vil vi anbefale en
oppkant (20-25 cm) i bakkant av komfyren for å rette luftstrømmen mot ventilatoren.
Komfortventilasjon og lydnivå
Med komfortventilasjon mener vi den hastigheten eller kapasitetn man må ha på ventilatoren for å oppnå en god
osoppfangning. En Franke ventilator plassert 65 cm over komfyren i et hjørne har et komfort nivå ved ca 450 m3/t
og et lydnivå på ca 50 Db(A). Den ekstra kapasiteten opp mot 700 m3/t benyttes ved ekstra mye matlagning.
Komfortventilasjonen oppnås ved å la ventilatoren gå på ca halv fart.
Det er ikke lydnivået på det høyeste trinnet som kanskje er viktigst, men på komfortrinnet samt det laveste nivået.
De fleste aksepterer litt lyd når de lager mat, men vil ha et lavt lydnivå når matlagningen er ferdig og de vil sette seg
ned for å spise, men samtidig ha behov for litt etterventilasjon. Derfor har Franke ventilatorer et ekstra lavt lydnivå
på normalventilasjon, samt på trinn 1. Noen modeller kan også gå automatisk 10 minutter per time for å gi en
grunnventilasjon til boligen.
2
Intern eller ekstern motor?
Argumentet for å velge en ekstern motor, altså en motor som er plassert på loftet eller på taket av huset, er at det
blir lavere lydnivå og høyere kapasitet - en sannhet med modifikasjoner. Ja, man får noen få desibel lavere lydnivå,
men kapasiteten spises ofte opp ved at man får et undertrykk system i forhold til et overtrykk system. En motor med
en kapasitet på 1100 m3/t mister fort 400 m3/t av kapasiteten ved en kanal lengde på 3-4 meter og et bend. En
ekstern motor kan forsvares ved en øyløsning, hvor man oftere må opp på høyeste hastighet for å oppnå en tilfredsstillende osoppfangning. Et annet argument for intern motor er at vi har innebygget en rengjørbarhet i produktene,
som gjør vedlikeholdet enkelt.
Osoppfangning
Osoppfangningsgraden angir den evne en ventialtor har til å gjøre den jobben den er satt til - nemlig å fange opp
matos. En osoppfangning på 95% angir at kun 5% av matosen slipper forbi. I Norge med kalde vintre er det viktig
å ikke bruke mer luft en nødvendig. Slipper man ut 500 m3/t med oppvarmet luft, må dette erstattes med 500 m3/t
kald luft, som selvfølgelig må varmes opp.
Riktig bruk av Franke ventilator
Ved sentralavtrekk og ved direkte utlufting er det viktig å starte Franke ventilatoren i god tid før du begynner matlagningen, slik at du skaper et undertrykk i området rundt komfyren, og at matosen ikke sprer seg rundt i boligen før
du starter matlagningen. Bruk komforttrinnet ved normal matlagning, intensivtrinnet ved f.eks. ekstra mye steking
og brasing, og etterventilasjoen når du er ferdig med matlagningen og når maten holdes varm.
Kullfilter
Ved kullfilter skapes ingen undertrykk i forhold til tilstøtende rom, og det beste er om du kan lukke kjøkkendøren
og bruke komforttrinnet. Når du er ferdig med matlagningen kan du gjerne la Franke ventilatoren gå på laveste trinn
slik at luften kan renses flere ganger gjennom filteret.
Easy CleanTM
Alle våre produkter har enkel rengjørbarhet, og i noen av våre designhetter har vi innebygget Easy CleanTM - en unik
løsning som gjør det enkelt å ta ned hele motorpakken. Dette gjør det enkelt for deg å fjerne fett fra viftehjulene og
hele motorpakken, samtidig som kanalen også blir tilgjengelig for rengjøring. Bra for hygienen, og ikke minst for
brannsikkerheten.
Italiensk design og svensk funksjon
En unik kombinasjon som gir deg stor valgfrihet. Franke er et multinasjonalt selskap og representert i 71 land og
alle verdensdeler.
Din nye ventilator er produsert på en av våre fabrikker i Sverige eller Italia, og som begge har vært pionerer i europa
og verden når det gjelder kjøkkenventilasjon. Begge startet sin produksjon tidlig på 1950 tallet.
Skjønnheten ser du utenpå, og på innsiden garanterer vi for bransjeledende krav på osoppfangning, rengjørbarhet
og stille gange.
3
Bryterpanel
Electronic low
- 3 trinns bryter
- intensiv funksjon
- etterventilasjons funksjon
- 1 trinn lysnivå
Electronic mid
- 4 trinns bryter
- intensiv funksjon
- etterventilasjons funksjon
- 24 timers intervall funksjon
- 2 trinns lysnivå arbeids- og comfort belysning
Electronic touch
- touch panel
- åpne og lukke funksjon
- 8 trinns bryter
- intensiv funksjon
- etterventilasjons funksjon
- 24 times intervall funksjon
- 5 trinns lysnivå funksjon
- filterindikator
4
Produktoversikt
Side
RÅD OG TIPS
............................. 2
OVERSIKT BRYTERPANEL
............................. 4
RENGJØRING MED EASY CLEANTM
............................. 6
KJØKKENHETTER FOR VEGG
Side
KJØKKENHETTER FOR EKSTERN MOTOR
SWING 90 vegg
............................. 9
TRATTO 60 og 90 vegg
............................. 52
CHRISTAL TOUCH 90 vegg
............................. 11
TRATTO 90 fritthengende
............................. 52
NEPTUNE 90 ST vegg
............................. 13
STILO 90 vegg
............................. 53
CYLINDRA vegg
............................. 15
STILO 90 fritthengende
............................. 53
ACTIVE 60 og 90 vegg
............................. 17
GLASSY 60 vegg
............................. 18
VENTILATORER
GLASSY 90 ST vegg
............................. 19
Franke 210
............................. 56
MYTHOS 90 vegg
............................. 21
Franke 215
............................. 57
TRATTO 60 ST vegg
............................. 22
Franke 600 slimline
............................. 58
TRATTO 90 ST vegg
............................. 23
Franke OMNIA slimline uttrekk
............................. 59
AMIRAL 90 vegg
............................. 25
Franke 420 slimline uttrekk
............................. 60
STILO 60 vegg
............................. 26
Franke OPTIMA slimline uttrekk
............................. 61
STILO 90 vegg
............................. 27
Franke 522 for innbygning
............................. 62
TENDER 60 vegg
............................. 28
Franke 400 for innbygning
............................. 63
TENDER 90 vegg
............................. 29
Franke 620 for innbygning
............................. 64
SYNTHESIS 60 vegg
............................. 30
SYNTHESIS 90 VEGG
............................. 31
TILBEHØR
............................. 66
FRITTHENGENDE KJØKKENHETTER
MOONLIGHT 60 fritthengende
............................. 35
SKJEMA FOR TILKOBLING KANALSETT ............................. 69
BRICK 100 fritthengende
............................. 37
LEVERINGSBETINGELSER
ACTIVE KITCHEN 90 fritthengende
............................. 39
CYLINDRA fritthengende
............................. 41
TRATTO 90 ST fritthengende
............................. 42
GLASSY 90 ST fritthengende
............................. 43
BELLA 90 fritthengende
............................. 45
............................. 71
KJØKKENHETTER FOR HJØRNE
LINEARE 90x90 ST hjørne
............................. 48
DESIGN PLUS 90x90 hjørne
............................. 49
13
5
Enda enklere rengjøring med Easy Clean
1. Løft løs filteret. Dra fra hverandre
hurtigkoblingene og åpne.
2. Løft ned hele motordelen.
3. Ta løs beskyttelsessidene og viftejulet
med et enkelt håndgrep.
4. Delene kan rengjøres i oppvaskmaskin.
Også metralltrådfilteret.
6
KJØKKENHETTER
FOR VEGG
Kjøkkenhetter for vegg
Det vanligste er å sette ventilatoren på vegg, gjerne integrert i en designhette. Normal monteringshøyde av kjøkkenhetten
over komfyren er fra 50 til 65 cm. Ved gasskomfyr er minimumskravet 65 cm over komfyr. Ved montering 50 cm over
komfyren, oppnår du med en Franke ventilator en oppfangning av matosen på over 95% allerede ved ca 400 m3/t.
Ved montering av ventilatoren 65 cm over komfyr, bør kapasitetn økes med ca 100 m3/t for å oppnå samme
osoppfangning.
7
8
Franke SWING 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FSW 908 TC XS
Stål/sort glass
SWING90SORT 110.0019.383
19.730,-
Stål/hvitt glass
SWING90HVIT 110.0030.787
19.730,-
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL755
112.0016.755
184,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere med touchpanel
• 1xEBM PRO motor 330W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogen belysning - 2 trinn
• Indikator for filterrens
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Monteringshøyde 368mm over komfyrtopp fra hettens underkant.
Ved gass er monteringshøyden 650mm.
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
Intensiv
Friblås
190
260
330
390
460
520
600
700
850
920
35
42
46
49
52
55
58
61
66
66
9
10
Franke CHRYSTAL TOUCH 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
CHRYSTAL90
110.0056.002
17.187,-
FCR 908 TC BK XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere med touchpanel
• 1xENERGY 800W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogen belysning
• Indikator for filterrens
• Stålfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
160
270
430
570
700
39
47
55
62
68
11
Franke NEPTUNE 90 ST vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
NEPTUN90-ST
110.0044.369
Pris inkl.
mva.
FNES 907 TC XS
Stål
14.333,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
Leveres med Jet System !
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
Slik fungerer det:
• Når motoren startes kommer øvre panel automatisk ut og lysene tennes
• På trinn 2 starter to vifter i det øvre panelet og blåser luft ned og danner en
luftgardin som hindrer matos å komme ut i rommet
• Jet systemet forsterker hettens evne til å fange matos fra komfyren betraktelig
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xENERGY 1000W motor
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 3x20W halogen belysning - 2 trinn
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
260
330
500
640
740
46
56
62
66
69
13
14
Franke CYLINDRA vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FTU 3807 W XS 70H
Stål
CYLINDRA-VEGG 110.0018.185
8.726,-
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Glassplate
(90 x 52 cm)
GLASSPL-VEGG 112.0016.760
3.224,-
Spesifikasjoner
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xHIP motor 205W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogen belysning - 2 trinn
• Indikator for filterrens
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
Friblås
260
330
470
520
580
600
51
55
62
64
66
66
15
16
Franke ACTIVE 60 og 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
ACTIVE60
110.0023.303
10.495,-
ACTIVE90
110.0023.302
14.667,-
FAK 607 XS / FAK 907 XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xENERGY motor 340 W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogen belysning - 2 trinn (Active 60)
• 3x20W halogen belysning - 2 trinn (Active 90)
• Indikator for filterrens
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
90cm
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
Friblås
270
360
570
730
820
880
45
51
60
65
67
67
60cm
Monteringshøyde 368mm over komfyrtopp fra hettens underkant.
Ved gass er monteringshøyden 650mm.
17
Franke GLASSY 60 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FGL 6104 XS ECS
Stål
GLASSY60-VEGG110.0019.729
5.539,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
NB! Leveres med mekanisk bryterpanel
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
18
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
280
400
620
660
50
59
60
68
Franke GLASSY 90 ST vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FGL 905-P XS
Stål
GLASSY90-ST-VEGG
110.0019.730
5.644,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
KANAL150
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere med Soft Touch panel
• 1xENERGY 800 motor
• 4x20W halogen belysning
• Stålfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
270
430
570
670
47
55
62
66
19
20
Franke MYTHOS 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
MYTHOS90
110.0016.618
12.007,-
FMY 907 XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xEBM PRO motor 330W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 3x20W halogen belysning - 2 trinn
• Indikator for filterrens
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
Friblås
260
435
530
620
770
830
46
54
59
63
68
68
Monteringshøyde 368mm over komfyrtopp fra hettens underkant.
Ved gass er monteringshøyden 650mm.
21
Franke TRATTO 60 ST vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FGC 605 XS
Stål
TRATTO60-ST-VEGG
110.0043.427
6.080,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere med Soft Touch panel
• 1xK40 motor
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
22
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
240
280
420
46
52
61
Franke TRATTO 90 ST vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FGC 905 XS
Stål
TRATTO90-ST-VEGG
110.0043.428
7.497
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere med Soft Touch panel
• 1xK40 motor
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
240
280
420
46
52
61
23
24
Franke ADMIRAL 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
ADMIRAL90
110.0018.962
Pris inkl.
mva.
FAD 906 XS ECS
Stål
6.704,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
260
730-1000
• Electronic Low bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• 3x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Intensiv
Friblås
260
330
470
630
640
51
55
62
66
66
25
Franke STILO 60 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
STILO60
110.0019.731
Pris inkl.
mva.
FDF 6146 XS ECS
Stål
4.552,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x20W halogen belysning - 2 trinn
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
26
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
280
400
620
660
50
59
68
68
Franke STILO 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
STILO90STÅL
110.0019.732
Pris inkl.
mva.
FDF 9146 XS ECS
Stål
4.788,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x40W halogen belysning - 2 trinn
• Metalltrådfilter
60
Kapasiteter og lydnivå, stål
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
280
400
620
660
50
59
68
68
27
Type
Utførelse
Franke TENDER 60 vegg
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
TENDER 60
Stål
TENDER60STÅL 72019000
7.088,-
Sort
TENDER60SORT 72016000
6.563,-
Hvit
TENDER60HVIT 72010000
6.563,-
Aluminium
TENDER60ALU
6.563,-
72013000
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL755
8
22
112.0016.755
184,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
830-1200
210
KANAL150
Spesifikasjoner
240
• Mekanisk byterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
0
36
598
28
0
47
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
320
460
750
50
59
68
Type
Utførelse
Franke TENDER 90 vegg
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
TENDER 90
Stål
TENDER90STÅL 72079000
8.631,-
Sort
TENDER90SORT 72076000
7.088,-
Hvit
TENDER90HVIT 72070000
7.088,-
Aluminium
TENDER90ALU
7.088,-
72073000
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL755
8
22
112.0016.755
184,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
830-1200
210
KANAL150
Spesifikasjoner
240
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
0
36
898
0
49
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
320
460
750
50
59
68
29
Franke SYNTHESIS 60 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
SYNTHESIS60
110.0018.981
3.318,-
112.0016.755
184,-
3021
436,-
FDL 6054 XS ECS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL755
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
30
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
240
280
430
750
46
52
61
68
Franke SYNTHESIS 90 vegg
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
SYNTHESIS90
110.0018.983
3.602,-
FDL 9054 XS ECS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL755
112.0016.755
184,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean 205W
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
240
280
430
750
46
52
61
68
31
FRITTHENGENDE
KJØKKENHETTER
Fritthengende kjøkkenhetter
Her er det ingen vegger som skjermer, og derfor er dette den ventilasjonstekniske vanskeligste løsningen. Her bør kjøkkenhetten ha en kapasitet opp mot 700 m3/t for å oppnå en osoppfangning på 95%. Økes avstanden til mer enn 65 cm må
man regne med lavere oppfangningsgrad. Hvis det passer inn i kjøkkenmiljøet, vil vi anbefale en oppkant (20-25 cm) i
bakkant av komfyren for å rette luftstrømmen mot kjøkkenhetten.
34
Franke MOONLIGHT 60 fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
MOONLIGHT
110.0043.439
23.231,-
FDMO 607 I XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xEBM PRO motor 330W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• Dekorativ Led belysning
• 4 x 20 W halogen belysning
• Indikator for filterrens
• Støydempende filter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
260
435
530
620
770
46
55
59
63
69
35
36
Franke BRICK 100 fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
BRICK100
110.0043.384
12.482,-
FDB 10078 I XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xENERGY 1000W motor
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogenbelysning
• Indikator for filterrens
• Stålfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
270
340
520
670
760
47
50
60
66
69
37
38
Franke ACTIVE KITCHEN 90 fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FAK 907 I XS
Stål
ACTIVE-KITCHEN 110.0043.440
22.010,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• 2xElectronic Mid bryterpanel
• 1xEBM PRO motor 330W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogenbelysning
• Indikator for filterrens
• Stålfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
260
435
530
620
840
46
55
59
63
69
39
40
Franke CYLINDRA fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
CYLINDRA-FRI
110.0018.186
11.046,-
FTU 3807 I XS 77H
Stål
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Glassplate
(90 x 65 cm)
GLASSPL-FRI
112.0016.7601
3.313,-
Spesifikasjoner
• Electronic Mid bryterpanel
• 1xEBM PRO motor 330W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• Intervallventilasjon 10 min. pr time - 24 timer
• 2x20W halogen belysning - 2 trinn
• Indikator for filterrens
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
Intensiv
Friblås
260
435
530
620
750
800
46
55
60
64
67
67
Høyde 770-1215 mm = ved friluft
Høyde 870-1215 mm = ved bruk av kullfilter
41
Franke TRATTO 90 fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
TRATTO90-FRI
110.0018.967
11.708,-
FGC 906 I XS ECS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
51
830-1040
• Elektonic Low bryterpanel
• 1xEasy Clean motor 205W
• Etterventilasjon 30 min. - alle trinn
• 4x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
42
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Intensiv
Friblås
260
330
470
600
640
51
55
63
67
67
Franke GLASSY 90 ST fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FGL 905-P I XS
Stål
GLASSY90-ST-FRI 110.0042.536
8.778,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Elektroniske bytere med Soft Touch panel
• 1xENERGY 800 motor 250W
• 4x20W halogen belysning
• Stålfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
270
430
570
670
47
55
62
66
43
44
Franke BELLA 90 fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
BELLA90-FRI
110.0018.978
10.274,-
112.0016.756
163,-
3021
436,-
FDF 9044 I XS ECS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean motor 205W
• 4x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
280
400
620
660
50
59
68
68
45
KJØKKENHETTER
FOR HJØRNE
Kjøkkenhetter for hjørne
Plassering av Franke kjøkkenhette i et hjørne eller i en grueløsning er den ventilasjonsteknisk beste løsningen, fordi du
her får flere vegger som skjermer. Du kan senke litt på kapasitetene, og fortsatt oppnå en osoppfangning på over 95%.
Franke LINEARE 90x90 ST hjørne
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
FFC 905-P XS
Stål
LINEARE90-ST-HJ 110.0042.537
9.608,-
Tilbehør
Kullfilter, (1 stk)
(for resirkulasjon)
KULL756
112.0016.756
163,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
NB! Leveres med Soft Touch bryterpanel
KANAL150
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere med Soft Touch panel
• 1xHIP motor 205W
• 4x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
48
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
280
400
620
660
50
59
68
68
Franke DESIGN PLUS 90x90 hjørne
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
DESIGN90
110.0026.246
8.395,-
FDPA 904 XS ECS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL755
112.0016.755
184,-
3021
436,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel
• 1xEasy Clean motor 205W
• 4x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Friblås
300
430
700
750
50
59
68
68
49
50
KJØKKENHETTER
FOR
EKSTERN MOTOR
Kjøkkenhetter for ekstern motor
Disse kjøkkenhettene er tilpasset en motor som er plassert eksternt, f.eks. på loft eller tak.
Fordelen med en ekstern motor er at støynivået reduseres noe. For maksimal lydredusering bør lyddempere monteres
mellom motoren og hetta (finnes hos ventilasjonsfirmaer). Det bør også benyttes 160mm kanal mellom den eksterne
motoren og hetta.
51
Franke TRATTO for ekstern motor
60 og 90 vegg
90 fritthengende
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
TRATTO-XV60
76119000
8.085,-
TRATTO-XV90
76179000
8.805,-
77179000
15.157,-
Tratto 60 og 90 vegg
Stål
Tratto 90 fritthengende
TRATTO-XF90
Stål
Tilbehør
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
3021
436,-
5
26
• Electronic Low bryterpanel
• 2x20W halogen belysning (vegg)
• 4x20W halogen belysning (fritthengende)
• Metalltrådfilter
830-1040
730-1000
Spesifikasjoner
598, 89
8
51
Tratto 60 og 90 vegg
Tratto 90 fritthengende
52
Type
Utførelse
Franke STILO for ekstern motor
90 vegg
90 fritthengende
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
STILO-XV90-STÅL 7817-9000
7.665,-
STILO-XV90-ALU 7817-3000
7.098,-
Stilo 90 vegg
Stål
Aluminium
Stilo 90 fritthengende
STILO-XF90-STÅL 7917-9000
11.571.-
STILO-XF90-ALU 7917-3000
11.986,-
Stål
Aluminium
Tilbehør
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL150
3021
436,-
Spesifikasjoner
260
740-940
740
• Electronic Low bryterpanel
• 2x20W halogen belysning (vegg)
• 4x20W halogen belysning (fritthengende)
• Metalltrådfilter
290
740-940
740
350
Stilo 90 vegg
676
Stilo 90 fritthengende
53
VENTILATORER
Ventilatorer
Det vanligste er å sette ventilatoren på vegg, gjerne kombinert med overskap. Normal monteringshøyde av ventilatoren
over komfyren er fra 50 til 65 cm. Ved gasskomfyr er minimumskravet 65 cm over komfyr. Ved montering 50 cm over
komfyren, oppnår du med en Franke ventilator en oppfangning av matosen på over 95% allerede ved ca 400 m3/t. Ved
montering av ventilatoren 65 cm over komfyr, bør kapasiteten økes med ca 100 m3/t for å oppnå samme osoppfagning.
Franke 210
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
50 Hvit
210-50HVIT
21030010
1.995,-
60 Hvit
210-60HVIT
21010010
2.021,-
70 Hvit
210-70HVIT
21000010
2.205,-
KULL622
130622
1.304,-
KANAL125
3022
F 210
Leveres kun i hvit
Tilbehør
Kullfilter, vaskbart
(for resirkulasjon)
Kanalsett
(ikke inkl.)
Spesifikasjoner
• 3 hastigheter
• Osoppfangning 98%
• Kompakt lysrør 11W, 9W 50cm
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
56
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
183
271
384
43
52
59
294,-
Franke 215
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
F 215
Leveres i hvit og stål
60 Hvit
215-60HVIT
21510011
2.914,-
60 Stål
215-60STÅL
21519010
4.169,-
KULL622
130622
1.304,-
KANAL125
3022
Tilbehør
Kullfilter, vaskbart
(for resirkulasjon)
Kanalsett
(ikke inkl.)
294,-
Spesifikasjoner
• 5 hastigheter
• Osoppfangning 98%
• 3 hastigheter
• Kompakt lysrør 11W
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
5
105
148
234
298
385
32
42
50
56
61
57
Franke 600 slimline
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
F 600
Leveres i hvit, stål og aluminium
60 Hvit
600-60HVIT
60010000
5.717,-
70 Hvit
600-70HVIT
60000000
6.158,-
60 Stål
600-60STÅL
60019000
5.959,-
70 Stål
600-70STÅL
60009000
6.064,-
80 Stål
600-80STÅL
60089000
6.426,-
90 Stål
600-80STÅL
60079000
6.736,-
60 Aluminium
600-60ALU
60013000
5.744,-
60003000
5.996,-
80 Aluminium
600-80ALU
60083000
6.342,-
Ø150
90 Aluminium
600-90ALU
60073000
6.452,-
TUBE
130968
1.596,-
KANAL125
3022
94
600-70ALU
245,5
70 Aluminium
267
294, 299,
349, 449
Tilbehør
Kullfilterpatron (ikke vaskbar!)
(for resirkulasjon)
Høyde: 450 mm
Diam.: Ø150 mm
245,7
118
478
Kanalsett
(ikke inkl.)
498, 598, 698, 798, 898
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere
• Osoppfangning 99,5%
• 1xEasy Clean motor 205W
• Tidsstyrt etterventilasjon
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
58
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
5
96
151
267
387
652
24
32
46
54
65
294,-
Franke OMNIA slimline uttrekk
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
OMNIA
110.0016.645
3.120,-
FTC 622 XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL758
112.0016.758
173,-
3022
294,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL125
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel - 3 hastigheter
• Energipærer 2 x 9W
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
270
405
520
51
60
65
59
Franke 420 slimline uttrekk
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
Hvit
420HVIT
42010000
3.465,-
Sølv
420SØLV
42015000
3.649,-
Kan leveres m/sort frontlist. Tillegg:
1 stk Frontprofil sort
131059
2 stk Frontgavl sort
110756-4
245.88.-
FSF 420
OBS! Krever skapdybde min. 31,5cm
Tilbehør
Kullfilter, vaskbart
(for resirkulasjon)
KULL713
130713
KANAL125
3022
1.391,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
Spesifikasjoner
• Bryter - 3 hastigheter
• Osoppfangning 96%
• Kompakt lysrør 11W
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
60
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
199
284
399
46
54
61
294,-
Franke OPTIMA slimline uttrekk
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
OPTIMA
110.0016.646
5.770,-
FTC 6462 XS
Stål/glass
Tilbehør
Kullfilter, sett (2 stk)
(for resirkulasjon)
KULL758
112.0016.758
174,-
3022
294,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
KANAL125
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere
• 1xEBM PRO motor 330W
• Energipærer 2 x 9W
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
Intensiv
250
330
430
550
48
55
60
66
61
Franke 522 for innbygning
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
522INB
110.0016.644
2.100,-
FBI 522 XS
Stål
Tilbehør
Kullfilter
(for resirkulasjon)
KULL757
112.0016.757
168,-
KANAL125
3022
294,-
Kanalsett
(ikke inkl.)
Spesifikasjoner
• Mekanisk bryterpanel - 3 hastigheter
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
iht IEC 61591 / IEC 60704-2-13
62
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
210
280
390
57
62
70
Franke 400 for innbygning
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
Hvit
400HVIT
40040000
2.436,-
Sort/sølv
400SORTSØLV
40045000
2.510,-
KULL713
130713
1.391,-
KANAL125
3022
FIF400
Tilbehør
Kullfilter, vaskbart
(for resirkulasjon)
Kanalsett
(ikke inkl.)
294,-
Spesifikasjoner
• Bryter - 3 hastigheter
• Kompakt lysrør 11W
• Polyesterfilter til 400 hvit
• Metalltrådfilter til 400 sort/sølv
Kapasiteter og lydnivå
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
199
284
399
46
54
61
63
Franke 620 for innbygning
Type
Utførelse
Kode i
Winner
Artikkel-nr./
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
Sølv, 49 bredde
620-49
62035001
3.990,-
Sølv, 66 bredde
620-66
62005001
4.174,-
KANAL150
3021
F620
Tilbehør
Kanalsett
(ikke inkl.)
436,-
Kullfilterpatron (ikke vaskbar!)
(for resirkulasjon)
Høyde: 450 mm
Diam.: Ø150 mm
TUBE
Spesifikasjoner
• Elektroniske brytere
• Osoppfangning 98,8%
• 1xEasy Clean motor 205W
• 2x20W halogen belysning
• Metalltrådfilter
Kapasiteter og lydnivå
64
Trinn
m3/t
dB(A)
1
2
3
4
5
96
151
267
387
652
24
32
46
54
65
130968
1.596,-
TILBEHØR
Tilbehør til ventilatorer og kjøkkenhetter
65
Tilbehør
Artikkel
Kode i
Winner
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
Kullfilter, vaskbart
KULL622
130622
1.304,-
KULL713
130713
1.391,-
POLY210-215
130957
61,-
POLY645
130645
110,-
METALL817
130817
96,-
METALL731
110731
253,-
VEGGFESTE
3150
Til ventilator 210 og 215
Kullfilter, vaskbart
Til ventilator 400
Polyesterfilter
Til ventilator 210 og 215
Polyesterfilter
Til ventilator 400
Metalltrådfilter
Til ventilator 210 og 215
Metalltrådfilter
Til ventilator 400
Veggfeste (sett)
Til ventilator 210 og 215
66
56,-
Tilbehør
Artikkel
Kode i
Winner
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
Vinkelkonsoll (2-pack)
VINKEL
130684
123,-
Diameter 125-150 mm
OVERG-3071
3071
Diameter 150-160 mm
OVERG-695
100695
267,-
Diameter 148/150-125 mm
OVERG-904
130904
53,-
Kreves ved montering av 250/251/240 til
aggregat Rexonett RDKA
KONV718
130718
556,-
Kreves ved montering av 250/251-16/240-16
til aggregat Bacho Minimaster ACC
KONV746
130746
446,-
LVOL-50-HVIT
LVOL-60-HVIT
LVOL-70-HVIT
LVOL-60-STÅL
3403-0000
3401-0000
3400-0000
3401-9000
529,529,529,836,-
SVOL-50-HVIT
SVOL-60-HVIT
SVOL-70-HVIT
3413-0000
3411-0000
3410-0000
967,967,967,-
FRONT-420
130628
Til ventilator 210 og 215
Overgang:
61,-
Konverteringssatser:
Liten volumdel 340 til 210/215/240/250
Til hvit, 50 cm
Til hvit, 60 cm
Til hvit, 70 cm
Til stål, 60 cm
Stor volumdel 341 til 210/215/240/250
Til hvit, 50 cm
Til hvit, 60 cm
Til hvit, 70 cm
Utdragbar front til ventilator 420
Sølv
1.619,-
Innbygningplate til 400 (der det tidligere har vært motert en FIF 870)
Hvit
Sølv
RAMME-HVIT
RAMME-SØLV
110907-0
110907-5
682,252,-
Fleksibel slange 6 meter / Ø150 mm
SLANGE6M-150 3011600
1.059,-
Fleksibel slange 6 meter / Ø125 mm
SLANGE6M-125 3012600
744,-
Rengjøringsmiddel, 1 stk
CLEANONE-1
137,-
Rengjøringsmiddel, 12-pack
CLEANONE-12 130829
130829-1
1.644,67
Tilbehør
Kode i
Winner
Best.nr.
Pris inkl.
mva.
Lengde 415 mm
EC415
130767
667,-
Lengde 615 mm
EC615
130768
908,-
Lengde 815 mm
EC815
Artikkel
Skorsteinsforlenger Easy Cube, stål
Til Stilo, Bella, Axis, Glassy, Chef, Admiral
130769
1.013,-
Lengde 1015 mm EC1015
130971
1.244,-
Lengde 815 mm
SYNT815
130786
788,-
Stål
TE-STÅL
130778
803,-
Hvit
TE-HVIT
130779
565,-
Sort
TE-SORT
130780
567,-
Aluminium
TE-ALU
130784
714,-
Stål
TEKO-STÅL
130851
793,-
Stål
FLEX770
130770
767,-
Takhøyde 2,80-3,00
Stål
FLEX771
130771
987,-
Takhøyde 3,00-3,20
Stål
FLEX772
130772
1.234,-
Takøyde 2,60-2,80
Hvit
FLEX781
130781
536,-
Takhøyde 2,80-3,00
Hvit
FLEX782
130782
567,-
Takhøyde 3,00-3,20
Hvit
FLEX783
130783
604,-
Lengde 415 mm
TR842
130842
635,-
Lengde 615 mm
TR843
130843
809,-
Lengde 815 mm
TR844
130844
1.239,-
Lengde 1015 mm TR970
130970
1.229,-
Skorsteinsforlenger
Til Synthesis
Skorsteinsforlenger, takhøyde 275-315 mm
Til Tender
Forkortningsskorstein, takhøyde 220-235 mm
Til Tender
Skorsteinsforlenger
Til Flex Takøyde 2,60-2,80
Skorsteinsforlenger, stål
Til Tratto
Skorsteinsforlengere til fritthengende kjøkkenhetter
Til Tratto, Tratto ekstern, Bella 45, Stilo ekstern
Modullengde 200 mm
FORL200
130976
1.827,-
Modullengde 400 mm
FORL400
130977
2.546,-
Modullengde 600 mm
FORL600
130978
2.625,-
Modullengde 800 mm
FORL800
130979
3.374,-
Modullengde 1000 mm
FORL1000
130980
4.783,-
Modullengde 1200 mm
FORL1200
130981
4.840,-
Tilpasning til skråtak / langside
TILPASS-LANG
130792
980,-
Tilpasning til skråtak / kortside
TILPASS-KORT
130793
980,-
Skorsteinsforlengere på spesialmål / leveringstid ca 8 uker
68
Pris på forespørsel
Tilkobling Ø 125 mm:
A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag
Tilkobling Ø 150-160 mm:
A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag
69
Tilkobling Ø 150 mm:
A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag
Tilkobling Ø 160 mm:
A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag
70
Generelle leveringsbetingelser
Leveringsbetingelser:
Det beregnes fraktutjevningstillegg av brutto fakturabeløp eks. mva
etter følgende satser:
SONE 1
Østlandet og Agderfylkene –
(Ekspressforsendelser)
7,0%
8,0%)
SONE 2
Vestlandet, Møre, Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet – 8,0%
(Ekspressforsendelser)
9,0%)
SONE 3
Nord-Norge nord for Saltfjellet –
(Ekspressforsendelser)
9,0%
10,0%)
Minstefrakt: kr. 250,- ekskl.mva.
Småpakker under 5 kg = reell fraktkostnad.
Ordre mindre enn netto kr 500,- ekskl.mva. belastes et småordretillegg på kr 40,- eksl.mva.
Meromkostninger ved ev. omadressering etter at varen er sendt, vil bli fakturert bestiller.
Fraktfri levering etter avtale.
Tillegg for levering direkte til privatadresser: kr 250,- inkl.mva. pr. levering.
Miljøgebyr:
Kr. 20,- inkl.mva. pr enhet.
Ved levering direkte til privatadresse, vær nøyaktig med å oppgi
riktig adresse og telefonnummer:
FRANKE NORGE AS fraskriver seg ethvert ansvar for omkostninger som oppstår
f.eks. ved: omadressering, at kunden nekter å motta varer, mangelfull adresse,
påløpt lagerleie ved uavlevert/uavhentet gods.
Betalingsbetingelser:
NETTO PR. 20 DAGER
Pr. 10 dager –2% kontantrabatt
Etter forfall beregnes 1,5% rente pr. påbegynte måned.
Garanti:
I.h.t. kjøpsloven.
Garanti gjelder dog ikke dersom skade oppstår grunnet feil montering,
ufagmessig behandling og/eller sammenkobling med annet produkt.
Skadde varer skal ikke monteres.
Garanti dekker under ingen omstendigheter eventuelle følgeskader.
Frankes ansvar begrenser seg under enhver omstendighet til den leverte
vares netto fakturaverdi.
Ang. retur av varer til FRANKE NORGE AS:
Ved ALL FORM for retur må FRANKE NORGE AS kontaktes først!
Ved retur av feilbestilte varer etc vil det bli beregnet returgebyr på inntil 20% av fakt.verdi.
Returfrakt må betales av kunden.
Bestillingsvarer tas ikke i retur.
Transportskader:
Ved varens mottagelse, kontroller for skade/manko:
1. Synlig skade/manko: Notèr på fraktbrevet og ta kontakt med
Franke Norge AS omgående.
2. Skjult skade, som oppdages senere: Må meldes Franke Norge AS og
transportør senest kl. 12.00 neste arbeidsdag.
Transportskader/manko som ikke meldes transportør og leverandør
innen tidsfristen ovenfor vil ikke bli kredittert av FRANKE NORGE AS.
Priser/spesifikasjoner:
Prisene er oppgis inkl. merverdiavgift..
Det tas forbehold om pris- og spesifikasjonsendringer uten forutgående varsel.
Denne prislisten setter alle tidligere prislister ut av kraft.
Vi tar forbehold om endringer til fordel for tekniske forbedringer.
71
Franke Norge AS
Kullhusbakken 2
3912 Porsgrunn
Telefon 35 56 64 50
Telefax 35 55 94 04
www.franke-norge.no